So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Phổ Thông(BPT)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Phổ Thông (BPT)

1Sau đó Ê-li-pha ngươi Thê-man lên tiếng:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Bấy giờ, Ê-li-pha, người Thê-man đáp lời mà rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Bấy giờ, Ê-li-pha người Thê-man lên tiếng:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Bấy giờ Ê-li-pha người Tê-man lên tiếng:

Bản Dịch Mới (NVB)

1Ê-li-pha người Thê-man đáp lời Gióp:

Bản Diễn Ý (BDY)

1Ê-li-pha, người Thê-man nói:

Bản Phổ Thông (BPT)

2“Nếu có ai tìm cách đối đáp với anh,anh có tức giận không?Tôi không thể nào làm thinh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Nếu người ta thử nói với ông, ông sẽ mất lòng chăng? Nhưng ai cầm giữ mình không nói sao được?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2“Nếu ai đó đánh bạo nói với anh đôi lời, liệu anh có phiền lòng không?Nhưng ai có thể nín lặng được chăng?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Nếu ai nói với anh cảm nghĩ của mình, anh có giận không?Nhưng ai có thể cứ im lặng mãi mà không lên tiếng?

Bản Dịch Mới (NVB)

2Nếu chúng tôi nói với anh một vài lời, anh có phiền không? Nhưng ai có thể cầm mình không nói?

Bản Diễn Ý (BDY)

2Tôi được phép thưa chuyện với anh chăng?Vì không tài nào tôi yên lặng được?

Bản Phổ Thông (BPT)

3Hãy nhớ lại bao nhiêu người mà anh đã khuyên dạyvà kẻ thất vọng mà chính anh đã nâng đỡ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Kìa, ông đã dạy dỗ nhiều người, Và làm cho tay yếu đuối ra mạnh mẽ;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Kìa, anh đã dạy dỗ nhiều ngườiVà làm cho bao đôi tay yếu đuối trở nên mạnh mẽ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Này, anh đã dạy bảo nhiều người;Anh đã giúp cho những cánh tay yếu đuối trở nên mạnh mẽ.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Kìa, anh đã khuyên dạy nhiều người, Anh làm cho cánh tay yếu đuối nên mạnh mẽ;

Bản Diễn Ý (BDY)

3Bấy lâu nay anh từng dạy dỗ nhiều người,Làm tay yếu trở nên cứng cáp

Bản Phổ Thông (BPT)

4Lời khuyên của anh an ủingã lòng, và anh đã khuyến khích những kẻ sắp té ngã.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Các lời nói ông đã đỡ kẻ xiêu tó lên, Và đầu gối lung lay, ông đã làm cho vững bền.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Lời của anh đã đỡ nâng người vấp ngã,Anh đã làm vững mạnh những đầu gối lung lay.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Lời khuyên bảo của anh đã nâng đỡ những người bị vấp ngã;Anh đã làm cho những đầu gối lỏng lẻo được vững vàng.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Lời của anh đỡ người vấp ngã dậy, Anh làm cho vững các đầu gối lỏng lẻo.

Bản Diễn Ý (BDY)

4Nhờ lời anh, kẻ ngã lại đứng lên,Chân run rẩy đã ra vững mạnh.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Nhưng nay khi gặp khốn khóanh chán nản;hoạn nạn đến với anh, thì anh hoảng hốt.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Nhưng bây giờ tai nạn xảy đến ông, ông lại giận; Nó lâm vào ông, thì ông bị rối lòng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Nhưng bây giờ hoạn nạn đến với anh, anh lại nản lòng;Đụng đến anh, anh mất tinh thần.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Nhưng bây giờ thảm cảnh đến với anh, anh đâm ra thất chí;Nó đụng đến anh, anh kinh hãi bàng hoàng.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Nhưng bây giờ, anh mắc nạn, anh không chịu nổi, Anh gặp khó khăn, anh lại kinh hoàng.

Bản Diễn Ý (BDY)

5Nay tai họa vừa giáng trúng anhLà anh đã lao đao muốn ngã!

Bản Phổ Thông (BPT)

6Chính ra anh phải tự tin vì anh kính sợ Thượng Đế;anh phải nuôi hi vọng vì anh vô tội.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Ông kính sợ Đức Chúa Trời, ấy há chẳng phải nơi nương nhờ của ông? Tánh hạnh hoàn toàn của ông, há chẳng phải sự trông cậy của ông sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Chẳng phải lòng kính sợ Chúa là chốn nương cậy của anh,Và đường lối liêm chính là niềm hi vọng của anh đó sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Chẳng lẽ lòng kính sợ Chúa của anh không cho anh ít tự tín,Ðức liêm chính của anh không cho anh chút hy vọng gì sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

6Anh kính sợ Đức Chúa Trời, sao anh không vững lòng tin? Anh sống trọn vẹn, sao anh không nuôi hy vọng?

Bản Diễn Ý (BDY)

6Chẳng lẽ anh hết tin Thượng Đế,Hay là Ngài ruồng bỏ người ngay?

Bản Phổ Thông (BPT)

7Nên nhớ rằng người vô tội sẽ không chết;kẻ lương thiện sẽ không bao giờ bị tiêu diệt.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Ông hãy suy xét lại, nào bao giờ có kẻ vô tội bị hư mất? Đâu có người ngay thẳng lại bị trừ diệt?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Anh hãy suy xét lại, có bao giờ người vô tội bị chết mất không?Ở nơi nào người ngay thẳng lại bị tiêu diệt?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Xin anh nhớ lại xem, có bao giờ người vô tội mà bị diệt mất chăng?Có nơi nào người ngay thẳng lại bị tiêu vong chăng?

Bản Dịch Mới (NVB)

7Anh hãy suy xét lại: Có người nào vô tội phải chết mất? Có nơi nào người ngay thẳng bị diệt vong?

Bản Diễn Ý (BDY)

7Xin anh hãy nhớ lại xem,Có bao giờ kẻ vô tội hư vong,Và người công chính bị hủy diệt?

Bản Phổ Thông (BPT)

8Tôi nhận thấy rằng kẻ cày điều ác,và gieo lộn xộn sẽ gặt lấy chúng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Theo điều tôi đã thấy, ai cày sự gian ác, Và gieo điều khuấy rối, thì lại gặt lấy nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Theo điều tôi thấy, những ai cày sự gian ácVà gieo điều bất an thì sẽ lại gặt lấy nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Nhưng điều tôi thấy là: ai cày để trồng tội ác,Và ai gieo rắc rối phiền muộn, ắt sẽ gặt những thứ ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Theo như tôi thấy, người nào gây tội ác, Và gieo khổ đau, thì gặt ngay điều họ gieo trồng.

Bản Diễn Ý (BDY)

8Tôi chỉ thấy ai gieo bất công, gian ácNhận lãnh ngay hậu quả đắng cay.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Hơi thở của Thượng Đế sẽ tiêu diệt họ,luồng thịnh nộ của Ngài sẽ giết chết họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Bởi hơi thở Đức Chúa Trời, chúng bèn hư mất, Tại hơi xịt giận Ngài, họ bị tiêu hao đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Bởi hơi thở của Đức Chúa Trời, chúng bị chết mất;Do cơn giận của Ngài, họ bị tiêu tan.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Chỉ một cái hắt hơi của Ðức Chúa Trời, chúng liền chết mất,Chỉ một cái nhảy mũi của Ngài, chúng bị thiêu hủy tức thì.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Hơi thở của Đức Chúa Trời khiến họ chết mất, Cơn giận của Ngài khiến họ tiêu tan.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Họ tiêu tan trước quyền năng Thượng Đế,Chẳng còn gì, lúc thịnh nộ Ngài tuôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Sư tử có thể tha hồ gầm thét,nhưng nếu răng của sư tử cường bạo bị gãy,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Tiếng gầm của sư tử, và giọng sư tử hét đã êm lặng, Và nanh của các sư tử con bị gãy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Tiếng gầm thét hung hăng của sư tử đã nín lặngVà nanh của các sư tử con bị bẻ gãy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Ðâu còn tiếng gầm của sư tử, tiếng rống của sư tử hung tàn,Các răng nhọn của sư tử tơ đã bị bẻ gãy cả rồi.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Sư tử rống, thú dữ gầm, cũng phải im bặt, Nanh của sư tử bị bẻ gẫy!

Bản Diễn Ý (BDY)

10Dù gầm thét như sư tử hung hăng,Cũng thất bại tơi bời thô thảm,

Bản Phổ Thông (BPT)

11thì nó cũng sẽ chết đói thôi.Các con của sư tử mẹ bị tản lạc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Sư tử mạnh bạo chết vì thiếu mồi, Và các sư tử con bị tản lạc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Sư tử mạnh chết vì thiếu mồiVà đàn sư tử con tan tác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Con sư tử chúa đàn cũng phải chết vì không mồi,Ðàn con nhỏ của sư tử cái ắt phải bị tan lạc.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Sư tử mạnh bạo chết vì thiếu mồi, Và đàn sư tử con tản lạc.

Bản Diễn Ý (BDY)

11Sư tử mạnh chết vì đói khátVà đàn sư tử con tan tác.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Có tiếng nói với tôi trong nơi kín,lỗ tai tôi nghe tiếng thì thầm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Có một lời mật thấu đến tôi, Lỗ tai tôi văng vẳng nghe tiếng ấy,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Có một lời lặng lẽ đến với tôi,Tai tôi nghe tiếng thì thầm ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Bây giờ có một lời đã lặng lẽ đến với tôi,Tai tôi đã nghe tiếng của nó thì thầm.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Một sứ điệp đến với tôi cách huyền bí, Tai tôi thoáng nghe tiếng thì thầm.

Bản Diễn Ý (BDY)

12Một lời nói mật bay đến tôiTai tôi được nghe tiếng thì thầm

Bản Phổ Thông (BPT)

13Như cơn ác mộng khiến tôi không ngủ được.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Ban đêm đương khi loài người ngủ mê, Lòng tôi suy tưởng, bèn thấy dị tượng,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Ban đêm, khi loài người say ngủGiữa lúc suy tư tôi thấy dị tượng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Giữa các tư tưởng xuất hiện qua các khải tượng trong đêm,Khi giấc ngủ say chụp xuống trên những người phàm.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Khi tư tưởng lộn xộn vì ác mộng ban đêm, Khi loài người say sưa trong giấc ngủ mê man,

Bản Diễn Ý (BDY)

13Lúc đêm khuya người người ngủ sayGiữa dòng tư tưởng trong khải tượng.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Tôi run sợ như cầy sấy;xương cốt tôi run lập cập.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Sự kinh khủng sợ hãi xông hãm tôi, Khiến xương cốt tôi run rẩy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Nỗi kinh hoàng xâm chiếm làm tôi rùng rợn;Xương cốt tôi run rẩy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Một cơn sợ hãi đã đến với tôi, tôi run lên cầm cập;Tất cả các xương tôi đều lẩy bẩy rụng rời.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Sự kinh hãi xâm nhập tôi khiến tôi rùng mình, Toàn thân tôi run lên vì sợ.

Bản Diễn Ý (BDY)

14Bất giác tôi kinh hãi rụng rời,Xương cốt toàn thân run lẩy bẩy

Bản Phổ Thông (BPT)

15Có một thần lượn qua trước mặt tôi, khiến tôi rởn tóc gáy.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Có một thần đi ngang qua trước mặt tôi; Các lông tóc của thịt tôi bèn xửng lên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Một vị thần đi ngang mặt tôiLông tóc trên da thịt tôi dựng lên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Một thần linh bay lướt qua mặt tôi,Mình tôi nổi gai ốc, và lông tóc tôi dựng đứng.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Một hơi gió lướt ngang qua mặt tôi, Khiến cho lông trên người tôi dựng đứng lên.

Bản Diễn Ý (BDY)

15Có một vị thần đi ngang quaLàm tôi sởn tóc nổi da gà!

Bản Phổ Thông (BPT)

16Thần đó dừng lại,nhưng tôi không biết đó là thần gì.Một hình thù đứng trước mắt tôi,và tôi nghe tiếng nói rất khẽ.Tiếng đó nói rằng,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Thần đứng đó, tôi nhìn không biết mặt người; Có một hình dạng ở trước mặt tôi. Tôi nghe tiếng thầm thỉ nho nhỏ, mà rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Thần đứng yênNhưng tôi nhận không ra;Một hình dạng ở trước mắt tôi,Một thoáng lặng thinh rồi tôi nghe tiếng nói:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Vị thần ấy đứng yên ở đó,Nhưng tôi không thể nhận ra hình dáng của vị thần.Có một hình dạng ở trước mắt tôi;Hình dạng ấy cứ đứng yên ở đó, rồi tôi nghe tiếng nói:

Bản Dịch Mới (NVB)

16Có một hình dạng dừng lại, Tôi nhận không ra. Một dáng người lộ ra trước mắt tôi. Giữa cảnh im lặng, tôi nghe một giọng nói:

Bản Diễn Ý (BDY)

16Thần dừng lại, đứng lặng yênNhưng tôi không thấy rõ dạng hình,Một tiếng nói phá tan yên tĩnh:

Bản Phổ Thông (BPT)

17‘Loài người có công chính hơn Thượng Đế không?Con người có thể nào tinh sạch trước mặt Đấng tạo ra mình không?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17”Loài người hay chết, há công bình hơn Đức Chúa Trời ư? Loài người há được trong sạch hơn Đấng Tạo Hóa mình sao?”

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17‘Loài người hư hoại lại công chính hơn Đức Chúa Trời ư?Loài người lại thanh sạch hơn Đấng Tạo Hóa mình sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17“Người phàm có thể công chính hơn Ðức Chúa Trời chăng?Loài người há trong sạch hơn Ðấng Tạo Hóa của mình sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

17Trước mặt Đức Chúa Trời, có người phàm nào công chính không? Trước mặt Đấng Tạo Hóa, có người nào tinh sạch không?

Bản Diễn Ý (BDY)

17Phận con người, sao muốn hơn Thượng Đế,Muốn trong sạch hơn Đấng sáng tạo mình?'

Bản Phổ Thông (BPT)

18Thượng Đế không tin các thiên sứ Ngài;Ngài thường trách họ về những lầm lỗi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Kìa, Đức Chúa Trời không tin cậy các tôi tớ Ngài, Ngài thường trách sự điên dại của thiên sứ Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Ngay cả đầy tớ Ngài, Ngài vẫn không tin tưởng,Thiên sứ Ngài, Ngài còn bắt lỗi;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Ngay cả các tôi tớ của Ngài mà Ngài còn chưa tin cậy;Các thiên sứ của Ngài mà Ngài còn bắt lỗi,

Bản Dịch Mới (NVB)

18Ngay cả các tôi tớ Ngài, Ngài còn không tin cậy, Các thiên sứ Ngài, Ngài còn buộc lỗi,

Bản Diễn Ý (BDY)

18Chúa đã không tin cậy tôi tớ NgàiĐến thiên sứ vẫn thường hay lầm lỗi

Bản Phổ Thông (BPT)

19Nên Ngài trách loài người nhiều hơn vì là loài vốn xuất thân từ bụi đất,nhà cửa nó bằng đất sét,là loài dễ bị dập nát như con thiêu thân.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Phương chi những kẻ ở chòi đất sét được cất trên nền bụi cát, Bị chà nát như loài sâu mọt!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Huống chi những kẻ ở trong chòi đất sét,Lập nền trên cát bụi,Bị chà đạp như loài sâu mọt!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Huống chi những kẻ sống trong căn nhà bằng đất sét, với nền móng bằng bụi đất, Nó có thể bị nghiền nát như người ta bóp nát một con bướm đêm.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Huống chi những kẻ vốn ở chòi đất sét, Dựng trên nền đất bụi, Có thể bị chà đạp như mối mọt!

Bản Diễn Ý (BDY)

19Huống hồ con người cát bụi mong manhBị dẫm nát chẳng khác gì giun dế,

Bản Phổ Thông (BPT)

20Giữa bình minh và hoàng hôn, nhiều người bị tan nát;họ chết, biến mất vĩnh viễnkhông ai hay biết.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Giữa khoảng sáng đến chiều, chúng bị hư nát; Hằng chết luôn luôn, mà chẳng có ai lưu ý đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Một sớm một chiều chúng bị nghiền nát;Chết mất đời đời mà chẳng ai biết đến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Sáng chúng còn đó, chiều chưa tàn chúng đã bị diệt mất rồi;Chúng đã chết mất vĩnh viễn, và không ai quan tâm đến nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Một sớm, một chiều, họ có thể bị nghiền nát, Chết mất đời đời mà không ai biết tới.

Bản Diễn Ý (BDY)

20Như cỏ hoa, sớm nở tối tànNgàn thu chết, nào ai lưu ý!Đèn phụt tắt, tinh anh lìa xác,Khôn ngoan gì, lạnh ngắt nằm yên?

Bản Phổ Thông (BPT)

21Các dây cột lều của họ bị giật đứt,rồi họ chết không hiểu biết gì.’”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Dây chằng của chúng há chẳng bị dứt trong mình họ sao? Chúng thác, nào được khôn ngoan chi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Dây lều của chúng bị kéo phăng đi,Chúng chết mà chẳng được khôn ngoan gì.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Dây căng lều của chúng đã bị nhổ theo chúng cả rồi sao?Chúng chết mà không biết khôn ngoan nhận thức.”

Bản Dịch Mới (NVB)

21Nếu dây lều của họ bị nhổ tháo đi, Họ có thể chết mà chẳng hề học được khôn ngoan.