So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Dịch 2011(BD2011)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Sao Ðấng Toàn Năng không định các kỳ để phạt kẻ ác?Sao những kẻ biết Ngài không thấy những ngày ấy của Ngài?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Nhân vì Đấng Toàn năng đã định kỳ phạt ác, Cớ sao Ngài không khiến kẻ nhận biết Ngài được thấy ngày ấy?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1“Tại sao Đấng Toàn Năng không định kỳ phán xét?Tại sao những người nhận biết Ngài không được thấy ngày ấy?

Bản Dịch Mới (NVB)

1Tại sao Đấng Toàn Năng không định giờ phán xét? Sao những kẻ biết Chúa không thấy ngày đoán phạt?

Bản Phổ Thông (BPT)

1“Ước gì Đấng Toàn Năng định ngày phân xử.Ước gì những ai theo Thượng Đế biết ngày đó.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Việc làm của kẻ gian ácSao Chúa không tiết lộ,Ngày giờ Chúa xét đoán,Để nguời quen biết Chúa,Khỏi mòn mỏi chờ trông?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Có những kẻ đổi dời mốc địa giới;Chúng cướp đàn chiên và dẫn chúng đi ăn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Có người dời sụt mộc giới, Ăn cắp bầy chiên, rồi dẫn cho ăn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Những kẻ gian ác dời đường ranh giới,Cướp bầy chiên rồi dẫn chúng đi ăn.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Bọn gian dời mốc phân ranh, Cướp bầy súc vật đem về chăn nuôi;

Bản Phổ Thông (BPT)

2Kẻ ác chiếm đoạt đất đai người khác;chúng đánh cắp các bầy gia súc,rồi mang đến đồng cỏ khác.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Kẻ gian dời mộc giới,Cướp đoạt bầy súc vật.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Chúng chiếm đoạt và dắt lừa của trẻ mồ côi đi mất;Chúng bắt bò của góa phụ rồi giữ nó làm của thế cầm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Chúng cướp dẫn lừa của kẻ mồ côi, Lấy bò của người góa bụa làm của cầm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Chúng bắt lừa của kẻ mồ côi,Lùa bò của người góa bụa làm của cầm.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Lùa theo mình lừa của đứa con côi, Cầm làm tin bò của người mẹ góa;

Bản Phổ Thông (BPT)

3Chúng đuổi lừa của kẻ mồ côi,và cướp đoạt bò của goá phụ không tiền.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Trộm lừa của đám mồ côi,Bắt bò của người góa bụa,Rồi giữ lại làm của cầm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Chúng áp bức người nghèo phải rời bỏ đường chính đáng;Chúng khiến kẻ nghèo trong xứ phải trốn tránh mới được an thân.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Chúng khiến kẻ nghèo lìa bỏ đường chánh đáng, Kẻ khốn cùng của thế gian đồng nhau đi ẩn tránh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Chúng đẩy người nghèo ra khỏi đường đi,Khiến kẻ khốn cùng trong xứ phải rủ nhau lẩn tránh.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Đuổi người nghèo khó ra khỏi đường cái, Mọi kẻ khốn cùng trong xứ phải ẩn tránh;

Bản Phổ Thông (BPT)

4Chúng xô kẻ khốn khó ra khỏi lối đi;kẻ nghèo khổ trong xứ phải trốn tránh chúng.

Bản Diễn Ý (BDY)

4Chúng đuổi xua người nghèo khổ,Làm cho họ sống nhục nhằn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Kìa, như các lừa rừng trong đồng hoang, họ ra đi làm việc để kiếm thức ăn;Ðồng hoang cung cấp thức ăn cho họ và con cái họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Kìa, vừa sớm mai chúng đi ra làm công việc mình, Tìm lương thực mình, như lừa rừng nơi đồng vắng; Đồng vắng cấp vật thực cho con cái chúng nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Họ như lừa hoang trong sa mạc,Phải lao khổ nhọc nhằn,Bới moi trong đồng hoangTìm thức ăn cho lũ con thơ.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Kìa, người nghèo làm lụng vất vả, Khác nào lừa rừng trong sa mạc, Họ kiếm thức ăn cho con cái, Khác nào lừa rừng tìm mồi trong đồng hoang;

Bản Phổ Thông (BPT)

5Người nghèo hóa ra như lừa hoang trong sa mạc,đi lang thang tìm thức ăn.Sa mạc cung cấp thức ăn cho con cái chúng.

Bản Diễn Ý (BDY)

5Kẻ nghèo nai lưng làm lụng,Như lừa rừng trong sa mạc,Vừa mờ sáng đã ra đi,Kiếm chút chi nuôi con đói.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Họ góp nhặt những cộng rơm trong ruộng;Họ mót nho trong vườn nho của phường gian ác.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Chúng nó thâu góp rơm cỏ tại trong đồng ruộng, Mót trái nho trong vườn nho của kẻ làm ác.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Họ gom góp cỏ khô trong đồng ruộng,Lượm mót nho trong vườn kẻ ác.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Họ lượm lặt rơm rạ trong đồng ruộng, Họ mót nho trong vườn kẻ ác;

Bản Phổ Thông (BPT)

6Chúng lượm cỏ khô và rơm rạ trong đồng,mót những trái nho còn sót trong vườn nho của kẻ ác.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Họ thu góp cỏ khô,Ra công đi góp nhặt,Trong vườn nho kẻ ác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Họ đi ngủ không mảnh áo che thân;Họ chẳng có mền đắp trong đêm dài lạnh lẽo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Trọn đêm chúng nó nằm trần truồng, không quần áo, Và chẳng có mền đắp khỏi lạnh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Suốt đêm họ ngủ trần, không quần áo,Trời giá lạnh mà chẳng có chăn mền.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Họ nằm ngủ mình trần, không manh áo, Không mền đắp trong đêm giá lạnh;

Bản Phổ Thông (BPT)

7Chúng phải ngủ trần truồng vì không có quần áo,không có gì che thân cho khỏi lạnh.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Họ ngủ không áo che,Giá lạnh không chăn chiếu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Họ bị đẫm ướt vì những trận mưa miền núi;Họ núp dưới vầng đá vì không nơi nào làm chỗ trú thân.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Chúng nó bị dầm mưa núi, Không nơi đụt, bèn nép mình vào hòn đá.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Họ ướt sũng vì mưa trên miền núiNép mình vào đá vì không chỗ trú thân.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Họ ướt đẫm mưa lạnh miền núi, Không nơi đụt, họ nép mình trong hóc đá.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Chúng bị ướt dầm vì mưa núi,phải núp trong hốc đá vì không nhà.

Bản Diễn Ý (BDY)

8Mưa xối họ ướt đẩm,Chạy ẩn nơi núi đáKhông mái nhà che thân.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Bọn gian ác bắt đi trẻ mất cha khi nó còn bú sữa mẹ;Giữ nó làm của thế chân cho nợ của người mẹ nghèo nàn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Có người cướp kẻ mồ côi cha còn bú; Bắt thế chân áo trên mình kẻ nghèo;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Kẻ ác giật trẻ mồ côi cha từ vú mẹ;Bắt con thơ của người nghèo làm của cầm.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Bọn gian ác giật đứa con côi khỏi vú mẹ, Cầm giữ con thơ kẻ nghèo làm tin.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Đứa trẻ mất cha bị giật khỏi vú mẹ;chúng bắt trẻ thơ của mẹ để thế món nợ mẹ chúng thiếu.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Con côi bị vật khỏi vú mẹ,Bị bắt giữ làm vật cầm cố!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Chúng bóc lột người nghèo đến nỗi không còn manh áo;Họ vác lúa cho chúng rồi về nhà không hạt gạo nấu cơm ăn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Đến đỗi người nghèo phải đi trần không áo, Vác những bó lúa, mà bị đói.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Người nghèo bước đi mình trần không áo mặc,Vác lúa trên vai mà bụng đói như cào.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Người khốn khổ đi mình trần, không manh áo, Vác bó lúa mà bụng đói meo.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Cho nên kẻ nghèo đi lang thang không quần áo,họ vác bao gạo cho kẻ khác mà mình lại đói;

Bản Diễn Ý (BDY)

10Đám cùng đinh ra đi không manh áo,Vác lúa phú nông mà bụng lép kẹp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Họ ép trái ô-liu để làm dầu trong vựa của chúng;Họ đạp nho trong bồn cho chúng mà cổ họng khát khô.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Chúng ép dầu trong kho chủ mình, Đạp trái nho nơi thùng, mà bị khát.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Họ ép dầu giữa hai thớt đá,Đạp nho trong bồn mà cổ khát khô.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Họ ép dầu giữa các hàng cây ô-liu, Họ đạp nho trong bồn mà cổ khát khô.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Họ ép trái ô-liu để lấy dầu,đạp trái nho để lấy rượu,nhưng vẫn khát nước.

Bản Diễn Ý (BDY)

11Kẻ nghèo khổ ép dầu nhưng không được hưởng,Đạp máy ép nho mà cổ cháy khô.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Tiếng rên rỉ của những người hấp hối vang lên khắp thành,Linh hồn của những người bị thương kêu cứu khắp nơi,Nhưng dường như Ðức Chúa Trời chẳng nghe tiếng kêu cầu của họ!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Từ trong thành nổi lên tiếng thở than của người ta, Linh hồn kẻ bị thương kêu van; Song Đức Chúa Trời không kể đến tội ác vẫn phạm tại đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Từ trong thành người hấp hối kêu van,Người bị thương kêu cứu;Nhưng Đức Chúa Trời không xem đó là tội của kẻ ác.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Từ trong thành vang lên tiếng người rên xiết, Kẻ bị thương hấp hối kêu van, Nhưng Đức Chúa Trời không kể đó là tội kẻ ác!

Bản Phổ Thông (BPT)

12Người hấp hối rên rỉ trong thành,kẻ bị thương kêu xin cứu giúp,nhưng Thượng Đế không lên án kẻ làm ác.

Bản Diễn Ý (BDY)

12Người hấp hối rên la trong thành phố,Hồn người bị thương kêu khóc liên hồi,Nhưng Thượng Đế đâu ngó ngàng chi tới.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Có những kẻ chống lại ánh sáng;Chúng không biết đường lối của ánh sáng,Và chúng không ở trong đường lối của ánh sáng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Cũng có kẻ khác thù nghịch với ánh sáng; Không biết đạo của ánh sáng, Và chẳng đi trong con đường nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Cũng có kẻ chống lại với ánh sáng,Không nhận ra con đường sáng,Và chẳng đi trong nẻo quang minh.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Có những người chống nghịch ánh sáng, Không quen thuộc đường sáng, Không đi trên các nẻo sáng.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Những kẻ chống nghịch sự sáng không biết đường lối Thượng Đế,hay đi theo các nẻo Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

13Họ chống nghịch ánh sángKhước từ đạo lý Chúa,Lệch lạc đường lối Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Kẻ sát nhân thức dậy từ lúc rạng đông để tìm giết người nghèo và người cùng khốn;Ðêm về nó hoạt động như một tên trộm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Vừa rạng ngày kẻ giết người chỗi dậy, Giết kẻ nghèo khổ và túng cùng; Còn ban đêm nó như kẻ trộm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Trời chưa sáng, kẻ sát nhân đã dậyGiết người nghèo khó và kẻ khốn cùng.Còn đêm đến nó như kẻ trộm.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Vừa mờ sáng, tên sát nhân nhổm dậy, Giết kẻ nghèo khổ và khốn cùng. Ban đêm, nó biến thành kẻ trộm.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Đến cuối ngày, kẻ sát nhân đứng dậy giết người nghèo khó khốn cùng.Ban đêm chúng rình rập như kẻ trộm.

Bản Diễn Ý (BDY)

14Buổi sáng, họ thức dậy tàn sát người nghèo khổ,Ban đêm, họ trở thành tay trộm cướp

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Con mắt của kẻ ngoại tình đợi cho trời sụp tối;Nó tự nhủ, “Không ai sẽ thấy ta.”Nó hóa trang che mặt để không ai có thể nhận ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Mắt kẻ hành dâm cũng trông ngóng khi chập tối, Mà nói rằng: “Chẳng một mắt ai sẽ thấy tôi”, Và nó che kín mặt mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Mắt kẻ ngoại tình trông giờ chạng vạng,Nó tự nhủ: ‘Chẳng một ai thấy ta’;Và che kín mặt mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Mắt kẻ ngoại tình chờ lúc trời chạng vạng, Nó tự nhủ: “Không mắt nào thấy được ta,” Rồi nó trùm mặt lại.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Những kẻ ngoại tình trông chờ bóng đêm,chúng nghĩ, ‘Sẽ không ai thấy chúng ta,’chúng che mặt lại.

Bản Diễn Ý (BDY)

15Kẻ ngoại tình mỏi mắt trông đến giờ chạng vạng, tự nhủ thầm:"Nào ai thấy được ta!" và che mặt để phạm tội.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Trong đêm tối chúng đào tường khoét vách,Nhưng ban ngày chúng đóng cửa ngủ li bì;Chúng chẳng biết ánh sáng mặt trời là gì cả.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Đương đêm tối tăm chúng nó khoét nhà, Ban ngày lại rút ẩn mất; Chúng nó chẳng biết ánh sáng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Trong bóng đêm chúng khoét vách,Còn ban ngày chúng lẩn tránh;Chúng chẳng biết ánh sáng là gì.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Bọn trộm khoét vách nhà trong đêm tối, Ban ngày chúng trốn kín mít, Không hề biết ánh sáng.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Kẻ ác lẻn vào nhà người ta trong bóng tối.Ban ngày chúng đóng cửa rút vào nhà,vì chúng không muốn lộ ra ánh sáng.

Bản Diễn Ý (BDY)

16Giữa đêm tối, nó đào ngạch, khoét vách,Còn ban ngày nó trốn chui trốn nhủi,Nên không bao giờ thấy mặt trời, sáng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Ðêm tối mịt mùng đối với chúng là bình minh mỗi sáng;Vì chúng quá quen gây các cuộc khủng bố trong đêm đen.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Buổi sáng vốn là bóng chết cho chúng nó thay thảy, Vì chúng nó biết sự kinh hãi về bóng sự chết,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Với bọn chúng, buổi sáng là bóng sự chết,Vì chúng quen với nỗi hãi hùng của bóng tử thần.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Đối với tất cả bọn chúng, đêm tối mịt là ban ngày, Vì chúng quen thuộc nỗi hãi hùng trong đêm tối mịt.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Đối với kẻ ác, bóng tối là ánh sáng cho chúng,bạn bè của chúng là bóng đêm kinh hoàng.

Bản Diễn Ý (BDY)

17Họ coi đêm tối như bình minhVì họ quen thân với hãi hùng của bóng tử vong.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Chúng tan biến mau như bọt nước vỡ tan trên mặt nước;Phần sản nghiệp của chúng trong xứ đã bị nguyền rủa;Không ai quay bước trở vào vườn nho của chúng nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Chúng nó qua chong chóng như vật nhẹ trôi nơi mặt nước; Phần nghiệp họ bị rủa sả tại trên đất; Chẳng còn trở về lối vườn nho nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Nhưng chúng chỉ như bọt bèo trên mặt nước;Phần cơ nghiệp chúng trong xứ bị nguyền rủa;Không còn ai rẽ vào vườn nho của chúng nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Ước gì bọn ác như bọt bèo trôi dạt trên mặt nước, Phần đất của chúng bị rủa sả, Không ai đi về hướng vườn nho chúng!

Bản Phổ Thông (BPT)

18Chúng như bọt nổi trên nước.Phần đất của chúng bị nguyền rủa;Không ai đi trên con đường gần vườn nho chúng.

Bản Diễn Ý (BDY)

18Nhưng chỉ trong khoảnh khắc,Họ biến mất như chiếc bóng thoáng qua trên mặt nước;Tài sản họ bị nguyền rủa,Họ không bao giờ bước vào vườn nho mình nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Hạn hán và khí trời nóng bức làm tuyết tan thể nào,Âm phủ cũng làm tan chảy những kẻ có tội thể ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Sự khô hạn và sự nắng tiêu tan nước tuyết đi; Âm phủ cũng làm như vậy cho những kẻ có tội.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Hạn hán và nóng bức hút hết nước của tuyết tan thế nào,Thì âm phủ cũng hút những kẻ có tội như vậy.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Ước gì cơn nắng hạn và trời nóng bức cướp mất nước tuyết tan, Và âm phủ cướp mất kẻ phạm tội!

Bản Phổ Thông (BPT)

19Như hơi nóng và khô hạn làm tuyết tan nhanh ra sao,thì mồ mả cũng cướp lấy tội nhân nhanh như thế.

Bản Diễn Ý (BDY)

19Như nắng hạn nuốt hết nước chứa trong kho tuyếtÂm phủ cũng nuốt chửng bọn người tội ác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Dạ của mẹ nó sẽ quên nó; giòi bọ sẽ rúc rỉa thịt nó;Rồi sẽ không ai nhớ đến nó nữa;Kẻ gian ác sẽ bị bẻ gãy như cây non gặp cơn bão tố.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Lòng mẹ sẽ quên chúng nó đi; Các sâu bọ ăn ngon chúng nó; Người ta không còn nhớ họ nữa; Và sự gian ác sẽ bị bẻ gẫy ra như cây cối…

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Lòng mẹ quên mất chúng;Dòi bọ ăn chúng ngon lành;Chẳng còn ai nhớ đến chúng;Sự gian ác bị bẻ gẫy như cây khô.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Ước gì dạ mang chúng quên chúng đi, Thây chúng ngọt ngào cho dòi bọ, Không ai nhớ đến chúng nữa, Và tội ác gẫy đổ như cây cối!

Bản Phổ Thông (BPT)

20Mẹ chúng quên chúng,dòi bọ sẽ ăn thân xác chúng.Sẽ không ai nhớ chúng nữa,còn kẻ ác sẽ gãy vụn như cái que.

Bản Diễn Ý (BDY)

20Lòng mẹ cũng quên phứt họGiòi bọ ăn nuốt thịt họ,Không ai còn tưởng nhớ họ nữa.Kẻ bất công, áp bức sẽ gãy đổ như cây khô.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Nó ăn nuốt người đàn bà hiếm muộn không con;Nó chẳng tử tế với người góa phụ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Chúng nó cướp giựt người đàn bà son sẻ, không sanh con, Chẳng làm điều lành cho người góa bụa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Chúng bạc đãi người hiếm muộn, không sinh con;Cư xử tệ với người góa bụa.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Chúng ngược đãi các bà vợ không sinh đẻ, Đối xử tàn nhẫn với các bà góa chồng.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Kẻ ác hành hạ người đàn bà không con,không tỏ lòng nhân từ với người góa bụa.

Bản Diễn Ý (BDY)

21Họ bạc đãi người đàn bà son sẻVà bóc lột các quả phụ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Ngài gia hạn cho bọn có quyền bằng quyền năng của Ngài;Chúng trỗi lên, nhưng đời chúng chẳng có gì chắc chắn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Song Đức Chúa Trời lấy quyền năng Ngài mà bảo toàn người thế lực; Ngài đỡ lên kẻ hết trông được bảo tồn mạng sống mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Nhưng Đức Chúa Trời dùng quyền năng Ngài tiêu diệt kẻ bạo tàn;Khi Ngài ra tay, chúng không còn hi vọng sống.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Nhưng Đức Chúa Trời dùng quyền năng hủy diệt kẻ mạnh bạo, Ngài ra tay, chúng mất hy vọng sống.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Nhưng Thượng Đế dùng quyền năng Ngài lôi kẻ mạnh đi.Dù chúng mạnh, chúng không biết còn sống bao lâu.

Bản Diễn Ý (BDY)

22,23Thế mà có khi dường như Thượng Đế,Đưa tay toàn năng ra bảo vệ,Và cứu con bọn quyền thế.Ra khỏi cảnh tử vong.Trong khi đó người khác đành chịu chết.Chúa cho họ được an ninh và họ ỷ lại vào đó.Nhưng thật ra, Chúa vẫn để mắt theo dõi họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Ngài cho chúng được an ổn, và chúng ỷ lại vào đó;Nhưng mắt Ngài luôn theo dõi các đường lối của chúng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Đức Chúa Trời ban cho chúng sự vững vàng, chúng nương cậy nơi sự ấy; Nhưng con mắt Ngài coi chừng đường lối của chúng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Chúa cho chúng yên ổn và thấy vững vàng,Nhưng mắt Ngài theo dõi mọi nẻo đường của chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Tuy Ngài để chúng sống bình an vô sự, Mắt Ngài theo dõi mọi đường đi nước bước.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Thượng Đế có thể để chúng an thân trong một thời gian,nhưng Ngài canh chừng lối đi của chúng.

Bản Diễn Ý (BDY)

22,23Thế mà có khi dường như Thượng Đế,Đưa tay toàn năng ra bảo vệ,Và cứu con bọn quyền thế.Ra khỏi cảnh tử vong.Trong khi đó người khác đành chịu chết.Chúa cho họ được an ninh và họ ỷ lại vào đó.Nhưng thật ra, Chúa vẫn để mắt theo dõi họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Chúng được dấy lên chẳng bao lâu, rồi không còn nữa;Chúng bị tàn rụi và bị dứt đi như bao kẻ khác;Chúng bị cắt đứt như những đầu gié lúa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Chúng được cao trọng; đoạn một ít lâu, chẳng còn nữa. Chúng ngã xuống, bị cất đem đi như mọi người khác; Họ bị cắt như ngọn gié lúa vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Chúng được đề cao trong chốc lát rồi biến mất;Chúng sẽ héo úa rồi tàn tạ như cỏ dại,Và bị cắt như gié lúa.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Chúng được tôn cao trong chốc lát, rồi biến mất, Chúng khô héo, rũ xuống như cỏ dại, Như gié lúa cắt rời khỏi thân.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Chúng được sung túc trong một thời gian ngắn rồi qua đời;chúng bị chôn vùi như tất cả mọi người khác;chúng bị cắt như bông lúa.

Bản Diễn Ý (BDY)

24Họ được đề cao trong chốc lát,Nhưng rồi bị hạ bệ và tiêu diệt,Cũng như muôn ngàn người khác, Như lúa bị cắt và mùa gặt hái.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Nếu không phải như thế, ai có thể chứng minh rằng tôi đã nói dối,Và chứng tỏ rằng những điều tôi vừa nói chẳng có giá trị gì?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Nếu điều đó chẳng vậy, ai bắt lẽ tôi nói dối, Và diệt lời giảng luận tôi ra hư không?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Nếu điều tôi nói không đúng, thì ai có thể chứng minh được tôi là người nói dối?Và cho thấy lời tôi nói là vô giá trị?”

Bản Dịch Mới (NVB)

25Nếu không phải vậy, ai có thể chứng minh là tôi dối gạt, Lời tôi chẳng đúng vào đâu?

Bản Phổ Thông (BPT)

25Nếu không đúng thế thì ai có thể chứng tỏ tôi sai?Ai có thể bảo lời nói tôi không giá trị gì?”

Bản Diễn Ý (BDY)

25Nếu không phải thế, ai bảo đây là lời dối, Và đánh đổ lý luận của tôi.