So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Diễn Ý(BDY)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý (BDY)

1Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen và A-rôn:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Đức Giê-hô-va phán với Môi-se và A-rôn:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1 CHÚA phán với Mô-sê và A-rôn rằng,

Bản Dịch Mới (NVB)

1CHÚA phán dạy Môi-se và A-rôn:

Bản Phổ Thông (BPT)

1CHÚA bảo Mô-se và A-rôn,

Bản Diễn Ý (BDY)

2,3Kiểm tra các nam đinh từ 30 đến 50 tuổi của gia tộc Kê-hát, thuộc đại tộc Lê-vi, là những người có khả năng phục vụ trong Đền hội kiến.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Trong người Lê-vi hãy dựng sổ các con cháu Kê-hát, tùy theo họ hàng và tông tộc của chúng nó,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2“Hãy kiểm tra dân số Lê-vi thuộc con cháu Kê-hát theo từng gia tộc và bộ tộc của họ,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2 “Hãy thống kê những người Kê-hát trong vòng các con cháu Lê-vi, theo gia đình và gia tộc của họ,

Bản Dịch Mới (NVB)

2“Con hãy kiểm tra dân số người Kê-hát, tức là một ngành trong tộc Lê-vi, theo từng họ hàng và gia đình.

Bản Phổ Thông (BPT)

2“Hãy kiểm kê con cháu Cô-hát trong vòng người Lê-vi, theo dòng họ và gia đình.

Bản Diễn Ý (BDY)

2,3Kiểm tra các nam đinh từ 30 đến 50 tuổi của gia tộc Kê-hát, thuộc đại tộc Lê-vi, là những người có khả năng phục vụ trong Đền hội kiến.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3từ ba mươi tuổi sắp lên cho đến năm mươi, tức là hết thảy người nào có thể giúp công vào hội mạc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3từ ba mươi đến năm mươi tuổi, tức là tất cả những người có thể phục vụ trong Lều Hội Kiến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3 những người từ ba mươi tuổi đến năm mươi tuổi, tức tất cả những người đủ tiêu chuẩn để phục vụ trong Lều Hội Kiến.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Con hãy kiểm kê tất cả người nam từ ba mươi đến năm mươi tuổi, trong lứa tuổi phục vụ để họ đảm nhiệm công tác tại Trại Hội Kiến.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Kiểm kê các đàn ông từ ba mươi đến năm mươi tuổi có thể phục vụ trong Lều Họp.

Bản Diễn Ý (BDY)

4Trách nhiệm của họ liên quan đến các vật thánh trong Đền.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Nầy sẽ là phần việc của con cháu Kê-hát tại trong hội mạc. Họ sẽ coi sóc nơi chí thánh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Đây là công việc của con cháu Kê-hát tại Lều Hội Kiến: Họ sẽ coi sóc các vật chí thánh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4 Công việc của người Kê-hát trong Lều Hội Kiến sẽ liên quan đến những đồ thờ cực thánh.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Đây là công việc của người Kê-hát tại Trại Hội Kiến: chăm sóc các vật chí thánh.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Con cháu Cô-hát chịu trách nhiệm về những vật chí thánh trong Lều Họp.

Bản Diễn Ý (BDY)

5Trước khi nhân dân ra đi, A-rôn và các con ông sẽ vào, gỡ bức màn phân chia Nơi thánh xuống, đem phủ trên Rương giao ước.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Khi nào dời trại quân đi, A-rôn và các con trai người sẽ đến gỡ bức màn mà bao lấy hòm bảng chứng;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Khi trại quân dời đi, A-rôn và các con trai người sẽ đến gỡ bức màn mà phủ lên Hòm Chứng Ước,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5 Mỗi khi nhổ trại ra đi, A-rôn và các con trai ông sẽ đi vào và gỡ tấm màn ngăn đôi trong Nơi Thánh xuống, rồi dùng nó bao Rương Giao Ước lại.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Khi nào trại quân dời đi, A-rôn và các con trai người phải vào gỡ bức màn ngăn che nơi thánh và phủ lên Rương Chứng Cớ;

Bản Phổ Thông (BPT)

5Khi dân Ít-ra-en sắp di chuyển thì A-rôn và các con trai người phải đi vào Lều Thánh, tháo gỡ bức màn rồi dùng màn đó bọc Rương Giao Ước.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Bên trên bức màn, họ sẽ phủ một lớp da, và trên lớp da, một lớp vải xanh. Xong họ xỏ đòn khiêng vào rương.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6đoạn đắp lên một tấm phủ bằng da cá nược, trải trên một tấm nỉ toàn bằng màu điều xanh và xỏ đòn khiêng vào.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6và phủ trên đó một tấm da dê; kế đến, trải thêm một tấm nỉ màu xanh lên rồi xỏ đòn khiêng vào.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6 Kế đến họ sẽ phủ lên trên một tấm đậy làm bằng da thú thượng hạng, rồi phủ bên trên tấm đậy ấy một tấm vải xanh dương; sau đó họ xỏ các đòn khiêng vào.

Bản Dịch Mới (NVB)

6rồi phủ lên trên các tấm da cá heo, trải tấm vải mầu xanh lên trên cùng, rồi sửa đòn khiêng cho ngay ngắn.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Lấy một miếng phủ làm bằng da tốt bọc lại, trải tấm vải xanh lên, rồi xỏ các đòn khiêng vào.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Họ cũng đậy cái bàn bày bánh trần thiết bằng một lớp vải xanh, và để trên lớp vải dĩa, muỗng, bát, bình đựng rượu và bánh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Cũng trải một tấm nỉ màu điều xanh trên cái bàn về bánh trần thiết; ở trên bàn thì sắp dĩa, chén, tộ và chậu về những lễ quán; bánh hằng trần thiết cũng sẽ có ở trên nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Họ cũng trải một tấm nỉ màu xanh trên bàn bánh cung hiến và đặt trên đó đĩa, chén, tô và bình dùng cho lễ quán; bánh được bày thường xuyên trên bàn vẫn cứ giữ nguyên trên đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7 Về bàn dâng Bánh Hằng Hiến, họ sẽ lấy một tấm vải xanh dương phủ lên; rồi lấy các khay, các bát dâng hương, các chén, các bình dùng để dâng lễ quán, và bánh dâng hằng ngày đem đặt trên tấm vải đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Họ sẽ trải lên bàn đựng bánh thánh tấm khăn xanh rồi đặt lên khăn các đĩa, tô, chén và các bình dùng dâng rượu; bánh thánh dâng liên tục vẫn để y trên bàn.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Họ cũng phải phủ tấm vải xanh trên bàn để bánh thánh. Họ phải để các mâm, nồi, chén, và chai đựng của lễ uống trên bàn; họ phải thường xuyên để Bánh Thánh nguyên như thế ở trên bàn.

Bản Diễn Ý (BDY)

8Rồi họ lấy một tấm vải đỏ trải lên, và trên lớp vải đỏ phủ một lóp da dê. Xong họ xỏ đòn khiêng vào.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Rồi trải trên các vật đó một tấm nỉ màu đỏ sặm, đắp một tấm phủ bằng da cá nược và xỏ đòn khiêng vào.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Họ phủ lên trên các vật đó một tấm nỉ màu đỏ sậm, trải thêm một tấm da dê, rồi xỏ đòn khiêng vào.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8 Kế đến họ sẽ lấy một tấm vải màu đỏ thẳm phủ trên các món đó, rồi lấy một tấm khác làm bằng da thú thượng hạng phủ trên tấm vải ấy; sau đó họ mới xỏ đòn khiêng vào.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Trên tất cả những vật ấy, họ phải trải một tấm khăn đỏ thẫm, và trên cùng, phủ lên các tấm da cá heo, rồi xỏ đòn khiêng vào.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Sau đó họ phải phủ một tấm vải đỏ lên các vật đó, trùm tất cả bằng một tấm da tốt, rồi xỏ các đòn khiêng vào.

Bản Diễn Ý (BDY)

9,10Họ bọc chân đèn, đèn, kéo cắt tim, dĩa đựng tàn và bình đựng dầu bằng một lớp vải xanh, bên trên lớp vải xanh phủ một lớp da dê. Xong họ đặt tất cả trên một cái giá để khiêng đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Cũng phải lấy một tấm nỉ màu điều xanh mà đậy chân đèn thắp, các thếp đèn, kéo hớt tim, đồ đựng tro, và các bình dầu mà người ta dùng về chân đèn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Họ cũng phải lấy một tấm nỉ màu xanh phủ trên chân đèn, đèn, kéo cắt tim, đồ đựng tro và các bình dầu để thắp đèn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9 Họ cũng sẽ lấy một tấm vải xanh dương bọc thân cây đèn lại, cùng bọc luôn các ngọn đèn, các kéo cắt tim đèn, các đĩa đựng tàn đèn, và tất cả bình dầu để thắp đèn.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Họ phải lấy một tấm khăn xanh phủ lên giá đèn để thắp sáng và các cây đèn, kéo cắt tim đèn và khay, và tất cả các bình đựng dầu để thắp đèn;

Bản Phổ Thông (BPT)

9Họ phải dùng một tấm vải xanh phủ chân đèn, các đèn, dụng cụ hớt tim đèn, các khay, và các bình đựng dầu thắp đèn.

Bản Diễn Ý (BDY)

9,10Họ bọc chân đèn, đèn, kéo cắt tim, dĩa đựng tàn và bình đựng dầu bằng một lớp vải xanh, bên trên lớp vải xanh phủ một lớp da dê. Xong họ đặt tất cả trên một cái giá để khiêng đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Rồi để chân đèn và hết thảy đồ phụ tùng trong một tấm phủ bằng da cá nược, để lên trên cái sề.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Rồi họ để chân đèn và tất cả đồ phụ tùng trong một tấm da cá nược đặt trên cáng để khiêng đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10 Họ sẽ lấy một cái bao làm bằng da thú thượng hạng bọc cây đèn và tất cả những khí dụng của cây đèn lại, rồi đem để tất cả lên cáng để khiêng đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

10rồi bọc giá đèn và các đồ phụ tùng bằng tấm da cá heo và đặt lên một đòn khiêng.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Sau đó phải dùng tấm da tốt gói các thứ đó lại, đặt trên khung để khiêng.

Bản Diễn Ý (BDY)

11Họ bọc bàn thờ bằng vàng bằng một lớp vải xanh, bên trên lớp vải xanh phủ một lớp da dê. Xong họ xỏ đòn khiêng vào.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Họ phải trải trên bàn thờ bằng vàng một tấm nỉ màu điều xanh và đắp một tấm phủ bằng da cá nược, rồi xỏ đòn khiêng vào.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Họ phải trải trên bàn thờ bằng vàng một tấm nỉ màu xanh và phủ thêm một tấm da dê rồi xỏ đòn khiêng vào.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 Họ sẽ lấy một tấm vải xanh dương bọc bàn thờ bằng vàng, rồi lấy một tấm làm bằng da thú thượng hạng phủ trên tấm vải đó, sau đó họ sẽ xỏ các đòn khiêng vào.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Họ cũng phải trải một tấm khăn xanh trên bàn thờ bằng vàng, và phủ lên bằng các tấm da cá heo, rồi xỏ đòn khiêng vào.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Họ phải trải một tấm vải xanh lên bàn thờ bằng vàng, phủ lên trên bằng một tấm da tốt, rồi xỏ đòn khiêng vào.

Bản Diễn Ý (BDY)

12Họ cũng lấy một tấm vải xanh bọc tất cả các dụng cụ khác trong Nơi thánh lại, rồi lấy da dê bọc bên ngoài lớp vải xanh. Xong họ đặt tất cả trên một cái giá để khiêng đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Lại, cũng phải lấy hết thảy đồ đạc dùng về công việc nơi thánh, để trong một tấm nỉ màu điều xanh, rồi đắp một tấm phủ bằng da cá nược và để lên trên cái sề.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Họ cũng phải lấy tất cả các vật dụng dùng cho nơi thánh gói lại trong một tấm nỉ màu xanh và phủ lên trên một tấm da dê rồi đặt trên cáng để khiêng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 Kế đến họ sẽ lấy tất cả khí dụng dùng vào việc thờ phượng trong Nơi Thánh, dùng một tấm vải xanh dương gói lại, xong lấy một tấm làm bằng da thú thượng hạng phủ lên, rồi đem đặt trên cáng để mang đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Tất cả các vật dụng trong việc phục vụ tại Nơi Thánh phải gói lại trong một tấm vải xanh và phủ lên bằng các tấm da cá heo.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Họ phải gom tất cả những đồ dùng trong Nơi Thánh, gói trong một tấm vải xanh, rồi bọc lại bằng một tấm da tốt, xong đặt lên khung để khiêng.

Bản Diễn Ý (BDY)

13Họ xúc tro ở bàn thờ ra, rồi đậy bàn thờ bằng một lớp vải tím.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Phải hốt tro của bàn thờ, trải ở trên một tấm nỉ màu đỏ điều,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Họ phải hốt tro của bàn thờ ra và trải trên đó một tấm nỉ màu điều,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 Họ cũng sẽ lấy tro trên bàn thờ, rồi lấy một tấm vải tím phủ lên.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Họ phải hốt tro tại bàn thờ bằng đồng, trải lên bàn thờ một tấm vải mầu tím,

Bản Phổ Thông (BPT)

13Họ phải rửa bàn thờ đồng cho thật sạch tro, xong trùm một tấm vải tím lên.

Bản Diễn Ý (BDY)

14Bên trên lớp vải tím, họ để các dụng cụ của bàn thờ gồm dĩa đựng than lửa, đinh ba, xuổng, bồn nước, và bên trên phủ một lớp da dê. Xong họ xỏ đòn khiêng vào.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14để lên trên hết thảy đồ đạc dùng về công việc của bàn thờ, tức là những lư hương, nĩa, vá, chén, cùng những đồ phụ tùng của bàn thờ. Rồi đắp trên bàn thờ một tấm phủ bằng da cá nược và xỏ đòn khiêng vào.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14rồi đặt lên đó tất cả các vật dụng của bàn thờ như lư hương, nĩa, vá, bát cùng những vật dụng liên quan đến bàn thờ. Họ cũng phủ trên bàn thờ một tấm da cá nược và xỏ đòn khiêng vào.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Ðoạn họ sẽ đặt trên tấm vải đó tất cả khí dụng của bàn thờ, tức những thứ được dùng cho sự thờ phượng, như các lư hương, các chĩa, các xẻng, các chén, và tất cả dụng cụ của bàn thờ; rồi họ sẽ phủ lên trên các dụng cụ ấy một tấm đậy làm bằng da thú thượng hạng; sau đó họ mới xỏ các đòn khiêng vào.

Bản Dịch Mới (NVB)

14và đặt tất cả các khí dụng tế lễ lên trên: các lư hương, xiên, xẻng, bát dùng vào việc rảy nước, tất cả các phụ tùng bàn thờ, rồi phủ lên các tấm da cá heo và xỏ đòn khiêng vào.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Họ phải gom tất cả các đồ dùng cho bàn thờ, chảo đựng than, nĩa để xiên thịt, xẻng, và chậu. Đặt tất cả những thứ đó lên bàn thờ đồng. Xong, lấy tấm da tốt trùm lên, rồi xỏ đòn khiêng vào.

Bản Diễn Ý (BDY)

15Khi A-rôn và các con người sửa soạn xong, các người thuộc gia tộc Kê-hát sẽ đến khiêng các dụng cụ này đi, nhưng không được dụng vào các vật thánh, ai đụng là phải chết. Trách nhiệm của con cháu Kê-hát là di chuyển Lều hội kiến trong cuộc hành trình.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Sau khi A-rôn và các con trai người đã đậy điệm nơi thánh và các đồ đạc thánh xong, khi dời trại quân đi, thì các con cháu Kê-hát phải đến đặng khiêng các đồ đạc đó; họ chẳng nên đụng vào những vật thánh, e phải chết chăng. Trong hội mạc, ấy là đồ mà các con cháu Kê-hát phải khiêng đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Sau khi A-rôn và các con trai người đã phủ nơi thánh và các vật dụng thánh xong, và khi trại quân sẵn sàng ra đi thì con cháu Kê-hát phải đến để khiêng các vật dụng đó, nhưng họ không được đụng vào những vật thánh, kẻo phải chết. Đó là những vật dụng trong Lều Hội Kiến mà con cháu Kê-hát phải khiêng đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 Sau khi A-rôn và các con ông hoàn tất công việc che phủ Nơi Thánh và tất cả khí dụng của Nơi Thánh, lúc sắp sửa nhổ trại ra đi, bấy giờ các con cháu Kê-hát mới đến để mang các vật thánh ấy đi. Tuy nhiên, họ không được phép chạm vào bất cứ vật thánh nào, nếu không họ sẽ chết. Ðó là những vật dụng của Lều Hội Kiến mà các con cháu Kê-hát có nhiệm vụ mang đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Sau khi A-rôn và các con trai người đậy xong Nơi Thánh và tất cả các khí dụng thánh, và khi trại quân sẵn sàng dời đi, dòng họ Kê-hát phải đến khuân vác, nhưng họ không được chạm đến các vật thánh kẻo bị thiệt mạng. Dòng họ Kê-hát phải khuân vác các vật dụng trong Trại Hội Kiến.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Khi dân Ít-ra-en sẵn sàng lên đường và sau khi A-rôn cùng các con trai người đã đậy khu vực thánh và các vật thánh rồi, thì con cháu Cô-hát vào khiêng đi. Như thế họ sẽ không đụng đến các vật thánh và khỏi chết. Nhiệm vụ của con cháu Cô-hát là khiêng các vật dụng trong Lều Họp.

Bản Diễn Ý (BDY)

16Còn Ê-lê-a-sa, con A-rôn sẽ chịu trách nhiệm về dầu thắp, hương thơm, ngũ cốc dâng thường xuyên và dầu xức thánh. Ê-lê-a-sa trông coi toàn thể Đền tạm và mọi dụng cụ trong Đền thánh."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Ê-lê-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn, sẽ coi về dầu thắp đèn, hương liệu, của lễ chay hằng hiến, dầu xức, cả đền tạm, và hết thảy vật chi ở trong nơi thánh với đồ phụ tùng của nơi thánh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Ê-lê-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn, sẽ coi sóc về dầu thắp đèn, hương liệu, tế lễ chay hằng hiến, dầu xức, và cả Đền Tạm cùng tất cả các vật dụng trong đó, bao gồm nơi thánh và các dụng cụ.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 Ê-lê-a-xa con trai Tư Tế A-rôn có nhiệm vụ trông coi việc cung cấp dầu cho đèn, hương thơm, của lễ chay dâng thường xuyên, dầu cho lễ xức dầu, cùng coi sóc toàn thể Ðền Tạm và mọi vật trong đó, tức Nơi Thánh và các vật dụng trong đó.”

Bản Dịch Mới (NVB)

16Thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, con trai A-rôn, có nhiệm vụ lo về dầu thắp đèn, hương liệu, lễ vật chay hằng dâng và dầu xức; cũng phải coi sóc cả Đền Tạm và các vật dụng bên trong, kể cả các đồ bạc và vật dụng thánh.”

Bản Phổ Thông (BPT)

16Ê-lê-a-sa, con A-rôn, thầy tế lễ, sẽ chịu trách nhiệm về Lều Thánh và các vật dụng trong đó cùng những đồ dùng thánh như: dầu thắp đèn, trầm hương, của lễ chay thường xuyên, dầu dùng tấn phong các thầy tế lễ và đồ dùng cho công việc CHÚA.”

Bản Diễn Ý (BDY)

17Chúa Hằng Hữu lại bảo Mai-sen và A-rôn:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se và A-rôn rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se và A-rôn rằng:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17 CHÚA lại phán với Mô-sê và A-rôn,

Bản Dịch Mới (NVB)

17CHÚA lại bảo Môi-se và A-rôn:

Bản Phổ Thông (BPT)

17CHÚA bảo Mô-se và A-rôn,

Bản Diễn Ý (BDY)

18“Đừng để gia tộc Kê-hát phải bị tiêu diệt.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Hãy làm thể nào cho tông tộc Kê-hát chớ bị truất khỏi chi phái Lê-vi,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18“Đừng để gia tộc Kê-hát bị tiêu diệt khỏi bộ tộc Lê-vi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18 “Các ngươi chớ để cho thị tộc của dòng họ Kê-hát bị diệt mất trong vòng các con cháu Lê-vi.

Bản Dịch Mới (NVB)

18“Đừng để gia tộc Kê-hát phải bị tiêu diệt.

Bản Phổ Thông (BPT)

18“Đừng để con cháu Cô-hát bị cắt đứt khỏi người Lê-vi.

Bản Diễn Ý (BDY)

19Đây là điều phải làm để giữ cho họ khỏi chết khi vào Nơi chí thánh: A-rôn và các con ông sẽ vào nơi đó với họ, chỉ cho mỗi người vật gì họ phải khiêng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19và hãy làm điều nầy cho chúng nó, để khi đến gần nơi chí thánh, chúng nó được sống, chẳng phải chết: A-rôn và các con trai người phải đến cắt công việc cho mỗi người, và đồ chi họ phải khiêng đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Đây là điều mà các con phải làm để họ được sống, không phải chết khi đến gần các vật chí thánh: A-rôn và các con trai người phải đến nơi thánh, phân chia công việc cho mỗi người và các vật dụng họ phải khiêng đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19 Ðây là những gì các ngươi phải làm cho họ để họ được sống và không phải chết khi họ đến gần các vật cực thánh: A-rôn và các con trai ông sẽ vào và giao công tác hoặc những gì cần phải khuân vác cho mỗi người.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Đây là điều phải làm để giữ cho họ khỏi chết khi vào Nơi Thánh: A-rôn và các con ông sẽ vào nơi đó với họ, chỉ cho mỗi người vật gì họ phải khiêng.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Hãy làm như sau cho người Cô-hát để họ có thể đến gần Nơi Chí Thánh và khỏi chết khi họ đụng đến các vật thánh: A-rôn và các con trai người phải đích thân vào, chỉ cho mỗi người Cô-hát những gì phải làm và những gì phải mang đi.

Bản Diễn Ý (BDY)

20Tuyệt đối không ai được vào nơi đó để nhìn các vật thánh, dù chỉ trong giây lát; ai bất tuân đều phải chết."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Dẫu một lát, chúng nó chớ nên vào đặng xem những vật thánh e phải chết chăng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Nhưng người Kê-hát không được vào xem các vật thánh dù chỉ trong một lát, kẻo phải chết.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20 Nhưng các con cháu Kê-hát không được phép tự động vào xem những vật thánh trong lúc chúng được che kín, dù chỉ trong giây phút cũng không được, bằng không chúng sẽ chết.”

Bản Dịch Mới (NVB)

20Tuyệt đối không ai được vào nơi đó để nhìn các vật thánh, dù chỉ trong giây lát; ai bất tuân đều phải chết.”

Bản Phổ Thông (BPT)

20Người Cô-hát không được phép vào nhìn các vật thánh dù chỉ trong chớp mắt, nếu không họ sẽ chết.”

Bản Diễn Ý (BDY)

21Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21 CHÚA phán với Mô-sê rằng,

Bản Dịch Mới (NVB)

21CHÚA bảo Môi-se:

Bản Phổ Thông (BPT)

21CHÚA bảo Mô-se,

Bản Diễn Ý (BDY)

22,23“Kiểm tra người nam từ 30 đến 50 tuổi của gia tộc Ghẹt-sôn, gồm những người có khả năng phục vụ trong Đền hội kiến.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Cũng hãy dựng sổ các con cháu Ghẹt-sôn, tùy theo tông tộc và họ hàng họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22“Hãy kiểm tra dân số người Ghẹt-sôn theo từng bộ tộc và gia tộc của họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22 “Ngươi cũng hãy thống kê những người Ghẹt-sôn theo gia đình và gia tộc của họ;

Bản Dịch Mới (NVB)

22“Cũng hãy kiểm tra các con cháu Ghẹt-sôn, tùy theo gia tộc và họ hàng họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

22“Hãy kiểm kê con cháu Ghẹt-sôn theo các gia tộc và dòng họ.

Bản Diễn Ý (BDY)

22,23“Kiểm tra người nam từ 30 đến 50 tuổi của gia tộc Ghẹt-sôn, gồm những người có khả năng phục vụ trong Đền hội kiến.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Từ ba mươi tuổi sắp lên cho đến năm mươi, ngươi khá kê sổ hết thảy những người nào có thể làm công việc trong hội mạc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Hãy lập danh sách những người từ ba mươi đến năm mươi tuổi, là những người có thể làm công việc trong Lều Hội Kiến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23 ngươi hãy thống kê những người từ ba mươi tuổi đến năm mươi tuổi, tức tất cả những người đủ tiêu chuẩn để phục vụ trong Lều Hội Kiến.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Từ ba mươi tuổi cho đến năm mươi tuổi, gồm những người trong lứa tuổi phục vụ, để họ đảm nhiệm công tác tại Trại Hội Kiến.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Kiểm kê các đàn ông từ ba mươi đến năm mươi tuổi có nhiệm vụ trong Lều Họp.

Bản Diễn Ý (BDY)

24Và đây là công việc của họ:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Nầy là chức việc của các họ hàng Ghẹt-sôn, hoặc phải làm, hoặc phải khiêng đồ:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Đây là công việc mà gia tộc Ghẹt-sôn phải làm hoặc khiêng:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24 Ðây là công việc của người Ghẹt-sôn trong công tác phục vụ hay trong công tác chuyên chở nặng nề:

Bản Dịch Mới (NVB)

24Đây là công việc của họ:

Bản Phổ Thông (BPT)

24Sau đây là những gì dòng họ Ghẹt-sôn phải làm và những gì phải khuân vác.

Bản Diễn Ý (BDY)

25họ sẽ khiêng các bức màn Đền tạm, Lều hội kiến, nóc lều, tấm da phủ nóc lều, tấm màn che cửa lều,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25họ sẽ mang những tấm màn của đền tạm và hội mạc, tấm bong của hội mạc, tấm lá phủ bằng da cá nược ở trên, và bức màn của cửa hội mạc;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Họ sẽ mang những tấm màn của Đền Tạm và Lều Hội Kiến, tấm phủ trong và tấm phủ ngoài bằng da dê và bức màn nơi cửa vào Lều Hội Kiến,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25 Họ sẽ đảm trách việc di chuyển những bức màn của Ðền Tạm, Lều Hội Kiến với mái lều, tấm phủ lều làm bằng da thú thượng hạng, tấm màn ở cửa Lều Hội Kiến,

Bản Dịch Mới (NVB)

25họ sẽ khiêng các bức màn của Đền Tạm, Trại Hội Kiến, nóc lều, tấm da phủ nóc lều, tấm màn che cửa lều,

Bản Phổ Thông (BPT)

25Họ phải khiêng các bức màn của Lều Thánh, Lều Họp, tấm vải che, tấm da bọc ngoài. Họ cũng phải khiêng các bức màn của cửa vào Lều Họp,

Bản Diễn Ý (BDY)

26các màn quanh hành lang, màn che cửa hành lang (hành lang bao quanh Đền, và bàn thờ), dây thừng và các dụng cụ khác. Những người thuộc gia tộc Ghẹt-sôn có nhiệm vụ di chuyển các vật ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26các bố vi của hành lang ở chung quanh đền tạm và bàn thờ, bức màn của cửa hành lang, những dây chạc, và hết thảy đồ dùng về các vật đó, cùng làm các công việc về những món ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26các màn của hành lang chung quanh Đền Tạm và bàn thờ, bức màn nơi cửa vào hành lang, những dây thừng và tất cả các vật dụng liên quan đến việc phụng vụ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26 những tấm màn làm tường bao quanh sân, tấm màn che ở cửa ra vào sân, đó là bức tường vải bao quanh khu Ðền Tạm và bàn thờ, những dây căng lều, và tất cả dụng cụ liên quan đến công việc của họ. Họ sẽ làm tất cả những việc họ cần phải làm.

Bản Dịch Mới (NVB)

26các màn quanh hành lang, màn che cửa hành lang, hành lang bao quanh Trại, và bàn thờ, dây thừng và các dụng cụ khác. Những người thuộc gia tộc Ghẹt-sôn có nhiệm vụ di chuyển các vật ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

26các bức màn của sân họp quanh Lều Thánh và bàn thờ, bức màn nơi cửa vào sân họp, các dây thừng và mọi dụng cụ dùng cho màn. Họ phải làm mọi việc liên quan đến những vật đó.

Bản Diễn Ý (BDY)

27,28Gia tộc Ghẹt-sôn được đặt dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Y-tha-ma, con A-rôn. Tuy nhiên, A-rôn hay một người con nào của A-rôn cũng có thể phân công khuân vác Đền và các dụng cụ nói trên cho gia tộc này.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Hết thảy công việc của con cháu Ghẹt-sôn, món chi họ phải khiêng đi, và việc chi họ phải làm đều sẽ theo lịnh A-rôn và các con trai người chỉ biểu; người phải giao cho họ coi sóc mọi món chi phải khiêng đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Tất cả công việc của con cháu Ghẹt-sôn, hoặc khuân vác hoặc làm việc gì đều phải theo sự chỉ dẫn của A-rôn và các con trai người. Các con phải giao cho họ chịu trách nhiệm mọi vật dụng khiêng đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27 Tất cả những công việc của người Ghẹt-sôn sẽ đặt dưới quyền chỉ huy của A-rôn và các con trai ông; cha con ông sẽ điều động họ mọi việc liên quan đến vấn đề di chuyển và mọi việc họ cần phải làm. Các ngươi phải chỉ bảo họ những gì họ phải mang đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Hết thảy công việc của con cháu Ghẹt-sôn, món chi họ phải khiêng đi, và việc chi họ phải làm đều sẽ theo lệnh A-rôn và các con trai người chỉ biểu; người phải giao cho họ coi sóc mọi món chi phải khiêng đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

27A-rôn và các con trai ông sẽ chỉ bảo và chịu trách nhiệm về những gì người Ghẹt-sôn làm và khiêng đi.

Bản Diễn Ý (BDY)

27,28Gia tộc Ghẹt-sôn được đặt dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Y-tha-ma, con A-rôn. Tuy nhiên, A-rôn hay một người con nào của A-rôn cũng có thể phân công khuân vác Đền và các dụng cụ nói trên cho gia tộc này.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Trong hội mạc, ấy là công việc của các họ hàng con cháu Ghẹt-sôn. Họ sẽ giữ chức phận mình dưới quyền cai trị của Y-tha-ma, con trai thầy tế lễ A-rôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Đó là những công việc của gia tộc Ghẹt-sôn trong Lều Hội Kiến. Công việc của họ ở dưới quyền giám sát của Y-tha-ma, con trai thầy tế lễ A-rôn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28 Ðó là công tác của dòng họ Ghẹt-sôn đối với Lều Hội Kiến. Nhiệm vụ của họ được đặt dưới quyền chỉ huy của I-tha-ma con trai Tư Tế A-rôn.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Trong hội mạc, ấy là công việc của các họ hàng con cháu Ghẹt-sôn. Họ sẽ giữ chức phận mình dưới quyền cai trị của Y-tha-ma, con trai thầy tế lễ A-rôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Đó là nhiệm vụ của gia đình Ghẹt-sôn nơi Lều Họp. Y-tha-ma, con A-rôn, thầy tế lễ, sẽ giám sát công việc của họ.

Bản Diễn Ý (BDY)

29,30Nam giới thuộc gia tộc Mê-ra-ri từ 30 đến 50 tuổi có khả năng phục vụ trong Đền hội kiến cũng sẽ được kiểm tra.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Ngươi phải kê sổ con cháu Mê-ra-ri, tùy theo họ hàng và tông tộc của họ,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Con phải kiểm tra dân số người Mê-ra-ri theo từng bộ tộc và gia tộc của họ,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29 Còn đối với con cháu của Mê-ra-ri, ngươi hãy thống kê những người Mê-ra-ri theo gia đình và gia tộc của họ;

Bản Dịch Mới (NVB)

29Ngươi phải kiểm tra con cháu Mê-ra-ri, tùy theo họ hàng và gia tộc của họ,

Bản Phổ Thông (BPT)

29Hãy kiểm kê các gia đình và dòng họ Mê-ra-ri.

Bản Diễn Ý (BDY)

29,30Nam giới thuộc gia tộc Mê-ra-ri từ 30 đến 50 tuổi có khả năng phục vụ trong Đền hội kiến cũng sẽ được kiểm tra.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30từ ba mươi tuổi sắp lên cho đến năm mươi, tức là hết thảy người nào có thể giúp công vào hội mạc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30từ ba mươi đến năm mươi tuổi, là những người có thể phục vụ nơi Lều Hội Kiến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30 ngươi hãy thống kê những người từ ba mươi tuổi đến năm mươi tuổi, tức tất cả những người đủ tiêu chuẩn để phục vụ trong Lều Hội Kiến.

Bản Dịch Mới (NVB)

30từ ba mươi tuổi cho đến năm mươi, tức là hết thảy những người trong lứa tuổi phục vụ, để họ đảm nhiệm công tác tại Trại Hội Kiến.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Kiểm kê các đàn ông từ ba mươi đến năm mươi tuổi có nhiệm vụ trong Lều Họp.

Bản Diễn Ý (BDY)

31Họ sẽ khiêng khung Đền, các thanh ngang, trụ và lỗ trụ,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Về các công việc của con cháu Mê-ra-ri trong hội mạc, nầy là vật họ phải coi sóc và khiêng đi: những tấm ván của đền tạm, các xà ngang, trụ, lỗ trụ,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Đây là các công việc của họ trong Lều Hội Kiến: Họ phải khiêng những tấm ván của Đền Tạm, các xà ngang, trụ, đế trụ,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31 Ðây là những gì liên quan đến Lều Hội Kiến được giao cho họ để họ mang đi: các tấm ván của Lều Hội Kiến, các thanh ngang, các trụ, các đế trụ,

Bản Dịch Mới (NVB)

31Họ sẽ khiêng khung Trại, các thanh ngang, trụ và đế trụ,

Bản Phổ Thông (BPT)

31Họ có nhiệm vụ khuân vác những vật dụng sau đây khi phục vụ trong Lều Họp: các khung của Lều Thánh, các đòn ngang, cột, đế,

Bản Diễn Ý (BDY)

32trụ hành lang, lỗ trụ, móc, dây và các đồ phụ tùng. Khi phân công người nào khiêng vật gì phải được chỉ định rõ ràng

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32các trụ chung quanh hành lang và lỗ trụ, nọc, dây chạc, cùng hết thảy đồ đạc và các vật chi dùng về việc đó; các ngươi sẽ kê sổ từng tên những vật chi họ phải coi sóc và khiêng đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32các trụ chung quanh hành lang và đế trụ, cọc, dây thừng, cùng tất cả vật dụng và các thứ liên quan. Các con sẽ giao cho mỗi người chịu trách nhiệm cụ thể về các vật khiêng đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32 các trụ của bức tường vải bao quanh sân, các đế của những trụ đó, các cây cọc, các dây căng trại, các đồ phụ tùng, và mọi thứ liên hệ đến những vật đó. Các ngươi phải chỉ định đích danh những vật gì họ phải mang đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

32trụ hành lang, đế trụ, cọc lều, dây và các đồ phụ tùng. Khi phân công người nào khiêng vật gì phải lập danh sách rõ ràng.

Bản Phổ Thông (BPT)

32ngoài các cột quanh sân họp, đế, cọc lều, dây thừng, và mọi vật phụ tùng đi với các cột quanh sân họp. Hãy chỉ cho mỗi người biết đích xác những gì họ phải khiêng.

Bản Diễn Ý (BDY)

33Gia tộc Mê-ra-ri cũng do Y-tha-ma hướng dẫn."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Đó là hết thảy việc của các họ hàng Mê-ra-ri, về những công việc trong hội mạc mà họ phải làm ở dưới quyền cai trị của Y-tha-ma, con trai thầy tế lễ A-rôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Đó là công việc mà gia tộc Mê-ra-ri phải làm trong Lều Hội Kiến dưới quyền giám sát của Y-tha-ma, con trai thầy tế lễ A-rôn.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33 Ðó là trách nhiệm của dòng họ Mê-ra-ri về mọi công việc của họ liên quan đến Lều Hội Kiến dưới sự chỉ huy của I-tha-ma con trai Tư Tế A-rôn.”

Bản Dịch Mới (NVB)

33Trên đây là nhiệm vụ của dòng họ Mê-ra-ri tại trại Hội Kiến dưới sự hướng dẫn của Y-tha-ma, con trai thầy tế lễ A-rôn.”

Bản Phổ Thông (BPT)

33Đó là công việc của dòng họ Mê-ra-ri trong Lều Họp. Y-tha-ma, con A-rôn, thầy tế lễ, sẽ giám sát nhiệm vụ của họ.”

Bản Diễn Ý (BDY)

34Vậy, Mai-sen, A-rôn và các nhà lãnh đạo nhân dân bắt đầu kiểm tra gia tộc Kê-hát,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Vậy, Môi-se, A-rôn và những hội trưởng kê sổ con cháu Kê-hát, tùy theo họ hàng và tông tộc của họ,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Vậy Môi-se, A-rôn và những người lãnh đạo kiểm tra con cháu Kê-hát theo từng gia tộc và bộ tộc của họ,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34 Vậy Mô-sê, A-rôn, và những vị lãnh đạo của hội chúng đã thống kê các con cháu Kê-hát theo từng gia đình và gia tộc của họ,

Bản Dịch Mới (NVB)

34Vậy, Môi-se, A-rôn và các nhà lãnh đạo nhân dân bắt đầu kiểm tra gia tộc Kê-hát,

Bản Phổ Thông (BPT)

34Mô-se, A-rôn, và các lãnh tụ của Ít-ra-en kiểm kê con cháu Cô-hát theo gia đình và dòng họ,

Bản Diễn Ý (BDY)

35gồm những người có khả năng phục vụ trong Đền, từ 30 đến 50 tuổi,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35từ ba mươi tuổi sắp lên cho đến năm mươi, tức là hết thảy người nào có thể giúp công trong hội mạc;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35từ ba mươi đến năm mươi tuổi, tức là tất cả những người có thể phục vụ trong Lều Hội Kiến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35 những người từ ba mươi tuổi đến năm mươi tuổi, tức tất cả những người đủ tiêu chuẩn để phục vụ trong Lều Hội Kiến.

Bản Dịch Mới (NVB)

35gồm những người trong lứa tuổi phục vụ, từ ba mươi đến năm mươi tuổi, để đảm nhiệm công tác tại trại Hội Kiến;

Bản Phổ Thông (BPT)

35cùng những đàn ông từ ba mươi đến năm mươi tuổi đủ sức phục vụ trong Lều Họp.

Bản Diễn Ý (BDY)

36có được 2.750 người.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36và những người mà người ta kê sổ, tùy theo họ hàng mình, cọng được hai ngàn bảy trăm năm mươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36Số người được kiểm tra theo từng gia tộc là hai nghìn bảy trăm năm mươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36 Tổng số người đã được thống kê, dựa theo con số khai báo trong các gia đình là hai ngàn bảy trăm năm mươi người.

Bản Dịch Mới (NVB)

36có được hai ngàn bảy trăm năm mươi người.

Bản Phổ Thông (BPT)

36Có 2.750 đàn ông trong các dòng họ.

Bản Diễn Ý (BDY)

37Cuộc kiểm tra này được thực hiện đúng theo lời Chúa dạy Mai-sen.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

37Đó là những người của các họ hàng Kê-hát đã bị kê sổ, tức là hết thảy người hầu việc trong hội mạc mà Môi-se và A-rôn kê sổ, y theo mạng của Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dạy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37Đó là số người thuộc gia tộc Kê-hát, tức là tất cả những người phục vụ trong Lều Hội Kiến mà Môi-se và A-rôn đã kiểm tra theo lệnh của Đức Giê-hô-va phán qua Môi-se.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37 Ðó là con số được thống kê của dòng họ Kê-hát, tức tất cả những người sẽ phục vụ trong Lều Hội Kiến mà Mô-sê và A-rôn đã thống kê theo lịnh CHÚA đã truyền cho Mô-sê.

Bản Dịch Mới (NVB)

37Đó là tổng số người Kê-hát phục vụ tại trại Hội Kiến do Môi-se và A-rôn kiểm tra theo lời Chúa truyền cho Môi-se.

Bản Phổ Thông (BPT)

37Đó là tổng số người thuộc dòng họ Cô-hát phục vụ trong Lều Họp mà Mô-se và A-rôn đã kiểm kê theo như CHÚA đã truyền dặn Mô-se.

Bản Diễn Ý (BDY)

38-41Theo cùng một tiêu chuẩn, họ kiểm tra gia tộc Ghẹt-sôn, có được 2.630 người;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

38Còn con cháu của Ghẹt-sôn đã bị kê sổ, tùy theo họ hàng và tông tộc của họ,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

38Con cháu của Ghẹt-sôn được kiểm tra theo từng bộ tộc và gia tộc,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

38 Các con cháu Ghẹt-sôn được thống kê theo từng gia đình và gia tộc của họ,

Bản Dịch Mới (NVB)

38Còn con cháu Ghẹt-sôn đã được kiểm tra, tuỳ theo họ hàng và gia tộc của họ,

Bản Phổ Thông (BPT)

38Ngoài ra các con cháu Ghẹt-sôn cũng được kiểm kê theo gia đình và dòng họ,

Bản Diễn Ý (BDY)

38-41Theo cùng một tiêu chuẩn, họ kiểm tra gia tộc Ghẹt-sôn, có được 2.630 người;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

39từ ba mươi tuổi sắp lên cho đến năm mươi, tức là hết thảy người có thể giúp công trong hội mạc,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

39từ ba mươi đến năm mươi tuổi, tức là những người có thể phục vụ trong Lều Hội Kiến,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

39 những người từ ba mươi tuổi đến năm mươi tuổi, tức tất cả những người đủ tiêu chuẩn để phục vụ trong Lều Hội Kiến.

Bản Dịch Mới (NVB)

39từ ba mươi đến năm mươi tuổi, tức là hết thảy những người trong lứa tuổi phục vụ đảm nhiệm công tác tại trại Hội Kiến,

Bản Phổ Thông (BPT)

39tất cả những đàn ông từ ba mươi đến năm mươi tuổi được giao nhiệm vụ trong Lều Họp.

Bản Diễn Ý (BDY)

38-41Theo cùng một tiêu chuẩn, họ kiểm tra gia tộc Ghẹt-sôn, có được 2.630 người;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

40cọng được hai ngàn sáu trăm ba mươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

40tổng cộng là hai nghìn sáu trăm ba mươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

40 Tổng số người đã được thống kê dựa theo con số khai báo trong các gia đình và gia tộc của họ là hai ngàn sáu trăm ba mươi người.

Bản Dịch Mới (NVB)

40cộng được hai ngàn sáu trăm ba mươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

40Có 2.630 người đàn ông trong các gia đình và dòng họ.

Bản Diễn Ý (BDY)

38-41Theo cùng một tiêu chuẩn, họ kiểm tra gia tộc Ghẹt-sôn, có được 2.630 người;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

41Đó là những người về các họ hàng con cháu Ghẹt-sôn đã bị kê sổ, tức là mọi người hầu việc trong hội mạc mà Môi-se và A-rôn tu bộ y theo mạng của Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

41Đó là con cháu thuộc gia tộc Ghẹt-sôn, tức là tất cả những người phục vụ trong Lều Hội Kiến mà Môi-se và A-rôn đã kiểm tra theo lệnh của Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

41 Ðó là con số được thống kê của dòng họ Ghẹt-sôn, tức tất cả những người sẽ phục vụ trong Lều Hội Kiến mà Mô-sê và A-rôn đã thống kê theo lịnh CHÚA đã truyền cho Mô-sê.

Bản Dịch Mới (NVB)

41Đó là những người về gia tộc Ghẹt-sôn đã được kiểm tra, tức là những người hầu việc trong Trại mà Môi-se và A-rôn tu bộ y theo mạng của CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

41Đó là tổng số người trong dòng họ Ghẹt-sôn phục vụ trong Lều Họp mà Mô-se và A-rôn đã kiểm kê theo như CHÚA đã truyền dặn Mô-se.

Bản Diễn Ý (BDY)

42-45và gia tộc Mê-ra-ri, được 3.200 người.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

42Còn những người về họ hàng con cháu Mê-ra-ri đã bị kê sổ, tùy theo họ hàng và tông tộc của họ,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

42Còn số con cháu thuộc gia tộc Mê-ra-ri được kiểm tra theo từng gia tộc và bộ tộc của họ,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

42 Dòng họ Mê-ra-ri được thống kê theo từng gia đình và gia tộc của họ,

Bản Dịch Mới (NVB)

42Còn những người thuộc về gia tộc Mê-ra-ri đã được kiểm tra, tùy theo gia tộc và họ hàng của họ,

Bản Phổ Thông (BPT)

42Ngoài ra các đàn ông trong các gia đình và dòng họ Mê-ra-ri được kiểm kê,

Bản Diễn Ý (BDY)

42-45và gia tộc Mê-ra-ri, được 3.200 người.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

43từ ba mươi tuổi sắp lên cho đến năm mươi, tức là mọi người có thể giúp công trong hội mạc,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

43từ ba mươi cho đến năm mươi tuổi, tức là mọi người có thể phục vụ trong Lều Hội Kiến,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

43 những người từ ba mươi tuổi đến năm mươi tuổi, tức tất cả những người đủ tiêu chuẩn để phục vụ trong Lều Hội Kiến.

Bản Dịch Mới (NVB)

43từ ba mươi cho đến năm mươi tuổi, tức là mọi người có khả năng phục vụ trong Trại,

Bản Phổ Thông (BPT)

43những đàn ông từ ba mươi đến năm mươi tuổi phục vụ trong Lều Họp.

Bản Diễn Ý (BDY)

42-45và gia tộc Mê-ra-ri, được 3.200 người.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

44cọng được ba ngàn hai trăm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

44tổng cộng là ba nghìn hai trăm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

44 Tổng số người đã được thống kê dựa theo con số khai báo trong các gia đình của họ là ba ngàn hai trăm người.

Bản Dịch Mới (NVB)

44cộng được ba ngàn hai trăm.

Bản Phổ Thông (BPT)

44Các dòng họ có 3.200 đàn ông.

Bản Diễn Ý (BDY)

42-45và gia tộc Mê-ra-ri, được 3.200 người.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

45Đó là những người về các họ hàng con cháu Mê-ra-ri đã bị kê sổ. Môi-se và A-rôn lấy bộ dân, y theo mạng của Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dạy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

45Đó là số con cháu thuộc các gia tộc Mê-ra-ri được Môi-se và A-rôn kiểm tra theo lệnh của Đức Giê-hô-va đã phán qua Môi-se.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

45 Ðó là con số được thống kê của dòng họ Mê-ra-ri mà Mô-sê và A-rôn đã thống kê theo lịnh CHÚA đã truyền cho Mô-sê.

Bản Dịch Mới (NVB)

45Đó là những người về các gia tộc Mê-ra-ri đã được kiểm tra. Môi-se và A-rôn kiểm tra dân, y theo lệnh của CHÚA đã cậy Môi-se truyền dạy.

Bản Phổ Thông (BPT)

45Đó là tổng số người trong dòng họ Mê-ra-ri mà Mô-se và A-rôn đã kiểm kê theo như CHÚA đã truyền dặn Mô-se.

Bản Diễn Ý (BDY)

46,48Tổng kết, Mai-sen, A-rôn và các nhà lãnh đạo nhân dân đã kiểm tra được 8.580 người Lê-vi trong lứa tuổi từ 30 đến 50 có khả năng phục vụ trong Đền hội kiến và khuân vác.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

46Hết thảy những kẻ trong người Lê-vi mà Môi-se, A-rôn, và các quan trưởng Y-sơ-ra-ên tu bộ, tùy theo họ hàng và tông tộc của họ,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

46Tất cả người Lê-vi mà Môi-se, A-rôn và các người lãnh đạo Y-sơ-ra-ên kiểm tra theo từng gia đình và gia tộc của họ,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

46 Tất cả những người được thống kê trong chi tộc Lê-vi, tức những người mà Mô-sê và A-rôn cùng những vị lãnh đạo của dân I-sơ-ra-ên đã thống kê theo từng gia đình và gia tộc của họ,

Bản Dịch Mới (NVB)

46Hết thảy những người Lê-vi mà Môi-se, A-rôn và các quan trưởng Y-sơ-ra-ên kiểm tra, tùy theo họ hàng và gia tộc của họ,

Bản Phổ Thông (BPT)

46Vậy Mô-se, A-rôn và các lãnh tụ Ít-ra-en kiểm kê tất cả người Lê-vi theo gia đình và dòng họ.

Bản Diễn Ý (BDY)

46,48Tổng kết, Mai-sen, A-rôn và các nhà lãnh đạo nhân dân đã kiểm tra được 8.580 người Lê-vi trong lứa tuổi từ 30 đến 50 có khả năng phục vụ trong Đền hội kiến và khuân vác.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

47từ ba mươi tuổi sắp lên cho đến năm mươi, tức là mọi người đến đặng hầu việc và khiêng đồ trong hội mạc,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

47từ ba mươi đến năm mươi tuổi, tức là mọi người có thể phục vụ và khiêng vật dụng trong Lều Hội Kiến,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

47 từ ba mươi tuổi đến năm mươi tuổi, tức những người đủ tiêu chuẩn để phục vụ và làm những công việc di chuyển nặng nhọc liên quan đến Lều Hội Kiến

Bản Dịch Mới (NVB)

47từ ba mươi cho đến năm mươi tuổi, tức là mọi người đến phục vụ và khuân vác đồ trong Trại,

Bản Phổ Thông (BPT)

47Họ kiểm kê các đàn ông từ ba mươi đến năm mươi tuổi được giao công tác trong Lều Họp và có nhiệm vụ khuân vác lều.

Bản Diễn Ý (BDY)

46,48Tổng kết, Mai-sen, A-rôn và các nhà lãnh đạo nhân dân đã kiểm tra được 8.580 người Lê-vi trong lứa tuổi từ 30 đến 50 có khả năng phục vụ trong Đền hội kiến và khuân vác.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

48cọng được tám ngàn năm trăm tám mươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

48tổng cộng là tám nghìn năm trăm tám mươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

48 là tám ngàn năm trăm tám mươi người. Ðó là tổng số những người được thống kê.

Bản Dịch Mới (NVB)

48cộng được tám ngàn năm trăm tám mươi người.

Bản Phổ Thông (BPT)

48Tổng số đàn ông là 8.580 người.

Bản Diễn Ý (BDY)

49Cuộc kiểm tra này thực hiện đúng theo lời Chúa dạy Mai-sen.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

49Người ta tu bộ người Lê-vi tùy theo mạng của Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dạy, cắt phần cho mỗi người việc mình phải làm, và vật chi mình phải khiêng đi; người ta tu bộ dân tùy theo lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

49Người ta kiểm tra người Lê-vi theo lệnh của Đức Giê-hô-va đã phán qua Môi-se và phân chia cho mỗi người công việc cùng vật dụng phải khiêng đi. Như vậy, họ được kiểm tra dân số theo lệnh Đức Giê-hô-va đã phán với Môi-se.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

49 Theo lịnh CHÚA truyền cho Mô-sê, những người ấy được giao cho những công tác để phục vụ hoặc khiêng vật gì khi di chuyển. Như vậy họ đã được thống kê theo như CHÚA đã truyền cho Mô-sê.

Bản Dịch Mới (NVB)

49Người ta kiểm tra người Lê-vi theo lệnh CHÚA đã cậy Môi-se truyền dạy, cắt phần cho mỗi người việc mình phải làm, và vật chi mình phải khiêng đi; người ta kiểm tra dân theo lời CHÚA đã phán dạy Môi-se vậy.

Bản Phổ Thông (BPT)

49Mỗi người được kiểm kê theo như CHÚA đã truyền dặn Mô-se; mỗi người được giao nhiệm vụ và được chỉ dẫn những vật dụng phải khuân vác theo như CHÚA đã truyền dặn Mô-se.