So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Truyền Thống 1926(VI1934)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

1Vậy, hãy kêu la! Có ai đáp lời ông chăng? Ông sẽ trở lại cùng đấng nào trong các thánh?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Bây giờ anh cứ cầu khẩn đi, để xem ai sẽ trả lời anh?Trong các thần thánh, để xem vị nào sẽ phù hộ anh?

Bản Dịch Mới (NVB)

1Anh hãy kêu xin. Nhưng ai sẽ đáp lời anh? Anh sẽ quay về cầu cứu ai trong các thiên thần?

Bản Phổ Thông (BPT)

1“Gióp ơi, anh muốn kêu thì kêu,nhưng không ai trả lời đâu.Anh không thể quay đến các đấng thánh.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Họ kêu cứu, không ai thèm đáp,Chẳng thần nào thương xót độ trì,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

2Vì nỗi sầu thảm giết người ngu muội, Sự đố kỵ làm chết kẻ đơn sơ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Chắn chắn cơn tức giận của kẻ dại sẽ giết chết nó,Lòng ganh tỵ của kẻ khờ sẽ hại chết nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Lòng căm hờn giết chết kẻ ngu muội, Lòng ganh tị giết hại kẻ dại dột.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Cơn giận dữ giết kẻ dại,và lòng ganh tị diệt người ngu xuẩn.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Lòng càng thêm thất vọng sầu bi,Âm thầm chết, căm hờn nhục nhã!

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

3Tôi có thấy kẻ ngu muội châm rễ ra; Nhưng thình lình tôi rủa sả chỗ ở của hắn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Tôi đã thấy kẻ điên dại bắt đầu được thành công, Nhưng ngay lập tức tôi đã nguyền rủa nơi ở của nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Chính tôi thấy kẻ ngu muội đâm rễ, Nhưng trong khoảnh khắc, nhà cửa nó bị rủa sả.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Tôi đã từng thấy kẻ dại tưởng mình an toàn,nhưng bỗng nhiên chúng lìa đời.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Người bỏ Chúa phồn vinh tan rã,Rồi tai ương xảy đến thình lình

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

4Con cái hắn không được an nhiên, Bị chà nát tại cửa thành, chẳng có ai giải cứu;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Các con cái nó không được an toàn,Chúng bị nghiền nát tại cổng thành và không ai giải cứu.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Con cái nó không được an ninh, Chúng bị chèn ép tại cổng thành mà không ai cứu giúp.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Con cái chúng không sống yên lànhbị toà án trừng phạt không phương bênh vực.

Bản Diễn Ý (BDY)

4Con cái không hưởng được an bìnhBị lừa gạt, nào ai giải cứu.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

5Người đói khát ăn mùa màng hắn, Đến đỗi đoạt lấy ở giữa bụi gai, Và bẫy gài rình của cải hắn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Kẻ đói quá ăn mất vụ mùa nó sắp thu hoạch, Nó giựt lấy ăn ngấu nghiến dù bị gai góc cản ngăn;Kẻ khát quá thèm muốn tiêu xài tài sản của nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Kẻ đói ăn mùa màng chúng gặt, Ngay cả phần mọc lên giữa gai góc; Và kẻ khát thèm muốn của cải chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Người đói khổ ăn lấy hoa lợi chúng,thậm chí lấy hết những gì mọc trong gai gốc,và người khát nước chiếm đoạt của cải nó.

Bản Diễn Ý (BDY)

5Mùa màng mất vào tay người đói,Của cải đưa về kẻ khát khao.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

6Vì sự hoạn nạn chẳng phải từ bụi cát sanh ra, Sự khốn khó chẳng do đất nảy lên;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Vì nỗi đau đớn không phải phát sinh từ đất,Những rắc rối muộn phiền cũng không phải từ dưới đất chui lên.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Vì hoạn nạn chẳng ra từ cát bụi, Và khổ nhọc cũng không nẩy mầm từ đất đai.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Thời kỳ khó khăn không thể mọc lên từ đất,và chuyện lôi thôi không thể do đất sinh ra.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Vì tai ương không ra từ cát bụiNhưng từ mầm ác của thế nhân

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

7Nhưng loài người sanh ra để bị khốn khó, Như lằn lửa bay chớp lên không.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Này con người sinh ra để chuốc lấy rắc rối phiền muộn,Giống như những tàn lửa từ đống lửa bất chợt bắn ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Nhưng con người sanh ra để đau khổ Như chớp lửa luôn bay xẹt lên cao.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Con người sinh ra để gặp khốn khó,như tia lửa bắn lên không.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Người ra đời để rồi chịu khổ,Khác nào ngọn lửa hướng lên cao.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

8Song tôi, tôi sẽ tìm cầu Đức Chúa Trời, Mà phó duyên cớ tôi cho Ngài;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Về phần tôi, tôi sẽ tìm kiếm Ðức Chúa Trời,Tôi sẽ phó thác duyên cớ của tôi cho Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Phần tôi, tôi sẽ cầu cứu Đức Chúa Trời, Tôi sẽ trình lên Ngài trường hợp của tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Nếu tôi là anh, tôi sẽ đến gặp Thượng Đếvà trình nỗi khó khăn tôi trước mặt Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

8Tôi khuyên anh hãy tìm cầu Thượng ĐếXưng nhận tội và hứa nguyện với Ngài.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

9Ngài làm công việc lớn lao không sao dò xét được, Làm những sự diệu kỳ, không thể đếm cho đặng;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Ngài làm những việc lớn lao khôn dò khôn thấu,Ngài thực hiện những việc lạ lùng vô lượng vô vàn.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Ngài làm những việc lớn lao không sao dò thấu, Những việc diệu kỳ không ai đếm nổi.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Thượng Đế làm nhiều điều kỳ diệu không thể hiểu nổi;Ngài làm vô số phép lạ không thể đếm được.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Chúa làm việc lớn ai lường được?Nhiều biết bao, các việc diệu kỳ.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

10Ngài ban mưa xuống mặt đất, Cho nước tràn đồng ruộng,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Ngài ban mưa xuống đất;Ngài cho nước tưới khắp ruộng đồng;

Bản Dịch Mới (NVB)

10Ngài cho mưa rơi xuống đất, Nước thấm nhuần cánh đồng.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Ngài ban mưa xuống đất,và tưới nước cho ruộng.

Bản Diễn Ý (BDY)

10Ngài ban mưa xuống đấtCho nước ngập ruộng đồng.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

11Nhắc lên cao những kẻ bị hạ xuống, Và cứu đỡ những người buồn thảm cho được phước hạnh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Ngài nâng những kẻ hèn hạ lên chỗ cao sang;Ngài nhấc những kẻ sầu thảm vào nơi an toàn thoải mái.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Ngài nâng cao người hèn hạ, Bảo vệ người tang chế.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Ngài nâng đỡ người thấp hèn,khiến kẻ buồn bã trở nên vui mừng.

Bản Diễn Ý (BDY)

11Ngài nâng cao kẻ thấp kémCho người khổ được an vui

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

12Ngài làm bại mưu kế của người quỉ quyệt, Khiến tay chúng nó chẳng làm xong được việc toan định của họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Ngài làm bại kế hoạch của phường xảo quyệt,Ðể những việc tay chúng làm không được thành công.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Ngài phá tan âm mưu kẻ quỷ quyệt, Điều gì tay chúng toan làm cũng không thành.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Ngài phá hỏng mưu đồ của kẻ lường gạt,để chúng không thực hiện được.

Bản Diễn Ý (BDY)

12Chúa phá mưu người xảo tráLàm tài năng họ tiêu tan.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

13Ngài bắt kẻ khôn ngoan trong chước móc họ,Mưu kế của kẻ quỉ quái bèn bị bại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Ngài đối phó với bọn ma lanh theo cách tinh ranh của chúng;Và chước của phường quỷ quyệt phải bị hủy bỏ thình lình.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Ngài bắt kẻ khôn ranh sa vào chính mưu chước họ, Và mưu kế kẻ gian giảo bị đánh bại nhanh chóng.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Ngài bắt kẻ khôn trong mưu chước nó,phá sập kế hoạch của kẻ phỉnh gạt người khác.

Bản Diễn Ý (BDY)

13Kẻ khôn ngoan sa bẫy mình gài,Người mưu trí đành buông tay.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

14Ban ngày chúng nó gặp tối tăm, Đương lúc trưa chúng rờ đi như trong đêm tối.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Giữa ban ngày chúng loay hoay như tìm đường trong đêm tối,Giữa chính ngọ chúng mò mẫm như lần bước giữa đêm đen.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Ban ngày chúng gặp phải tối tăm, Giữa trưa chúng mò mẫm như trong đêm tối.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Giữa ban ngày bóng tối chụp lấy chúng;ngay giữa trưa mà chúng sờ soạng như trong bóng tối.

Bản Diễn Ý (BDY)

14Giữa ban ngày chúng đưa tay quờ quạngNhư người đi trong đêm tối âm u.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

15Đức Chúa Trời cứu kẻ nghèo khỏi gươm của miệng chúng nó, Và khỏi tay kẻ cường bạo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Nhưng Ngài cứu kẻ khốn cùng khỏi lưỡi gươm kề bên miệng,Thoát khỏi tay những kẻ có thế lực quyền hành.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Nhưng Ngài cứu người khốn cùng khỏi lưỡi gươm, Khỏi miệng và tay quân cường bạo.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Thượng Đế giải cứu người nghèo khổ khỏi mưu dối gạt của chúng,và khỏi bị thiệt hại bởi kẻ cường bạo.

Bản Diễn Ý (BDY)

15Chúa cứu người côi cút, cơ hànKhỏi tay kẻ hung tàn áp bức

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

16Vậy, kẻ nghèo khốn có sự trông cậy, Còn kẻ gian ác ngậm miệng lại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Nhờ thế người nghèo khó có niềm hy vọng;Phường gian ác phải ngậm miệng im hơi.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Nhờ đó người nghèo khổ có hy vọng, Và kẻ gian ác ngậm miệng lại.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Cho nên người nghèo khổ có niềm hi vọng,còn kẻ bất công bị câm miệng.

Bản Diễn Ý (BDY)

16Nên người khổ nẩy sinh hy vọng,Mầm bất công bị Chúa dẹp tan

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

17Người mà Đức Chúa Trời quở trách lấy làm phước thay! Vậy, chớ khinh sự sửa phạt của Đấng Toàn năng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Phước thay cho người được Ðức Chúa Trời khiển trách,Vậy, anh đừng coi thường sự sửa phạt của Ðấng Toàn Năng.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Này, phước thay cho người được Đức Chúa Trời răn dạy! Vậy xin anh đừng khinh thuờng sự sửa trị của Đấng Toàn Năng.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Phúc cho ai được Thượng Đếsửa dạy,cho nên đừng giận Đấng Toàn Năng khi Ngài răn bảo.

Bản Diễn Ý (BDY)

17Phước cho người được Chúa trách khuyênĐừng khinh thường Ngài trừng phạt.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

18Vì Ngài làm cho bị thương tích, rồi lại bó rịt cho; Ngài đánh hại, rồi tay Ngài chữa lành cho.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Vì Ngài làm cho bị thương, rồi chính Ngài băng bó lại;Ngài đánh cho bầm đau, rồi Ngài ra tay chữa trị cho lành.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Ngài gây thương tích, nhưng rồi Ngài sẽ rịt bó vết thương, Ngài đánh đau, nhưng rồi chính Ngài sẽ chữa lành.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Thượng Đế làm cho bị thương rồi băng bó lại;Ngài gây thương tích nhưng cũng chính Ngài chữa lành.

Bản Diễn Ý (BDY)

18Gây thương tích, nhưng Ngài băng bó,Tuy đánh đau, nhưng lại chữa lành.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

19Trong sáu cơn hoạn nạn, Ngài sẽ giải cứu cho, Qua cơn thứ bảy, tai hại cũng sẽ không đụng đến mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Ngài sẽ giải thoát anh khỏi sáu điều phiền muộn,Ðến lần thứ bảy, tai họa sẽ không thể chạm đến anh.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Anh có gặp nguy nan sáu bảy lần, Ngài vẫn giải cứu anh.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Trong sáu tai nạn Ngài giải cứu hết;dù bảy cảnh khốn đốn cũng không làm hại anh.

Bản Diễn Ý (BDY)

19Họa liên miên, Ngài liền đến cứu.Hoạn nạn kia đến lúc giã từ.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

20Trong cơn đói kém, Ngài sẽ giải cứu cho khỏi chết, Và đương lúc giặc giã, cứu khỏi lưỡi gươm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Trong nạn đói, Ngài cứu anh thoát chết,Trong chiến tranh, Ngài giữ anh thoát khỏi gươm đao.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Trong cơn đói kém, Ngài cứu anh khỏi chết, Trong chiến tranh, khỏi quyền lực của gươm dao.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Thượng Đế sẽ chuộc anh lạitừ cõi chết trong thời kỳ đói kém,còn trong chiến trận Ngài sẽ gìn giữ anh khỏi lưỡi gươm.

Bản Diễn Ý (BDY)

20Gặp nạn đói, cho anh khỏi chếtKhi chiến chinh khỏi vạ gươm đao.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

21Ông sẽ được ẩn núp khỏi tai hại của lưỡi; Cũng sẽ chẳng sợ chi khi tai vạ xảy đến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Anh sẽ được che giấu khỏi những lời đả kích hiểm ác,Anh sẽ không sợ gì khi cơn hủy diệt đến gần.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Anh sẽ được che chở khỏi miệng lưỡi nói hành, Anh sẽ chẳng sợ khi tai vạ đập phá tan hoang.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Anh sẽ được bảo vệ khỏi lưỡisắc bén và anh cũng chẳng nao núng khi xảy ra tai biến.

Bản Diễn Ý (BDY)

21Bị vu oan nhưng chẳng núng naoDù tàn phá, lòng không kinh sợ.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

22Ông sẽ cười thầm khi thấy sự phá hoang và sự đói kém, Cũng chẳng sợ các thú vật của đất;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Anh sẽ mỉm cười trước cơn hủy diệt và trước nạn đói,Anh sẽ không sợ gì các thú dữ trên đất.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Anh sẽ nhạo cười tai ương và đói kém, Thú rừng anh cũng chẳng sợ chi,

Bản Phổ Thông (BPT)

22Còn khi hoạn nạn và đói kém đến thì anh sẽ cười khẩy chúng,anh cũng chẳng sợ dã thú,

Bản Diễn Ý (BDY)

22Mỉm cười lúc cận cơ, khói lửaNanh vuốt hùm beo, chẳng hãi hùng

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

23Vì ông lập giao ước với đá đồng ruộng; Và các thú rừng sẽ hòa thuận với ông.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Vì anh sẽ hòa mình ngay với cả sỏi đá ngoài đồng,Nên các thú dữ sẽ sống chung hòa bình với anh.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Vì anh sẽ kết ước với đá ngoài đồng ruộng, Và thú rừng hoang dã sẽ làm hòa với anh.

Bản Phổ Thông (BPT)

23vì anh đã kết ước với đá trong đồng,và các loài dã thú sẽ sống hoà bình cùng anh.

Bản Diễn Ý (BDY)

23Anh liên minh với cả núi rừng,Dã thú hẳn xem anh là bạn.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

24Ông sẽ thấy trại mình được hòa bình; Đi viếng các bầy mình, sẽ chẳng thấy chi thiếu mất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Anh sẽ biết rằng trại của anh đều an toàn vô hại;Anh sẽ kiểm lại ràn chiên và thấy chẳng bị mất con nào.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Anh sẽ biết chắc lều trại anh phát đạt, Anh sẽ kiểm soát bầy súc vật và chẳng thiếu con nào.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Anh biết rằng lều anh vững chắc,vì anh sẽ kiểm điểm tài sản mìnhvà thấy không thiếu mất gì hết.

Bản Diễn Ý (BDY)

24Nhà cửa anh thanh bình vô sựGia súc không mất mát bao giờ.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

25Cũng sẽ thấy dòng dõi mình nhiều, Và con cháu mình đông như cỏ trên đất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Anh sẽ biết rằng con cháu anh sẽ sinh ra đông đúc,Và dòng dõi anh sẽ nhiều như cỏ mọc ngoài đồng.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Anh sẽ thấy dòng dõi anh đông đúc, Con cháu anh như cỏ ngoài đồng.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Anh biết mình sẽ có đông con,và dòng dõi anh sẽ nhiều như cỏ trên đất.

Bản Diễn Ý (BDY)

25Dòng dõi anh đông đúc như saoNhiều hơn cả cỏ cây trên đất.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

26Ông sẽ được tuổi cao khi vào trong phần mộ, Như một bó lúa mà người ta gặt phải thì

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Anh sẽ hưởng trọn tuổi cao cho đến khi vào phần mộ,Như bó lúa đã chín vàng sẵn sàng được đem đập trong sân.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Anh sẽ vào mồ với tuổi thọ sức dai Như bó lúa đến sân đạp đúng mùa.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Đến khi xuống mồ thì anh vẫn còn sung sức,như các bó lúa gặt đúng thì.

Bản Diễn Ý (BDY)

26Về già, anh thỏa lòng nhắm mắtNhư lúa thơm gặt hái đúng kỳ.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

27Nầy, chúng tôi có xem xét điều đó, nó vốn là vậy; Hãy nghe, hãy biết để làm ích cho mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Ðó là những gì chúng tôi đã khám phá được, và đó là sự thật.Mong anh hãy lắng nghe và rút tỉa điều ích lợi cho mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Đó là điều chúng tôi đã tìm hiểu, và nhận biết là đúng. Anh hãy nghe tôi, rồi chính anh sẽ kinh nghiệm điều ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Chúng tôi đã xem xét những điều đó,và thấy quả đúng như thế,cho nên hãy nghe và hiểu ý nghĩa chúng.”

Bản Diễn Ý (BDY)

27Kinh nghiệm bản thân, xin khắc ghiLời chân thật mong anh chấp nhận.