So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Parnai Yiang Sursĩ(BRU)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

1Bap lứq toâq pỡ cũai ca pỡq sễq cruang Ê-yip-tô rachuai. Alới poâng cớp ưo tễ máh tahan rêng cớp clứng khong cruang Ê-yip-tô. Cruang Ê-yip-tô bữn aséh, sễ aséh rachíl, cớp tahan sa‑ữi lứq. Ma cũai I-sarel tỡ bữn poâng Yiang Sursĩ, Ncháu alới ca bráh o lứq, cớp alới tỡ bữn sễq án rachuai.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Khốn thay cho những kẻ xuống Ê-díp-tô đặng cầu cứu, nhờ những ngựa cậy những xe binh vì nó nhiều, và những lính kỵ vì nó mạnh, mà không ngó về Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, và chẳng tìm cầu Đức Giê-hô-va!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Khốn cho những kẻ xuống Ai Cập để cầu cứu,Dựa vào ngựa chiến,Nhờ cậy vào đoàn chiến xa đông đảoVà lực lượng kỵ binh hùng hậu,Mà không nhìn lên Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ênVà chẳng tìm cầu Đức Giê-hô-va!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Khốn cho những kẻ xuống Ai-cập tìm cầu giúp đỡ,Những kẻ cậy vào chiến mã,Những kẻ nhờ vào các xe chiến mã, vì thấy chúng nhiều,Những kẻ ỷ vào kỵ binh, vì nghĩ rằng chúng mạnh,Nhưng không cậy vào Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên, hoặc tìm cầu CHÚA!

Bản Dịch Mới (NVB)

1Khốn cho những kẻ đi xuống Ai Cập để cầu cứu; Nhờ những ngựa, Cậy các xe vì chúng nó đông; Tin cậy vào kỵ binh vì chúng nó mạnh Nhưng không nhìn xem Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên Và không tìm kiếm CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Khốn cho những kẻ đi xuống Ai-cập nhờ cậy cứu giúp. Chúng nghĩ rằng ngựa sẽ cứu chúng, hoặc tin rằng nhiều quân xa và đông lính kỵ mã hùng mạnh là được giải cứu. Chúng không nhờ cậy Thượng Đế, Đấng Thánh của Ít-ra-en, hay xin CHÚA giúp mình.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

2Yiang Sursĩ tỡ bữn ŏ́q ŏ́c roan rangoaiq! Án dững atoâq ŏ́c cuchĩt pứt. Án manrap cũai sâuq cớp máh cũai bán curiaq alới.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Nhưng mà Ngài cũng là khôn sáng! Ấy chính Ngài là Đấng giáng tai vạ, chẳng hề ăn lời mình. Ngài sẽ dấy lên nghịch cùng nhà kẻ dữ, và nghịch cùng kẻ giúp bọn gian ác.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Nhưng chính Ngài là Đấng Khôn Ngoan!Đấng giáng họa, Đấng không rút lại lời đã phán ra.Ngài sẽ đứng lên chống lại nhà kẻ ácVà chống lại kẻ giúp bọn gian tà.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Khá biết rằng Ngài là Ðấng khôn ngoan;Ngài có quyền giáng họa;Ngài sẽ không rút lại lời Ngài đã phán;Ngài sẽ trỗi dậy nghịch lại nhà của phường gian ác;Ngài sẽ chống lại những kẻ giúp bọn gây nên tội ác.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Ngài cũng là Đấng khôn ngoan, là Đấng giáng tai họa, Đấng không thay đổi lời. Ngài sẽ đứng dậy nghịch với nhà kẻ ác Và chống lại những kẻ giúp bọn làm ác.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ngài là Đấng khôn ngoan đang mang thảm hoạ đến cho chúng. Chúng không thể thay đổi mệnh lệnh Ngài đã ra. Ngài sẽ nghịch lại kẻ ác và đồng lõa của chúng.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

3Máh cũai Ê-yip-tô tỡ cỡn yiang; alới la cũai miat sâng. Aséh alới tỡ bữn mpha ntrớu tễ aséh canŏ́h. Toâq Yiang Sursĩ apáh chớc án, án ễ pupứt nheq cũai Ê-yip-tô, dếh dũ náq cũai ca poâng alới hỡ. Bar tỗp ki lứq pứt nheq.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Vả, người Ê-díp-tô là loài người, không phải là Đức Chúa Trời; những ngựa nó chỉ là xác thịt, không phải là thần. Khi Đức Giê-hô-va sẽ dang tay ra, tức thì kẻ giúp sẽ vấp, kẻ được giúp sẽ ngã, cả hai đều diệt mất.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Người Ai Cập chỉ là loài người, không phải là Đức Chúa Trời;Ngựa chiến của chúng chỉ là xác thịt, không phải là thần.Khi Đức Giê-hô-va dang tay ra,Kẻ giúp đỡ sẽ lảo đảo, người được giúp sẽ ngã nhàoTất cả cùng bị diệt vong.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Quân Ai-cập chỉ là phàm nhân chứ nào phải Ðức Chúa Trời;Ngựa của chúng chỉ là loài xác thịt chứ đâu phải thần linh;Khi CHÚA đưa cánh tay Ngài ra,Kẻ giúp đỡ sẽ ngã nhào, và kẻ được giúp đỡ sẽ ngã quỵ;Cả bọn chúng sẽ cùng nhau bị tiêu diệt.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Những người Ai Cập chỉ là người, không phải Đức Chúa Trời, Ngựa của họ chỉ là xác thịt, không phải thần linh. Nhưng CHÚA sẽ giương tay ra Thì kẻ giúp đỡ sẽ vấp, Kẻ được giúp sẽ ngã, Và cả hai sẽ cùng nhau bị hủy diệt.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Bọn Ai-cập cũng chỉ là người, không phải Trời. Ngựa của chúng cũng chỉ là thú vật, không phải thần linh. CHÚA sẽ giơ tay ra, thì kẻ giúp đỡ chúng sẽ ngã, và những người cầu cứu cũng té nhào. Tất cả chúng nó đều sẽ cùng bị tiêu diệt.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

4Yiang Sursĩ pai chóq cứq neq: “Tam cũai mantán cữu hễr-hŏh casang, ma tỡ têq táq yỗn cula samín ngcŏh cớp lúh táh cữu án khoiq cáp. Machớng ki tê, tỡ bữn noau têq catáng cứq, la Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq, tỡ yỗn cứq bán curiaq cóh Si-ôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Vì Đức Giê-hô-va đã phán cùng ta như vầy: Như sư tử hoặc sư tử con bắt được mồi và gầm thét, mặc dầu bọn chăn chiên nhóm lại thành đoàn, nó cũng chẳng thấy kêu mà rùng, thấy động mà sợ; đồng một thể ấy, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ xuống đặng đánh trận trên núi Si-ôn và trên đồi nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Đức Giê-hô-va đã phán với tôi thế nầy:“Như sư tử hoặc sư tử tơ gầm thét khi bắt được mồi,Mặc dù một đám chăn chiên họp lại chống nó,Thì không vì tiếng la hét mà nó sợ hãi,Không vì náo động mà nó khiếp sợ;Cũng vậy, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ ngự xuốngĐể đánh trận trên núi Si-ôn và trên ngọn đồi của nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Vì CHÚA đã phán với tôi thế nầy,“Như con sư tử trưởng thành hoặc như con sư tử tơ gầm gừ để bảo vệ con mồi của nó thể nào,–Cho dù cả đám người chăn gọi nhau đến tấn công nó,Nó cũng chẳng kinh hãi chút nào dù họ hét la inh ỏi,Nó cũng chẳng bất ổn vì tiếng ồn ào của họ–CHÚA các đạo quân sẽ ngự xuống để chiến đấu trên Núi Si-ôn và trên đồi của núi đó cũng thể ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Vì CHÚA đã phán với ta như vầy: “Như sư tử gầm thét Hoặc như sư tử tơ vồ mồi, Dù một đám người chăn chiên Họp lại chống nó Thì nó cũng không sợ vì tiếng la hét Hay chạy trốn vì tiếng động của họ. Cũng vậy, CHÚA Vạn Quân sẽ xuống Để chiến đấu trên núi Si-ôn và các đồi.

Bản Phổ Thông (BPT)

4CHÚA phán cùng ta như sau: “Khi sư tử đực hoặc sư tử con giết con mồi, nó đứng trên con mồi đã chết và rống thật to. Dù các kẻ chăn chiên tụ lại để đánh đuổi nó, nó chẳng sợ tiếng họ hò hét, hay e ngại tiếng ồn ào của họ.Cho nên CHÚA Toàn Năng sẽ ngự xuống, chiến đấu trên núi và đồi của Xi-ôn.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

5Machớng chớm dốq pâr viel pỡng sóh dŏq bán curiaq con án, lứq ngkíq tê cứq, la Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq, bán curiaq vil Yaru-salem.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Như chim bay liệng thể nào, đồng một thể ấy, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ che chở Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ che chở và cứu vớt cho, sẽ vượt qua và gìn giữ cho.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Như chim bay lượn thể nàoThì Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ bảo vệ Giê-ru-sa-lem thể ấy;Ngài sẽ bảo vệ và giải thoát,Ngài sẽ vượt qua và cứu vớt nó.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Như con chim lượn qua lượn lại bảo vệ tổ nó thể nào,CHÚA các đạo quân sẽ bảo vệ Giê-ru-sa-lem cũng thể ấy;Ngài sẽ bảo vệ và giải cứu nó;Ngài sẽ chừa nó lại và giải thoát nó.”

Bản Dịch Mới (NVB)

5Như chim bay lượn thể nào CHÚA Vạn Quân sẽ bảo vệ Giê-ru-sa-lem thể ấy. Ngài bảo vệ và giải cứu, Ngài vượt qua và cứu vớt nó.”

Bản Phổ Thông (BPT)

5CHÚA Toàn Năng sẽ bảo vệ Giê-ru-sa-lem, như chim bay trên tổ. Ngài sẽ bảo vệ và giải cứu thành; Ngài sẽ ‘vượt qua’ và giải cứu Giê-ru-sa-lem.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

6Cũai proai I-sarel ơi! Cóq anhia píh loah chu cứq, tam anhia khoiq táq choac chóq cứq chơ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, vậy hãy trở lại cùng Đấng mà các ngươi đã dấy loạn nghịch cùng,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Hỡi con dân Y-sơ-ra-ên, hãy trở lại cùng Đấng mà anh em đã hết sức chống nghịch.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Hỡi dân I-sơ-ra-ên, các ngươi hãy quay về với Ðấng các ngươi đã công khai phản bội,

Bản Dịch Mới (NVB)

6Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, hãy trở lại cùng Đấng mà các ngươi đã phản loạn rất nhiều.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Hỡi các ngươi là con cái Ít-ra-en, hãy trở lại cùng Thượng Đế là Đấng các ngươi chống nghịch.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

7Lứq toâq tangái nheq tữh anhia ễ takễl táh nheq máh rup anhia sang, ca atĩ anhia táq toâq yễng cớp práq.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7vì trong ngày đó, ai nấy sẽ bỏ thần tượng mình bằng bạc bằng vàng, là đồ các ngươi đã dùng chính tay mình làm mà phạm tội.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Vì trong ngày đó, ai nấy sẽ bỏ các tượng thần bằng bạc bằng vàng do chính tay tội lỗi của anh em làm ra.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7vì trong ngày ấy, tất cả các ngươi sẽ vứt bỏ những thần tượng bằng bạc và các thần tượng bằng vàng do bàn tay tội lỗi của các ngươi làm ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Vì vào ngày ấy, mọi người sẽ ném bỏ các hình tượng bằng bạc, bằng vàng mà tay ngươi đã làm ra trong tội lỗi.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Đến lúc tất cả các ngươi phải thôi thờ lạy thần tượng bằng vàng và bằng bạc mà các ngươi làm ra và khiến mình phạm tội.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

8Yiang Sursĩ pai neq: “Cruang Asi-ria lứq cỡt pứt tâng ntốq rachíl, ma tỡ cỡn cỗ tễ chớc cũai. Máh cũai Asi-ria lúh pláh nheq tễ ntốq rachíl, cớp máh samiang póng tễ tỗp alới noau cỗp táq sũl.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8A-si-ri sẽ ngã dưới gươm, chẳng phải gươm của loài người; và cái gươm mà chẳng phải là gươm của người ta sẽ nuốt nó. Nó sẽ trốn khỏi gươm đó, và những kẻ trai trẻ nó sẽ phải chịu khổ dịch.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8A-si-ri sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm chẳng phải của con người,Và một lưỡi gươm không phải của loài người sẽ ăn nuốt nó.Nó sẽ phải trốn chạy trước lưỡi gươm ấy,Và những thanh niên của nó sẽ phải làm lao dịch.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8“Bấy giờ A-sy-ri sẽ sụp đổ bằng gươm, nhưng không phải gươm của phàm nhân;Một thanh gươm không phải của loài người sẽ ăn nuốt nó;Nó sẽ bỏ chạy trước lưỡi gươm ấy;Các trai tráng của nó sẽ bị bắt đi làm lao dịch.

Bản Dịch Mới (NVB)

8“Bấy giờ A-si-ri sẽ sụp đổ vì gươm, không phải do loài người. Gươm, không phải người ta, sẽ ăn nuốt nó. Chúng nó sẽ chạy trốn trước lưỡi gươm Và thanh niên của họ sẽ bị làm lao động cưỡng bách.

Bản Phổ Thông (BPT)

8“A-xy-ri sẽ bị gươm đánh bại, nhưng không phải của con người; Nó sẽ bị tiêu diệt bằng giáo mác, nhưng không phải của con người. A-xy-ri sẽ trốn chạy khỏi gươm giáo của Thượng Đế, Còn các trai tráng của chúng sẽ bị bắt làm nô lệ.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

9Puo alới la lúh tê cỗ sâng ngcŏh, cớp máh sốt tahan la sâng ngcŏh lứq tê, toau táh aroâiq tếc rachíl.”Nâi la santoiq Yiang Sursĩ pai. Ũih hang lứq tễ Yiang Sursĩ blữ níc tâng vil Yaru-salem.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Vầng đá nó sẽ qua đi vì sự kinh hãi, các quan trưởng nó sẽ kính sợ vì cờ xí Đức Giê-hô-va phán như vậy, tức là Đấng có lửa tại Si-ôn, có lò tại Giê-ru-sa-lem.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Tảng đá của nó sẽ qua đi vì kinh hoàng,Các quan chức của nó khiếp sợ vì thấy ngọn cờ,Đó là lời phán của Đức Giê-hô-va,Đấng có lửa tại Si-ôn, có lò tại Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Nó sợ hãi đến nỗi phải bỏ các chiến lũy xây trên núi đá mà trốn đi;Các quan tướng của nó kinh hoảng đến độ vứt cờ mà chạy,” CHÚA phán.Ngài là Ðấng mà lửa của Ngài đang rực cháy tại Si-ôn,Lò của Ngài đang nung đốt tại Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Thành đá của nó sụp đổ vì sợ hãi, Các hoàng tử của nó bỏ chạy khi thấy cờ hiệu.” CHÚA, Đấng có lửa tại Si-ôn Và là lửa tại Giê-ru-sa-lem phán như vậy.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Chúng sẽ hốt hoảng; nguồn bảo vệ của chúng sẽ bị tiêu diệt. Cấp chỉ huy của chúng sẽ kinh hoàng khi thấy lá cờ mặt trận của Thượng Đế,”CHÚA, Đấng có lửa ở Xi-ôn và lò lửa hực ở Giê-ru-sa-lem, phán vậy.