So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Truyền Thống 1926(VI1934)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

1Linh hồn tôi đã chán ngán sự sống tôi; Tôi sẽ buông thả lời than thở của tôi, Tôi sẽ nói vì cơn cay đắng của lòng tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Tôi đã chán ghét cuộc sống của tôi rồi;Tôi sẽ để cho lời phàn nàn trong lòng tôi cứ tuôn ra;Tôi sẽ nói ra cảm nghĩ của mình khi linh hồn tôi cay đắng.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Tôi chán ngán cuộc sống; Vì thế tôi sẽ kêu than không ngại ngùng, Tôi sẽ nói lên tự nỗi lòng cay đắng.

Bản Phổ Thông (BPT)

1“Tôi chán sống, cho nên tôi phải kêu ca không ngần ngại;Tôi phải nói vì tôi bực dọc.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Tôi đã chán đời,Cho tôi tự do than phiền,Nói lời cay đắng tự trong tim.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

2Tôi sẽ thưa với Đức Chúa Trời rằng: Xin chớ đoán phạt tôi; Hãy tỏ cho tôi biết nhân sao Chúa tranh luận với tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Tôi sẽ thưa với Ðức Chúa Trời rằng, “Xin đừng kết án con;Xin cho con biết tại sao Ngài đem con ra cáo tội?

Bản Dịch Mới (NVB)

2Tôi sẽ thưa với Đức Chúa Trời: Xin đừng kết án con, Xin cho con biết Ngài buộc con tội gì.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Tôi sẽ thưa cùng Thượng Đế: Xin đừng bắt lỗi tôixin cho tôi biết tại sao Ngài nghịch tôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Con sẽ thưa với Chúa,Xin đừng phạt con,Khi chưa nêu rõ lý do.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

3Chúa há đẹp lòng đè ép, Khinh bỉ công việc của tay Ngài, Và chiếu sáng trên mưu chước của kẻ ác sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Chẳng lẽ Ngài lấy làm thích thú khi đàn áp con,Khi Ngài khinh bỉ công việc của tay Ngài,Và mỉm cười ủng hộ mưu đồ của phường gian ác?

Bản Dịch Mới (NVB)

3Lẽ nào Chúa vui lòng đàn áp, Ruồng bỏ con là công khó tay Ngài làm nên, Nhưng lại chấp nhận mưu đồ kẻ ác?

Bản Phổ Thông (BPT)

3Ngài có vui sướng khi làm khổ tôi không?Ngài không lo cho tôi vốn là công trình của tay Ngài sao?Ngài có vui về âm mưu kẻ ác chăng?

Bản Diễn Ý (BDY)

3Có lợi gì cho Chúa,Mà áp bức khinh khi con,Là công trình Chúa sáng tạo,Trong khi mưu đồ kẻ ác,Lại được Chúa ban ơn

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

4Chúa có mắt xác thịt ư? Chúa thấy như người phàm thấy sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Phải chăng mắt Ngài chỉ là mắt thịt?Hoặc Ngài nhìn vấn đề như cách nhìn của phàm nhân?

Bản Dịch Mới (NVB)

4Lẽ nào Chúa có mắt thịt, Nhìn thấy như người trần?

Bản Phổ Thông (BPT)

4Ngài có mắt và thấy như loài người không?

Bản Diễn Ý (BDY)

4Không lẽ Chúa dùng mắt thịtĐể thấy như người trần?

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

5Các ngày của Chúa há như ngày loài người ư? Các năm của Chúa há như năm loài người sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Phải chăng những ngày của đời Ngài cũng ngắn ngủi như của phàm nhân?Hoặc những năm của đời Ngài cũng chóng qua như của nhân thế?

Bản Dịch Mới (NVB)

5Phải chăng Chúa chỉ sống một số ngày như người phàm, Một số năm như loài người,

Bản Phổ Thông (BPT)

5Ngày của CHÚA có ngắn ngủi như ngày của con người,và năm của Ngài ngắn như năm của con người không?

Bản Diễn Ý (BDY)

5Phải chăng đời Chúa ngán,Như tháng năm loài người?

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

6Sao Chúa tra hạch gian ác tôi, Tìm kiếm tội lỗi tôi,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Mà Ngài phải vội vàng tra xét xem phải chăng con đã có tội,Và điều tra xem con đã có lỗi hay chăng.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Đến nỗi Chúa phải tìm kiếm tội ác con, Vạch cho ra lỗi lầm con?

Bản Phổ Thông (BPT)

6CHÚA tìm điều ác tôi đã làm,và lùng kiếm tội lỗi tôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Nên Ngài truy gian ác,Tìm kiếm tội lỗi con?

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

7Dầu Chúa biết tôi chẳng phải gian ác, Và không ai giải thoát khỏi tay Chúa?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Mặc dù Ngài đã biết con không phải là người xấu xa gian ác,Thế nhưng không ai có khả năng tự giải thoát khỏi tay Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Vì Chúa biết con vô tội, Không ai cứu con thoát khỏi tay Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Ngài biết tôi không có lỗi gì,nhưng không ai cứu tôi thoát khỏi quyền lực của Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Dù Chúa biết con vô tội,Không ai giải thoát con khỏi tay Ngài.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

8Tay Chúa đã dựng nên tôi, nắn giọt trót mình tôi; Nhưng nay Chúa lại hủy diệt tôi!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Chính tay Ngài đã dựng nên con và tạo nên hình hài con,Bây giờ Ngài lại đổi ý và tiêu diệt con sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

8Tay Chúa đã nắn và tạo nên con, Nhưng nay Ngài quay lại hủy diệt con!

Bản Phổ Thông (BPT)

8Tay CHÚA nắn và dựng nên tôi.Chẳng lẽ CHÚA quay trở lại và diệt tôi sao?

Bản Diễn Ý (BDY)

8Tay Chúa đã tạo nắn ra conNay Ngài lại đang tâm hủy diệt.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

9Xin Chúa nhớ rằng Chúa đã nắn hình tôi như đồ gốm; Mà Chúa lại muốn khiến tôi trở vào tro bụi sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Cầu xin Ngài nhớ lại rằng Ngài đã nặn nên con như đất sét,Mà bây giờ Ngài muốn con trở về lại đất bụi hay sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

9Xin Chúa nhớ rằng Ngài đã nhồi nắn con như đồ gốm. Lẽ nào Ngài bóp nát con thành đất bùn?

Bản Phổ Thông (BPT)

9Xin nhớ rằng Ngài nắn tôinhư đất sét.Bây giờ không lẽ Ngài khiến tôi trở về bụi đất lại?

Bản Diễn Ý (BDY)

9Xin Chúa nhớ, Ngài tạo con bằng bụi đất,Nay bắt con về với đất bụi sao?

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

10Chúa há chẳng có rót tôi chảy như sữa, Làm tôi ra đặc như bánh sữa ư?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Há chẳng phải Ngài đã đổ con ra như sữa lỏng,Rồi làm cho con đặc lại như bơ sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

10Có phải Chúa đổ con ra như sữa, Rồi khiến con đông đặc lại như phó mát?

Bản Phổ Thông (BPT)

10Ngài tạo tôi trong bụng mẹ tôi,như phó mát ra từ sữa.

Bản Diễn Ý (BDY)

10Chúa đổ con chảy dài như sữaRồi làm đông đặc như phô mát sao?

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

11Chúa đã mặc cho tôi da và thịt, Lấy xương và gân đương tréo tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Ngài đã mặc cho con bằng da bằng thịt;Ngài đã kết các xương con và gân cốt con lại với nhau.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Ngài cho con mặc da và thịt, Kết chặt xương gân con.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Ngài mặc da thịt cho tôi;khâu tôi lại cùng với xương và bắp thịt.

Bản Diễn Ý (BDY)

11Chúa bọc con bằng da thịtKết chặt bằng xương gân,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

12Chúa đã ban cho tôi mạng sống và điều nhân từ; Sự Chúa đoái hoài tôi đã gìn giữ tâm hồn tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Ngài đã ban cho con sự sống và tình yêu;Sự chăm sóc của Ngài đã giữ cho tâm linh con sống động.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Chúa ban cho con sự sống, Ngài yêu con với tình yêu bền vững, Ngài chăm sóc giữ gìn mạng sống con.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Ngài ban cho tôi sự sống và tỏ ra lòng nhân từ Ngài,và chăm sóc, trông nom đời tôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

12Chúa cho con mạng sống, tình thươngTay Thần hựu khiến tâm linh vững chắc.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

13Dầu vậy, Chúa giấu các điều nầy nơi lòng Chúa; Tôi biết điều ấy ở trong tư tưởng của Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Nhưng có những điều Ngài lại giữ kín trong lòng;Con biết Ngài đã có chủ tâm khi làm thế:

Bản Dịch Mới (NVB)

13Tuy nhiên, Chúa giấu kín những điều này trong lòng, Con biết Ngài có ý định này.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Nhưng trong lòng Ngài có các chương trình khác.Tôi biết nó nằm trong trí Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

13Chúa giấu những điều này trong lòngCon biết là Ngài có dụng ý.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

14Nếu tôi phạm tội, Chúa sẽ xem xét tôi, Chẳng dung tha gian ác tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Nếu con phạm tội, Ngài sẽ quan tâm theo dõi;Ngài sẽ không bỏ qua tội phạm của con đâu.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Chúa canh chừng xem con có phạm lỗi, Ngài không tha tội ác con.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Nếu tôi phạm tội, Ngài sẽ trông chừng tôivà không bao giờ tha thứ cho tôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

14Con phạm tội, Chúa liền ghi nhớ,Và khước từ tha thứ khoan dung

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

15Nếu tôi làm hung ác, thì khốn cho tôi thay! Còn nếu tôi ăn ở công bình, tôi cũng chẳng dám ngước đầu lên, Vì đã bị đầy dẫy sỉ nhục, và thấy sự khổ nạn tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Nếu con phạm tội, thật khốn cho con thay!Nếu con ngay lành, con cũng không thể ngẩng đầu lên, vì thân con mang đầy nhục nhã;Xin Ngài xem, con đau khổ biết bao!

Bản Dịch Mới (NVB)

15Nếu con làm ác, thì khốn nạn cho con! Nhưng nếu con làm phải, con cũng không dám ngước đầu lên, Vì con no ắp nhục nhã, uống tràn khổ đau.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Nếu tôi có tội thì số phận tôisẽ vô cùng kinh khủng!Dù cho tôi có lý đi nữa, tôi cũng không dám ngước đầu lên.Tôi đầy tủi nhục và chỉ nếm biết đau khổ.

Bản Diễn Ý (BDY)

15Nếu con làm ác, thật khốn cho con,Dù con thiện lành, cũng không dám ngước mặt,Chỉ thấy toàn nhục nhã, đớn đau.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

16Ví bằng tôi ngước đầu lên, hẳn quả Chúa sẽ săn tôi như sư tử, và tỏ ra nơi tôi quyền diệu kỳ của Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Nếu con ngẩng đầu lên, Ngài sẽ săn đuổi con như sư tử săn đuổi con mồi;Ngài sẽ biểu dương quyền năng khủng khiếp của Ngài, để con phải hạ mình khiêm tốn.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Nếu con được vẻ vang, như sư tử Ngài sẽ săn đuổi con, Ngài sẽ làm dấu kỳ phép lạ để hại con.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Nếu tôi ngước đầu lên, Ngài sẽ săn tôi như sư tửvà dùng quyền năng kinh khiếp đè trên tôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

16Nếu con đứng lên, Chúa sẽ vồ con như sư tử,Dùng sức mạnh Ngài trừ diệt con.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

17Chúa đặt chứng mới đối nghịch tôi, Và gia thêm sự giận cùng tôi: Đau đớn liên tiếp, và thì khốn khó theo tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Ngài luôn đem các chứng cớ mới chống lại con, và cơn giận của Ngài đối với con mỗi ngày một gia tăng cường độ;Ngài áp đảo con dồn dập tợ các đợt xung phong ngoài chiến trận.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Ngài luôn có chứng cớ mới chống nghịch con, Cơn giận Ngài gia tăng đối với con, Viện binh tiếp ứng thay phiên nhau tấn công con.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Ngài đưa các nhân chứng mới ra nghịch tôi,và gia tăng cơn giận Ngài cùng tôi.Đạo quân CHÚA tung ra nghịch tôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

17Đối lại con, Chúa luôn dùng bằng chứng mới,Gia tăng cơn giận,Đem quân hùng mạnh hãm đánh con.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

18Nhân sao Chúa đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi? Phải chi đã tắt hơi, thì chẳng con mắt nào thấy tôi!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Vậy tại sao Ngài đã đem con ra khỏi lòng mẹ của con làm chi?Phải chi con đã tắt thở trước khi mắt ai thấy con sống động.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Tại sao Chúa cho con lọt lòng mẹ? Ước gì con đã tắt hơi lúc ấy để không mắt nào nhìn thấy con!

Bản Phổ Thông (BPT)

18Vậy tại sao Ngài để tôi ra đời làm gì?Ước gì tôi đã chết trước khi có người nào thấy tôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

18Vậy sao Chúa để con lọt lòng mẹKhông cho chết, chẳng mắt nào nhìn thấy?

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

19Bằng vậy, tôi sẽ như đã không hề có; Vì mới lọt lòng mẹ, bèn bị đem đến mồ mả!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Ðược như thế, con đã thoát khỏi khổ đau đang gánh chịu;Con đã được đem thẳng từ lòng mẹ đến phần mộ rồi.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Ước gì con như chưa hề sống, Từ lòng mẹ xuống ngay mộ phần!

Bản Phổ Thông (BPT)

19Ước gì tôi không bao giờ sống,nhưng được đưa ngay xuống mồ khi vừa mới chào đời.

Bản Diễn Ý (BDY)

19Được vậy con đã khỏi sống trên đời,Từ lòng mẹ đi luôn xuống mộ phần

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

20Các ngày tôi há chẳng phải ít ỏi sao? Vậy, Chúa ôi, khá ngưng dứt đi, Hãy dời khỏi tôi đi, để tôi được an ủi một chút,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Chẳng phải những ngày của đời con quá ít và sắp hết rồi sao?Xin Ngài để mặc con, hầu con được một vài phút thanh thản,

Bản Dịch Mới (NVB)

20Phải chăng con chỉ sống được ít ngày? Vậy xin Chúa ngừng tay, Xin đừng ngó ngàng đến con, Cho con vui thỏa đôi chút,

Bản Phổ Thông (BPT)

20Chuỗi ngày ngắn ngủi của tôi gần kết thúc.Xin cho tôi yên để tôi có thể hưởng được một giây phút an vui.

Bản Diễn Ý (BDY)

20Ngày còn lại của đời con rất ngắnXin để yên cho con được an thân,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

21Trước khi tôi đi đến xứ tối tăm và bóng sự chết, không hề trở lại;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Trước khi con ra đi, đến nơi con không thể trở về được nữa,Ðến xứ của tối tăm và có bóng dáng của tử thần,

Bản Dịch Mới (NVB)

21Trước khi con ra đi, không bao giờ trở lại, Ra đi vào cõi tăm tối âm u,

Bản Phổ Thông (BPT)

21Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ lìa đời;không bao giờ trở lại từ vùng đen tối ảm đạm,

Bản Diễn Ý (BDY)

21Trước khi xuống cõi tối tăm,Để không bao giờ trở lại.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

22Tức đất tối đen như mực, Là miền có bóng sự chết, chỉ có sự hỗn độn tại đó, Và ánh sáng không khác hơn tối tăm

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Ðến miền tối tăm đen kịt, nơi bóng của tử thần ngự trị,Nơi hỗn loạn trị vì, và ánh sáng chỉ là tăm tối mịt mùng.”

Bản Dịch Mới (NVB)

22Cõi mù mịt như bóng tối, Âm u và hỗn loạn, Nơi đó ánh sáng khác nào bóng tối.

Bản Phổ Thông (BPT)

22từ đất của đêm tăm tối nhất, từ xứ bi thảm và hỗn loạn,nơi mà ánh sáng chỉ là bóng tối thôi.”

Bản Diễn Ý (BDY)

22Vào xứ tối đen, hỗn loạnÁnh sáng cũng đen như bóng tối.