So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Parnai Yiang Sursĩ(BRU)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

1Ơ Yiang Sursĩ ơi! Toâq cứq roai loah chóq anhia, ki anhia la pĩeiq lứq. Tam máh ki chơ, ma cứq noâng ễ blớh tễ ŏ́c tanoang tapứng anhia. Cỗ nŏ́q máh cũai tỡ o cỡt sốc bữn la‑ữt? Cỗ nŏ́q máh cũai tỡ bữn sa‑âm anhia ma ỡt ien khễ níc tâng dỡi alới?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biện luận cùng Ngài, Ngài thật công bình; dầu vậy, tôi còn muốn biện luận cùng Ngài. Sao đường lối những kẻ ác được thạnh vượng? Sao những người gian trá được yên ổn?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài luôn công chínhMỗi khi con biện luận với Ngài;Tuy vậy, con xin hỏi Ngài về sự phán xét.Tại sao con đường kẻ ác luôn hưng thịnh?Tại sao những kẻ sống gian trá vẫn yên ổn?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Lạy CHÚA, Ngài lúc nào cũng đúng mỗi khi con trình duyên cớ của con trước mặt Ngài,Dầu vậy, xin cho con thưa với Ngài nỗi ray rứt của con: Tại sao kẻ gian ác lại luôn được thịnh vượng?Tại sao bọn tráo trở được hạnh phúc bình an?

Bản Dịch Mới (NVB)

1“Lạy CHÚA, nếu con biện luận với Ngài, Ngài sẽ thắng. Tuy nhiên, con vẫn xin trình bầy lời biện luận. Tại sao người gian ác hưng thịnh? Tại sao người phản phúc lại sống ung dung?

Bản Phổ Thông (BPT)

1Lạy CHÚA, khi tôi trình bày trường hợp của tôi cùng Ngài,thì Ngài luôn luôn đúng.Nhưng tôi muốn hỏi Ngài về công lý Ngài ban phát.Tại sao kẻ ác thành công?Tại sao những kẻ bất lương sống thoải mái?

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

2Anhia khoiq chóh tỗp alới yỗn rêh cuchũt asễng cớp toâr achỗn, dếh cỡt palâi hỡ. Tỗp alới khễn cớp achưng alư anhia níc, ma mứt pahỡm alới tỡ bữn ramíng noâng tễ anhia.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Ngài đã vun trồng họ; họ đã đâm rễ, lớn lên và ra trái. Miệng họ ở gần Ngài, song lòng họ cách xa Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Ngài đã vun trồng chúng,Chúng đã đâm rễ, lớn lên và ra trái.Miệng chúng ở gần Ngài,Nhưng lòng chúng cách xa Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Ngài trồng chúng xuống và chúng đã đâm rễ mạnh;Chúng lớn lên và ra trái đầy cành;Nghe miệng chúng nói, tưởng chúng gần Ngài tha thiết,Nhưng lòng chúng xa không biết đến ngần nào.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Ngài đã trồng chúng nó, chúng đâm rễ, Lớn lên, sinh hoa kết quả. Ngài ở gần miệng lưỡi chúng, Nhưng cách xa lòng dạ chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ngài đặt những kẻ ác ở đâynhư cây có rễ vững chắc.Chúng mọc lên và sinh trái.Môi miệng chúng nói ngon ngọt về Ngài,nhưng lòng chúng cách xa Ngài.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

3Ơ Yiang Sursĩ ơi! Lứq samoât anhia dáng cớp hữm cứq, cớp anhia chim sarnớm cứq. Sễq anhia âc ti cũai sâuq samoât noau âc ti máh charán cữu ễ dững kiac. Sễq anhia cayoah tỗp alới yỗn ỡt miar ntốq khễ cachĩt.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài biết tôi, thấy tôi, thử xem lòng tôi đối với Ngài thể nào. Xin kéo những người ấy như con chiên bị dắt đến chỗ giết, biệt riêng họ ra cho ngày đánh giết!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài biết con!Ngài thấy con, Ngài tra xét lòng con đối với Ngài.Xin tách chúng ra như tách chiên để đem đến lò sát sinhDành riêng chúng cho ngày tàn sát.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Còn Ngài, CHÚA ôi, Ngài biết rõ lòng con;Ngài đã thấy con và thử con;Ngài biết rõ lòng con luôn tin cậy Ngài.Xin lôi cổ chúng ra như chiên bị đem đi làm thịt,Xin tách chúng ra để chờ ngày bị giết thịt.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Nhưng lạy CHÚA, Ngài đã biết con, Ngài nhìn thấy con, Ngài đã thử và biết lòng con ở với Ngài. Xin Ngài tách chúng nó ra như cừu dành cho lò sát sinh, Xin Ngài biệt riêng chúng ra cho ngày chém giết.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Nhưng lạy CHÚA, Ngài biết lòng tôi.Ngài thấy tôi và thử tư tưởng tôi đối với Ngài.Xin hãy lôi kẻ ác đi như chiên sắp bị làm thịt.Xin để chúng riêng ra cho ngày giết chóc.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

4Noâng dũn maléq cutễq nâi cỡt khỗ cahễng? Noâng dũn maléq bát bai tâng ruang cỡt sangot khỗ? Máh charán cớp chớm khoiq cuchĩt nheq, cỗ tian ranáq sâuq máh cũai tâng cruang nâi táq. Alới pai neq: “Yiang Sursĩ tỡ bữn hữm máh ranáq hái táq.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Trong xứ bị sầu thảm, cỏ ngoài đồng khô héo cho đến chừng nào? Vì cớ dân cư hung ác, nên loài sinh súc và chim chóc đều bị diệt. Vì chúng nó nói rằng: Người sẽ chẳng thấy sự cuối cùng của chúng ta!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Xứ sở bị sầu thảm,Cỏ ngoài đồng héo úa cho đến bao giờ?Vì dân cư gian ácNên thú rừng và chim chóc đều bị quét sạch.Chúng nói rằng:“Ngài sẽ không thấy kết cục của chúng ta đâu!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Ðất sẽ than khóc cho đến bao lâu nữa?Cỏ trong đồng sẽ khô héo đến bao giờ?Vì sự gian ác của những kẻ sống trong xứ mà thú vật và chim trời đều bị tuyệt giống;Thế mà chúng còn nói,“Ngài sẽ không thấy được tương lai của chúng ta ra thế nào đâu.”

Bản Dịch Mới (NVB)

4Đất nước phải khô héo cho đến bao giờ? Cỏ khắp đồng phải úa tàn cho đến khi nào? Thú rừng và chim chóc bị quét sạch Vì dân cư gian ác, Vì chúng nói: ‘Ngài không thấy điều gì chúng ta làm.’

Bản Phổ Thông (BPT)

4Xứ sẽ bị khô cằnvà cỏ trong đồng bị héo úa trong bao lâu nữa?Súc vật và chim chóc trong xứ đều đã chết,vì dân cư quá độc ác.Thật vậy, thậm chí họ nói,“Thượng Đế không thấy số phận của chúng ta.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

5Yiang Sursĩ pai chóq cứq neq: “Khân mới lúh tampling cớp cũai canŏ́h ma sâng lakéh, nŏ́q têq mới lúh tampling cớp aséh? Khân mới dớm bo mới tayáh tâng cutễq tapín, ki nŏ́q têq mới pỡq ien khễ tâng arưih mpễr pứh crỗng Yôr-dan?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ, mà còn mỏi mệt, thì làm sao thi được với ngựa? Khi trong xứ yên lặng, ngươi được an ổn, nhưng khi sông Giô-đanh tràn, thì ngươi sẽ làm thế nào?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5“Nếu con chạy đua với người chạy bộ mà còn mỏi mệt,Thì làm sao đua được với ngựa?Nếu ở trong đất an ổn mà con còn vấp ngã,Thì làm sao con đối phó với rừng rậm Giô-đanh?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5“Nếu ngươi chạy đua với người chạy bộ mà còn đuối sức,Làm sao ngươi chạy đua với ngựa được?Nếu ngươi vấp ngã trong xứ đang hòa bình an lạc,Làm sao ngươi đối phó được với những bụi gai rậm rạp ở bờ sông Giô-đanh?

Bản Dịch Mới (NVB)

5Nếu con chạy đua với người chạy bộ Mà còn mỏi mệt vì họ, Thì làm sao đua nổi với ngựa? Nếu con chỉ vững tin trong đất nước trù phú, Thì con sẽ ra sao trong rừng rậm sông Giô-đanh?

Bản Phổ Thông (BPT)

5“Nếu ngươi chạy đua với người mà còn thấy mỏi mệt,thì làm sao đua được với ngựa?Nếu trong đồng trống mà ngươi còn vấp ngã,thì khi gặp những bụi rậm dọc theo bờ sông Giô-đanhngươi sẽ làm sao?

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

6Dếh sễm ai mới bữm cớp tŏ́ng toiq mpoaq mới toâp cỡt alia bar ploah. Tam alới táq ntỡng samoât yớu ratoi lứq, ma mới chỗi noap alới.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Chính anh em ngươi và nhà cha ngươi đương phản ngươi, chúng nó cũng kêu tiếng to sau ngươi nữa. Dầu chúng nó nói những lời lành, ngươi chớ nên tin!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Chính anh em con và gia tộc conCũng đang phản bội con,Chúng gào thét sau lưng con.Dù chúng nói ngon nói ngọt với con,Con cũng đừng tin chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Ngay cả anh chị em của ngươi và những người bà con trong dòng họ của ngươi mà còn tráo trở hại ngươi;Sau lưng ngươi, họ đã nói xấu ngươi với nhiều người.Ðừng tin họ, dù ngoài miệng họ nói ngọt thế nào.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Ngay cả dòng họ con và nhà cha con, Ngay cả họ cũng phản bội con, Ngay cả họ cũng gọi sau lưng con: ‘Đồ say rượu!’ Con đừng tin họ Khi họ dùng lời ngon ngọt nói với con.”

Bản Phổ Thông (BPT)

6Thậm chí đến anh em và thân nhântrong chính gia đình ngươicũng âm mưu hại ngươi.Chúng kêu la nghịch cùng ngươi.Đừng tin vào chúng,dù cho chúng nói ngon ngọt cùng ngươi!

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

7Yiang Sursĩ pai neq: “Cứq ễ táh tỗp I-sarel; cứq ễ calỡih máh tỗp cứq khoiq rưoh dŏq. Cớp cứq ễ chiau máh cũai ca cứq ayooq nheq mứt pahỡm pỡ talang atĩ cũai par‑ũal alới.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Ta đã lìa nhà ta; đã bỏ sản nghiệp ta; đã phó dân lòng ta rất yêu mến cho kẻ thù nghịch nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Ta đã lìa bỏ nhà Ta,Bỏ rơi sản nghiệp Ta;Phó những người mà lòng Ta yêu mếnVào tay kẻ thù.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Ta đã bỏ nhà Ta, Ta đã rời khỏi cơ nghiệp của Ta,Ta đã phó người lòng Ta yêu dấu vào tay quân thù của nàng.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Ta đã từ bỏ dân Ta, Ta đã bỏ cơ nghiệp Ta, Ta đã giao dân Ta yêu quý Vào tay kẻ thù chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Ta đã lìa bỏ Ít-ra-en;Ta đã lìa bỏ dân ta.Ta đã trao dân mà ta yêu dấuvào tay kẻ thù chúng.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

8Máh cũai proai cứq cỡt samoât cula samín tâng arưih, alới miar arư chóq cứq; yuaq ngkíq, cứq kêt alới.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Cơ nghiệp ta đối với ta như sư tử trong rừng, gầm thét nghịch cùng ta; cho nên ta lấy làm ghét.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Cơ nghiệp Ta chống lại TaNhư sư tử trong rừng,Gầm thét với Ta;Vì vậy Ta ghét chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Ðối với Ta, cơ nghiệp của Ta như sư tử dữ trong rừng;Nó rống lên chống lại Ta,Vì thế Ta ghét nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Dân Ta nghịch lại Ta Như sư tử trong rừng rậm. Chúng lớn tiếng chống lại Ta, Vì thế Ta ghét bỏ chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Dân ta đối với ta như sư tử trong rừng.Chúng gầm thét cùng ta,cho nên ta ghét chúng.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

9Máh cũai proai cứq cỡt samoât muoi lám chớm ca máh calang ỡt sarlũm. Cóq mới arô máh charán arưih toâq rôm parnơi dŏq cha pasâi!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Cơ nghiệp ta há như chim kên kên vằn vện kia, các chim ăn thịt há vây lấy nó sao? Hãy đi nhóm các loài thú đồng lại, cho chúng nó cắn nuốt đi!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Có phải cơ nghiệp Ta như con chim săn mồi vằn vệnBị các chim săn mồi khác vây quanh không?Hãy đi gom các loài thú đồng lại,Để chúng ăn nuốt nó đi!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Cơ nghiệp của Ta há là một con chim săn mồi để ó diều bu lại cắn xé sao?Hãy đi, tập họp các thú đồng lại,Hãy đem chúng đến để chúng cắn nuốt nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Dân Ta có phải là diều hâu có đốm, Bị diều hâu khác vây quanh? Hỡi tất cả các loài thú rừng, Hãy đến, hãy tụ tập lại, Hãy đến dự tiệc!

Bản Phổ Thông (BPT)

9Dân ta đối với ta như chim,bị chim ưng vây tứ phía,Hãy đi gom muông thú trong xứ lại.Hãy cho chúng nó ăn.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

10Cũai sốt sa‑ữi náq tễ cruang canŏ́h khoiq toâq talốh nưong nho cứq; tỗp alới toâq tĩn sarúq sarái cứq, cớp táq yỗn cutễq cứq pasếq cỡt chíq ntốq aiq.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Nhiều kẻ chăn chiên đã phá vườn nho ta, giày đạp sản nghiệp ta dưới chân, làm cho chỗ đất vui thích của ta thành ra rừng hoang.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Nhiều người chăn đã tàn phá vườn nho Ta,Giày đạp lên phần đất của Ta,Biến phần đất Ta yêu thíchThành hoang mạc quạnh hiu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Nhiều kẻ chăn chiên đã hủy hoại vườn nho của Ta,Chúng đã giẫm nát phần sản nghiệp của Ta,Chúng đã biến phần sản nghiệp tốt đẹp của Ta ra một đồng hoang trơ trụi.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Nhiều người chăn đã hủy phá vườn nho Ta, Giầy đạp phần đất của Ta. Chúng đã biến phần đất đẹp đẽ của Ta Thành đồng hoang tiêu điều.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Vô số kẻ chăn chiên đã làm hư vườn nho tavà dẫm lên các cây non trong ruộng.Chúng đã biến ruộng nương xinh đẹp của tara sa mạc hoang vu.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

11Tỗp alới khoiq táq yỗn cutễq cứq ŏ́q acán ntrớu loâng; cỡt chíq ntốq rangual, cớp tỡ bữn noau ramíng ntrớu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Người ta đã làm cho đất ấy ra hoang vu; nó bị phá hại, than thở trước mặt ta. Cả xứ đều hoang vu, vì chẳng ai để vào lòng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Chúng đã làm cho đất ấy ra hoang vu, tàn tạ;Nó thở than với Ta.Cả xứ đều hoang vu,Nhưng chẳng ai quan tâm đến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Chúng đã biến nó thành một nơi hoang vắng tiêu điều,Nó đã than khóc với Ta, vì nó đã trở thành hoang vắng,Cả xứ đều đã trở nên hoang vu,Vì chẳng ai quan tâm đến nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Chúng đã làm cho nó điêu tàn, Nó xơ xác khóc than với Ta. Cả đất nước điêu tàn, Nhưng không ai màng để tâm.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Chúng đã biến đồng ruộng ta ra sa mạc khô cằn và chết chóc.Cả xứ đã trở thành sa mạc hoang vu,vì chẳng ai sống ở đó lo đến nó nữa.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

12Poâl tahan ca toâq talốh, alới pỡq tâng máh rana tâng ntốq aiq cớp pũr ĩt nheq máh crơng. Alới cỡt ariang pla dau Yiang Sursĩ dŏq tráh cachĩt dũ náq cũai; tỡ bữn manoaq léq têq ỡt plot ien.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Những kẻ phá diệt đến trên các gò trọi nơi đồng vắng; vì gươm của Đức Giê-hô-va nuốt đất nầy từ đầu nầy đến đầu kia, chẳng có loài xác thịt nào được bình an.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Trên các đồi trọc trong hoang mạcQuân cướp phá đã tràn đến;Vì lưỡi gươm của Đức Giê-hô-va nuốt đất nầyTừ đầu nầy đến đầu kia,Không có loài xác thịt nào được bình an.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Quân tàn sát ào ạt tràn qua những ngọn đồi trọc trong đồng hoang,Gươm của CHÚA ăn nuốt từ đầu nầy đến đầu kia của xứ,Không ai thoát khỏi.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Quân thù cướp phá đã tràn đến Khắp các đồi trọc trong sa mạc. Vì lưỡi gươm của CHÚA cắn nuốt cả đất, Từ đầu này đến đầu kia, Không sinh vật nào an toàn cả.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Vô số chiến sĩ đã dẫm lên các đồi trọc.CHÚA dùng các đạo quân để trừng phạt đấttừ đầu nầy đến đầu kia.Chẳng ai được an ninh cả.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

13Máh cũai proai cứq khoiq trứh saro mi, ma alới bữn sot ĩt sarlia. Tỗp alới táq ranáq ntâng lứq, ma tỡ bữn cỡt kia ntrớu. Cỗ tian cứq cutâu mứt lứq chóq alới, ngkíq máh sarnóh alới chóh tỡ bữn cỡt palâi.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Chúng nó đã gieo lúa mì và gặt những gai gốc, khó nhọc mà chẳng được ích gì. Các ngươi sẽ hổ thẹn về hoa trái mình, vì cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Chúng gieo lúa mì và gặt gai gốc,Nhọc nhằn mà chẳng ích chi.Hãy hổ thẹn về hoa lợi mình,Vì cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Chúng đã gieo lúa mì, nhưng chỉ gặt toàn gai góc,Chúng đã lao động vất vả, nhưng thu hoạch chẳng ra gì.Hãy lấy làm xấu hổ về những gì các ngươi gặt hái được,Vì cơn giận phừng của CHÚA đang đổ xuống trên các ngươi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

13Chúng gieo lúa mì, nhưng chỉ gặt gai gốc, Chúng làm việc khổ nhọc luống công. Chúng sẽ xấu hổ vì thu hoạch mình, Vì cơn giận cháy phừng của CHÚA!

Bản Phổ Thông (BPT)

13Dân chúng đã trồng lúa mì,nhưng chỉ gặt được gai gốc.Họ ra sức làm việc đến mệt lả,nhưng rốt cuộc không thu kết quả gì.Họ xấu hổ về mùa gặt nghèo nàncủa mình vì cơn thịnh nộ CHÚA đã gây ra tình trạng đó.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

14Yiang Sursĩ pai neq: “Cứq khoiq chiau cutễq nâi yỗn tỗp I-sarel, la cũai cứq; ma máh cruang cũai sâuq ca ỡt mpễr, alới ĩt ndỡm chíq cutễq ki. Cứq ễ tuih tỗp alới loŏh tễ cruang cutễq alới, samoât noau rơq nỡm aluang. Cớp cứq ễ tuih aloŏh tŏ́ng toiq tỗp Yuda tễ mpứng dĩ tỗp alới.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Đức Giê-hô-va phán như vầy: Mọi kẻ lân cận xấu của ta, là kẻ choán lấy sản nghiệp mà ta đã ban cho dân ta, là Y-sơ-ra-ên, làm kỉ vật; nầy, ta sẽ nhổ chúng nó khỏi đất mình, và nhổ nhà Giu-đa ra khỏi giữa chúng nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Đức Giê-hô-va phán: “Đối với những kẻ lân cận xấu xa của Ta, những kẻ chiếm đoạt sản nghiệp mà Ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên của Ta thừa hưởng, thì Ta sẽ bứng chúng khỏi đất mình, và bứng nhà Giu-đa ra khỏi chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14CHÚA phán thế nầy, “Về những nước láng giềng xấu xa gian ác, những kẻ đã cướp lấy sản nghiệp Ta đã ban cho dân I-sơ-ra-ên của Ta: Nầy, Ta sẽ bứng chúng ra khỏi xứ của chúng, đồng thời Ta cũng sẽ bứng Giu-đa ra khỏi giữa chúng luôn.

Bản Dịch Mới (NVB)

14CHÚA phán như vầy: “Về phần tất cả những người láng giềng gian ác của Ta đã xâm phạm cơ nghiệp Ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên Ta, này, Ta sẽ bứng chúng khỏi đất mình, và Ta sẽ bứng nhà Giu-đa khỏi giữa chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

14CHÚA phán cùng tôi như sau: “Ta sẽ làm thế nầy cho những láng giềng độc ác đã chiếm đất mà ta giao cho dân Ít-ra-en ta. Còn dân Giu-đa, ta sẽ nhổ chúng lên.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

15Ma vớt cứq tuih cũai tễ cruang ki, cứq sâng sarũiq táq loah alới, cớp dững alới toâq loah pỡ mun cớp cruang cutễq alới bữm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Nhưng, khi ta đã nhổ đi, ta cũng sẽ trở lại thương xót chúng nó; khiến chúng nó ai nấy đều được lại sản nghiệp mình, và ai nấy đều về đất mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Nhưng sau khi đã bứng chúng đi, Ta sẽ lại thương xót chúng và đem mỗi người trở về với sản nghiệp và quê hương mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Nhưng sau khi Ta đã bứng chúng đi rồi, Ta sẽ thương xót chúng lại, Ta sẽ đem tất cả chúng về lại sản nghiệp của chúng, mỗi dân sẽ về lại đất nước của mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Nhưng sau khi Ta đã bứng chúng đi, Ta lại sẽ thương xót chúng và Ta sẽ đem chúng trở về quê hương mình, mỗi người nhận lại cơ nghiệp mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Nhưng sau khi ta đã nhổ chúng lên thì ta sẽ lại tội nghiệp cho chúng. Ta sẽ mang từng người trở về với sản nghiệp và đất đai mình.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

16Tễ nhũang, alới khoiq arĩen máh cũai proai cứq dŏq thễ dũan nhơ ramứh yiang Ba-al. Ma nỡ‑ra, khân alới táq puai ariang proai cứq nheq tễ mứt pahỡm, cớp thễ dũan neq: ‘Nhơ ramứh Yiang Sursĩ ca tamoong níc,’ ngkíq alới cỡt muoi tỗp cớp cũai proai cứq tê.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Nếu chúng nó siêng năng học tập đường lối dân ta, nhân danh ta mà thề rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống! Cũng như chúng nó đã dạy dân ta chỉ Ba-anh mà thề, bấy giờ chúng nó sẽ được gây dựng giữa dân ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Nếu chúng siêng năng học tập đường lối của dân Ta, nhân danh Ta mà thề rằng: ‘Thật Đức Giê-hô-va hằng sống!’, như cách chúng dạy cho dân Ta thề trước Ba-anh, thì lúc ấy chúng sẽ được vững lập giữa dân Ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Bấy giờ, nếu chúng chăm chỉ học theo cách của dân Ta, lấy danh Ta thề nguyện, ‘Nguyện CHÚA hằng sống làm chứng cho,’ như trước kia chúng đã dạy dân Ta nhân danh Ba-anh thề nguyện, thì chúng sẽ được vững lập giữa dân Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Và nếu chúng sốt sắng học hỏi nếp sống của dân Ta, học biết nhân danh Ta mà thề, ‘Thật như CHÚA hằng sống!’ như ngày trước chúng đã dạy dân Ta thề nhân danh Ba-anh, lúc ấy chúng sẽ vững lập giữa dân Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Ta muốn chúng học bài học của mình thật thuộc. Trước kia chúng dạy cho dân ta thề thốt trong danh Ba-anh. Nhưng nếu nay chúng học thề trong danh ta rằng, ‘Thật như CHÚA hằng sống …’ Ta sẽ cho chúng quay về trong vòng dân ta.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

17Ma khân tỗp aléq tỡ bữn trĩh, cứq ễ táh cớp pupứt nheq alới. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh ŏ́c nâi.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Nhưng nếu chúng nó không nghe, ta sẽ nhổ dân tộc đó đi, nhổ đi và làm cho diệt mất, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Nhưng nếu dân tộc nào không nghe, Ta sẽ bứng dân tộc đó đi, và tiêu diệt nó.” Đức Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Nhưng nếu dân nào không chịu nghe theo, Ta sẽ bứng hẳn chúng đi và diệt chúng dứt tiệt,” CHÚA phán.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Còn nếu dân tộc nào không vâng lời Ta, Ta sẽ bứng hẳn và tiêu diệt dân ấy.” Đấy là lời CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Nhưng nếu dân tộc nào không chịu nghe lời ta thì ta sẽ nhổ bỏ hoàn toàn và tiêu diệt chúng,” CHÚA phán vậy.