So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Dịch 2011(BD2011)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Một chồi sẽ nứt ra từ gốc tổ Giê-se;Một nhánh sẽ vươn lên từ gốc rễ ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Có một chồi sẽ nứt ra từ gốc Gie-sê,Một cành từ rễ nó sẽ ra trái.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Có một chồi sẽ nứt ra từ gốc Y-sai, Một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái:

Bản Phổ Thông (BPT)

1Một nhánh sẽ mọc ra từ gốc; một vị vua sẽ xuất thân từ gia đình Gie-xê.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Gia tộc Đa-vít sẽ bị đốn ngã như cây rừng, nhưng từ gốc nó sẽ nứt lên một Cành, là Hậu tự của Đa-vít.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Thần của CHÚA ngự trên Người;Ðó là Thần khôn ngoan và thông sáng,Thần mưu lược và quyền năng,Thần tri thức và kính sợ CHÚA.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài,Là thần khôn ngoan và thông sáng,Thần mưu lược và quyền năng,Thần tri thức và kính sợ Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Thần của CHÚA sẽ ngự trên Ngài, Là thần khôn ngoan và hiểu biết, Thần mưu lược và quyền năng, Thần tri thức và kính sợ CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Thần linh CHÚA sẽ ngự trên người. Thần linh đó sẽ ban cho người sự khôn ngoan, hiểu biết, tài hướng dẫn, và quyền năng. Thần linh đó sẽ dạy vua biết kính sợ CHÚA.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Thần Chúa Hằng Hữu sẽ ngự trên Người, tức là Thần khôn ngoan và hiểu biết, Thần mưu lược và sức mạnh, Thần tri thức và kính sợ Chúa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Người sẽ lấy sự kính sợ CHÚA làm vui;Người sẽ không xét đoán dựa vào những gì mắt Người trông thấy;Người cũng không quở trách dựa theo những gì tai Người nghe;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui; chẳng phán xét theo mắt mình thấy, và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Ngài vui thích trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va.Ngài sẽ không xét xử theo mắt thấy,Cũng chẳng phán quyết theo tai nghe.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Ngài vui mừng trong sự kính sợ CHÚA. Ngài sẽ không xét xử theo mắt thấy, Cũng không quyết định bằng tai nghe.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Vua sẽ vui mừng vâng theo CHÚA.Người sẽ không phán đoán theo mắt thấy, hay quyết định theo tai nghe.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Người vui sướng kính sợ Chúa Hằng Hữu. Người xét xử không căn xứ vào bề ngoài hay vào những lời đồn đãi,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Nhưng Người sẽ xét xử công minh cho người nghèo;Người sẽ trả lẽ công bình cho những người thấp cổ bé miệng trong xứ;Người sẽ dùng cây gậy nơi miệng Người đánh phạt thế gian;Người sẽ dùng hơi thở nơi môi Người diệt trừ kẻ ác.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo, và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình, và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Nhưng Ngài sẽ xét xử trong sự công chính cho người cô thế,Và phán quyết công bằng cho kẻ nhu mì trên đất.Ngài sẽ đánh thế gian bằng cây gậy nơi miệng mình,Và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ gian ác.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Nhưng Ngài sẽ xét xử kẻ nghèo trong công chính, Định đoạt công bình cho những người khốn khổ trên đất. Ngài sẽ đánh trái đất bằng roi nơi miệng mình; Và dùng hơi thở từ môi mà giết kẻ ác.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Nhưng người sẽ phân xử thanh liêm cho kẻ nghèo; phán quyết của người sẽ rất công bằng cho người nghèo khổ trong xứ. Theo lệnh người kẻ ác sẽ bị trừng phạt, và theo lời người kẻ ác sẽ bị xử tử.

Bản Diễn Ý (BDY)

4nhưng Người bênh vực người nghèo khổ và dân lành, kết án tử hình bọn cường hào ác bá.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Lẽ công chính sẽ là dây nịt ngang lưng Người;Ðức thành tín sẽ là đai buộc quanh hông Người.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, sự thành tín sẽ làm dây ràng hông.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Sự công chính sẽ làm dây thắt lưng của Ngài,Và sự thành tín sẽ làm dây ràng hông.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Công chính sẽ là nai nịt trên hông Ngài, Trung tín sẽ là thắt lưng của Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Sức mạnh của người là sự nhân từ và công chính, như thắt lưng quanh hông người.

Bản Diễn Ý (BDY)

5Người sẽ thể hiện đức công chính và thành tín.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Bấy giờ chó sói sẽ ở chung với chiên con;Beo sẽ nằm cạnh dê con;Bò con, sư tử tơ, và các thú vật mập mạnh sẽ sống chung với nhau,Và một đứa bé sẽ chăn dắt chúng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Bấy giờ, sói sẽ ở với chiên con,Beo nằm chung với dê con;Bê, sư tử tơ và thú béo ở chung với nhau,Một trẻ nhỏ sẽ chăn dắt chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Bấy giờ chó sói sẽ ở chung với cừu con, Beo sẽ nằm chung với dê; Bò con, sư tử tơ và bò mập béo sẽ ở chung với nhau Và một đứa trẻ nhỏ sẽ dắt chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Lúc đó muông sói sẽ sống an lành với chiên con, hùm beo sẽ nằm nghỉ chung với dê. Bò con, sư tử, và bò đực tơ sẽ ăn chung nhau, rồi một đứa trẻ thơ sẽ dắt chúng nó.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Ngày ấy, muông sói sẽ ở với chiên con; beo nằm chung với dê con; bê và bò mập an toàn giữa bầy sư tử; một em bé sẽ dắt chúng đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Bò cái và gấu cái sẽ ăn chung với nhau;Các con của chúng sẽ nằm bên nhau;Bấy giờ sư tử sẽ ăn cỏ như bò.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Bò cái sẽ ăn với gấu; các con nhỏ chúng nó nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Bò cái sẽ ăn chung với gấu,Các con nhỏ của chúng nằm chung với nhau;Sư tử ăn rơm như bò.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Bò cái sẽ ăn với gấu; Các con của chúng sẽ nằm chung; Sư tử sẽ ăn cỏ như bò.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Bò cái và gấu sẽ ăn chung nhau vô sự. Các con nhỏ chúng nó sẽ nằm nghỉ chung. Sư tử sẽ ăn cỏ khô như bò.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Bò cái ăn chung với gấu; bê và gấu con nằm chung một chỗ; sư tử ăn cỏ khô như bò.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Trẻ thơ còn đang bú sẽ chơi đùa bên hang rắn lục;Trẻ thơ vừa dứt sữa sẽ thọc tay vào hang rắn hổ mang.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Trẻ con đương bú sẽ chơi kề ổ rắn hổ mang, trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Trẻ còn bú chơi đùa bên hang rắn hổ mang,Trẻ thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Trẻ con đương bú sẽ chơi đùa nơi hang rắn hổ mang, Trẻ vừa dứt sữa sẽ thò tay vào hang rắn độc.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Một em bé sẽ chơi kề hang rắn hổ mang, còn một đứa trẻ sẽ thò tay vào ổ rắn độc.

Bản Diễn Ý (BDY)

8Trẻ con đang bú chơi bên hang rắn hổ mang; trẻ con dứt sữa thò tay vào ổ rắn lục.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Không ai sẽ làm hại hay hủy diệt trên khắp núi thánh của Ta,Vì khắp đất sẽ ngập tràn sự hiểu biết CHÚA, như nước phủ đầy trong biển cả.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta; vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va, như các dòng nước che lấp biển.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Chúng sẽ chẳng làm hại, cũng chẳng cắn giết aiTrên khắp núi thánh Ta;Vì sự hiểu biết Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy thế giớiNhư các dòng nước phủ đầy biển.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Không ai sẽ làm hại hay hủy diệt Trên toàn núi thánh Ta. Vì sự hiểu biết CHÚA tràn ngập đất Như nước che phủ biển.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Chúng nó sẽ không làm hại hay tiêu diệt lẫn nhau trong khắp núi thánh ta, vì cả đất sẽ đầy sự hiểu biết CHÚA, như biển đầy tràn nước.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Các loài thú chẳng cắn giết ai trên khắp Núi thánh Ta, vì tri thức về Chúa Hằng Hữu sẽ ngập tràn thế giới như nước phủ khắp mặt biển.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Trong ngày đó, Rễ ra từ Giê-se sẽ trở thành biểu tượng cho các dân. Các nước sẽ tìm cầu Ngài, và nơi Ngài ngự sẽ rực rỡ huy hoàng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Xảy ra trong ngày đó, rễ Y-sai đứng lên làm cờ cho muôn dân, các nước đều tìm đến Ngài, nơi an nghỉ của Ngài sẽ được vinh hiển.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Trong ngày đó, cội rễ Gie-sê sẽ đứng lên làm ngọn cờ cho các dân tộc; các nước đều tìm đến Ngài, và nơi ngự của Ngài sẽ đầy vinh quang.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Vào ngày ấy, rễ từ Y-sai sẽ đứng lên làm dấu hiệu cho các dân; các nước sẽ tìm cầu Ngài, và nơi Ngài cư ngụ sẽ vinh quang.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Lúc đó vua mới xuất thân từ gia đình Gie-xê sẽ đứng lên làm cờ xí cho mọi dân tộc. Các dân sẽ tập họp quanh người, và nơi người ở sẽ đầy vinh hiển.

Bản Diễn Ý (BDY)

10Ngày ấy, Hậu tự của Đa-vít sẽ trở thành Ngọn cờ Cứu rỗi cho cả thế giới. Tất cả các dân tộc đều quy phục Người. Thủ đô Người đầy dẫy vinh quang.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Trong ngày đó, Chúa sẽ giơ tay Ngài ra thêm một lần nữa để khôi phục những người còn sót lại của dân Ngài từ các xứ A-sy-ri, Ai-cập, Pha-trô, Ê-thi-ô-pi, Ê-lam, Si-nê-a, Ha-mát, và từ các xứ ở hải ngoại bên kia các đại dương.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân sót của Ngài, tức là kẻ sót lại bởi A-si-ri, Ê-díp-tô, Pha-trô, Cút, Ê-lam, Si-nê-a, Ha-mát cùng các cù lao biển.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Trong ngày đó, Chúa còn đưa tay ra một lần nữa để chuộc dân sót của Ngài, tức là dân còn lại từ A-si-ri, Ai Cập, Pha-trô, Cút, Ê-lam, Si-nê-a, Ha-mát và các hải đảo.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Vào ngày ấy, Chúa sẽ đưa tay ra một lần nữa khôi phục dân sót của Ngài, là dân còn lại từ A-si-ri, từ Ai-cập, từ Pha-trô, từ Ê-thi-ô-bi, từ Ê-lam, từ Si-nê-a, từ Ha-mát và các hải đảo.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Lúc đó CHÚA sẽ lại tìm kiếm mang về những kẻ sống sót từ A-xy-ri, Bắc Ai-cập, Nam Ai-cập, Cút, Ê-lam, Ba-by-lôn, Ha-mát, và các hải đảo ngoài biển khơi.

Bản Diễn Ý (BDY)

11Ngày ấy, một lần nữa, Chúa sẽ đem đoàn dân còn lại của Ngài về quê hương, từ các nước A-sy-ri, Thượng Ai-cập, Hạ Ai-cập, Ê-thi-ô-pi, Ba-tư, Ba-by-luân, Ha-mát và các hải đảo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Ngài sẽ ban một hiệu lịnh cho các nước Ðể quy tụ những người bị ruồng bỏ của I-sơ-ra-ên về,Ðể nhóm hiệp những người Giu-đa bị phân tán khắp bốn phương trên đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước; nhóm những người Y-sơ-ra-ên bị đuổi, thâu những người Giu-đa lưu lạc, từ bốn góc đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Ngài sẽ dựng một ngọn cờ cho các nước,Quy tụ những người Y-sơ-ra-ên bị ruồng bỏ,Tập hợp những người Giu-đa lưu lạcTừ bốn phương trên đất.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Chúa sẽ dựng lên một dấu hiệu cho các nước, Ngài tụ họp những kẻ bị lưu đày của Y-sơ-ra-ên lại, Ngài nhóm họp những kẻ lưu lạc của Giu-đa Từ bốn phương trên đất.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Thượng Đế sẽ giương cờ làm dấu cho các dân tộc, Ngài sẽ tập họp dân Ít-ra-en là những kẻ bị đày ra khỏi xứ mình. Ngài sẽ gom lại những dân bị tản lạc của Giu-đa từ khắp các nơi trên trái đất.

Bản Diễn Ý (BDY)

12Người sẽ dựng cờ chiêu tập các dân tộc và quy tụ dân Y-sơ-ra-ên tản lạc khắp địa cầu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Bấy giờ lòng ganh tị của Ép-ra-im sẽ hết;Sự thù hiềm của Giu-đa sẽ không còn;Ép-ra-im sẽ không ganh tị với Giu-đa nữa,Và Giu-đa sẽ không còn hiềm thù Ép-ra-im.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Bấy giờ sự ghen tuông của Ép-ra-im sẽ mất, kẻ khuấy rối Giu-đa sẽ bị trừ đi; Ép-ra-im không ghen ghét Giu-đa nữa, Giu-đa không khuấy rối Ép-ra-im nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Bấy giờ, sự ghen tị của Ép-ra-im không còn nữa,Kẻ thù của Giu-đa sẽ bị tiêu diệt;Ép-ra-im sẽ không còn ghen tị Giu-đa,Và Giu-đa không còn căm thù Ép-ra-im nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Bấy giờ Ép-ra-im sẽ không còn ghen tị nữa. Những kẻ hà hiếp Giu-đa sẽ bị diệt, Ép-ra-im sẽ không còn ghen tị với Giu-đa Và Giu-đa sẽ không còn hà hiếp Ép-ra-im.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Lúc đó Ép-ra-im sẽ không còn ganh tức nữa, Giu-đa cũng sẽ không còn kẻ thù nào. Ép-ra-im không còn tỵ hiềm với Giu-đa, và Giu-đa cũng sẽ không còn ghét Ít-ra-en nữa.

Bản Diễn Ý (BDY)

13Cuối cùng, sự ganh tị giữa Y-sơ-ra-ên và Giu-đa sẽ chấm dứt, họ không còn chống đối nhau nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Nhưng họ sẽ cùng nhau bổ xuống vai của dân Phi-li-tin ở phía tây;Họ cùng nhau cướp đoạt của cải các dân ở phía đông.Họ sẽ giơ tay ra đối phó với Ê-đôm và Mô-áp;Và người Am-môn sẽ vâng phục họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Chúng nó sẽ bay trên vai dân Phi-li-tin về phía tây; cùng nhau cướp giựt con cái phương đông; tra tay trên Ê-đôm và Mô-áp; con cái Am-môn sẽ vâng phục họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Họ sẽ tấn công Phi-li-tin về phía tây,Cùng nhau cướp bóc dân phương Đông;Tay họ giơ ra chống lại dân Ê-đôm và Mô-áp,Dân Am-môn thần phục họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Nhưng chúng sẽ bổ xuống vai dân Phi-li-tin ở phía tây; Cùng nhau cướp bóc dân phía đông. Họ sẽ giơ tay chống nghịch Ê-đôm và Mô-áp; Dân Am-môn sẽ qui phục họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Nhưng Ép-ra-im và Giu-đa sẽ tấn công Phi-li-tin về phía Tây. Hai bên cùng nhau chiếm của cải các dân phương Đông. Họ sẽ chiến thắng Ê-đôm và Mô-áp, còn dân Am-môn sẽ chịu phục tùng họ.

Bản Diễn Ý (BDY)

14Họ sẽ cùng nhau bay vượt qua xứ Phi-li-tin để trực chỉ về phía tây và hiệp nhau cướp phá các xứ phía đông. Họ sẽ tiến công và chiếm đóng các nước Ê-đôm, Mô-áp và Am-môn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15CHÚA sẽ làm cạn tắt hoàn toàn cửa biển của Ai-cập;Ngài sẽ vung tay Ngài trên Sông Cả; Bằng một ngọn gió nóng Ngài sẽ tách nó ra thành bảy nhánh,Ðể người ta có thể đi qua mà khỏi cần phải cởi dép lột giày.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Đức Giê-hô-va sẽ làm cạn tắt giải biển Ê-díp-tô; vung tay trên Sông cái bởi gió cháy của Ngài, đánh mà chia ra làm bảy suối, và khiến người ta có thể đi qua không ướt dép.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Đức Giê-hô-va sẽ làm khô cạn vịnh Ai Cập;Vung tay trên Sông Cái với ngọn gió nóng,Ngài tách nó ra thành bảy dòng suối,Và khiến người ta có thể đi qua không ướt dép.

Bản Dịch Mới (NVB)

15CHÚA sẽ làm khô cạn Vịnh Ai-cậpVà bằng ngọn gió thiêu đốt, Ngài sẽ vung tay trên sông;Chẻ nó ra thành bảy suối Để người ta có thể đi qua không ướt át.

Bản Phổ Thông (BPT)

15CHÚA sẽ làm cho Hồng hải của Ai-cập khô cạn, Ngài sẽ vẫy tay trên sông Ơ-phơ-rát và thổi cơn gió nóng khiến nó cạn nước. Ngài sẽ chia nó ra thành bảy con sông nhỏ để người ta có thể mang giày băng qua chúng được.

Bản Diễn Ý (BDY)

15Chúa Hàng Hữu sẽ vạch một con đường qua Hồng hải, dùng luồng gió nóng cháy mà chia sông Cái thành bảy dòng suối cho người ta lội qua.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Bấy giờ sẽ có một đại lộ từ A-sy-ri đi xuống, để những người còn sót lại của dân Ngài có thể trở về,Như khi xưa đã có một con đường cho dân I-sơ-ra-ên trong ngày họ từ Ai-cập đi lên vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Vậy sẽ có một đường cái cho dân sót của Ngài, là những kẻ sót lại bởi A-si-ri, cũng như đã có một đường cái cho Y-sơ-ra-ên trong ngày họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Vậy sẽ có một đường cái cho dân sót của Ngài,Là những người còn lại từ A-si-ri;Cũng như đã có một đường cái cho Y-sơ-ra-ên,Trong ngày họ ra khỏi đất Ai Cập.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Và sẽ có một xa lộ cho dân sót của dân Ngài, Là dân còn lại từ A-si-ri, Cũng như đã có cho Y-sơ-ra-ên Trong ngày họ ra khỏi đất Ai-cập.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Cho nên dân sót lại của CHÚA còn sống sót sẽ có cách rời A-xy-ri, giống như lúc Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập.

Bản Diễn Ý (BDY)

16Chúa sẽ mở một thông lộ từ A-sy-ri đến Y-sơ-ra-ên cho dân còn lại hồi hương, như thời kỳ tổ phụ họ ra khỏi đất Ai-cập.