So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Vậy con hãy đọc bài ai ca về các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Vậy ngươi hãy đọc bài ca thương về các quan trưởng Y-sơ-ra-ên,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1“Về phần ngươi, hãy cất tiếng lên hát một bài ai ca để tiếc thương những người lãnh đạo của I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Còn ngươi, hãy cất tiếng than vãn về các hoàng tử Y-sơ-ra-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

1“Hãy hát bài ai ca cho các lãnh tụ của Ít-ra-en như sau:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2và nói:“Mẹ ngươi xưa kia như thế nào?Là sư tử cái ở giữa những sư tử đực;Nằm giữa những sư tử con,Và nuôi bầy con mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2mà rằng: Mẹ ngươi xưa kia là thế nào? Là sư tử cái nằm giữa những sư tử đực, nuôi nấng con nó giữa những sư tử con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Ngươi hãy nói:Mẹ của ngươi là ai? Nó giống như một sư tử cái ở giữa bầy sư tử.Nó nằm xuống giữa các sư tử tơ và nuôi đàn con nhỏ.

Bản Dịch Mới (NVB)

2‘Mẹ ngươi quả là một sư tử cái Giữa vòng các sư tử đực, Nằm giữa đám sư tử tơ, Nuôi nấng bầy sư tử con.

Bản Phổ Thông (BPT)

2‘Mẹ các ngươi như sư tử cáiở giữa các sư tử.Nó nằm giữa các sư tử tơ và nuôi con nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Nó nuôi một sư tử con trong bầyTrở thành một sư tử tơ,Tập bắt mồiVà ăn thịt người ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Nuôi nấng một con trong các con nó, trở nên một sư tử tơ; tập bắt mồi, và nuốt người ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Trong đàn con của nó, Nó nuôi dạy một con trở thành một sư tử đực, Học cách săn mồi và vồ lấy người để ăn thịt.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Nó nuôi dưỡng một trong những sư tử con Thành một sư tử tơ. Nó tập bắt mồi, Ăn thịt người ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Nó nuôi một trong các sư tử con,con đó trở thành một sư tử mạnh dạn.Nó tập xé con mồi khi đi săn,nó ăn thịt người ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Các dân nghe tiếng về nó;Nó bị bắt trong hầm.Chúng dùng móc dẫn điĐiệu nó qua Ai Cập.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Các dân nghe tiếng về nó; nó bị bắt trong hầm; sau khi đã đặt móc nơi hàm, các nước điệu nó sang đất Ê-díp-tô.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Các nước báo động với nhau chống lại nó.Nó bị sa hố và bị bắt.Chúng dùng móc treo nó lên và đem nó qua đất Ai-cập.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Các nước nghe về con sư tử ấy; Rồi nó bị bắt vì sập bẫy của họ, Bị người ta xiềng Và đem vào xứ Ai-cập.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Các dân nghe về nó.Nó bị rơi vào bẫy của họ,Rồi người ta lấy móc kéo nó xuống xứ Ai-cập.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Khi sư tử cái đợi chờ đã lâuVà niềm hi vọng đã mất,Nó bắt một con khác trong bầyVà nuôi dưỡng thành một sư tử tơ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Khi sư tử cái đợi chờ đã lâu, và sự trông cậy mình đã mất, bèn lấy một con khác và nuôi nên một sư tử tơ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Khi sư tử mẹ thấy những gì nó trông cậy bị gãy đổ, Hy vọng của nó bị tiêu tan, Nó chọn một con khác trong đàn con của nó, Rồi nuôi dạy con ấy thành một con sư tử đực.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Thấy mình chờ đợi vô ích, Hy vọng tan vỡ; Sư tử cái bắt một con khác trong bầy sư tử con, Nuôi thành sư tử tơ.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Mẹ nó chờ và thấykhông còn hi vọng gì cho con mình,nên bắt một trong các sư tử con khácvà nuôi cho nó lớn mạnh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Nó đi lại giữa những sư tử,Trở thành một sư tử tơ,Tập bắt mồiVà ăn thịt người ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Nó đi lại giữa những sư tử, trở nên một sư tử tơ; tập bắt mồi, và nuốt người ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Con sư tử ấy đi tới đi lui dọc ngang giữa bầy sư tử.Nó trở thành một con sư tử đực, Học cách săn mồi và vồ lấy người để ăn thịt.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Nó đi lại giữa vòng các sư tử, Trở thành sư tử tơ; Nó tập bắt mồi, Ăn thịt người ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Con sư tử nầy đi ngao du giữa các sư tử khác.Bây giờ nó đã trở nênmột con sư tử mạnh dạn.Nó cũng tập xé mồi khi đi săn thịt,nó cũng ăn người ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Nó phá hủy cung đền của chúngVà tàn phá các thành;Đất và mọi vật trong đó đều bị hoang vu,Vì tiếng gầm thét của nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Nó biết cung đền chúng nó, và hủy phá các thành; đất nầy cùng mọi vật trong nó đều bị hoang vu, vì tiếng gầm của nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Nó triệt hạ các tiền đồn heo hút của các nước láng giềng;Nó làm cho tan hoang các thành của các lân bang;Nghe tiếng rống của nó, dân trong nước bị liên lụy phải bỏ xứ trốn đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Nó phá hủy các thành trìVà làm hoang phế các thành của chúng. Đất nước và cư dân Đều hoảng sợ vì tiếng gầm của nó.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Nó phá sập những nơi kiên cốvà tiêu diệt các thành của họ.Đất cùng mọi thứ trong đó đều kinh hoảngkhi nghe tiếng gầm thét của nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Các nước ở mọi miền chung quanhNổi lên chống lại nó,Bủa lưới trên nó;Nó bị bắt trong hầm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Các nước ở mọi miền chung quanh bày hàng ra nghịch cùng nó, bủa lưới trên nó; nó bị bắt trong hầm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Từ các tỉnh của các nước chung quanh, người ta nổi lên chống lại nó;Chúng giăng lưới để bắt nó, Nó bị sa vào hố của chúng và bị bắt.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Các nước từ các vùng chung quanh Nổi lên chống nó, Chúng bủa lưới trên nó, Nó bị bắt vì sập bẫy của họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Rồi dân từ các nơi xung quanhđến chống nghịch nó,bủa lưới ra trên nó.Nó bị rơi vào bẫy của họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Chúng dùng móc kéo nó nhốt vào cũiRồi điệu nó đến vua Ba-by-lôn;Chúng bỏ nó vào ngụcĐể cho tiếng nó không vang ra nữa,Trên núi Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Lấy móc móc hàm và nhốt nó vào cũi, rồi điệu đến nơi vua nước Ba-by-lôn; dắt nó vào nơi đồn lũy, hầu cho tiếng nó không vang ra nữa trên núi Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Chúng nhốt nó vào trong cũi và lấy móc treo nó lên, Rồi mang nó đến vua Ba-by-lôn;Chúng đem giam nó trong ngục, Ðể tiếng gầm của nó sẽ không được nghe nữa trên các đồi núi của I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Người ta xiềng nó lại, nhốt vào cũi, Đem đến cho vua Ba-by-lôn. Nó bị giam vào ngục, Nên người ta không còn nghe thấy tiếng nó Trên các núi Y-sơ-ra-ên nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Rồi họ móc hàm nó lại,bỏ vào chuồng và giải nó đến vua Ba-by-lôn.Họ nhốt nó vào ngụcđể không còn ai nghe tiếng gầm thét của nótrên các núi Ít-ra-en nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Mẹ ngươi như một cây nho trong vườnĐược trồng bên mé nước.Lắm cành nhiều quả,Nhờ có nhiều nước.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Mẹ ngươi như một cây nho, trong máu ngươi, trồng nơi mé nước. Trịu những trái và nhành, nhờ có nhiều nước.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Mẹ của ngươi giống như cây nho tràn đầy nhựa sống trồng bên dòng nước, Nhờ nước dồi dào mà cây có nhiều nhánh và ra trái nhiều đến nỗi quằn cành.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Mẹ ngươi như cây nho trong vườn nho,Trồng bên dòng nước. Cành lá sum sê, kết nhiều hoa quả Vì có nhiều nước.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Mẹ ngươi giống như cây nhotrong vườn nho ngươi,trồng bên dòng nước.Cây nho ra nhiều nhánh và sai trái,vì gần nước.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Những cành nó khỏe chắc,Trở nên cây gậy của nhà cai trị.Thân nó vươn caoGiữa tàng cây rậm rạp.Ai cũng nhìn thấy nó,Vì thân cao, cành lá um tùm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Nó mang những nhành mạnh mẽ, trở nên gậy của kẻ cai trị. Thân nó cao quá các nhành sum sê: làm cho thấy được vì nó cao, và vì nó có nhiều nhánh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Các cành cứng nhất trở thành các cây vương trượng của những kẻ trị vì;Thân của nó vươn cao với các cành lá sum suê;Nó cao lớn nổi bật với lá um tùm tươi tốt.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Cây nho có các cành lớn, Trở thành vương trượng; Thân cây cao vút Giữa các cành lá rậm rạp; Người ta thấy nó Vì nó cao hơn nhiều nhánh khác.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Cây nho ra nhiều nhánh lớn mạnh,đủ để làm một cây trượng cho vua.Nó trở nên cao lớngiữa các nhánh rậm rạp.Ai cũng nhìn thấy vì nó cao lớn rậm rạp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Nhưng nó đã bị nhổ bởi cơn giậnVà bị quăng xuống đất.Gió đông đã làm nó khô héo,Trái nó rụng sạch.Những cành to lớn của nó bị héo tàn;Lửa đã thiêu đốt nó đi!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Nhưng nó đã bị nhổ bởi cơn giận, và bị quăng nơi đất. Gió đông đã làm khô trái nó; những nhánh mạnh mẽ của nó đã bị bẻ ra và khô; lửa đã nuốt nó đi!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Nhưng trong cơn thịnh nộ, nó đã bị nhổ lên và bị quăng xuống đất;Ngọn gió đông đã làm cho nó héo khô;Các trái nó thay nhau rơi rụng;Ngay cả cành cứng mạnh nhất cũng bị khô queo, Và bị lửa thiêu rụi.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Nhưng nó bị nhổ lên trong cơn thịnh nộ Và ném xuống đất; Gió đông làm cho cây khô héo Và trái rụng hết; Các cành lớn khô héo Và bị lửa thiêu đốt.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Nhưng trong cơn giận, nó bị nhổ bật gốcvà bị ném xuống đất.Gió Đông khiến nó khô héo.Trái nó rơi rụng hết.Các nhánh nó bị bẻ gãy và đốt cháy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Bây giờ nó bị trồng nơi hoang mạc,Trong đất khô và thiếu nước.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Bây giờ nó bị trồng nơi đồng vắng, trong đất khô và khát.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Bây giờ nó bị đem trồng xuống một miền hoang vắng, Trong một đất khô khan và thiếu nước.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Nay nó bị trồng trong sa mạc, Nơi đất khô khan, thiếu nước.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Bây giờ nó bị trồng trong sa mạc,nơi khô khan không nước.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Lửa phát ra từ thân nó,Thiêu đốt cành và trái nóĐến nỗi không còn cành khỏe chắc nữa,Để làm gậy cho nhà cai trị.Đó là bài ai ca dùng để khóc than.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Lửa đã ra từ các nhành của nó, và đã nuốt trái nó, đến nỗi không còn có nhành mạnh mẽ nữa, để làm gậy mà cai trị. Ấy là bài ca thương, về sau sẽ lấy làm bài ca thương.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Ngọn lửa đã cháy từ cành cây mạnh lan ra thiêu rụi các cành khác và các trái, Nên chẳng còn cành nào cứng mạnh để có thể làm vương trượng trị vì.Ðó là một bài ai ca được dùng để hát lên bày tỏ nỗi thương tiếc ai hoài.”

Bản Dịch Mới (NVB)

14Thế rồi lửa phát ra từ cành Thiêu đốt trái cây; Cây không còn cành cứng Để làm vương trượng.’ Ấy là lời than thở đã trở thành bài ca than vãn.”

Bản Phổ Thông (BPT)

14Lửa phát ra từ nhánh chính của nóđốt cháy hết các trái.Không còn nhánh nào của nó đủ lớnđể làm cây trượng cả.’”Đó là lời than vãn đã trở thành bài ai ca.