So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Phổ Thông(BPT)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Phổ Thông (BPT)

1“Vậy bây giờ, Gióp, anh hãy lắng tai nghe tôi đây.Chú ý mọi điều tôi nói.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Nhưng vậy, hỡi Gióp, xin hãy nghe diễn thuyết tôi. Khá lắng tai nghe các lời nói tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Nhưng bây giờ, xin anh Gióp lắng nghe lập luận của tôi.Hãy chú ý những gì tôi nói.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Nhưng bây giờ, thưa ông Gióp, xin ông nghe tôi nói;Xin ông lắng nghe mọi lời nói của tôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Bây giờ, xin anh Gióp nghe tôi nói, Xin lắng tai nghe các lời tôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Vậy, tôi xin có đôi lời thưa với Gióp,Nào xin ông lắng nghe tôi trình bày.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Tôi mở miệng và sẵn sàng lên tiếng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Kìa, tôi đã mở miệng ra, Lưỡi tôi nói trong họng tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Kìa, tôi đã lên tiếng,Lưỡi trong miệng tôi đã nói.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Này, tôi mở miệng ra;Lưỡi trong miệng tôi đang thốt thành lời.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Này, tôi sắp sửa mở miệng, Lưỡi tôi đã uốn chữ sẵn sàng.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Bây giờ, tôi xin mở miệng nói ngay

Bản Phổ Thông (BPT)

3Lời tôi phát xuất từ tấm lòng chân thật,tôi chân thành nói ra điều mình biết.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Các lời tôi nói sẽ chiếu theo sự chánh trực của lòng tôi; Điều tôi biết lưỡi tôi sẽ nói cách thành thực.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Lời tôi nói lên sự liêm chính của lòng mình;Môi tôi thốt lên sự hiểu biết một cách trung thực.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Lời nói của tôi sẽ phản ánh lòng ngay thẳng của tôi;Môi tôi sẽ nói ra sự hiểu biết của tôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Lời tôi nói lên sự chánh trực của lòng tôi, Môi tôi phát ra sự khôn ngoan cách ngay thật.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Những lời thẳng thắn tự đáy lòng,Những ý niệm khôn ngoan rành mạch.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Thần linh Thượng Đế tạo nên tôi,và hơi thở của Đấng Toàn Năng ban cho tôi sự sống.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, Hơi thở của Đấng Toàn năng ban cho tôi sự sống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi,Hơi thở của Đấng Toàn Năng ban cho tôi sự sống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Thần của Ðức Chúa Trời đã tạo nên tôi;Hơi thở của Ðấng Toàn Năng đã ban cho tôi sự sống.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Thần linh của Đức Chúa Trời đã dựng nên tôi, Hơi thở của Đấng Toàn Năng ban cho tôi sự sống.

Bản Diễn Ý (BDY)

4Thần Linh Thượng Đế sáng tạo tôi,Hơi thở Đấng Toàn năng truyền cho tôi sự sống.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Nếu anh biết hãy trả lời tôi;hãy sẵn sàng đứng trước mặt tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Nếu đáp được, hãy đáp lại cho tôi, Hãy đứng dậy, bày ra lời của ông tại trước mặt tôi!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Nếu có thể, xin anh trả lời tôi;Hãy chuẩn bị lý lẽ, giữ vững lập trường để đối đáp với tôi!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Nếu có thể được, xin ông trả lời để tôi được hiểu;Xin ông sắp đặt các lý lẽ của ông để chỉ bảo cho tôi hay;Xin ông cứ giữ lập trường của ông.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Nếu có thể được, xin anh cùng tôi biện luận, Xin anh đứng ngay trước mặt tôi và trình bày lý lẽ.

Bản Diễn Ý (BDY)

5Nếu được, xin ông vui lòng giải đápXin sắp xếp lời lẽ cho minh bạch.Lập luận cho thông và giữ vững lập trường.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Trước mặt Thượng Đế tôi cũng như anh;Tôi cũng do đất sét mà ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Hãy xem, đối cùng Đức Chúa Trời tôi với ông có khác chi, Tôi cũng bởi đất bùn mà ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Trước mặt Đức Chúa Trời tôi với anh có khác gì nhau;Tôi cũng được nắn nên từ đất sét.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Này, trước mặt Ðức Chúa Trời, tôi với ông đều như nhau;Tôi cũng từ đất sét mà được thành hình.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Trước mặt Đức Chúa Trời, tôi nào khác chi anh, Ngài cũng ngắt mảnh đất sét và nắn nên tôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Đây, tôi chính là người ông mong mỏi,Làm trung gian giữa ông và Thượng Đế

Bản Phổ Thông (BPT)

7Đừng sợ tôi;Tôi sẽ không khắt khe với anh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Sự oai nghi tôi nào sẽ làm cho ông kinh khiếp, Và quyền thế tôi sẽ chẳng đè ép ông.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Tôi không có gì đáng sợ khiến anh phải kinh khiếp,Cũng chẳng có áp lực nào đè nặng lên anh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Này, xin ông đừng lo ngại, vì tôi chẳng là gì cả;Vấn đề tôi trình bày sẽ không quá phiền phức đối với ông đâu.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Vậy xin anh đừng ngại ngùng sợ sệt, Tôi nào có gây áp lực nặng nề đâu.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Ông không cần sợ hãi ngại ngùng,

Bản Phổ Thông (BPT)

8Nhưng tôi đã nghe anh nói;Tôi nghe hết từng tiếng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Quả ông có nói đến tai tôi, Tôi đã nghe tiếng lời của ông nói rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8“Thật anh đã nói vào tai tôi,Tôi đã nghe chính lời anh nói rằng:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Quả thật, những gì ông nói tôi đã nghe đầy đủ cả;Tôi vẫn còn nghe rõ mọi lời nói của ông.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Thật chính tai tôi có nghe anh phát biểu, Tôi có nghe lời anh thốt ra:

Bản Diễn Ý (BDY)

8Hẳn nhiên ông đã nói rõ ràng,Vì tôi chẳng bao giờ làm áp lựcLời ông còn văng vẳng bên tai tôi:

Bản Phổ Thông (BPT)

9Anh nói, ‘Tôi trong sạch và vô tội;Tôi vô tội, không có vết dơ nào.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Tôi trong sạch, không có vi phạm; Tôi vô tội, và trong lòng tôi chẳng có gian ác gì.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9‘Tôi trong sạch, không làm gì sai phạm;Tôi vô tội, không chất chứa gian ác trong lòng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Ông nói, “Tôi trong sạch, tôi chẳng làm gì nên tội;Tôi trong trắng, ở trong tôi không có tội lỗi nào.

Bản Dịch Mới (NVB)

9“Tôi trong sạch, chẳng hề vi phạm, Tôi vô tội, chẳng hề phạm lỗi.

Bản Diễn Ý (BDY)

9“Tôi là người trong sạch, vô tộiTôi không phạm một lỗi lầm nào.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Nhưng Thượng Đế đã kiếm cớ tấn công tôi;Ngài đối xử với tôi như kẻ thù.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Dầu vậy, Đức Chúa Trời tìm dịp đối địch tôi, Cầm tôi như kẻ thù nghịch Ngài;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Nhưng Đức Chúa Trời tìm dịp hại tôi,Xem tôi như kẻ thù của Ngài;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Nhưng Ngài tìm những cơ hội để chống lại tôi;Ngài xem tôi như kẻ thù của Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Vậy mà Đức Chúa Trời tìm dịp hại tôi, Đối xử với tôi như kẻ thù.

Bản Diễn Ý (BDY)

10Tuy nhiên, Chúa tìm dịp tố cáo tôiĐối xử với tôi như thù nghịch.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Ngài khoá chân tôi vào xiềng,và theo dõi tôi từng bước.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Ngài riết chân tôi vào cùm, Và coi chừng đường lối tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Ngài cùm chân tôi lại,Và canh chừng đường lối tôi.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Ngài tra chân tôi vào xiềng;Và Ngài theo dõi mọi bước đường của tôi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

11Ngài cùm chân tôi lại, Canh giữ mọi nẻo đường tôi đi.”

Bản Diễn Ý (BDY)

11Chúa đặt hai chân tôi vào cùmVà theo dõi mọi bước đường tôi."

Bản Phổ Thông (BPT)

12Nhưng tôi cho anh biết,anh nói vậy không đúng,vì Thượng Đế lớn hơn chúng ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Nầy, tôi muốn đáp với ông rằng trong các lời ấy ông nói vô lý; Vì Đức Chúa Trời là lớn hơn loài người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Tôi xin thưa rằng, trong vấn đề nầy anh đã sai rồi,Vì Đức Chúa Trời vĩ đại hơn loài người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Thưa, trong điểm nầy, tôi xin trả lời rằng ông không đúng;Ðức Chúa Trời vĩ đại hơn mọi phàm nhân.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Tôi xin thưa, anh nói vậy là sai, Đức Chúa Trời vĩ đại, người phàm sao dám bắt bẻ Ngài!

Bản Diễn Ý (BDY)

12Tôi xin trả lời cho ông biết:Về điều này ông đã nói sai,Vì Thượng Đế oai phong hơn loài người.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Tại sao anh trách rằng Thượng Đế có nhiệm vụ phải giải thích mọi điều cho anh?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Nhân sao ông tranh luận với Ngài? Ngài không bày giãi điều nào Ngài làm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Tại sao anh tranh luận với Ngài?Ngài đâu có cần giải thích mọi việc Ngài làm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Tại sao ông cứ tranh luận với Ngài?Ngài không cần trả lời những thắc mắc của ông.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Sao anh dám tranh luận với Ngài, Trách Ngài sao không đáp lời anh?

Bản Diễn Ý (BDY)

13Tại sao ông chống nghịch ChúaChỉ vì Ngài không cho ông biết,Các việc trong tay Ngài làm?

Bản Phổ Thông (BPT)

14Thượng Đế có nói, đôi khi bằng cách nầy hay cách khácnhưng con người không hiểu được.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Vì Đức Chúa Trời phán một lần, Hoặc hai lần; nhưng người ta không để ý đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Vì Đức Chúa Trời phán dạy cách nầy hay cách khác,Nhưng con người không để ý đến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Ðức Chúa Trời đã phán một lần, rồi hai lần;Nhưng người ta không để ý để nhận ra sứ điệp của Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Vì Đức Chúa Trời phán dạy nhiều lần nhiều cách, Nhưng loài người không để tâm nghe.

Bản Diễn Ý (BDY)

14Thượng Đế vẫn phán dạy nhiều lần nhiều cáchNhưng loài người chẳng để ý nghe

Bản Phổ Thông (BPT)

15Ngài nói qua chiêm bao hay dị tượng ban đêm,khi con người ngủ mê, nằm trên giường mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Ngài phán trong chiêm bao, trong dị tượng ban đêm, Lúc người ta ngủ mê, Nằm ngủ trên giường mình;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Có thể trong chiêm bao, trong dị tượng ban đêm,Lúc người ta ngủ mê,Khi đang say giấc trên giường mình;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Ngài phán qua giấc mơ, qua khải tượng trong ban đêm;Khi giấc ngủ ập trên nhân thế, khi họ ngủ say trên giường;

Bản Dịch Mới (NVB)

15Trong chiêm bao, trong sự hiện thấy ban đêm, Khi loài người say ngủ, Nằm thiếp trên giường,

Bản Diễn Ý (BDY)

15Ban đêm, khi con người ngủ mêNgài phán dạy bằng cách báo mộng.Nhưng thường khi Chúa dùng khải tượng.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Ngài nói vào lỗ tai họ,và dùng những lời cảnh cáo làm họ hoảng sợ

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Bấy giờ Ngài mở lỗ tai loài người, Niêm phong lời giáo huấn mà Ngài dạy cho họ,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Bấy giờ, Ngài mở tai cho loài người,Niêm phong những lời giáo huấn,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Bấy giờ Ngài sẽ mở tai người ta để họ nghe rõ,Ðể họ hoảng kinh vì những dấu hiệu cảnh cáo của Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Ngài mở tai cho họ nghe, Ngài đóng ấn lời cảnh cáo,

Bản Diễn Ý (BDY)

16Lúc ấy, Ngài mở tai con ngườiVà khắc ghi những lời giáo huấn,

Bản Phổ Thông (BPT)

17để họ khỏi làm điều quấy,và để họ khỏi đâm ra tự phụ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Hầu cho chở loài người khỏi điều họ toan làm, Và giấu họ tánh kiêu ngạo,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Để kéo loài người khỏi điều họ toan làm,Và giữ họ khỏi thói kiêu căng;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Hầu con người sẽ lìa bỏ những hành vi tội lỗi,Và để Ngài cứu nó ra khỏi thói kiêu căng.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Để loài người từ bỏ việc ác họ toan làm, Để họ dẹp bỏ thói kiêu căng,

Bản Diễn Ý (BDY)

17Để khiến người hồi tâm đổi ý,Từ bỏ những công việc gian ngoa,Hạ mình xuống không còn kiêu ngạo.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Thượng Đế làm như thế để cứu người ta khỏi chết,tránh cảnh diệt vong.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Cứu linh hồn họ khỏi cái huyệt, Và mạng sống khỏi bị gươm giết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Để cứu linh hồn họ khỏi vực thẳm,Và mạng sống họ khỏi gươm đao.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Ngài giữ linh hồn nó khỏi sa vào huyệt mả;Ngài giữ sinh mạng nó khỏi bị chết vì gươm.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Để cứu linh hồn họ khỏi sa vực thẳm, Để giữ mạng sống họ khỏi qua dòng tử hà.

Bản Diễn Ý (BDY)

18Thế là Ngài cứu người khỏi huyệt mộKhỏi mũi tên, lằn đạn, gươm đao.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Thượng Đế cũng sửa dạycon người đang khi người nằm trên giường đau đớn;khi xương cốt người nhức nhối triền miên.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Loài người nằm trên giường mình bị đau đớn sửa phạt, Và xương cốt người hàng tranh chạm nhau mãi mãi,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Loài người bị sửa phạt, đau đớn trên giường mình,Xương cốt run rẩy triền miên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Ngài sửa trị nó bằng những đớn đau trên giường bịnh,Bằng những cơn đau nhức thấu xương;

Bản Dịch Mới (NVB)

19Chúa sửa trị loài người, khiến họ đau đớn trên giường bệnh, Xương cốt run rẩy triền miên,

Bản Diễn Ý (BDY)

19Chúa cũng sửa trị con người bằng nỗi đau thươngTrên giường êm ấm bỗng rã rời xương cốt,

Bản Phổ Thông (BPT)

20Đau đến nỗi gớm ghét thức ăn, ớn cả mỹ vị.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Miệng người bèn lấy làm gớm ghiếc vật thực, Và linh hồn người ghét những đồ ăn mỹ vị.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Họ ghê tởm thức ăn,Ngao ngán cả cao lương mỹ vị.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Ðến nỗi sinh mạng nó gớm ghê cơm bánh,Linh hồn nó không thiết ăn các món cao lương mỹ vị.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Đến độ thức ăn cũng gớm ghê, Cao lương mỹ vị cũng phát ngấy.

Bản Diễn Ý (BDY)

20Làm cho người ngao ngán thức ăn,Và chán chê cao lương mỹ vị.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Thân thể người gầy còm đến nỗi chẳng còn gì,xương cốt nhô ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Thịt người bị tiêu hao không còn thấy nữa, Và xương người, mà trước chẳng thấy được, bèn bị lộ ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Thân thể tiều tụy nhìn chẳng ra người,Ốm o gầy mòn chỉ còn da bọc lấy xương.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Thịt nó đã tiêu hao, không còn thấy trên thân thể nữa;Xương nó vốn chìm sâu trong thịt, giờ lộ hẳn ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Thân thể họ tiêu hao, Chỉ còn thấy bộ xương xưa bị da thịt che lấp.

Bản Diễn Ý (BDY)

21Thân thể ngày càng suy nhược,Ốm o gầy mòn da bọc lấy xương;

Bản Phổ Thông (BPT)

22Người gần chết, và đời người hầu tàn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Linh hồn người đến gần cái hầm, Và sự sống người xích lại kẻ giết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Linh hồn bị kéo đến bên vực thẳm,Mạng sống bị đẩy đến bên tử thần.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Linh hồn nó bị kéo dần đến huyệt mả;Sinh mạng nó bị lôi đến những kẻ hành hình.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Linh hồn đã đến bờ vực thẳm, Mạng sống chờ tử thần rước đi.

Bản Diễn Ý (BDY)

22Linh hồn đã đến cửa Âm phủ,Mạng sống gần bị tử thần rước đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Nhưng có một thiên sứ đến nói thay cho người,đó là một trong một ngàn thiên sứ,đến bảo người phải làm gì.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Nếu trong một ngàn thiên sứ, có một thiên sứ làm kẻ truyền giải cho người, Để chỉ dạy người biết điều ngay thẳng cho người,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Nếu bên họ có một thiên sứ,Chỉ cần một trong hàng nghìn thiên sứ,Làm trung gian để dạy bảo con người biết điều ngay thẳng,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Nếu bấy giờ bên cạnh nó có một sứ giả,Một người trung gian được chọn ở giữa ngàn người,Ðể chỉ cho nó biết trở về đường ngay nẻo chánh.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Nếu lúc này có thiên thần xuất hiện, Chỉ một Đấng giữa muôn ngàn thiên sứ, Làm trung gian dạy bảo người điều phải,

Bản Diễn Ý (BDY)

23Lúc đó người ước mong có ai bênh vực,Chỉ một người trong cả nhân dân,Ra làm chứng rằng mình ngay thẳng.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Thiên sứ sẽ kêu xin ơn trên thương xót và cầu khẩn:‘Xin cứu người khỏi chết.Tôi đã tìm được giá trả thay cho mạng sống người.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Ắt Đức Chúa Trời làm ơn cho người và phán rằng: “Hãy giải cứu nó khỏi bị sa xuống cái hầm; Ta đã tìm đặng giá cứu chuộc rồi”

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Thương xót người ấy và cầu khẩn:‘Xin gìn giữ người khỏi sa xuống vực thẳm;Tôi đã tìm ra giá chuộc rồi;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Bấy giờ Ngài sẽ đầy lòng khoan nhân ân hậu với nó và nói,“Thôi tha cho nó để nó khỏi xuống huyệt mả;Ta đã tìm được những gì chuộc mạng nó rồi.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Thương xót người, và nài xin Đức Chúa Trời: “Xin cứu người khỏi sa vực thẳm, Tôi đã tìm được giá chuộc người.”

Bản Diễn Ý (BDY)

24Được thế mới mong ân thiên thượng,Và được nghe Chúa bảo: "Hãy giải thoát người khỏi tử vongVì Ta đã tìm ra giá chuộc tội."

Bản Phổ Thông (BPT)

25Rồi thân thể người được phục hồi như thân thể đứa trẻ.Trở lại giống như thời trai trẻ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Người sẽ được thẳng da mát thịt như buổi thơ ấu; Người trở lại ngày đang thì.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Da thịt người ấy sẽ mịn màng như thời niên thiếu;Sức mạnh phục hồi như thuở thanh xuân.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Hãy để cho da thịt nó trở lại như tuổi thanh xuân;Hãy cho nó được phục hồi như thời còn tràn đầy nhựa sống.”

Bản Dịch Mới (NVB)

25Da thịt người tươi mát hơn thời niên thiếu, Người phục hồi sức mạnh thuở xuân xanh.

Bản Diễn Ý (BDY)

25Da thịt người lại mịn màng như con trẻ,Sức mạnh phục hồi như thuở xuân xanh.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Người sẽ cầu xin cùng Thượng Đế,Ngài sẽ nghe lời người.Người sẽ thấy mặt Thượng Đế và reo mừng.Thượng Đế sẽ khiến mọi việc trở lại tốt đẹp cho người.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Người cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời bèn đoái thương người, Khiến người vui mừng xem thấy mặt Ngài, Và Ngài trải lại sự công bình cho người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Người cầu nguyện với Đức Chúa Trời và được Ngài đoái thương,Khiến người mừng vui khi trông thấy mặt Ngài,Và Ngài phục hồi người vì sự công chính của người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Bấy giờ nó sẽ cầu nguyện với Ðức Chúa Trời,Và Ngài sẽ nhậm lời nó;Nó sẽ ra mắt Ngài với lòng hớn hở vui mừng,Vì Ngài tái lập nó vào địa vị nó đáng hưởng nhận.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Người cầu khẩn Đức Chúa Trời, và được Ngài chấp nhận, Người thờ phượng Ngài với tiếng reo mừng, Vì Ngài cứu chuộc người.

Bản Diễn Ý (BDY)

26Người sẽ cầu khẩn với Chân Thần,Ngài sẵn lòng thi ân rộng lượng,Cho người vui vẻ ngắm nhìn Thiên nhan,Và ban lại cho người sự công chính.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Người sẽ bảo kẻ khác,‘Tôi đã phạm tội và xuyên tạc điều phải,nhưng tôi không bị hình phạt xứng đáng với tội tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Đoạn, người đó sẽ hát trước mặt loài người, mà rằng: “Tôi đã phạm tội, làm hư hoại sự ngay thẳng, Song chẳng có ích gì cho tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Người đó sẽ hát trước mặt loài người rằng:‘Tôi đã phạm tội và bẻ cong điều chính trực,Nhưng tôi không bị xử như tôi đáng phải chịu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Nó sẽ nhìn người ta và nói,“Tôi đã phạm tội và đã làm sai lệch những gì chân chính,Nhưng tôi không bị báo trả đáng với tội của tôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Người ca hát và tuyên bố trước mọi người: “Tôi đã phạm tội, đi cong vẹo khỏi đường ngay, lẽ phải, Nhưng Ngài tha thứ, không phạt tôi xứng với tội tôi,

Bản Diễn Ý (BDY)

27Người sẽ ca hát trước mặt tha nhân:"Tôi đã phạm những sai lầm, tội lỗiBẻ cong bóp méo điều ngay thậtNhưng Thượng Đế ra ân đại xá,

Bản Phổ Thông (BPT)

28Thượng Đế khiến tôi sống lại từ cõi chết,và tôi sẽ tiếp tục tận hưởng cuộc đời.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Đức Chúa Trời có giải cứu linh hồn tôi khỏi sa xuống hầm, Và sự sống tôi sẽ thấy ánh sáng.”

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Đức Chúa Trời đã giải cứu linh hồn tôi khỏi sa xuống vực thẳm,Và đời sống tôi sẽ thấy ánh sáng.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Ngài cứu chuộc linh hồn tôi khỏi sa vào huyệt mả;Mạng sống tôi được nhìn thấy ánh sáng lại rồi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

28Ngài giải cứu linh hồn tôi khỏi sa vực thẳm, Cho mạng sống tôi vui hưởng ánh sáng.”

Bản Diễn Ý (BDY)

28Cứu chuộc linh hồn tôi ra khỏi Âm phủNên đời sống tôi từ nay quang rạng!"

Bản Phổ Thông (BPT)

29Thượng Đế làm điều nầy cho con người hai hoặc ba lần

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Kìa, các việc ấy Đức Chúa Trời làm cho loài người; Đến hai lần, hoặc ba lần,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Thật Đức Chúa Trời đã làm mọi việc ấyCho loài người đến hai ba lần,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Này, mọi sự ấy đều do Ðức Chúa Trời làm cả;Ngài cứ làm đôi ba lần như thế với phàm nhân,

Bản Dịch Mới (NVB)

29Thật Đức Chúa Trời thực hiện mọi điều ấy Cho loài người, biết bao nhiêu lần,

Bản Diễn Ý (BDY)

29Này, Chân Thần thường thi ân giải cứuĐôi ba lần trong một đời người,

Bản Phổ Thông (BPT)

30để con người khỏi chết vì bị trừng phạt bởi tội mình,để cho người tận hưởng cuộc đời.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Đặng khiến linh hồn người trở lại khỏi cái hầm, Hầu cho người được ánh sáng kẻ sống chiếu vào cho.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Đem linh hồn họ ra khỏi vực thẳm,Để họ thấy ánh sáng của sự sống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Ðể đem linh hồn nó lìa khỏi cửa mộ mà trở lại;Hầu nó được chiếu sáng bằng ánh sáng của cõi người sống.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Để đem linh hồn người lên khỏi vực thẳm, Cho người chói rạng ánh sáng sự sống.

Bản Diễn Ý (BDY)

30Để linh hồn người khỏi diệt vong,Và được ánh sáng sự sống chiếu soi.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Gióp ơi, hãy để ý lắng tai nghe tôi;hãy im lặng, tôi sẽ lên tiếng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Hỡi Gióp, hãy chăm chỉ nghe tôi; Khá làm thinh, thì tôi sẽ nói.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Xin anh Gióp chú ý nghe tôi;Hãy yên lặng thì tôi sẽ nói.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Thưa ông Gióp, xin ông chú ý và lắng nghe tôi nói;Xin ông nhẫn nại nghe và cho tôi tiếp tục nói hết ý mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Xin anh Gióp chú ý nghe tôi, Xin anh yên lặng nghe tôi trình bày.

Bản Diễn Ý (BDY)

31Ông Gióp ơi, xin ông vui lòng yên lặng,Lưu ý lắng nghe, thì tôi sẽ xin thưa.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Nếu anh có gì muốn nói, hãy trả lời tôi đi;hãy nói lên vì tôi muốn chứng tỏ anh đúng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Nếu ông có điều gì muốn nói, hãy đáp lại tôi; Khá nói, vì tôi muốn xưng ông là công bình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Nếu anh có điều gì muốn đối đáp với tôi;Cứ nói đi, vì tôi muốn minh chứng anh là công chính.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Nhưng nếu ông có điều chi chỉ bảo, xin ông cứ đáp lời tôi;Xin ông nói ra, vì tôi muốn thấy ông được xác chứng rằng ông là người ngay lành trong sạch.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Nếu anh có điều chi đáp lại, Xin nói lên, vì tôi ao ước thấy anh vô tội.

Bản Diễn Ý (BDY)

32Nếu vẫn còn lý lẽ, xin ông cứ đưa ra,Xin giải đáp cho tôi nghe rành mạchVì tôi muốn chứng tỏ ông là người công chính.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Còn nếu anh không có gì để nói thì hãy nghe tôi đây;hãy im lặng, tôi sẽ dạy khôn cho anh.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Bằng chẳng, hãy nghe tôi; Hãy làm thinh, thì tôi sẽ dạy cho ông sự khôn ngoan.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Nếu không, xin lắng nghe tôi;Hãy yên lặng thì tôi sẽ dạy cho anh điều khôn ngoan.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Còn nếu ông không muốn nói điều gì, xin ông vui lòng tiếp tục nghe tôi;Xin ông cứ yên lặng nghe, tôi sẽ thưa với ông những gì tôi hiểu về sự khôn ngoan.

Bản Dịch Mới (NVB)

33Nếu không, xin anh lắng nghe, Xin anh yên lặng nghe tôi dạy điều khôn ngoan.

Bản Diễn Ý (BDY)

33Nếu không, xin yên lặng nghe tôi trình bày đôi lý luận.