So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016(JBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

1Răm ƀăm yơh kơ ƀing gih jing ƀing khua pơkra khul tơlơi juăt ƀu djơ̆ găl!Răm ƀăm yơh kơ ƀing gih jing ƀing čih rai tơlơi pơtă pơtăn kơtư̆ juă.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Khốn thay cho những kẻ lập luật không công bình, cho những kẻ chép lời trái lẽ,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Khốn cho những kẻ lập ra luật bất công,Những kẻ viết nên đạo luật trái lẽ,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Khốn cho những kẻ ban hành các đạo luật bất công,Và những kẻ lập ra các sắc lịnh để áp bức,

Bản Dịch Mới (NVB)

1Khốn thay cho những kẻ ban hành những luật tội lỗi Và những sắc luật áp bức,

Bản Phổ Thông (BPT)

1Khốn cho những kẻ làm ra luật bất công, và những kẻ soạn luật để gây khốn khổ cho người khác.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

2Ƀing gih pơjing khul tơlơi anŭn kiăng kơ hơngah ƀu brơi ôh ƀing phat kơđidưi pơkơhma̱l hĭ ƀing kơtư̆ juă ƀing kơƀah kiăng jing ƀing ană plei rin ƀun Kâo.Ƀing kơtư̆ juă anŭn jing ƀing sua mă ƀing đah kơmơi kơmai jing hĭ gơnam kŏng ngăn gơñu pô,laih anŭn kar kaĭ mơ̆n ƀing gơñu ăt mă hĭ ƀing tơhrit ama jing hĭ gơnam gơñu mơ̆n.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2cất mất sự công bình khỏi kẻ nghèo, cướp lẽ phải của kẻ khốn khó trong dân ta, lấy kẻ góa bụa làm miếng mồi, kẻ mồ côi làm của cướp!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Để tước đoạt quyền lợi của người cô thếVà cướp mất công lý khỏi người nghèo khó trong dân Ta,Biến người góa bụa thành miếng mồi của chúng,Và kẻ mồ côi trở thành chiến lợi phẩm!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Hầu loại bỏ những kẻ yếu để họ không được công lý bảo vệ,Và tước đoạt quyền lợi của người nghèo ở giữa dân tôi,Ðể biến các góa phụ thành mồi ngon cho chúng,Và các cô nhi thành đối tượng để chúng cướp bóc tự do.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Tước đoạt lẽ công bình của người cùng khốn, Cướp mất quyền lợi của người nghèo khó trong dân ta. Những kẻ góa bụa là chiến lợi phẩm Và trẻ mồ côi là miếng mồi của chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Chúng bất công với người nghèo, và cướp đoạt quyền của những kẻ khốn khổ giữa vòng dân ta. Chúng để người ta ăn cắp của góa phụ và cướp đoạt của cải cô nhi.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

3Hơget tơlơi ƀing gih či ngă amăng hrơi phat kơđi,tơdang tơlơi truh sat truh mơ̆ng lŏn čar ataih lĕ?Pơ hlơi pô ƀing gih či đuaĭ nao kiăng kơ kwưh kơ tơlơi djru lĕ?Pơ anih pă ƀing gih či pioh hĭ mŭk dram pơdrŏng săh gih kiăng kơ dŏ rơnŭk hơđơ̆ng lĕ?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Tới ngày thăm phạt, khi họa hoạn từ xa mà đến, các ngươi sẽ làm thể nào? Các ngươi trốn đến cùng ai để cầu cứu, và để sự vinh hiển mình ở nơi nào?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Các ngươi sẽ làm gì khi đến ngày trừng phạt,Khi tai họa từ xa ập đến?Các ngươi sẽ trốn đến ai để cầu cứu?Các ngươi sẽ để danh vọng mình ở đâu?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Các người sẽ làm gì trong ngày bị đoán phạt,Khi từ xa tai họa sẽ ập đến thình lình?Các người sẽ chạy đến với ai để cầu xin giúp đỡ?Của cải các người sẽ để lại nơi nào?

Bản Dịch Mới (NVB)

3Vào ngày trừng phạt, Khi tai họa từ xa kéo đến các ngươi sẽ làm gì? Các ngươi sẽ chạy trốn đến ai để cầu cứu? Các ngươi sẽ để của cải mình ở đâu?

Bản Phổ Thông (BPT)

3Ngươi sẽ làm gì khi sự hủy diệt ngươi đến từ phương xa? Ngươi chạy đến đâu để cầu cứu? Lúc đó ngươi sẽ giấu của cải mình ở đâu?

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

4Ƀu hơmâo jơlan tơklaih hĭ ôh rơngiao kơ pơrơñŭk hăng ƀing mơnă pơkŏnƀôdah djai hĭ hrŏm hăng ƀing mơnuih ƀing rŏh ayăt pơdjai hĭ laih amăng tơlơi pơblah.Wơ̆t tơdah abih tơlơi anŭn truh laih, samơ̆ tơlơi hil Yahweh ƀu hrŏ hĭ ôh,tơngan Ñu ăt dŏ yơr tơbiă kiăng kơ pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu dơ̆ng mơ̆n.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Chúng nó chỉ có khom lưng dưới những kẻ phu tù, và ngã dưới những kẻ bị giết!… Dầu vậy, cơn giận của Chúa chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Chúng chỉ còn một việc là khom lưng giữa đám tù binhVà ngã gục giữa những người bị giết.Dù vậy, cơn giận của Chúa chưa quay khỏiVà tay Ngài vẫn còn giơ ra.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Các người sẽ không còn gì, ngoài cong lưng chịu trận giữa đám tù binh,Và ngã gục giữa những người bị giết.Dù như vậy Ngài vẫn chưa nguôi giận;Tay Ngài còn tiếp tục đưa lên.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Không có gì còn lại ngoại trừ những kẻ cúi đầu giữa các tù binh Và những kẻ ngã quỵ giữa vòng các người bị giết.Dù vậy cơn giận của Ngài vẫn không nguôi Và cánh tay Ngài vẫn giương lên.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Ngươi phải cúi đầu xuống giữa đám tù nhân hay ngã gục giữa các xác chết. Nhưng CHÚA vẫn còn nổi giận; tay Ngài vẫn giơ ra để trừng phạt dân chúng.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

5Yahweh pơhiăp tui anai,“Răm ƀăm yơh kơ dêh čar ƀing Assiria, jing kar hăng gai hơnuăt kơ tơlơi hil Kâo!Amăng tơngan gơñu yơh ƀing gơñu djă̱ pioh gai tơlŏ kơ tơlơi hil ƀrŭk Kâo!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Hỡi A-si-ri, là cái roi của sự thạnh nộ ta! Cái gậy cầm trong tay nó là sự tức giận của ta vậy!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Khốn cho A-si-ri, cây roi của sự thịnh nộ Ta!Cây gậy trong tay nó là sự tức giận của Ta!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5“Khốn cho A-sy-ri, cái roi Ta dùng trong cơn thịnh nộ;Cây đòn trong tay chúng được Ta dùng trong cơn giận của Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

5“Hỡi A-si-ri, là cái roi của cơn giận Ta, Cây gậy trong tay chúng nó là cơn tức của Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Thượng Đế phán, “Khốn cho vua A-xy-ri. Ta dùng nó làm cái roi để tỏ cơn giận ta; trong cơn thịnh nộ ta dùng A-xy-ri làm dùi cui.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

6Kâo pơkiaŏ nao ƀing gơñu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng lŏn čar ƀu đaŏ kơnang kơ Kâo, jing Ơi Adai.Kâo puh nao ƀing gơñu kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ană plei Kâo, jing ƀing čuih kơ Kâo kiăng kơ hil.Kâo puh ƀing gơñu kiăng kơ klĕ mă hĭ ƀing gơ̆ hăng hơñăk mă hĭ dram gơnam gơ̆,laih anŭn juă jơlit hĭ ƀing gơ̆ kar hăng juă lŏn hlŭ̱ ƀơi jơlan yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Ta sẽ sai nó nghịch cùng một nước chẳng tin kính; khiến nó đi đánh một dân mà ta nổi giận, để cướp lấy, bóc lột, và giày đạp chúng nó như bùn ngoài đường.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Ta sai nó chống lại một nước bất kính,Ta truyền cho nó đánh một dân chọc giận Ta,Để cướp bóc, tước đoạtVà giày đạp chúng như bùn ngoài đường.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Ta sai nó đến với một nước vô thần vô đạo đức;Ta truyền nó đến với một dân cứ chọc giận Ta luôn,Ðể cướp bóc và tước đoạt, Và để giày đạp chúng như đạp bùn ngoài đường.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Ta sai nó nghịch cùng một nước vô đạo, Ta truyền cho nó nghịch cùng dân đã chọc giận Ta, Để nhận lấy chiến lợi phẩm, cướp lấy của cướp Và giày đạp chúng nó xuống như bùn ngoài đường.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Ta sai nó nghịch lại một dân tộc lìa bỏ Thượng Đế. Ta nổi giận cùng dân ấy, nên ta bảo A-xy-ri đi đánh chúng, cướp của cải của chúng, để dẫm lên chúng như đất trên đường.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

7Samơ̆ anŭn ƀu djơ̆ hơdră kơñăm pơtao prŏng dêh čar Assiria kiăng kơ ngă ôh,tơlơi anŭn ƀu djơ̆ tơlơi ñu hơmâo amăng tơlơi pơmĭn ôh.Tơlơi kơñăm ñu jing kiăng kơ pơrai hĭ,laih anŭn kiăng pơrăm pơrơngiă hĭ lu lŏn čar yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Nhưng nó không có ý thế, trong lòng nó chẳng nghĩ như vậy: lại thích phá hại, và hủy diệt nhiều dân.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Nhưng nó không hiểu như thế,Lòng nó chẳng nghĩ như vậy;Nó muốn tiêu diệtVà loại trừ thật nhiều nước.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Nhưng nó chẳng hiểu như thế, và lòng nó cũng không muốn làm như thế;Nhưng nó quyết tâm tận diệt và tẩy trừ nhiều nước.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Nhưng nó không định như vậy, Nó không nghĩ như thế trong lòng. Vì lòng nó muốn tiêu diệt, Muốn cắt đứt nhiều nước.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Nhưng vua A-xy-ri không hiểu rằng ta đang dùng nó; nó không biết rằng nó chỉ là dụng cụ của ta. Nó chỉ muốn tiêu diệt kẻ khác và đánh bại nhiều dân tộc.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

8Pơtao anŭn laĭ tui anai,‘Hiư̆m pă, ƀing khua djă̱ tơhan phŭn kâo ƀu djơ̆ kơtang hloh kơ abih bang ƀing pơtao khul lŏn čar anŭn ôh hă?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Vì nó nói rằng: Các quan trưởng của ta há chẳng phải đều là vua sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Vì nó nói rằng:“Chẳng phải các tướng lĩnh của ta đều là vua sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Số là nó nói rằng,‘Các tướng lãnh của ta há chẳng phải là vua cả sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

8Vì nó nói: ‘Các tướng lãnh của ta há chẳng phải là vua cả sao?

Bản Phổ Thông (BPT)

8Vua A-xy-ri tự nhủ, ‘Các cấp chỉ huy của ta như vua chúa.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

9Hiư̆m pă, ƀing khua kâo anŭn ƀu dưi hĭ abih dua plei prŏng Kalnô hăng Karkhemis ôh hă?Hiư̆m pă, ƀing gơñu ƀu dưi hĭ abih dua boh plei prŏng Hamat hăng Arpad ôh hă?Hiư̆m pă, ƀing gơñu ƀu dưi hĭ abih dua boh plei phŭn Samaria hăng Damaskus ôh hă?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Há lại Ca-nô chẳng như Cạt-kê-mít, Ha-mát chẳng như Ạt-bát, Sa-ma-ri chẳng như Đa-mách sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Chẳng phải Ca-nô sẽ như Cạt-kê-mít,Ha-mát sẽ như Ạt-bát,Sa-ma-ri sẽ như Đa-mách sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Há Can-nô chẳng như Cạt-kê-mít sao?Ha-mát chẳng như Ạt-bát sao?Sa-ma-ri chẳng như Ða-mách sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

9Có phải Ca-nô cũng như Cạt-kê-mít không? Ha-mát chẳng như Ạt-bát, Sa-ma-ri chẳng như Đa-mách sao?

Bản Phổ Thông (BPT)

9Thành Canh-nô như thành Cạt-kê-mít. Thành Ha-mát như thành Ạc-bát. Thành Xa-ma-ri như thành Đa-mách.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

10Hăng tơngan kâo, pơtao ƀing Assiria, hơmâo dưi hĭ laih kơ ƀing lŏn čar kơkuh pơpŭ kơ lu rup trah,jing rup trah yom pơphan hloh kơ khul rup trah amăng plei Yerusalaim laih anŭn amăng plei Samaria.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Như tay ta đã tới đến các nước của thần tượng, --- tượng chạm của họ lại hơn của Giê-ru-sa-lem và Sa-ma-ri nữa, ---

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Như tay ta đã nắm được các vương quốc có thần tượng,Tượng thần của họ còn hơn cả Giê-ru-sa-lem và Sa-ma-ri,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Như tay ta đã nắm gọn các vương quốc đã thờ thần tượng, Các tượng thần của chúng còn nhiều hơn các tượng thần ở Giê-ru-sa-lem và Sa-ma-ri,

Bản Dịch Mới (NVB)

10Như tay ta đã chiếm cứ các vương quốc có thần tượng, Những tượng của họ còn hơn tượng ở Giê-ru-sa-lem và Sa-ma-ri nữa;

Bản Phổ Thông (BPT)

10Ta đánh bại các quốc gia thờ thần tượng, và những thần tượng đó nhiều hơn thần tượng của Giê-ru-sa-lem và Xa-ma-ri.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

11Hiư̆m pă, ƀing gih pơmĭn kâo ƀu či pơrai hĭ plei phŭn Yerusalaim wơ̆t hăng khul rup trah ñukar hăng Kâo hơmâo ngă laih kơ plei Samaria wơ̆t hăng khul rup trah ñu ôh hă?’ ”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11thì ta há chẳng sẽ làm cho Giê-ru-sa-lem và thần tượng nó cũng như ta đã làm cho Sa-ma-ri và thần tượng nó sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Ta lại chẳng làm cho Giê-ru-sa-lem và thần tượng nóNhư ta đã làm cho Sa-ma-ri và thần tượng nó sao?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Ta há sẽ không làm cho Giê-ru-sa-lem và các thần tượng của nó như ta đã làm cho Sa-ma-ri và các thần tượng của nó sao?’”

Bản Dịch Mới (NVB)

11Thì ta sẽ không làm cho Giê-ru-sa-lem và thần tượng nó Như ta đã làm cho Sa-ma-ri và tượng nó sao?’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

11Như ta đã đánh hạ Xa-ma-ri và thần tượng nó, ta cũng sẽ đánh hạ Giê-ru-sa-lem và thần tượng nó.’”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

12Tơdang Khua Yang pơgiŏng hĭ laih abih bang bruă Ñu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Čư̆ Ziôn laih anŭn hăng plei Yerusalaim, Ñu či laĭ tui anai, “Kâo či pơkơhma̱l hĭ pơtao ƀing Assiria anŭn yuakơ tơlơi pơgao ang amăng pran jua ñu laih anŭn tơlơi djik djak Kâo lăng ƀuh amăng mơta ñu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Nên sẽ xảy ra khi Chúa đã làm xong cả việc trên núi Si-ôn và tại Giê-ru-sa-lem, thì chính ta sẽ hành phạt những bông trái bởi lòng kiêu ngạo và sự vinh hiển của con mắt ngó cao của vua A-si-ri.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Nhưng khi Chúa đã hoàn thành mọi công việc của Ngài trên núi Si-ôn và tại Giê-ru-sa-lem, Ngài phán: “Ta sẽ trừng phạt những việc làm của lòng tự đại và sự kiêu hãnh của con mắt tự cao của vua A-si-ri.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Sau khi Chúa hoàn tất mọi công việc của Ngài trên Núi Si-ôn và tại Giê-ru-sa-lem, Ngài phán,“Ta sẽ trừng phạt vua của A-sy-ri vì lòng kiêu căng tự đại và vì cặp mắt kiêu ngạo khinh người của nó,

Bản Dịch Mới (NVB)

12Nhưng khi Chúa đã hoàn thành mọi công việc của Ngài trên núi Si-ôn và tại Giê-ru-sa-lem thì Ngài sẽ trừng phạt lòng khoe khoang kiêu căng và con mắt kiêu kỳ của vua A-si-ri.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Sau khi Chúa thi hành xong điều Ngài định làm cho núi Xi-ôn và Giê-ru-sa-lem, Ngài sẽ trừng phạt A-xy-ri. Vua A-xy-ri rất tự kiêu, lòng tự kiêu khiến nó phạm tội cho nên Thượng Đế sẽ trừng phạt nó.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

13Yuakơ ñu hơmâo pơhiăp pơgao pơang laih tui anai:“ ‘Yua mơ̆ng tơlơi kơtang tơngan kâo pôlaih anŭn yua mơ̆ng tơlơi rơgơi kâo pô yơh,kâo hơmâo dưi hĭ laih khul lŏn čar anŭn.Sĭt kâo hơmâo pơgiŏng hĭ laih tơlơi anŭn yuakơ kâo hơmâo tơlơi thâo hluh.Kâo găn hĭ laih khul guai lŏn ƀing lŏn čar kar hăng ƀu hơmâo guai ôh,laih anŭn sua mă mŭk dram gơñu.Kar hăng rơmô kơtang yơh kâo hơmâo pơglưh trŭn hĭ laih ƀing dŏ be̱r ƀơi grê pơtao gơñu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Vì người nói rằng: Ta đã làm điều đó bởi sức mạnh của tay ta, bởi sự khôn ngoan ta, vì ta là thông minh. Ta đã dời đổi giới hạn các dân; đã cướp của quí họ, như một người mạnh đã làm cho những kẻ đương ngồi phải xuống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Vì vua nầy nói rằng:‘Ta đã hành động bằng sức mạnh của tay taVà bởi sự khôn ngoan của ta, vì ta thông minh.Ta đã xóa bỏ biên giới các dân,Và cướp đoạt các kho báu của chúng.Như một người hùng mạnh,Ta đã hạ bệ các vua

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13vì nó đã nói,‘Nhờ sức mạnh của ta, ta đã được những điều đó,Và cũng nhờ sự khôn ngoan của ta nữa,Vì ta thông sáng hơn người.Ta đã xóa bỏ biên giới các dân,Ta đã chiếm đoạt các kho tàng của chúng,Ta đã phế lập vua chúa các dân như một anh hùng vô địch.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Vì người nói: “Ta đã làm điều đó nhờ sức mạnh của tay ta, Bởi sự khôn ngoan vì ta hiểu biết. Ta đã dời đổi biên giới của các dân; Cướp đoạt các kho báu của chúng. Như một dũng sĩ ta đã phế bỏ các kẻ ngồi trên ngai.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Vua A-xy-ri bảo: “Nhờ sức lực ta, ta thực hiện những điều nầy; nhờ sự khôn ngoan ta, ta đánh bại nhiều dân tộc, ta đã cướp của cải chúng nó, và như một dũng sĩ, ta cướp luôn dân cư nó.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

14Kar hăng arăng yơr tơngan truh pơ gah lăm sa boh hruh yơh,ăt tui anŭn mơ̆n tơngan kâo yơr truh pơ gah lăm anih pioh mŭk dram ƀing lŏn čar.Laih anŭn kar hăng mơnuih pơƀut glaĭ amăng tơngan ñu khul boh čim brĭm lui raih hĭ laih,ăt tui anŭn mơ̆n kâo pơƀut glaĭ abih bang ƀing lŏn čar.Ƀơi mông anŭn ƀing gơñu dŏ rơiăt kar hăng čim brĭm ƀu dưi blang čăngƀôdah ha̱ amăng bah kiăng kơ mơñi ôh.’ ”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Tay ta đã tìm được của cải các dân như bắt ổ chim, vơ vét cả đất như lượm trứng đã bỏ; chẳng có ai đập cánh, mở mỏ, hay là kêu hót!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Tay ta đã bắt lấy của cải các dânNhư bắt một tổ chim;Ta đã thu gom cả mặt đất,Như người thu gom trứng bỏ rơi;Chẳng ai vỗ cánh,Há miệng, hay kêu hót!’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Tay ta đã lấy của cải các dân như thể lấy một tổ chim,Như người ta lấy trứng trong tổ lúc chim mẹ không canh giữ;Ta đã tóm thâu mọi nước;Chẳng có ai vỗ cánh,Chẳng có ai mở miệng kêu la,Chẳng có ai cất tiếng kêu lên chiêm chiếp.’”

Bản Dịch Mới (NVB)

14Tay ta đã lấy của cải các dân Như bắt tổ chim, Như người lượm trứng bỏ rơi, Ta đã thu cả trái đất, Không ai vỗ cánh, Mở miệng hay kêu chíu chít.”

Bản Phổ Thông (BPT)

14Ta đã lấy tài sản của những dân đó, như người ta thò tay vào tổ chim. Ta đã cướp các dân đó như người ta lấy trứng nằm trên đất. Không ai vỗ cánh hay mở miệng kêu chim chíp để thoát khỏi tay ta.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

15Djơ̆ mơ̆ jo̱ng dưi pơtơgŭ đĭ ñu pô gah ngŏ kơ pô yơr đĭ jo̱ng anŭn hă?Ƀôdah djơ̆ mơ̆ anuă dưi pơang pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pô uă hăng anuă anŭn mơ̆n hă?Tơdah tơlơi anŭn dưi, sĭt či hrup hăng gai hơnuăt dưi taih pô yơr đĭ gai anŭn,laih anŭn gai jra kơnơ̆ng jing kơyâo đôč, dưi yơr đĭ pô yua gai anŭn rơbat nao, jing pô ƀu djơ̆ kơyâo anŭn yơh!Kar kaĭ mơ̆n, pơtao Assiria ƀu dưi ngă khul tơlơi anŭn hăng tơlơi kơtang ñu pô ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Cái rìu há lại khoe mình cùng người cầm rìu ư? Cái cưa há lại dấy lên nghịch cùng kẻ cầm cưa ư? Thế cũng như cái roi vận động kẻ giơ roi, cái gậy nâng đỡ cánh tay cầm gậy!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Cái rìu lại khoe mình với người cầm rìu,Hay cái cưa lại tự tôn tự đại với kẻ cầm cưa sao?Điều đó giống như cây roi điều khiển người giơ roi,Cây gậy nâng người cầm gậy!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Cái rìu có thể nào lên mặt với kẻ cầm rìu để chặt chăng?Hay cái cưa có thể tự tôn tự đại với người sử dụng nó chăng?Vì nếu được thì chẳng khác gì cây roi có thể nâng người cầm roi lên được,Hay cây gậy có thể nhấc bổng người không phải là gỗ lên!

Bản Dịch Mới (NVB)

15Có phải cái rìu tự nó đưa lên cao hơn người cầm rìu không? Hay cái cưa tự tôn tự đại hơn người sử dụng nó? Hay như cái roi nâng người cầm roi lên? Hoặc như cái gậy vung người không phải là gỗ lên sao?

Bản Phổ Thông (BPT)

15Cái rìu không thể tốt hơn người dùng nó. Cái cưa cũng không khá hơn người sử dụng nó. Cái que không thể điều động người nhặt nó lên. Cái dùi cui không thể nhấc con người lên được!

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

16Hơnŭn yơh, Khua Yang, jing Yahweh Dưi Kơtang,či mơit rai tơlơi khe̱ng ruă nuă amăng tŏng krah ƀing ling tơhan kơtang pơtao Assiria yơh,tơl tơlơi anŭn či pơrai hĭ abih bang tơlơi hing ang ñu hăng ƀing ling tơhan ñu,kar hăng jơlah apui hơr ƀơ̆ng hĭ yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Vậy nên, Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, sẽ làm cho những người mập mạnh của nó trở nên gầy mòn, và dưới sự vinh hiển nó sẽ đốt cháy lên như lửa thiêu đốt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Vậy nên, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quânSẽ làm cho những người mập mạnh của vua ấy trở nên gầy mòn;Và dưới cảnh vinh hoa của vua ấy,Lửa sẽ cháy lên như một đám lửa thiêu đốt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Vì thế Chúa, CHÚA các đạo quân, sẽ làm cho các chiến sĩ mập mạnh của nó trở nên gầy yếu;Rồi dưới sự vinh hoa phú quý của nó, một ngọn lửa sẽ phựt lên, như ngọn lửa phát cháy.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Cho nên CHÚA Vạn Quân Sẽ sai bệnh tật đến giữa vòng các chiến sĩ khỏe mạnh của người Và dưới sự vinh quang người, Lửa sẽ đốt lên như đám lửa thiêu đốt.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Cho nên CHÚA Toàn Năng sẽ sai một bệnh tật khủng khiếp đến trên các binh sĩ A-xy-ri. Sức mạnh A-xy-ri sẽ bị tiêu hủy, như lửa thiêu đốt hết mọi thứ.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

17Pô jing tơlơi bơngač kơ ƀing Israel či jing hĭ apui ƀơ̆ng yơh,sĭt Pô Rơgoh Hiam gơñu či jing hĭ jơlah apui,kiăng kơ čuh pơrai hĭ abih bang anih lŏn pơtao Assiriakar hăng ƀơ̆ng khul kơyâo drơi laih anŭn rơ̆k drơi kơnơ̆ng hrŏm amăng sa hrơi đôč yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Sự sáng của Y-sơ-ra-ên sẽ trở nên lửa, Đấng Thánh nó sẽ trở nên ngọn đèn, chỉ trong một ngày, đốt tiêu gai gốc và chà chuôm nó;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Ánh sáng của Y-sơ-ra-ên sẽ trở nên lửa,Đấng Thánh của nó sẽ là một ngọn lửa,Sẽ đốt cháy và thiêu nuốt gai góc và bụi rậmChỉ trong một ngày.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Ánh sáng của I-sơ-ra-ên sẽ trở nên như ngọn lửa;Ðấng Thánh của nó là một ngọn lửa hừng;Ngọn lửa ấy sẽ đốt cháy và thiêu rụi những gai góc và bụi gai trong một ngày.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Ánh sáng của Y-sơ-ra-ên sẽ trở nên lửa, Đấng Thánh của nó sẽ là ngọn lửa; Nó sẽ thiêu đốt và ăn nuốt cỏ gai và bụi gai Trong một ngày.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Thượng Đế, Ánh Sáng của Ít-ra-en, sẽ như lửa đốt; Đấng Thánh sẽ như ngọn lửa. Ngài sẽ như lửa bùng ra thiêu đốt cỏ dại và gai gốc trong một ngày.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

18Hăng apui anŭn Khua Yang či pơrai hĭ tơlơi kơpa̱l glai kơmrơ̆ng ñu hrŏm hăng đang kơmơ̆k hiam ñu hlo̱m ƀo̱m yơh,tơl abih anih lŏn ñu či jing hrup hăng drơi jan mơnuih ruă tơdu rơwang sat hĭ yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18lại thiêu hủy vinh hoa của rừng cây và ruộng màu mỡ nó, cả linh hồn và thân thể; như kẻ cầm cờ xí ngất đi vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Còn sự trù phú của rừng và vườn cây ăn quả của vua ấy,Ngài sẽ tận diệt hết, cả hồn lẫn xác,Như kẻ kiệt sức đi loạng choạng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Sự phong phú của rừng cây và ruộng đồng màu mỡ của nó Sẽ bị CHÚA thiêu hủy, cả nhựa sống lẫn thân cây; Rồi nó sẽ trở nên như một kẻ kiệt lực hao mòn.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Ngài sẽ hủy diệt sự huy hoàng của rừng rú và ruộng đất phì nhiêu, Cả linh hồn lẫn thể xác Như người bệnh mòn mỏi đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Lửa sẽ đốt tiêu các rừng và ruộng vườn phì nhiêu của A-xy-ri, tiêu diệt hết. Ngài sẽ tiêu diệt cả xác lẫn hồn. A-xy-ri sẽ giống như kẻ đau yếu càng ngày càng suy nhược.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

19Khul tơƀe̱ng kơyâo dŏ glaĭ amăng glai kơmrơ̆ng ñu kơnơ̆ng či jing hĭ ƀiă biă mă yơhtơl sa čô čơđai ăt dưi yap mơ̆n.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Bấy giờ những cây trên rừng nó còn sót lại chẳng là bao, một đứa bé con có thể chép lấy được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Số cây trong rừng còn lại chẳng là bao,Một đứa trẻ cũng có thể đếm được.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Số cây còn sót lại trên rừng của nó quá ít ỏi,Ðến nỗi một đứa bé cũng có thể kiểm kê được.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Cây trên rừng còn sót lại sẽ chẳng là bao Đến nỗi một đứa trẻ cũng có thể viết xuống.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Chỉ một số rất ít cây còn sót lại mà một đứa trẻ có thể đếm được.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

20Amăng hrơi anŭn tơƀe̱ng dŏ glaĭ ƀing Israel,jing ƀing dŏ so̱t amăng ană tơčô Yakôb anŭn,ƀu či kơnang dơ̆ng tah kơ pơtao ƀing Assiria, jing pô pơrai hĭ laih ƀing gơ̆,samơ̆ či kơnang sĭt ƀu đing đaŏ ôh kơ Yahweh, jing Pô Rơgoh Hiam git gai ƀing Israel.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Trong ngày đó, dân sót của Y-sơ-ra-ên, và người thoát nạn của nhà Gia-cốp, sẽ không cậy kẻ đánh mình nữa; nhưng thật lòng cậy Đức Giê-hô-va, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Trong ngày đó, dân sót của Y-sơ-ra-ên và những người sống sót của nhà Gia-cốp sẽ không còn nương cậy vào kẻ đã đánh họ nữa; nhưng họ sẽ thật lòng nương cậy vào Đức Giê-hô-va là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Trong ngày ấy, những kẻ còn sót lại của I-sơ-ra-ên,Những người còn sống sót của nhà Gia-cốp Sẽ không nương tựa vào kẻ đánh họ nữa,Nhưng họ sẽ nương cậy vào CHÚA, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên, với tất cả lòng chân thành.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Vào ngày ấy, những người còn lại của Y-sơ-ra-ên, Dân sống sót của nhà Gia-cốp Sẽ không còn nương cậy Vào kẻ đánh mình Nhưng thật lòng nương cậy nơi CHÚA, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Lúc đó sẽ còn một số dân sót lại trong Ít-ra-en từ gia đình Gia-cốp. Chúng sẽ không còn lệ thuộc vào kẻ chiến thắng mình. Chúng sẽ thật sự học biết trông cậy CHÚA, Đấng Thánh của Ít-ra-en.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

21Hơmâo sa tơƀe̱ng či wơ̆t glaĭ, jing tơƀe̱ng ană tơčô Yakôb yơhči wơ̆t glaĭ pơ Ơi Adai Dưi Kơtang.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Một số dân sót, tức là dân sót của Gia-cốp, sẽ trở lại cùng Đức Chúa Trời quyền năng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Một số dân sót, tức là dân sót của Gia-cốp, sẽ trở lại cùng Đức Chúa Trời quyền năng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Một số dân còn sống sót sẽ trở về;Những kẻ còn sống sót của Gia-cốp sẽ quay về với Ðức Chúa Trời toàn năng.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Những người còn lại sẽ trở lại, những người còn lại của Gia-cốp Sẽ trở lại cùng Đức Chúa Trời quyền năng.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Những kẻ còn sống sót trong gia đình Gia-cốp sẽ lại theo Thượng Đế Toàn Năng.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

22Ơ ƀing Israel, wơ̆t tơdah ƀing gih jing lu kar hăng čuah ia rơsĭ ră anai,ƀơi hrơi mông anŭn, kơnơ̆ng tơƀe̱ng dŏ glaĭ amăng ƀing gih đôč yơh či wơ̆t glaĭ pơ lŏn čar gih pô.Yahweh hơmâo pơkă hĭ laih lŏn čar gih či tŭ mă tơlơi răm rai,samơ̆ ƀing dŏ glaĭ anai či đuaĭ tui jơlan djơ̆ tơpă yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Hỡi Y-sơ-ra-ên, dầu dân ngươi như cát biển, chỉ một phần sót lại sẽ trở lại. Sự hủy diệt đã định, bởi vì sự công bình tràn khắp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Hỡi Y-sơ-ra-ên, dù dân ngươi đông như cát biển thì chỉ một phần sót lại sẽ trở về. Sự hủy diệt đã được quyết định, công lý sẽ tràn lan.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Hỡi I-sơ-ra-ên, dù cho dân ngươi đông như cát nơi bờ biển,Thì cũng chỉ những kẻ còn sót lại sẽ trở về.Lịnh hủy diệt đã ban truyền;Lẽ công chính sẽ ngập tràn khắp chốn.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Hỡi Y-sơ-ra-ên, dù dân tộc ngươi đông như cát bờ biển, Chỉ một số dân còn lại sẽ trở lại. Sự hủy diệt đã định, Sự báo thù tràn ngập.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Ít-ra-en ơi, tuy dân ngươi đông, như cát bờ biển, nhưng chỉ còn một số rất ít sống sót để trở về cùng CHÚA. Thượng Đế đã tuyên bố rằng Ngài sẽ hoàn toàn tiêu diệt đất một cách công bằng.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

23Khua Yang, jing Yahweh Dưi Kơtang yơh, či ba raitơlơi răm rai Ñu hơmâo pơkă laih ƀơi abih bang lŏn čar anŭn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Vì Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, đã định làm trọn sự hủy diệt trong khắp đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Vì Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân đã quyết định thực hiện sự hủy diệt trên khắp đất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Vì Chúa, CHÚA các đạo quân, đã nhất định thực hiện cho xong án lịnh hủy diệt trên khắp đất.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Vì như đã định, CHÚA Vạn Quân sẽ thi hành Sự hủy diệt trên khắp đất.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Chúa là Thượng Đế Toàn Năng chắc chắn sẽ tiêu diệt đất nầy, như Ngài đã tuyên bố.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

24Hơnŭn yơh, anai jing tơlơi Khua Yang, Yahweh Dưi Kơtang pơhiăp,“Ơ ƀing ană plei Kâo hơi, jing ƀing yap kơ anih čư̆ Ziôn jing anih yom pơphan gih,anăm huĭ ôh kơ ƀing Assiria jing ƀing taih ƀing gih hăng gai hơnuătlaih anŭn yơr đĭ gai jra gơñu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih,jing kar hăng ƀing Êjip ngă laih hlâo adih.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Vậy có lời Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán như vầy: Hỡi dân ta, ngươi ở tại Si-ôn, chớ sợ người A-si-ri, dầu họ lấy roi đánh ngươi và giá gậy trên ngươi theo cách người Ê-díp-tô.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Vì vậy, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán thế nầy: “Hỡi dân Ta đang ở Si-ôn, đừng sợ người A-si-ri khi chúng đánh ngươi bằng roi và giơ gậy chống lại ngươi, như người Ai Cập đã làm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Vì vậy, Chúa, tức CHÚA các đạo quân, phán, “Hỡi dân Ta, những kẻ sống ở Si-ôn,Ðừng sợ dân A-sy-ri khi chúng lấy roi đánh ngươi,Và giơ gậy lên đập ngươi như dân Ai-cập đã làm,

Bản Dịch Mới (NVB)

24Cho nên, CHÚA Vạn Quân phán rằng: “Hỡi dân Ta, là người ở tại Si-ôn, Đừng sợ người A-si-ri Khi họ cầm roi đánh ngươi Và giơ gậy nghịch ngươi như người Ai-cập đã làm.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Đây là Thượng Đế Toàn Năng phán: “Hỡi dân ta đang sống trong Xi-ôn, đừng sợ người A-xy-ri, là kẻ lấy roi đánh các ngươi, và giơ gậy lên nghịch ngươi như Ai-cập đã làm.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

25Anăm huĭ ôh yuakơ ƀu sui ôh tơlơi Kâo hil pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih či abih hĭ,laih anŭn tơlơi hil Kâo či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Assiria kiăng kơ pơrai hĭ ƀing gơñu yơh.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Vì còn ít lâu nữa, ta sẽ hết giận các ngươi; cơn thạnh nộ ta trở nghịch cùng dân ấy đặng hủy diệt nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Vì chỉ còn ít lâu nữa thôi, sự trừng phạt sẽ chấm dứt; và cơn thịnh nộ của Ta sẽ hướng về chúng để hủy diệt chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Bởi vì không bao lâu nữa Ta sẽ hết giận ngươi,Rồi cơn thịnh nộ của Ta sẽ hướng về chúng để hủy diệt chúng.”

Bản Dịch Mới (NVB)

25Vì chỉ trong ít lâu Ta sẽ hết giận ngươi Và cơn thịnh nộ Ta sẽ hướng về để hủy diệt chúng.”

Bản Phổ Thông (BPT)

25Ít lâu nữa cơn giận ta đối với ngươi sẽ dứt, rồi ta sẽ quay cơn giận ta hủy diệt chúng.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

26Yahweh Dưi Kơtang či pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu hăng hrĕ taih,kar hăng tơdang Ñu pơrai hĭ laih ƀing Midyan ƀơi anih boh pơtâo Ôrêb hlâo adih,laih anŭn kar hăng tơdang Ñu yơr đĭ gai hơnuăt Ñu gah ngŏ kơ jơlah ia rơsĭ,kiăng kơ pơƀlŭng pơdjai hĭ lŏn čar Êjip yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Bấy giờ Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ giá roi trên họ, như Ngài đã đánh giết người Ma-đi-an nơi vầng đá Hô-rếp; lại sẽ giơ gậy trên biển, sẽ giơ lên như đã làm trong xứ Ê-díp-tô.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ quất roi trên chúng, như đã đánh người Ma-đi-an nơi tảng đá Ô-rép; Ngài cũng giơ gậy trên biển như đã làm tại Ai Cập.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26CHÚA các đạo quân sẽ lấy roi đánh chúng,Như Ngài đã đánh Ma-đi-an nơi vầng đá ở Hô-rếp;Ngài sẽ giơ cây gậy mình trên biển,Như Ngài đã giơ lên ở Ai-cập ngày xưa.

Bản Dịch Mới (NVB)

26CHÚA Vạn Quân sẽ giơ roi nghịch họ Như Ngài đã đánh dân Ma-đi-an nơi tảng đá Hô-rếp, Và Ngài cũng giơ gậy trên biển Như đã làm tại Ai-cập.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Rồi CHÚA Toàn Năng sẽ lấy roi đánh A-xy-ri như Ngài đã đánh Mi-đi-an ở tảng đá Ô-rép. Ngài sẽ giơ gậy lên trên biển như Ngài đã làm ở Ai-cập.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

27Tui anŭn, amăng hrơi mông anŭn, Yahweh či pơklaih hĭ ƀing gih mơ̆ng tơlơi ngă hlŭnkar hăng mă pơđuaĭ hĭ tơlơi kơtraŏ ƀing Assiria mơ̆ng bra gih,laih anŭn oč gơñu mơ̆ng tơkuai gih yơh.Sĭt Yahweh či pơjŏh hĭ oč anŭn jing tơlơi ƀing gih ngă hlŭn yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Trong ngày đó, gánh nặng nó sẽ cất khỏi vai ngươi, ách nó cất khỏi cổ ngươi, ách sẽ bị gãy vì sự béo mập.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Trong ngày đó, gánh nặng của chúng sẽ cất khỏi vai ngươi, ách của chúng sẽ cất khỏi cổ ngươi; ách sẽ bị gãy vì sự béo mập của ngươi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Trong ngày đó, gánh nặng của nó trên vai ngươi sẽ được cất bỏ;Ách của nó đặt trên cổ ngươi sẽ bị phá hủy vì ngươi trở nên mập mạnh.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Vào ngày ấy, gánh nặng nó sẽ được cất khỏi vai ngươi, Ách nó sẽ được tháo khỏi cổ ngươi; Ách sẽ gãy Vì ngươi mập béo ra.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Rồi những khốn khổ A-xy-ri đặt trên ngươi sẽ không còn, và gánh nặng chúng bắt ngươi mang sẽ được lấy đi.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

28Anai yơh jing tơlơi ƀing rŏh ayăt ngă tơdang ƀing gơñu rai:Ƀing gơñu hơmâo rai truh laih pơ plei Aiyatlaih anŭn hơmâo găn nao laih anih Migrôn.Ƀing gơñu pơkom pioh dram gơnam yua ƀơi plei Mikmas yuakơ kơtraŏ biă mă.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Nó đi đến A-giát: trải qua Mi-gơ-rôn, để đồ đạc tại Mích-ma.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Chúng đến A-giát, xuyên qua Mi-gơ-rôn,Để hành lý tại Mích-ma.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Nó tiến đánh A-giát;Nó đi ngang qua Mi-gơ-rôn;Tại Mích-mát, nó chứa đồ tiếp tế;

Bản Dịch Mới (NVB)

28Nó đến A-giát; Đi xuyên qua Mi-gơ-rôn, Tích trữ đồ tiếp tế tại Mích-ma,

Bản Phổ Thông (BPT)

28 Đạo quân A-xy-ri sẽ vào gần Ai-át. Lính của nó sẽ bước qua Mi-rôn. Chúng sẽ chứa lương thực ở Mích-ma.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

29Ƀing gơñu đuaĭ tui jơlan gơniă kơplăh wăh dua hơ̆ng dơ̆ng čư̆ hăng găn hơnŏh ia laih anŭn laĭ tui anai,“Ƀing ta či jưh mlam ƀơi plei Geba.”Hlak anŭn, ƀing plei Ramah rŭng răng,laih anŭn ƀing plei Gibeah, jing plei pơtao Saul hlâo adih, đuaĭ kơdŏp.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Chúng nó vượt qua ải, đóng trại tại Ghê-ba; Ra-ma run sợ; Ghi-bê-a của Sau-lơ chạy trốn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Vượt qua đèo, chúng nói:“Chúng ta sẽ đóng trại qua đêm tại Ghê-ba.”Ra-ma run sợ,Ghi-bê-a của Sau-lơ chạy trốn!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Chúng đã vượt qua đèo và hạ trại qua đêm tại Ghê-ba;Ra-ma run sợ;Ghi-bê-a, thành của Sau-lơ, bỏ chạy.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Chúng vượt qua đèo, Đóng trại qua đêm tại Ghê-ba, Ra-ma run rẩy, Ghi-bê-a của Sau-lơ chạy trốn.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Đạo quân đó sẽ vượt qua đèo. Các binh sĩ sẽ ngủ đêm ở Ghê-ba. Dân Ra-ma sẽ hoảng sợ, còn dân Ghi-bê-a của Sau-lơ sẽ bỏ chạy.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

30Ur kraih bĕ, Ơ ană plei plei Gallim!Hơmư̆ bĕ, Ơ ƀing plei Laisah!Laĭ glaĭ bĕ, Ơ ƀing plei Anathôt!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Hỡi con gái Ga-lim, hãy cất tiếng kêu to! Hỡi người La-ít, hãy ghé tai mà nghe! Thương thay cho người A-na-tốt!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Hỡi con gái Ga-lim, hãy cất tiếng kêu to!Hỡi người La-ít, hãy chú ý lắng nghe!Đáng thương cho người A-na-tốt!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Hỡi Ái Nữ ở Ga-lim, hãy lớn tiếng khóc to!Hỡi La-ít, hãy lắng nghe!Thật tội nghiệp thay cho dân A-na-tốt!

Bản Dịch Mới (NVB)

30Hỡi con gái Ga-lim, hãy kêu la lớn tiếng; Hỡi người La-ít, hãy lắng tai nghe! Thật đáng thương người A-na-tốt.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Hỡi Bát-Ga-lim, hãy kêu lên! Hỡi Lai-sa, hãy nghe đây! Tội nghiệp cho A-na-tốt!

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

31Ƀing plei Madmênah hlak đuaĭ tơklaih,laih anŭn ƀing plei Gêbim hlak đuaĭ kơdŏp yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Mát-mê-na trốn tránh; dân cư Ghê-bim tìm chỗ núp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Mát-mê-na lẩn trốn,Cư dân Ghê-bim tìm nơi ẩn núp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Mát-mê-ma chạy trốn;Dân Ghê-bim cùng nhau chạy tìm chỗ ẩn núp.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Mát-mê-na bỏ chạy, Dân thành Ghê-bim trốn tìm chỗ núp.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Dân ở Mát-mê-na đã bỏ chạy; còn dân ở Ghê-bim đang lẩn tránh.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

32Amăng hrơi anŭn mơtam ƀing rŏh ayăt či nao dŏ jưh pơ plei Nob,laih anŭn ƀing gơñu či yơr đĭ kơpŏt tơngan gơñukơ Čư̆ Ziôn wơ̆t hăng ƀing ană plei dŏ pơ anŭn,jing kiăng kơ djik djak kơ plei prŏng Yerusalaim yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Chính ngày đó chúng nó sẽ đóng tại Nóp, và vung tay nghịch cùng núi của con gái Si-ôn, nghịch cùng đồi của Giê-ru-sa-lem!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Chính ngày đó, chúng sẽ dừng lại ở Nóp,Vung tay chống lại núi của con gái Si-ôn,Và chống lại đồi của Giê-ru-sa-lem!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Chính ngày ấy, nó sẽ dừng lại ở Nóp;Nó sẽ vung nắm tay nghịch lại núi của Ái Nữ Si-ôn, đồi của Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Chính ngày đó, nó sẽ dừng lại tại Nóp, Giơ nắm đấm nghịch Cùng núi của con gái Si-ôn, Nghịch cùng đồi Giê-ru-sa-lem.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Hôm nay đạo quân sẽ dừng chân tại Nóp. Chúng sẽ giơ quả đấm nghịch cùng Núi Xi-ôn, nơi chân đồi Giê-ru-sa-lem.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

33Lăng bĕ kơ tơlơi Khua Yang, jing Yahweh Dưi Kơtang, či ngă.Ñu či pơtrŭn hĭ ƀing pơgao pơang anŭn kar hăng khăt čŏng hĭ khul than kơyâo hăng dơnai rơbuh kơtang kơtĭt,jing kar hăng khul kơyâo prŏng jŏh trŭn hĭ,laih anŭn kar hăng khul kơyâo glông rơbuh hĭ ƀơi lŏn yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Nầy, Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, sẽ dùng oai mạnh đốn các nhánh cây; những kẻ cao lớn đều bị chặt, những kẻ kiêu ngạo bị hạ xuống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Nầy, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân,Sẽ dùng uy lực đáng sợ mà chặt các cành cây;Những cây kiêu kỳ đều bị đốn ngã,Những cây cao lớn bị hạ thấp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Kìa, Chúa, tức CHÚA các đạo quân,Sẽ dùng quyền năng khủng khiếp chặt trụi các cành;Những cây cao lớn sẽ bị đốn ngã;Những cây cao ngất ngưởng sẽ bị triệt hạ.

Bản Dịch Mới (NVB)

33Này, CHÚA Vạn Quân Sẽ dùng quyền năng khủng khiếp chặt các cành cây; Những cây cao lớn sẽ bị đốn ngã; Những kẻ cao quý sẽ bị hạ thấp.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Hãy coi chừng! Vì CHÚA Toàn Năng sẽ dùng quyền lực lớn lao đốn ngã chúng như cây cổ thụ. Những kẻ cao sang sẽ bị hạ xuống; những kẻ chức vị sẽ té xuống đất.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

34Ñu či pơtrŭn hĭ ƀing gơñu kar hăng kŏh dro̱m hĭ khul kơyâo prŏng amăng glai kơmrơ̆ng hăng sa ƀĕ jo̱ng,jing kar hăng pơtơhnă̱ hĭ glai kơmrơ̆ng anih lŏn Lebanôn yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Ngài dùng sắt chặt những bụi rậm trên rừng, và Li-ban bị ngã xuống bởi người mạnh sức.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Ngài dùng rìu sắt đốn những bụi cây trong rừng,Và Li-ban sẽ ngã xuống bởi Đấng Quyền Năng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34Ngài sẽ dùng rìu sắt đốn ngã những cây cối rậm rạp trong rừng,Rồi rừng cây hùng vĩ của Li-băng sẽ ngã rạp xuống.

Bản Dịch Mới (NVB)

34Ngài sẽ dùng búa sắt chặt cây cối rậm rạp trong rừng Và Li-ban với cây cối uy nghi sẽ bị ngã.

Bản Phổ Thông (BPT)

34Ngài sẽ đốn ngã chúng như lưỡi rìu chặt ngã đám rừng. Còn các cây hương nam của Li-băng sẽ ngã dưới quyền lực của Đấng Toàn Năng.