So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016(JBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

1Amăng thŭn tal klâo rơnŭk pơtao Sirus git gai wai lăng dêh čar Persia, Ơi Adai pơrơđah sa tơlơi truh kơ Daniêl, jing pô hơmâo anăn pơkŏn dơ̆ng Beltesazzar. Tơlơi truh amăng tơlơi pơrơđah anŭn jing sĭt laih anŭn kơčrâo kơ sa tơlơi pơblah prŏng, samơ̆ tơlơi thâo hluh kơ tơlơi truh anŭn rai pơ ñu amăng sa tơlơi pơƀuh yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Năm thứ ba đời vua Si-ru nước Phe-rơ-sơ, có một sự tỏ ra cho Đa-ni-ên cũng gọi là Bên-tơ-xát-sa. Sự tỏ ra đó là thật, tức là sự chiến tranh lớn. Đa-ni-ên hiểu sự đó, và rõ được ý của sự hiện thấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Năm thứ ba triều vua Si-ru, nước Ba Tư, có lời mặc khải cho Đa-ni-ên, cũng gọi là Bên-tơ-xát-sa. Lời đó là chân thật, liên quan đến một cuộc chiến tranh lớn. Đa-ni-ên hiểu lời đó và nhận ra ý nghĩa của khải tượng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Trong năm thứ ba của triều đại Sy-ru vua của Ba-tư, một sứ điệp đã được bày tỏ cho Ða-ni-ên, cũng được gọi là Bên-tê-sác-xa. Sứ điệp ấy là thật và liên quan đến chiến tranh khủng khiếp về sau. Ông hiểu ý nghĩa của sứ điệp ấy và cũng hiểu ý nghĩa của khải tượng.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Năm thứ ba triều vua Si-ru, nước Ba-tư, Đa-ni-ên, cũng gọi là Bên-tơ-sát-xa, nhận được sự mặc khải. Sự mặc khải này đáng tin cậy và liên quan đến một cuộc chiến lớn. Đa-ni-ên chú tâm đến lời mặc khải nên am hiểu khải tượng.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Trong năm thứ ba triều đại vua Xi-ru vua Ba-tư, Đa-niên, cũng có tên là Bên-tơ-sát-xa, thấy một hiện tượng về một cuộc đại chiến. Điều nầy Đa-niên hiểu được.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

2Ƀơi mông anŭn, kâo yơh, Daniêl, čŏk hia amăng klâo hrơi kŏm mơtam.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Trong những ngày đó, ta, Đa-ni-ên, đương buồn rầu trải ba tuần lễ trọn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Trong những ngày đó tôi, Đa-ni-ên, đang buồn rầu suốt ba tuần lễ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Trong những ngày ấy, tôi, Ða-ni-ên, đã than khóc trọn ba tuần.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Trong những ngày ấy, tôi, Đa-ni-ên, kiêng ăn buồn thảm như thể chịu tang suốt ba tuần liền:

Bản Phổ Thông (BPT)

2“Lúc đó, tôi, Đa-niên, đã buồn rầu trong ba tuần.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

3Tơdang amăng mông anŭn, kâo ƀu ƀơ̆ng gơnam hơget gĕt ôh jing gơnam ƀơ̆ng hiam hloh, tơƀông bah kâo ƀu tĕk djơ̆ añăm mơnơ̆ng ƀôdah ia boh kơƀâo ôh, laih anŭn kâo ƀu yua jrao pik ôh tơl rơgao hĭ klâo hrơi kŏm yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Ta chẳng ăn bánh ngon, thịt và rượu chẳng vào miệng ta, và ta không xức dầu chi hết cho đến chừng ba tuần đã mãn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Tôi không ăn cao lương mỹ vị, không nếm thịt và rượu, cũng không xức dầu thơm trong suốt ba tuần lễ đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Tôi không ăn những thức ăn ngon; thịt và rượu không vào miệng tôi. Tôi cũng không xức dầu cho mình cho đến khi ba tuần đã mãn.

Bản Dịch Mới (NVB)

3tôi không ăn cao lương mỹ vị, tôi không hề nếm thịt và rượu, tôi cũng không xức dầu thơm cho đến khi đầy ba tuần.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Tôi không dùng thức ăn hay thịt ngon, uống rượu hay xức nước hoa trong ba tuần.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

4Ƀơi hrơi tal duapluh-pă̱ blan tal sa amăng thŭn anŭn mơ̆n, tơdang kâo hlak dŏ dơ̆ng ƀơi ha̱ng ia krong prŏng Tigris,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Ngày thứ hai mươi bốn tháng giêng, ta ở kề bờ sông lớn Hi-đê-ke.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Ngày thứ hai mươi bốn tháng giêng, tôi đang đứng bên bờ sông lớn, tức là sông Ti-gơ-rít.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Vào ngày hai mươi bốn, tháng Giêng, đang khi đứng bên bờ Sông Cả, tức Sông Tíc-ri,

Bản Dịch Mới (NVB)

4Ngày hai mươi bốn tháng giêng, tôi đang đứng bên bờ sông lớn, tức là sông Tích-rít,

Bản Phổ Thông (BPT)

4Vào ngày hai mươi bốn tháng giêng, tôi đang đứng bên bờ sông lớn Ti-gờ-rít.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

5kâo angak lăng đĭ laih anŭn pơ anŭn ƀơi anăp kâo hơmâo sa čô mơnuih hơô sum ao hăng bơnăl blâo ƀlĭ, hăng čut sa boh hơdrăng kơiăng hiam hăng mah phŭn jum dar kơiăng ñu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Ta nhướng mắt nhìn xem, nầy, một người mặc vải gai, chung quanh lưng thắt đai bằng vàng ròng U-pha.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Tôi ngước nhìn lên thì thấy một người mặc vải gai, lưng thắt đai bằng vàng ròng U-pha.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5tôi ngước mắt lên nhìn, và nầy, có một người mặc y phục bằng vải gai, lưng thắt đai làm bằng vàng ròng U-pha.

Bản Dịch Mới (NVB)

5bỗng tôi ngước mắt lên nhìn, thấy một người mặc áo vải sợi lanh, lưng thắt đai vàng U-pha,

Bản Phổ Thông (BPT)

5Trong khi đang đứng đó nhìn lên thì tôi thấy một người mặc áo bằng vải gai, có đai vàng ròng thắt ngang hông.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

6Drơi jan ñu bơngač hrup hăng boh pơtâo yom bêril, ƀô̆ ñu bơngač hrup hăng kơmlă klă̱, mơta ñu hrup hăng khul jơlah apui arôk, hơpăl tơngan hăng pơtih tơkai ñu bơngač hrup hăng ko̱ng pơiă ba̱ng tơbiă, laih anŭn asăp hiăp ñu hrup hăng dơnai sa phung mơnuih lu ur dreo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Mình người như bích ngọc; mặt người như chớp, và mắt như đuốc cháy; tay và chân như đồng đánh bóng, và tiếng nói như tiếng đám đông.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Thân hình sáng như bích ngọc, gương mặt như ánh chớp, đôi mắt như ngọn đuốc hừng, đôi tay và đôi chân như đồng đánh bóng, và tiếng nói như tiếng đám đông.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Thân hình người ấy như lục bích ngọc, mặt người ấy tỏa rạng hào quang như chớp nhoáng, đôi mắt người ấy như hai đuốc đang rực cháy, hai tay và hai chân người ấy như đồng đánh bóng, và tiếng nói của người ấy như tiếng của vô số người cùng gào lên một lượt.

Bản Dịch Mới (NVB)

6thân mình sáng như bích ngọc, mặt chói như chớp nhoáng, đôi mắt rực lên như đuốc cháy hừng, cánh tay và đôi bàn chân như đồng đánh bóng, và tiếng nói vang ầm như tiếng đám đông.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Thân thể người lóng lánh như hoàng ngọc. Mặt người sáng như chớp, mắt người như ngọn lửa. Hai tay và chân người như đồng đánh bóng, và tiếng người vang lên như tiếng hò hét của đám đông.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

7Kơnơ̆ng hơjăn kâo yơh, Daniêl, jing pô ƀuh tơlơi pơƀuh anŭn. Ƀing mơnuih hrŏm hăng kâo ƀu thâo ƀuh ôh tơlơi pơƀuh anŭn, samơ̆ ƀing gơñu huĭ bra̱l biă mă, tui anŭn, ƀing gơñu đuaĭ hăng pơdŏp hĭ gơñu pô yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Ta, Đa-ni-ên, chỉ có một mình ta xem sự hiện thấy đó, vì những kẻ ở cùng ta không thấy sự hiện thấy đó; nhưng họ run rẩy quá, chạy trốn để ẩn mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Tôi, Đa-ni-ên, chỉ một mình tôi thấy khải tượng đó. Những người ở với tôi tuy không thấy khải tượng nhưng họ đều run sợ, chạy trốn để tìm chỗ ẩn mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Tôi, Ða-ni-ên, chỉ một mình tôi thấy khải tượng ấy; những người ở với tôi lúc đó không thấy khải tượng ấy. Tuy nhiên, một cơn sợ hãi kinh hoàng đã giáng trên họ. Họ bỏ chạy và tìm chỗ lẩn trốn.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Chỉ một mình tôi, Đa-ni-ên, thấy khải tượng này. Còn những người ở bên tôi tuy không thấy khải tượng, nhưng đều sợ hãi run rẩy chạy đi tìm chỗ ẩn.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Tôi, Đa-niên, là người duy nhất trông thấy hiện tượng ấy. Những người ở với tôi không nhìn thấy gì cả nhưng vì họ quá hoảng sợ nên chạy trốn hết.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

8Tui anŭn, kơnơ̆ng hơjăn kâo đôč dŏ pơ anŭn laih anŭn kâo lăng pơñen ƀơi tơlơi pơƀuh anŭn yơh. Kâo ƀu hơmâo pran kơtang dơ̆ng tah, ƀô̆ kâo jing hĭ ƀlơ̆ hrup hăng mơnuih djai yơh laih anŭn kâo ƀu hơmâo pran dan dơ̆ng tah.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Vậy ta sót lại một mình, và thấy sự hiện thấy lớn đó thì chẳng còn sức nữa. Mặt ta biến sắc cho đến tái đi, và ta không còn sức nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Vậy, tôi còn lại một mình và thấy khải tượng lớn đó. Tôi không còn sức nữa. Mặt tôi tái xanh như người sắp chết. Tôi kiệt sức.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Vì thế, chỉ còn một mình tôi ở lại và nhìn thấy khải tượng. Tuy nhiên, tôi không còn chút sức lực nào. Mặt tôi có lẽ đã tái ngắt như người chết, và sức lực của tôi cạn dần.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Vậy chỉ mình tôi còn lại khi tôi nhìn thấy khải tượng trọng đại này. Tôi không còn sức nữa. Mặt tôi tái xanh như người sắp chết. Tôi đã kiệt sức.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Còn lại một mình, tôi nhìn dị tượng vĩ đại nầy. Tôi đuối sức, mặt tôi tái xanh như người chết, và tôi hoàn toàn kiệt sức.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

9Giŏng anŭn, kâo hơmư̆ mơnuih anŭn pơhiăp, laih anŭn tơdang kâo hơmư̆ ñu pơhiăp, kâo lê̆ hĭ amăng tơlơi pĭt wơr laih anŭn ƀô̆ mơta kâo akŭp ƀơi lŏn yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Song ta còn nghe tiếng của những lời người, và vừa nghe xong, ta ngủ mê đi, nằm sấp mặt xuống đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Nhưng tôi vẫn nghe tiếng phán của người. Vừa nghe tiếng người, tôi bị ngất đi, mặt sấp xuống đất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Bấy giờ tôi nghe những lời người ấy nói. Vừa khi tôi nghe những lời người ấy nói, mặt tôi như kẻ bị xuất thần, và tôi nằm sấp mặt xuống đất.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Bấy giờ tôi nghe tiếng người phán. Vừa khi nghe, tôi ngã sấp mặt xuống đất, bất tỉnh.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Rồi tôi nghe tiếng người trong dị tượng nói. Đang khi nghe, tôi sấp mặt xuống đất mê man.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

10Hơmâo sa ƀĕ tơngan tĕk ƀơi kâo hăng rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ kâo tơdang tơngan hăng tơŭt kâo ăt dŏ tơtư̆ mơ̆n.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Bấy giờ có một bàn tay rờ đến ta, khiến ta dậy, chống đầu gối và bàn tay trên đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Bấy giờ, có một bàn tay chạm vào tôi, đỡ tôi dậy khi đầu gối và bàn tay tôi run rẩy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Bấy giờ, một bàn tay chạm vào tôi, khiến tôi chổm dậy run rẩy trên hai đầu gối và trên hay bàn tay mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Nhưng một bàn tay đụng đến tôi và nâng tôi quỳ dậy trên hai bàn tay và hai đầu gối.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Có một bàn tay chạm vào tôi đỡ tôi dậy. Tôi sợ hãi đến nỗi run lẩy bẩy.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

11Ñu laĭ, “Ơ Daniêl, jing pô Ơi Adai khăp biă mă, brơi kơ ih kơsem pơmĭn pơñen bĕ hơdôm boh hiăp kâo či pơhiăp hăng ih anai, laih anŭn tơgŭ bĕ, yuakơ ră anai Ơi Adai hơmâo pơkiaŏ laih kâo rai pơ ih.” Tơdang ñu hlak pơhiăp hăng kâo hơdôm tơlơi anŭn, kâo tơgŭ hăng tơlơi tơtư̆ tơtơ̆ng yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Đoạn, người đó nói cùng ta rằng: Hỡi Đa-ni-ên, là người rất được yêu quí, hãy hiểu những lời ta nói cùng ngươi, và hãy đứng thẳng lên, vì bây giờ ta đã được sai đến cùng ngươi. Khi người đã nói cùng ta lời ấy, ta đứng lên và run rẩy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Người ấy nói với tôi: “Hỡi Đa-ni-ên, người rất được yêu quý, hãy hiểu rõ những lời ta nói với ngươi. Hãy đứng thẳng lên vì bây giờ ta đã được sai đến cùng ngươi.” Khi người đã nói với tôi lời ấy, tôi run rẩy đứng lên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Người ấy nói với tôi, “Hỡi Ða-ni-ên, người rất được yêu thương, hãy hiểu những lời ta sắp nói với ngươi. Hãy đứng thẳng dậy, vì bây giờ ta được sai đến với ngươi.” Khi người đó nói với tôi điều ấy, tôi đứng dậy và run lập cập.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Người bảo tôi: “Đa-ni-ên, Chúa yêu quý ngươi, hãy chú tâm đến những lời ta sắp truyền cho ngươi. Hãy đứng thẳng lên, vì ta đã được sai đến cùng ngươi.” Khi người phán lời ấy với tôi, tôi run rẩy đứng dậy.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Người trong dị tượng bảo tôi, ‘Đa-niên ơi, Thượng Đế yêu ngươi lắm. Hãy suy nghĩ cho kỹ những lời ta sẽ nói với ngươi, hãy đứng dậy, vì ta được sai đến với ngươi.’ Khi người nói như vậy, tôi liền đứng lên nhưng vẫn còn run.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

12Giŏng anŭn, pô anŭn laĭ dơ̆ng, “Ơ Daniêl, anăm huĭ ôh. Yuakơ čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi tal sa tơdang ih pioh tơlơi pơmĭn ih kiăng mă tŭ tơlơi thâo hluh laih anŭn pơluă gŭ ih pô ƀơi anăp Ơi Adai ih, Ñu hơmâo hơmư̆ laih hơdôm tơlơi iâu laĭ ih anŭn. Tui anŭn, kâo hơmâo rai laih kiăng laĭ glaĭ kơ hơdôm tơlơi ih iâu laĭ anŭn yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Đoạn, người bảo ta rằng: Hỡi Đa-ni-ên, đừng sợ; vì kể từ ngày đầu mà ngươi đã chuyên lòng hiểu, hạ mình ngươi xuống trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, thì những lời ngươi đã được nghe, và vì cớ những lời ngươi mà ta đã đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Người bảo tôi: “Hỡi Đa-ni-ên, đừng sợ. Ngay từ ngày đầu, ngươi đã hết lòng tìm hiểu và tự hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, nên Ngài đã nghe những lời của ngươi, và chính vì những lời ấy mà ta đã đến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Người ấy nói tiếp, “Hỡi Ða-ni-ên, đừng sợ, vì từ ngày đầu tiên khi ngươi để lòng tìm hiểu và hạ mình ngươi xuống trước mặt Ðức Chúa Trời của ngươi, những lời cầu xin của ngươi đã được nhậm, và ta đến để đáp lời cầu nguyện của ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Người nói tiếp: “Đa-ni-ên, đừng sợ. Ngay từ ngày đầu, khi ngươi quyết tâm tìm hiểu và hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, Ngài đã nghe lời ngươi cầu xin, và chính vì lời cầu nguyện của ngươi mà ta đã đến.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Người ấy bảo tôi, ‘Đa-niên ơi, đừng sợ. Trước đây khi ngươi muốn hiểu biết và hạ mình trước mặt Thượng Đế thì Ngài nghe lời của ngươi, và ta được sai đến vì lời cầu nguyện ngươi.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

13Samơ̆ khua dêh čar Persia pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng kâo amăng duapluh-sa hrơi. Giŏng anŭn, Mikhaêl, jing sa čô khua kơ ƀing khua, rai djru kâo yuakơ pơtao dêh čar Persia pơkơ̆ng hĭ kâo pơ anŭn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Song vua nước Phe-rơ-sơ đã ngăn trở ta trong hai mươi mốt ngày; nhưng, nầy, Mi-ca-ên là một trong các quan trưởng đầu nhứt, đã đến mà giúp đỡ ta, và ta ở lại đó với các vua Phe-rơ-sơ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Thủ lĩnh của các vua Ba Tư đã ngăn trở ta trong hai mươi mốt ngày. Nhưng Mi-ca-ên, một trong các thiên sứ trưởng, đã đến giúp đỡ ta, và ta ở lại đó bên cạnh các vua Ba Tư.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Nhưng thần linh thống lĩnh vương quốc Ba-tư đã cản trở ta hai mươi mốt ngày. Vì thế Mi-chên, một trong các vị thống soái các thần linh thống lĩnh, đã đến giúp đỡ ta, vì ta đã bị ở lại đó với các thần linh thống lĩnh các vua của Ba-tư.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Hoàng tử bảo vệ vương quốc Ba-tư đã chống nghịch lại ta hai mươi mốt ngày, cho đến khi Mi-ca-ên, một trong các thiên sứ trưởng, đến giúp đỡ ta, vì ta đã bị kẹt lại đấy, trong vương quốc Ba-tư.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Nhưng quan trưởng Ba-tư đã tranh chiến với ta trong hai mươi mốt ngày. Rồi Mi-chen, một trong những thiên sứ cao cấp đến giúp ta, còn ta bị để lại đó để chiến đấu với vua Ba-tư.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

14Ră anai kâo hơmâo rai laih kiăng pŏk pơblang brơi kơ ih hơget tơlơi či truh kơ ƀing ană plei ih pơanăp anai, yuakơ tơlơi pơƀuh anai kiăng laĭ kơ rơnŭk aka truh pơanăp yơh.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Bây giờ ta đến để bảo ngươi hiểu sự sẽ xảy đến cho dân ngươi trong những ngày sau rốt; vì sự hiện thấy nầy chỉ về nhiều ngày lâu về sau.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Bây giờ, ta đến để giúp ngươi hiểu việc gì sẽ xảy đến cho dân ngươi trong những ngày cuối cùng, vì đây là khải tượng liên quan đến những ngày sắp đến.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Bây giờ ta đến để giúp ngươi hiểu những gì sẽ xảy đến cho dân tộc ngươi vào những ngày cuối cùng, vì khải tượng ấy liên quan đến những ngày còn xa lắm trong tương lai.”

Bản Dịch Mới (NVB)

14Và bây giờ ta đến đây để giúp ngươi hiểu việc gì sẽ xảy ra cho dân ngươi trong ngày cuối cùng, vì sẽ có một khải tượng về những ngày ấy.”

Bản Phổ Thông (BPT)

14Bây giờ ta đã đến để giải thích cho ngươi những gì sẽ xảy ra cho dân tộc ngươi, vì hiện tượng nầy là về thời tương lai.’

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

15Tơdang ñu hlak pơhiăp hơdôm tơlơi anŭn hăng kâo, kâo akŭp akŏ kâo lăng trŭn pơ lŏn laih anŭn ƀu thâo pơhiăp hơget gĕt ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Trong khi người nói cùng ta những lời đó, ta cúi mặt xuống đất, và làm thinh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Trong khi người nói với tôi những lời đó, tôi cúi mặt xuống đất và bị câm lặng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Khi người ấy nói những lời ấy với tôi, tôi cúi đầu xuống đất và lặng câm.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Nghe những lời ấy, tôi cúi mặt xuống đất, nín lặng, không thốt nên lời.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Trong khi người nói với tôi thì tôi gục đầu xuống cấm khẩu.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

16Giŏng anŭn, pô ling jang hrup hăng mơnuih anŭn ruaih ƀơi tơƀông kâo, laih anŭn kâo ha̱ amăng bah kâo čơdơ̆ng pơhiăp yơh. Kâo pơhiăp hăng pô dŏ dơ̆ng ƀơi anăp kâo tui anai, “Ơ khua kâo hơi, kâo jing hĭ ruă rơngot yuakơ tơlơi pơƀuh anŭn yơh laih anŭn kâo ƀu hơmâo pran dan dơ̆ng tah.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Nầy, có đấng bộ dạng như các con trai loài người rờ đến môi ta. Ta bèn mở miệng, nói cùng đấng đứng trước mặt ta rằng: Hỡi chúa tôi, sự buồn rầu trở lại trên tôi vì cớ sự hiện thấy nầy, tôi không còn sức nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Nầy có một vị mang hình dạng như các con trai loài người chạm đến môi tôi. Tôi liền mở miệng và nói được. Tôi thưa với vị đứng trước mặt tôi: “Thưa chúa, khải tượng đã làm tôi đau đớn và kiệt sức.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Nầy, một đấng có hình dáng loài người đến chạm vào môi tôi; tôi mở miệng và nói được. Tôi thưa với vị đứng ở trước mặt tôi, “Thưa ngài, khải tượng tôi thấy đã làm tôi đau đớn đến nỗi chẳng còn sức lực gì nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Bấy giờ, một vị hình dáng như con người sờ môi tôi. Tôi liền mở miệng thưa với vị đứng trước mặt tôi: “Thưa chúa, khải tượng làm tôi đau quặn đến nỗi kiệt sức.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Rồi có ai giống như con người sờ vào môi tôi nên tôi mở miệng nói. Tôi nói với người đứng trước mặt tôi, ‘Thưa thầy, tôi rất băn khoăn và lo sợ vì dị tượng nầy. Tôi cảm thấy đuối sức.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

17Ơ khua kâo hơi, hiư̆m pă kâo, ding kơna ih anai, dưi pơhiăp hăng ih lĕ? Tơlơi kơtang kâo abih hĭ laih laih anŭn kâo kŏn dưi suă jua lơi.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Thể nào đầy tớ chúa tôi nói được cùng chúa tôi? Vì về phần tôi, tức thì không còn một chút sức lực nào trong tôi, và cũng không còn hơi thở trong tôi nữa!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Làm sao đầy tớ của chúa có thể thưa chuyện với chúa được? Vì hiện nay tôi không còn một chút sức lực nào, cũng chẳng còn hơi thở trong tôi nữa!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Làm thể nào tôi tớ ngài có thể nói gì với ngài được? Vì về phần tôi, bây giờ tôi không còn sức lực gì nữa, ngay cả hơi thở dường như cũng không còn trong tôi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

17Làm thể nào tôi tớ của chúa như tôi đây có thể thưa chuyện cùng chúa tôi được, vì hiện giờ tôi không còn sức, còn hơi gì nữa.”

Bản Phổ Thông (BPT)

17Thưa thầy, làm thế nào tôi, kẻ tôi tớ thầy, có thể thưa chuyện cùng thầy? Tôi không còn sức lực, và thở không ra hơi nữa.’

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

18Giŏng anŭn, dơ̆ng, pô ling jang hrup hăng mơnuih anŭn tĕk ƀơi kâo hăng pơkơtang brơi kơ kâo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Bấy giờ đấng có bộ dạng người nam lại rờ đến ta và khiến ta nên mạnh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Bấy giờ, vị có hình dạng người nam lại chạm đến tôi và thêm sức cho tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Ðấng có hình dáng loài người chạm vào tôi một lần nữa và ban sức lực cho tôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Bấy giờ vị hình dáng như con người lại chạm đến tôi một lần nữa và thêm sức cho tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Rồi vị giống như con người sờ vào tôi và phục hồi sức lực cho tôi.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

19Ñu laĭ tui anai, “Ơ Daniêl ăh, Ơi Adai khăp biă mă kơ ih, anăm huĭ ôh, dŏ rơnŭk rơnua bĕ laih anŭn dŏ kơjăp kơtang bĕ!”Tơdang ñu pơhiăp hăng kâo, kâo hơmâo glaĭ tơlơi kơtang hăng laĭ hăng ñu tui anai, “Pơhiăp bĕ, Ơ khua kâo hơi, yuakơ ih hơmâo pơkơtang brơi kơ kâo laih.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Người bảo ta rằng: Hỡi người rất được yêu quí, đừng sợ hãi; nguyền cho sự bình an ở với ngươi! Hãy mạnh bạo! Phải, hãy mạnh bạo đi! Khi người đương nói cùng ta, ta lại được sức, mà nói rằng: Hỡi chúa, xin hãy nói, vì chúa đã khiến tôi nên mạnh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Người bảo tôi: “Hỡi người rất được yêu quý, đừng sợ hãi. Hãy an tâm và can đảm! Hãy can đảm lên!” Khi người đang nói với tôi, tôi được thêm sức và nói: “Thưa chúa, xin ngài cứ nói, vì Ngài đã thêm sức cho tôi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Ðấng ấy nói, “Hỡi người rất được yêu quý, đừng sợ, ngươi hãy an tâm. Hãy mạnh mẽ và hãy can đảm!”Khi đấng ấy nói với tôi, tôi liền được phục sức và nói, “Thưa ngài, xin ngài nói, vì ngài đã làm cho tôi được mạnh khỏe.”

Bản Dịch Mới (NVB)

19Người bảo: “Người được yêu quý, đừng sợ. Hãy an tâm. Hãy mạnh mẽ và can đảm lên.” Trong khi người nói với tôi, tôi được thêm sức và thưa: “Lạy chúa, xin truyền dạy tôi, vì ngài đã thêm sức cho tôi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

19Người nói, ‘Đa-niên ơi, đừng sợ. Thượng Đế yêu ngươi lắm. Cầu cho ngươi được an lành. Hãy mạnh bạo và can đảm lên.’Khi người nói với tôi thì tôi cảm thấy mạnh thêm, nên tôi thưa cùng người, ‘Thưa thầy, xin hãy nói, vì thầy đã thêm sức cho tôi.’

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

20Tui anŭn, ñu laĭ, “Ih thâo krăn mơ̆, yua hơget kâo hơmâo rai laih pơ ih lĕ? Ƀu sui ôh, kâo či wơ̆t glaĭ pơblah hăng khua čar Persia, laih anŭn tơdang kâo đuaĭ hĭ laih, khua čar Grek yơh či rai.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Người lại nói cùng ta rằng: Ngươi có biết tại sao ta đến cùng ngươi chăng? Bây giờ ta trở về để đánh trận cùng vua của Phe-rơ-sơ, và khi ta đi, kìa, vua của Gờ-réc sẽ đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Người nói: “Ngươi có biết tại sao ta đến với ngươi không? Bây giờ ta phải quay lại để giao chiến với thủ lĩnh của Ba Tư, và khi ta vừa đi thì thủ lĩnh của Hi Lạp sẽ đến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Bấy giờ người ấy nói, “Ngươi có biết tại sao ta đến với ngươi không? Nhưng bây giờ ta phải trở lại để giao chiến với thần linh thống lĩnh vương quốc Ba-tư. Khi ta đã đi rồi, này, thần linh thống lĩnh vương quốc Hy-lạp sẽ đến.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Người nói: “Ngươi có biết vì sao ta đến với ngươi không? Bây giờ ta phải quay lại nghênh chiến với hoàng tử bảo vệ Ba-tư. Ta vừa thắng xong, hoàng tử bảo vệ Hy-lạp lại đến.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Rồi người bảo, ‘Đa-niên ơi, ngươi có biết tại sao ta đến với ngươi không? Ít lâu nữa đây ta sẽ trở lại chiến đấu chống quan tướng Ba-tư. Khi ta đi thì quan tướng Hi-lạp sẽ đến,

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

21Samơ̆ blung hlâo kâo či ră ruai kơ ih hơget tơlơi arăng čih laih amăng Hơdrôm Hră Tơlơi Sĭt.” (Sĭt yơh ƀu hơmâo hlơi pô ôh djru kâo pơblah hăng ƀing gơñu, kơnơ̆ng kơ Mikhaêl, jing khua ih anŭn yơh, djru kâo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Nhưng ta sẽ truyền bảo cho ngươi biết mọi điều đã ghi chép trong sách chân thật. Không có ai giúp ta để chống với chúng nó, ngoài Mi-ca-ên, là vua các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Nhưng ta sẽ báo cho ngươi biết những gì đã được chép trong sách chân lý. Không có ai hiệp sức với ta để chống lại chúng, ngoại trừ Mi-ca-ên, thiên sứ của các ngươi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Nhưng trước hết ta phải nói cho ngươi biết những gì đã ghi trong Sách Chân Lý. Không ai hiệp với ta để đối phó với các thần linh thống lĩnh ấy cả, ngoại trừ Mi-chên, thần linh thống lĩnh ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Nhưng ta sẽ báo cho ngươi biết điều đã ghi chép trong sách sự thật. Chẳng có ai hiệp sức với ta chống lại các người này, ngoại trừ Mi-ca-ên là thiên sứ bảo vệ dân ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

21nhưng ta phải bảo trước cho ngươi biết những điều ghi chép trong Sách Chân lý. Không ai giúp ta chống các kẻ thù nầy ngoại trừ Mi-chen, vị thiên sứ cai quản dân chúng của ngươi.’”