So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016(JBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

1Hơmâo sa hrơi, Pêtrôs hăng Yôhan đĭ nao pơ sang yang kiăng pioh mông iâu laĭ, anŭn jing ƀơi klâo mông klăm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Buổi cầu nguyện giờ thứ chín, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Bấy giờ, Phi-e-rơ và Giăng cùng lên đền thờ vào buổi cầu nguyện ba giờ chiều.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Một ngày kia Phi-rơ và Giăng đi lên đền thờ vào giờ cầu nguyện lúc ba giờ chiều.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Phê-rơ và Giăng đi lên Đền Thờ vào giờ cầu nguyện lúc ba giờ chiều.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Một ngày nọ, Phia-rơ và Giăng lên đền thờ khoảng ba giờ chiều, là giờ định sẵn mỗi ngày để cầu nguyện.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

2Hlak anŭn, hơmâo sa čô mơnuih rơwen čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi amĭ ñu tơkeng kơ ñu, rĭm hrơi arăng ba pioh ñu ƀơi bah amăng sang yang, jing bah amăng Hiam Rô̆, kiăng kơ gơ̆ rơkâo da̱n mơ̆ng ƀing mơnuih mŭt pơ sang yang anŭn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Vả, có một người què từ lúc sanh ra, cứ hằng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là Cửa Đẹp, đặng ăn mày những người vào đền.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Có một người què từ lúc lọt lòng mẹ, hằng ngày được người ta đem đến đặt tại cửa đền thờ, gọi là Cửa Đẹp, để xin tiền những người vào đền thờ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Khi ấy một người què từ trong lòng mẹ đã được khiêng đến đó. Số là hằng ngày ông được người ta khiêng để bên cổng đền thờ, gọi là Cổng Ðẹp, để xin những người đi vào đền thờ bố thí.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Một anh què từ lúc sơ sinh hằng ngày được khiêng đến Đền Thờ, đặt tại Cổng Đẹp để xin khách vào đền bố thí.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Nơi cổng đền thờ gọi là Cổng Đẹp, có một người bị què từ lúc mới sinh nằm đó. Mỗi ngày người ta mang anh ta đặt ở cổng ấy để xin tiền những người đi vào đền thờ.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

3Tơdang ñu ƀuh Pêtrôs hăng Yôhan jĕ či mŭt, ñu rơkâo da̱n prăk mơ̆ng dua ƀing gơ̆.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào, thì xin hai người bố thí.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp bước vào đền thờ, anh ta xin hai ông bố thí.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Khi ông thấy Phi-rơ và Giăng sắp vào đền thờ, ông xin họ bố thí.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Thấy Phê-rơ và Giăng bước vào Đền Thờ, anh xin họ cho ít tiền.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Khi thấy Phia-rơ và Giăng vào thì anh mở miệng xin tiền hai người.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

4Pêtrôs hăng Yôhan lăng pơñen ƀơi ñu hăng laĭ tui anai, “Lăng pơ ƀing gơmơi bĕ!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng: Hãy nhìn xem chúng ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Phi-e-rơ và Giăng nhìn thẳng vào anh rồi nói: “Hãy nhìn vào chúng tôi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Phi-rơ và Giăng nhìn chăm chăm ông và nói, “Hãy nhìn chúng tôi!”

Bản Dịch Mới (NVB)

4Phê-rơ và Giăng đều chăm chú nhìn anh. Phê-rơ bảo: “Anh hãy nhìn chúng tôi đây!”

Bản Phổ Thông (BPT)

4Phia-rơ và Giăng nhìn thẳng vào anh và bảo, “Hãy nhìn chúng tôi!”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

5Tui anŭn, pô rơkâo da̱n anŭn lăng kơ ƀing gơ̆, čang rơmang kiăng kơ hơmâo gơnam hơget thâo mơ̆ng ƀing gơñu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Vậy, người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Anh chăm chú nhìn hai ông với hi vọng sẽ nhận được chút gì.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Vậy ông nhìn chăm chăm họ, hy vọng sẽ nhận được gì.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Anh què ngước nhìn hai người, mong được họ cho chút gì.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Anh liền nhìn hai người, tưởng họ sẽ cho mình tiền.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

6Giŏng anŭn, Pêtrôs laĭ tui anai, “Prăk mah kâo ƀu hơmâo ôh, samơ̆ hơget gơnam kâo hơmâo, kâo pha brơi kơ ih yơh. Yêsu Krist pô jing Pô Nazaret ră anai či pơsuaih hĭ ih, tui anŭn tơgŭ rơbat bĕ!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Nhưng Phi-e-rơ nói với anh: “Tôi không có vàng bạc gì cả, nhưng điều tôi có thì tôi cho anh: Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ người Na-xa-rét, hãy đứng dậy và bước đi!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Nhưng Phi-rơ nói, “Bạc và vàng tôi không có, nhưng điều tôi có, tôi cho ông: Nhân danh Ðức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét hãy đứng dậy và bước đi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

6Phê-rơ nói: “Bạc, vàng tôi không có, nhưng điều tôi có, xin tặng cho anh: Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su ở Na-xa-rét, anh hãy bước đi!”

Bản Phổ Thông (BPT)

6Nhưng Phia-rơ bảo, “Tôi không có vàng bạc gì hết nhưng tôi sẽ cho anh điều tôi có. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu ở Na-xa-rét, hãy đứng lên và bước đi!”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

7Pêtrôs mă ƀơi tơngan gah hơnuă pô rơwen anŭn hăng djru gơ̆ tơgŭ đĭ. Ƀơi mông anŭn mơtam, plă̱ tơkai hăng boh kañ gơ̆ kơjăp rơjăng glaĭ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy. Tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Phi-e-rơ nắm tay phải anh và đỡ dậy. Lập tức hai bàn chân và mắt cá anh trở nên cứng vững.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Ðoạn Phi-rơ nắm lấy tay phải ông, và đỡ ông dậy; ngay lập tức hai bàn chân và các mắt cá của ông được vững mạnh.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Phê-rơ nắm tay phải anh đỡ đứng dậy. Lập tức, bàn chân và xương mắt cá anh trở nên vững vàng,

Bản Phổ Thông (BPT)

7Rồi Phia-rơ nắm tay phải anh đỡ dậy. Lập tức bàn chân và mắt cá anh trở nên vững vàng.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

8Gơ̆ kơdăt đĭ laih anŭn čơdơ̆ng rơbat nao yơh. Giŏng anŭn, gơ̆ mŭt hrŏm hăng ƀing gơñu pơ wăl tơdron sang yang, ñu rơbat jai kơdăt jai, laih anŭn bơni hơơč kơ Ơi Adai.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Anh liền nhảy lên, đứng thẳng và bước đi cùng hai ông vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy, vừa ca ngợi Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Ông nhảy lên, đứng thẳng dậy, và bước đi. Ông vào đền thờ với họ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ca ngợi Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

8anh què nhảy lên, đứng dậy, bước vào Đền Thờ với hai sứ đồ, vừa đi, vừa nhảy và ca ngợi Đức Chúa Trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Anh nhảy lên, đứng trên chân rồi bắt đầu bước đi. Anh vào đền thờ với hai sứ đồ, vừa đi vừa nhảy vừa ca ngợi Thượng Đế.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

9Tơdang abih bang mơnuih ƀuh pô rơwen anŭn rơbat hăng bơni hơơč kơ Ơi Adai,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Khi tất cả dân chúng thấy anh bước đi và ca ngợi Đức Chúa Trời,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Mọi người thấy ông vừa đi vừa ca ngợi Ðức Chúa Trời,

Bản Dịch Mới (NVB)

9Tất cả dân chúng đều thấy anh bước đi và ca ngợi Đức Chúa Trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

9-10Mọi người nhận ra anh là người què vẫn hay xin tiền nơi Cổng Đẹp. Bây giờ họ thấy anh vừa đi vừa ca ngợi Thượng Đế thì vô cùng sửng sốt.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

10ƀing gơñu thâo krăn gơ̆ yơh jing pô juăt dŏ be̱r rơkâo da̱n ƀơi bah amăng sang yang anăn Hiam Rô̆, laih anŭn ƀing gơñu kơtuă hli̱ng hla̱ng biă mă kơ tơlơi bruă hơmâo truh laih kơ gơ̆.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Người ta nhận là chính người đó đã ngồi tại Cửa Đẹp đền thờ đặng xin bố thí nên đều bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy đến cho người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10họ nhận ra chính anh là người đã ngồi tại Cửa Đẹp của đền thờ để xin bố thí thì kinh ngạc và sửng sốt về việc đã xảy đến cho anh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10họ nhận ra ông là người què vốn ngồi xin bố thí tại Cổng Ðẹp của đền thờ, họ rất kinh ngạc và lấy làm lạ về những gì đã xảy đến cho ông.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Họ nhận ra anh chính là người thường ngồi ăn xin tại Cổng Đẹp của Đền Thờ nên họ vô cùng kinh ngạc sửng sốt khi thấy việc này xảy ra.

Bản Phổ Thông (BPT)

9-10Mọi người nhận ra anh là người què vẫn hay xin tiền nơi Cổng Đẹp. Bây giờ họ thấy anh vừa đi vừa ca ngợi Thượng Đế thì vô cùng sửng sốt.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

11Tơdang pô rơwen suaih anŭn ăt mơak mơai djă̱ tơngan nao hrŏm hăng Pêtrôs hăng Yôhan, abih bang ƀing ană plei hli̱ng hla̱ng đuaĭ nao pơ ƀing gơñu ƀơi adri̱ng anăn Solomôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Người ấy đang cầm tay Phi-e-rơ và Giăng, thì cả dân chúng lấy làm lạ, chạy đến cùng các người đó ở nơi hiên cửa gọi là Sa-lô-môn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Trong lúc anh ta đang níu lấy Phi-e-rơ và Giăng, tất cả dân chúng lấy làm kinh ngạc và đổ xô đến với họ tại nơi gọi là hành lang Sa-lô-môn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Trong khi ông bám theo Phi-rơ và Giăng, mọi người quá đỗi kinh ngạc và kéo nhau chạy theo họ đến một nơi gọi là Hành Lang Sa-lô-môn.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Anh đang nắm tay Phê-rơ và Giăng, tất cả dân chúng đều lấy làm lạ, chạy đến, tại chỗ gọi là hành lang Sa-lô-môn.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Trong khi anh đang nắm tay Phia-rơ và Giăng thì dân chúng ngạc nhiên chạy lại xúm quanh họ nơi Cổng Sô-lô-môn.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

12Tơdang Pêtrôs ƀuh tui anŭn, ñu laĭ kơ ƀing mơnuih lu anŭn tui anai, “Ơ ƀing ană Israel, tơlơi pơsuaih anŭn ƀu či pơkơtuă hĭ ƀing gih ôh! Ƀing gih khŏm anăm lăng ôh pơ ƀing gơmơi kar hăng ƀing gơmơi kơnang kơ tơlơi dưi mơyang gơmơi pô ƀôdah kơ tơlơi hiam klă gơmơi pô yơh ƀing gơmơi dưi ngă brơi kơ pô rơwen anŭn dưi rơbat!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Phi-e-rơ thấy vậy, bèn nói với dân chúng rằng: Hỡi người Y-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi ngó sửng chúng ta, dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức riêng của mình mà khiến người nầy đi được vậy?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Thấy vậy, Phi-e-rơ liền nói với dân chúng: “Thưa đồng bào Y-sơ-ra-ên, tại sao anh em ngạc nhiên về việc nầy? Sao anh em nhìn chăm chúng tôi như thể chúng tôi đã nhờ quyền năng hay đạo đức riêng của mình mà khiến người nầy đi được?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Khi Phi-rơ thấy thế, ông nói với dân, “Thưa anh chị em người I-sơ-ra-ên, tại sao anh chị em kinh ngạc về việc nầy? Hay tại sao anh chị em nhìn chầm chập vào chúng tôi như thể tự chúng tôi có quyền phép hoặc đạo hạnh gì có thể làm cho người nầy bước đi?

Bản Dịch Mới (NVB)

12Thấy thế, Phê-rơ bảo họ: “Đồng bào Y-sơ-ra-ên! Tại sao quý vị ngạc nhiên? Tại sao quý vị nhìn sững chúng tôi dường như chúng tôi cậy quyền năng hoặc đức độ của mình mà khiến người què này đi được.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Thấy vậy Phia-rơ bảo, “Nầy người Ít-ra-en, sao các anh chị em ngạc nhiên? Anh chị em nhìn chúng tôi như thể chúng tôi nhờ quyền năng hay công đức riêng mà khiến anh nầy đi được.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

13Ơi Adai, jing Pô Abraham, Isa̱k hăng Yakôb laih anŭn ƀing ơi adon ta pơkŏn kơkuh pơpŭ laih, hơmâo pơư pơang laih ding kơna Ñu Yêsu, jing Pô ƀing gih hơmâo jao lui hĭ laih kiăng kơ arăng pơdjai hĭ Ñu. Laih anŭn ƀing gih hơngah lui hĭ laih Ñu ƀơi anăp khua Pilat wơ̆t tơdah gơ̆ hơmâo khưp kiăng pơklaih hĭ laih Yêsu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ Ngài là Đức Chúa Jêsus, là Đấng mà các ngươi đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-lát, trong khi người có ý tha Ngài ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã tôn vinh đầy tớ Ngài là Đức Chúa Jêsus, Đấng mà anh em đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-lát trong khi ông ấy có ý định tha Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Ấy là Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Ðức Chúa Trời của I-sác, và Ðức Chúa Trời của Gia-cốp, Ðức Chúa Trời của các tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ Ngài là Ðức Chúa Jesus, Ðấng anh chị em đã trao nộp và khước từ trước mặt Phi-lát, dù ông ấy đã quyết định phóng thích Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã tôn vinh đầy tớ Ngài là Đức Giê-su. Đồng bào đã nộp Ngài cho người ta xử tử, quý vị đã khước từ Ngài trước mặt Phi-lát khi ông ta quyết định phóng thích Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Thượng Đế của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, Thượng Đế của tổ phụ chúng ta, ban vinh hiển cho Chúa Giê-xu, tôi tớ Ngài. Nhưng anh chị em đã giao Ngài cho Phi-lát giết. Ông ta định thả Ngài nhưng anh chị em gạt bỏ Ngài.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

14Ƀing gih hơmâo hơngah lui hĭ laih Yêsu, jing Pô Rơgoh Hiam hăng Tơpă Hơnơ̆ng, laih anŭn hơmâo rơkâo laih kơ Pilat kiăng kơ pŏk brơi sa čô pơdjai mơnuih kơ ƀing gih.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính mà lại xin tha cho mình một kẻ sát nhân.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Anh chị em đã khước từ Ðấng Thánh và Ðấng Công Chính mà xin ân xá một kẻ sát nhân cho mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Nhưng quý vị đã khước từ Đấng Thánh và công chính và xin Phi-lát thi ân tha cho một kẻ sát nhân.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Anh chị em không muốn Đấng thánh và vô tội nhưng ngược lại, anh chị em yêu cầu Phi-lát giao cho mình một kẻ giết người.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

15Ƀing gih hơmâo pơdjai hĭ laih Pô phŭn kơ tơlơi hơdip, samơ̆ Ơi Adai hơmâo pơhơdip glaĭ laih Ñu mơ̆ng mơnuih djai, jing tơlơi truh ƀing ta thâo krăn laih.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15các ngươi đã giết Chúa của sự sống mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Anh em đã giết Chúa của sự sống, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại; chúng tôi là những nhân chứng cho điều đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Anh chị em đã giết Ðấng Ban Sự Sống, Ðấng Ðức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ cõi chết; về việc nầy, chúng tôi là các nhân chứng.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Quý vị đã giết Chúa Sự Sống, mà Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ kẻ chết; chúng tôi là nhân chứng về việc đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Anh chị em giết Đấng ban sự sống, nhưng Thượng Đế đã khiến Ngài sống lại từ trong kẻ chết. Chúng tôi là những người làm chứng về việc ấy.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

16Hăng tơlơi ƀing gơmơi đaŏ kơnang amăng anăn Yêsu, jing Pô ƀing gih ƀuh hăng thâo hơmâo tŭ kơjăp rơjăng laih mơ̆ng Khua Yang. Anŭn jing, yua mơ̆ng tơlơi ƀing gơmơi đaŏ kơnang kơ Yêsu yơh, Khua Yang hơmâo pơsuaih hĭ laih hlo̱m ƀo̱m kơ pô anŭn, tui hăng mơta tơlơi abih bang ƀing gih hơmâo ƀuh laih.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người nầy là người các ngươi thấy và biết; nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người nầy sự mạnh khoẻ trọn vẹn, tại trước mặt hết thảy các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Chính đức tin trong danh Ngài đã làm cho người mà anh em thấy và biết đây được vững mạnh. Chính danh Ngài và đức tin nơi Ngài đã khiến người nầy hoàn toàn khỏe mạnh như tất cả anh em đã thấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Bởi đức tin trong danh Ngài là danh đã làm cho người nầy, người anh chị em đã thấy và biết, được vững mạnh, và bởi đức tin nơi Ngài mà người nầy đã được ban cho mạnh khỏe hoàn toàn ngay trước mắt anh chị em.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Bởi đức tin trong danh Giê-su, người què mà quý vị thấy và biết đã được lành mạnh. Chính danh Giê-su và đức tin trong Ngài đã làm cho người què được chữa lành trước mặt tất cả quý vị.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Nhờ đức tin nơi Chúa Giê-xu mà người què nầy được chữa lành là người mà anh chị em biết. Người nầy được hoàn toàn lành mạnh là nhờ đức tin nơi Chúa Giê-xu. Chính anh chị em thấy tận mắt chuyện ấy!

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

17“Ră anai, Ơ ƀing ayŏng adơi ăh, kâo thâo ƀing gih hơmâo ngă laih bruă anŭn kơ Yêsu yuakơ ƀing gih ƀu thâo krăn ôh hlơi Ñu jing, kar hăng ƀing djă̱ akŏ gih ƀu thâo krăn ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Hỡi anh em, bây giờ ta biết anh em và các quan của anh em, vì lòng ngu dốt nên đã làm điều đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Thưa anh em, bây giờ tôi biết anh em và những người lãnh đạo của anh em đã làm điều ấy vì thiếu hiểu biết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Vậy, bây giờ, thưa anh chị em, tôi biết anh chị em đã hành động trong lúc chưa hiểu biết, cũng như những người lãnh đạo của anh chị em.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Bây giờ, thưa anh em, tôi biết anh em đã hành động cách vô ý thức, cũng như các nhà lãnh đạo của mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Thưa anh chị em, tôi biết sở dĩ anh chị em đối xử với Chúa Giê-xu như thế là vì anh chị em và các nhà lãnh đạo đều không hiểu điều mình làm.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

18Samơ̆ anŭn yơh jing hiư̆m Ơi Adai hơmâo pơkrĕp truh hĭ laih hơdôm tơlơi Ñu hơmâo laĭ lui hlâo laih mơ̆ng abih bang ƀing pô pơala kiăng laĭ kơ tơlơi Pô Krist Ñu či tŭ tơlơi gleh tơnap.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách đó mà làm cho ứng nghiệm lời Ngài phán tiên tri bởi miệng các đấng tiên tri rằng Đấng Christ của Ngài phải chịu đau đớn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách ấy để làm ứng nghiệm lời Ngài đã báo trước qua môi miệng các nhà tiên tri rằng Đấng Christ của Ngài phải chịu đau đớn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Nhưng nhờ thế Ðức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm lời Ngài đã phán qua miệng tất cả các vị tiên tri rằng Ðấng Christ do Ngài sai đến phải chịu đau khổ.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Nhưng Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm điều Ngài đã báo trước qua môi miệng tất cả các nhà tiên tri rằng Chúa Cứu Thế của Ngài phải chịu đau thương.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Qua các nhà tiên tri, Thượng Đế đã nói rằng Chúa Cứu Thế phải chịu khổ hình và chết. Nay Thượng Đế đã khiến mọi điều ấy xảy ra đúng như vậy.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

19Tui anŭn, ƀing gih kơhma̱l sĭt bĕ hăng Ơi Adai, kiăng kơ Ơi Adai dưi pap brơi hlo̱m ƀo̱m tơlơi soh gih laih anŭn Khua Yang či pơphrâo hĭ ƀing gih nanao,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Vậy, anh em hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi mình được xóa bôi,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Vậy anh chị em hãy ăn năn, hãy trở về với Ðức Chúa Trời để tội lỗi của anh chị em được xóa đi,

Bản Dịch Mới (NVB)

19Vậy anh em hãy ăn năn, quay về Đức Chúa Trời, ngõ hầu tội lỗi của anh em được tẩy sạch, để thời kỳ tươi mới được đến từ Chúa,

Bản Phổ Thông (BPT)

19Cho nên hãy ăn năn! Hãy trở lại cùng Thượng Đế thì Ngài sẽ tha tội cho anh chị em. Rồi Chúa sẽ mang đến thời kỳ nghỉ ngơi.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

20laih anŭn kiăng kơ Ñu dưi pơkiaŏ rai Krist Yêsu, jing Pô anŭn yơh Ñu hơmâo ruah mă laih brơi kơ ƀing gih.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa, và Chúa sai Đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Jêsus,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20hầu cho các thời kỳ tươi mới mà Chúa ban cho sẽ đến, và để Ngài sai Đấng Christ, tức là Đức Chúa Jêsus, Đấng đã được chỉ định trước, đến với anh em.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20hầu thời kỳ tươi mới có thể đến từ trước mặt Chúa, và để Ngài có thể sai Ðấng Christ, Ðấng đã được chỉ định từ trước, chính là Ðức Chúa Jesus, đến với anh chị em.

Bản Dịch Mới (NVB)

20và để Đức Chúa Trời sai Chúa Cứu Thế Giê-su mà Ngài đã chọn sẵn từ trước, đến với anh em.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Ngài cũng sẽ sai Chúa Giê-xu, Đấng mà Ngài đã chọn làm Chúa Cứu Thế của anh chị em.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

21Ñu khŏm dŏ pơ adai tơl truh hrơi mông kơ Ơi Adai rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ abih bang tơlơi mơnơ̆ng, tui hăng tơlơi Ñu ƀuăn laih mơ̆ng đưm hlâo adih mơ̆ng ƀing pô pơala rơgoh hiam Ñu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21mà trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ mà Đức Chúa Trời thuở xưa đã phán trước bởi miệng các thánh tiên tri.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Đấng ấy phải được giữ lại trên trời cho đến thời kỳ muôn vật phục hồi, như Đức Chúa Trời đã phán qua miệng các nhà tiên tri thánh từ nghìn xưa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Ngài là Ðấng thiên đàng phải rước về cho đến thời kỳ làm mới lại muôn vật, tức thời kỳ Ðức Chúa Trời đã cậy miệng các vị tiên tri thánh của Ngài nói trước từ lâu.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Chúa Cứu Thế còn phải ở lại trên trời cho đến thời kỳ Đức Chúa Trời khôi phục vạn vật, như Ngài đã hứa từ lâu qua các tiên tri thánh của Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Tuy nhiên Chúa Giê-xu phải ở lại thiên đàng cho đến khi mọi việc được sửa sang lại. Từ xưa, qua các nhà tiên tri thánh, Thượng Đế đã nói về thời kỳ nầy.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

22Môseh hơmâo laĭ laih tui anai, ‘Khua Yang Ơi Adai gih či pơkiaŏ pơ ƀing gih sa čô pô pơala hrup hăng kâo mơ̆ng tŏng krah ƀing ană plei gih pô. Ƀing gih khŏm hơmư̆ tui bĕ abih bang tơlơi Ñu pơtô kơ ƀing gih.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Môi-se có nói rằng: Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một Đấng tiên tri như ta; các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài sẽ phán dặn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Thật vậy, Môi-se có nói: ‘Chúa là Đức Chúa Trời các ngươi sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một Đấng tiên tri như ta và các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài phán bảo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Thật vậy Mô-sê đã nói,‘Chúa Ðức Chúa Trời của anh chị em sẽ dấy lên từ giữa anh chị em một đấng tiên tri cho anh chị em như tôi. Anh chị em phải nghe theo mọi điều đấng ấy dạy bảo.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Vì Môi-se đã nói: ‘Chúa là Đức Chúa Trời của anh em sẽ dấy lên giữa dân chúng một tiên tri như tôi; anh em phải nghe theo mọi lời Ngài dạy bảo.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Mô-se nói, ‘Chúa, là Thượng Đế các ngươi, sẽ ban cho các ngươi một nhà tiên tri giống như ta. Nhà tiên tri ấy là một người trong các ngươi. Các ngươi hãy nghe lời người.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

23Hlơi pô hơngah ƀu kiăng hơmư̆ tui pô pơala anŭn ôh, Ơi Adai či pơrai hĭ ñu anŭn mơ̆ng tŏng krah ƀing ană plei Ñu yơh.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Hễ ai không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị truất khỏi dân sự.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Nếu ai không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị khai trừ khỏi dân chúng.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Ai không nghe theo đấng tiên tri ấy sẽ bị truất khỏi dân.’

Bản Dịch Mới (NVB)

23Nếu ai không nghe theo lời Ngài sẽ bị khai trừ ra khỏi dân chúng.’

Bản Phổ Thông (BPT)

23Ai không vâng lời nhà tiên tri đó sẽ bị xử tử, cắt đứt khỏi dân Chúa.’

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

24“Sĭt yơh, abih bang ƀing pô pơala čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk pô pơala Samuêl truh pơ tă anai, ăt hơmâo pơhiăp laĭ lui hlâo lu laih mơ̆n kơ khul hrơi anai.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Hết thảy các tiên tri đã phán, từ Sa-mu-ên và các đấng nối theo người, cũng đều có rao truyền những ngày nầy nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Tất cả các nhà tiên tri, từ Sa-mu-ên cho đến các vị kế tiếp, khi nói tiên tri cũng đều rao truyền những ngày nầy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Sau đó tất cả các đấng tiên tri, từ Sa-mu-ên cho đến những vị kế tiếp ông, hễ ai nói tiên tri đều cũng loan báo về những ngày ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Thật thế, tất cả các tiên tri từ Sa-mu-ên trở xuống, ai đã lên tiếng nói tiên tri, đều báo trước những ngày này.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Sa-mu-ên và tất cả các nhà tiên tri khác thay mặt Thượng Đế đến sau ông cũng nói đến thời kỳ nầy.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

25Laih anŭn ƀing gih jing ƀing ană tơčô ƀing pô pơala anŭn laih anŭn hơmâo tŭ mă laih mơta tơlơi Ơi Adai hơmâo pơjing tơlơi pơgop laih hăng ƀing ơi adon gih. Ơi Adai ƀuăn laih hăng Abraham tui anai, ‘Mơ̆ng Ană Tơčô ih yơh, Kâo či bơni hiam kơ abih bang mơnuih mơnam ƀơi lŏn tơnah anai.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Các ngươi là dòng dõi của các đấng tiên tri, và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ chúng ta, khi Ngài phán cùng Áp-ra-ham rằng: Các dân thiên hạ sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Anh em là con cháu của các nhà tiên tri và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ chúng ta khi Ngài phán với Áp-ra-ham: ‘Mọi dân tộc trên đất sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Anh chị em là con cháu của các đấng tiên tri và của giao ước Ðức Chúa Trời đã lập với tổ tiên của anh chị em, khi Ngài phán với Áp-ra-ham,‘Từ dòng dõi ngươi tất cả các dân trên đất sẽ được phước.’

Bản Dịch Mới (NVB)

25Anh em là con cháu của các tiên tri và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ. Ngài đã bảo Áp-ra-ham: ‘Nhờ Hậu Tự con mà tất cả các dân tộc trên thế giới đều sẽ được phước.’

Bản Phổ Thông (BPT)

25Anh chị em là dòng dõi của các nhà tiên tri. Anh chị em đã nhận giao ước mà Thượng Đế lập với tổ tiên mình. Ngài bảo Áp-ra-ham, ông tổ của anh chị em như sau, ‘Nhờ dòng dõi ngươi mà các dân trên đất sẽ hưởng phúc.’

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

26Hơnŭn yơh, tơdang Ơi Adai pơkiaŏ nao laih Ding Kơna Ñu, Ñu pơkiaŏ laih Gơ̆ nao pơ ƀing gih, blung hlâo kiăng kơ bơni hiam kơ ƀing gih hăng tơlơi ngă kơ rĭm čô amăng ƀing gih kiăng kơ pơdơi lui hĭ tơlơi ngă soh sat gih.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Đức Chúa Trời đã dấy Đầy tớ Ngài lên, rồi trước hết sai Người xuống ban phước cho các ngươi, mà dắt ai nấy trong bọn các ngươi xây lại khỏi tội ác mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Đức Chúa Trời đã dấy Đầy Tớ Ngài lên và phái Ngài đến với anh em trước tiên, để ban phước cho anh em bằng cách khiến mỗi người trong anh em lìa bỏ đường lối gian ác của mình.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Khi Ðức Chúa Trời dấy lên Ðầy Tớ của Ngài, Ngài đã sai Ðầy Tớ ấy đến với anh chị em trước hết, để ban phước cho anh chị em bằng cách làm mỗi người trong anh chị em lìa bỏ những xấu xa tội lỗi của mình.”

Bản Dịch Mới (NVB)

26Khi Đức Chúa Trời dấy Đầy Tớ Ngài lên, Ngài đã sai Người đến với anh em trước hết để ban phước cho anh em, bằng cách khiến cho mỗi người lìa bỏ con đường gian ác.”

Bản Phổ Thông (BPT)

26Thượng Đế đã khiến Chúa Giê-xu sống lại và trước hết sai Ngài đến để ban phúc lành cho anh chị em bằng cách giúp cho mỗi anh chị em quay khỏi điều ác.”