So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Parnai Yiang Sursĩ(BRU)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

1Máh puo ỡt coah angia mandang pât crỗng Yôr-dan bữn sâng tễ ranáq tỗp I-sarel chíl riap. Tỗp alới ỡt tâng dũal cóh, ỡt cheq yững cóh, ỡt tâng cutễq tapín, cớp ỡt mpễr pứh dỡq mưt Mê-di-tarian yỗn toau toâq cruang Lê-banôn coah angia pỡng. Nâi la máh puo tỗp Hêt, Amô-rit, Cana-an, Pê-rasit, Hê-vit, cớp Yê-but.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Khi hay được việc nầy, hết thảy các vua ở bên nầy sông Giô-đanh, hoặc ở trong núi, dưới đồng bằng, hay là dọc bãi biển lớn đối ngang Li-ban, tức là các vua dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-sít,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Khi nghe tin ấy, tất cả các vua ở bên nầy sông Giô-đanh, hoặc ở trên núi, dưới chân núi, hay dọc bờ Biển Lớn đối diện Li-ban, tức là các vua dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-sít,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Bấy giờ, khi tất cả các vua ở phía tây Sông Giô-đanh, tức trong các miền cao nguyên hoặc miền đồng bằng hoặc dọc miền duyên hải của Biển Lớn chạy dài cho đến Li-băng, tức các vua của các dân Hít-ti, dân A-mô-ri, dân Ca-na-an, dân Pê-ri-xi, dân Hi-vi, và dân Giê-bu-si, nghe như thế,

Bản Dịch Mới (NVB)

1Lúc ấy, tất cả các vua ở tây bộ sông Giô-đanh đều nghe các việc này, các vua vùng rừng núi, vùng đồi thấp dưới chân núi miền tây và vùng ven Biển Lớn đến tận Li-ban (tức là vua dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-sít)

Bản Phổ Thông (BPT)

1Các vua Hê-tít, A-mô-rít, Ca-na-an, Phê-ri-sít, Hê-vít và Giê-bu-sít là những vua phía tây sông Giô-đanh, đã nghe biết về những sự việc đó. Họ sống trong các vùng núi non và các đồi phía tây dọc theo suốt bờ biển Địa-Trung-hải.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

2Nheq náq alới pruam muoi mứt ễ chíl Yô-sũa cớp tỗp I-sarel.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2đều rập một ý hiệp với nhau đặng giao chiến với Giô-suê và Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2đồng ý liên kết với nhau để chiến đấu chống lại Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2họ họp nhau lại để một lòng chiến đấu chống lại Giô-sua và dân I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

2đều họp nhau để giao chiến với Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Cho nên các vua đó họp nhau lại để đánh Giô-suê và dân Ít-ra-en.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

3Ma máh cũai tễ vil Ki-bê-ôn, toâq alới dáng Yô-sũa khoiq chíl riap vil Yê-ri-cô cớp vil A-ai,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Khi dân Ga-ba-ôn đã hay điều Giô-suê làm cho Giê-ri-cô và A-hi,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Nhưng khi dân Ga-ba-ôn nghe điều Giô-suê đã làm cho Giê-ri-cô và A-hi

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Nhưng khi dân Thành Ghi-bê-ôn nghe báo những gì Giô-sua đã làm cho Giê-ri-cô và Ai,

Bản Dịch Mới (NVB)

3Nhưng khi dân Ga-ba-ôn nghe tin những điều Giô-suê đã làm cho Giê-ri-cô và A-hi,

Bản Phổ Thông (BPT)

3Khi người Ghi-bê-ôn nghe Giô-suê đã đánh bại Giê-ri-cô và A-hi,

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

4alới chuaq ngê ễ raphếq rathũ Yô-sũa. Tỗp alới ĩt sana chóq tâng tũi raháq, ĩt blŏ́ng nho chóq tâng aluoi ngcâr salóng cớp ramoal, chơ apoac tâng cloong aséh dễn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4bèn tính dùng mưu kế. Chúng nó giả bộ đi sứ, lấy bao cũ chất cho lừa mình, và bầu chứa rượu cũ rách vá lại,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4thì chúng lại dùng mưu kế: Chúng giả vờ đi sứ, lấy bao cũ chất trên lừa, vai đeo bầu rượu cũ rách vá lại,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4họ thực hiện một xảo kế bằng cách sai người làm sứ giả mang lương thực ra đi. Họ lấy những bao đựng đồ thật cũ mòn máng lên lưng lừa, dùng những bầu da rượu cũ rích và lủng rách được vá lại,

Bản Dịch Mới (NVB)

4bèn dùng mưu kế: họ cử một phái đoàn cưỡi lừa chở đầy những bao cũ mòn và bầu rượu cũ nứt, vá lại.

Bản Phổ Thông (BPT)

4thì họ liền tìm cách phỉnh gạt dân Ít-ra-en. Họ gom các bao cũ và các bầu da rượu cũ bị nứt và vá lại, xong, chất lên lưng lừa.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

5Tỗp alới tâc tampâc anhỗh cớp sớp cỡp raháq, cớp alới dững sanyam bễng mi khỗ cớp nheq môc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5dưới chân mang giày cũ vá, và trên mình quần áo cũ mòn; hết thảy bánh về lương bị họ đều khô và miếng vụn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5chân mang giày cũ vá lại, và trên người mặc quần áo cũ mòn. Tất cả bánh dự trữ của chúng đều khô và nát vụn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5mang những đôi giày mòn đế đứt quai được khâu lại, và mặc những bộ đồ cũ mèm; còn tất cả thực phẩm mang theo đều khô cứng và mốc meo.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Nhân viên phái đoàn mang dép mòn chắp vá và mặc quần áo cũ kỹ; tất cả bánh mang theo đều khô cứng và nổi mốc.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Họ mang giày cũ, mặc áo quần cũ, đồng thời mang theo bánh mì khô đã lên mốc.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

6Chơ alới pỡq ramóh Yô-sũa cớp cũai I-sarel pỡ vil Kil-cal, cớp alới pai neq: “Tỗp hếq toâq tễ ntốq yơng lứq, yuaq yoc ễ táq tếc parkhán cớp tỗp anhia.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Chúng nó đi đến gần Giô-suê tại trại quân Ghinh-ganh, mà nói cùng người và dân Y-sơ-ra-ên rằng: Chúng tôi ở xứ xa đến; vậy bây giờ, hãy lập giao ước cùng chúng tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Chúng đến với Giô-suê tại trại quân Ghinh-ganh, nói với ông và dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Chúng tôi ở xứ xa đến; bây giờ xin hãy lập hòa ước với chúng tôi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Họ đến xin gặp Giô-sua ở doanh trại đóng tại Ghinh-ganh và nói với ông cùng dân I-sơ-ra-ên, “Chúng tôi từ một nước xa xôi đến đây để xin các ông lập một hòa ước với chúng tôi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

6Họ đến gặp Giô-suê tại trại quân Ghinh-ganh và thưa với ông và người Y-sơ-ra-ên: “Chúng tôi từ một xứ xa xôi, bây giờ xin quý ngài lập hòa ước với chúng tôi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

6Rồi họ đến gặp Giô-suê nơi lều quân gần Ghinh-ganh.Họ nói với Giô-suê và dân Ít-ra-en, “Chúng tôi từ xứ rất xa đến đây. Xin hãy lập hòa ước với chúng tôi.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

7Ma tỗp I-sarel pai neq: “Cŏh lơ tỗp anhia ỡt cheq nâi! Ngkíq hếq tỡ têq táq tếc parkhán cớp anhia.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Dân Y-sơ-ra-ên đáp cùng dân Hê-vít rằng: Có lẽ các ngươi ở giữa chúng ta chăng; vậy làm thế nào lập giao ước đặng?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Dân Y-sơ-ra-ên nói với dân Hê-vít: “Có lẽ các người sống ở gần chúng tôi thì làm sao chúng tôi có thể lập hòa ước với các người được?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Nhưng người I-sơ-ra-ên nói với người Hi-vi, “Biết đâu các ông đang ở gần chúng tôi, làm sao chúng tôi lập hòa ước với các ông được?”

Bản Dịch Mới (NVB)

7Dân Y-sơ-ra-ên đáp với người Hê-vít: “Biết đâu các ông ở gần chúng tôi đây. Làm thế nào lập hòa ước với các ông được.”

Bản Phổ Thông (BPT)

7Người Ít-ra-en bảo những người Hê-vít nầy rằng, “Biết đâu các anh ở gần chúng tôi đây. Vậy làm sao chúng tôi lập hòa ước với các anh được?”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

8Tỗp alới ta‑ỡi Yô-sũa neq: “Hếq toâq pỡ nâi la ễ cỡt sũl achuaih.”Ngkíq Yô-sũa blớh tỗp alới ki neq: “Anhia la noau, cớp toâq tễ ntốq léq?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Nhưng chúng nó nói cùng Giô-suê rằng: Chúng tôi là tôi tớ của ông. Giô-suê hỏi: Các ngươi là ai, ở đâu đến?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Nhưng chúng nói với Giô-suê: “Chúng tôi là đầy tớ của ông.” Giô-suê hỏi: “Các người là ai, từ đâu đến?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Họ đáp với Giô-sua, “Chúng tôi là những tôi tớ của ông.”Giô-sua hỏi họ, “Các ông là ai? Và các ông từ đâu đến?”

Bản Dịch Mới (NVB)

8Họ nói với Giô-suê: “Chúng tôi là đầy tớ của ông.” Nhưng Giô-suê chất vấn: “Các ông là ai? Từ đâu đến đây?”

Bản Phổ Thông (BPT)

8Người Hê-vít thưa với Giô-suê, “Chúng tôi đây là tôi tớ của các ông.”Nhưng Giô-suê hỏi, “Các anh là ai? Ở đâu đến?”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

9Alới ruaih yỗn Yô-sũa tamứng neq: “Achuaih ơi! Tỗp hếq toâq tễ ntốq yơng yoal lứq, yuaq hếq khoiq bữn sâng tễ ramứh ranoâng Yiang Sursĩ, la Yiang tỗp anhia. Hếq bữn sâng tễ dũ ranáq Ncháu anhia khoiq táq pỡ cruang Ê-yip-tô.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Đáp rằng: Tôi tớ của ông ở từ xứ rất xa đến để tôn trọng danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của ông; vì chúng tôi có nghe nói về Ngài, và mọi điều Ngài đã làm trong xứ Ê-díp-tô;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Chúng trả lời: “Đầy tớ của ông từ xứ rất xa đến vì nghe danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của ông. Vì chúng tôi có nghe nói về Ngài, và mọi điều Ngài đã làm tại Ai Cập;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Họ đáp với Giô-sua, “Các tôi tớ của ông đến từ một nước rất xa, vì chúng tôi có nghe đến danh CHÚA, Ðức Chúa Trời của ông. Chúng tôi đã được nghe báo về Ngài và được biết tất cả những gì Ngài đã làm tại Ai-cập,

Bản Dịch Mới (NVB)

9Họ đáp: “Đầy tớ các ông từ một xứ rất xa đến đây vì nghe danh tiếng của CHÚA, Đức Chúa Trời các ông. Chúng tôi cũng đã nghe báo cáo về Ngài: tất cả những việc Ngài đã làm tại Ai-cập,

Bản Phổ Thông (BPT)

9Họ đáp, “Kẻ tôi tớ các ông đến từ một xứ rất xa vì chúng tôi đã nghe uy danh Chúa là Thượng Đế các ông. Chúng tôi đã nghe những việc Ngài làm và nhất là tại Ai-cập.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

10Hếq sâng dũ ramứh án khoiq táq chóq bar náq puo cũai Amô-rit ỡt coah angia mandang loŏh crỗng Yôr-dan, la Si-hôn puo vil Hê-sabôn, cớp Oc puo cũai Basan ỡt pỡ vil At-tarot.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10lại cũng nghe về mọi điều Ngài đã làm cho hai vua A-mô-rít ở bên kia sông Giô-đanh, là Si-hôn, vua Hết-bôn, và Óc, vua Ba-san, ở tại Ách-ta-rốt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10lại cũng nghe về mọi điều Ngài đã làm cho hai vua A-mô-rít ở bên kia sông Giô-đanh, là Si-hôn, vua Hết-bôn, và Óc, vua Ba-san ở Ách-ta-rốt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10tất cả những gì Ngài đã làm cho hai vua của người A-mô-ri bên kia Sông Giô-đanh, tức cho Si-hôn vua của Hếch-bôn và Óc vua của Ba-san trị vì tại Ách-ta-rốt.

Bản Dịch Mới (NVB)

10và tất cả những điều Ngài làm cho hai vua dân A-mô-rít ở đông bộ sông Giô-đanh, tức là Si-hôn, vua Hết-bôn, và Óc, vua Ba-san, trị vì tại Ách-ta-rốt.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Chúng tôi cũng nghe Ngài đã đánh bại hai vua A-mô-rít bên bờ phía đông sông Giô-đanh, tức Xi-hôn vua Hết-bôn và Óc, vua của Ba-san cai trị ở Ách-ta-rốt.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

11Yuaq ngkíq, máh cũai sốt tỗp hếq, cớp máh cũai proai tâng cruang hếq, ớn hếq thrũan sanyam, chơ pỡq ramóh achuaih. Tỗp alới ớn hếq toâq atỡng achuaih neq: ‘Hếq la sũl achuaih! Sễq achuaih táq tếc parkhán cớp tỗp hếq nứng.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Các trưởng lão và hết thảy dân sự ở xứ chúng tôi có nói cùng chúng tôi rằng: Hãy lấy lương thực dùng dọc đường, đi đến trước mặt dân đó, mà nói rằng: Chúng tôi là tôi tớ các ông: và bây giờ, hãy lập giao ước cùng chúng tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Các trưởng lão và tất cả dân trong nước chúng tôi bảo chúng tôi rằng: ‘Hãy mang theo lương thực đi đường và đến gặp dân ấy mà nói rằng: “Chúng tôi là đầy tớ các ông; và bây giờ, hãy lập hòa ước với chúng tôi.”’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Vì thế, các trưởng lão của chúng tôi và toàn thể dân trong nước chúng tôi đã bảo chúng tôi, ‘Hãy lấy lương thực đi đường đến gặp họ và nói với họ, “Chúng tôi là những tôi tớ của các ông; bây giờ xin kết ước sống hòa bình với chúng tôi.”’

Bản Dịch Mới (NVB)

11Các trưởng lão và tất cả dân chúng trong nước chúng tôi bảo chúng tôi: Hãy lấy lương thực dùng dọc đường rồi đi gặp họ và nói: Chúng tôi là đầy tớ quý vị; bây giờ xin quý vị lập hòa ước với chúng tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Cho nên các bô lão và dân cư chúng tôi bảo, ‘Hãy mang lương thực theo dọc đường và đến gặp dân Ít-ra-en. Nói với họ, Chúng tôi là tôi tớ các ông. Xin hãy lập hòa ước với chúng tôi.’

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

12Achuaih nhêng bễng mi hếq nâi! Bo hếq loŏh tễ dống noâng o, ma sanua án khỗ cớp cỡt môc nheq chơ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Kìa, bánh của chúng tôi: ngày chúng tôi ra khỏi nhà đặng đi đến các ông, chúng tôi lấy nó đem theo làm lương thực vẫn nóng hổi, mà ngày nay đã khô và bể vụn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Đây là bánh của chúng tôi: Ngày chúng tôi rời nhà để đến với các ông, chúng tôi mang bánh nầy theo làm lương thực đi đường lúc hãy còn nóng hổi mà nay đã khô và nát vụn;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Ðây là bánh chúng tôi đã lấy trong nhà đem theo ăn dọc đường để đến với các ông. Ngày chúng tôi ra đi chúng vẫn còn nóng hổi mà bây giờ, xin xem đây, chúng đã khô cứng và mốc meo.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Bánh mì của chúng tôi còn nóng hổi ngày chúng tôi rời nhà và mang theo, mà ngày nay đã khô và mốc meo.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Các ông xem bánh mì chúng tôi mang theo đây. Ngày chúng tôi rời xứ ra đi bánh còn nóng dòn nhưng bây giờ đã khô và mốc meo hết.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

13Bo hếq pỡq, máh aluoi ngcâr nâi noâng tamái lứq, ma sanua án raháq cớp salóng nheq. Tampâc hếq tâc cớp cỡp hếq sớp la raháq nheq tê, yuaq tễ dống hếq toâq pỡ nâi yơng lứq.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Những bầu rượu nầy chúng tôi đổ đầy rượu hãy còn mới tinh, kìa nay đã rách; còn quần áo và giày chúng tôi đã cũ mòn, bởi vì đi đường xa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13những bầu da khi chúng tôi đổ đầy rượu hãy còn mới tinh mà nay đã rách; còn quần áo và giày chúng tôi thì đã cũ mòn vì đi đường xa.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Các bầu rượu nầy vẫn còn mới khi chúng tôi đổ đầy rượu, thế mà bây giờ chúng đã rách tả tơi. Còn quần áo và giày dép của chúng tôi bây giờ đều đã cũ mòn, vì đường sá quá xa xôi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

13Những bầu rượu này còn mới khi chúng tôi đổ rượu vào, mà nay đã nứt bể; áo quần và giầy dép chúng tôi đã cũ mòn vì đi đường rất xa.”

Bản Phổ Thông (BPT)

13Còn các bầu rượu bằng da của chúng tôi cũng vậy. Trước đây còn mới và đầy rượu mà bây giờ đã cũ và nứt nẻ. Quần áo và giày dép chúng tôi cũng cũ mòn vì đi đường xa.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

14Ngkíq tỗp I-sarel cha chim sana alới, ma trỗ nâi tỗp I-sarel tỡ bữn blớh Yiang Sursĩ tễ ranáq nâi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Người Y-sơ-ra-ên bèn nhậm lương thực chúng nó, không cầu hỏi Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Vậy người Y-sơ-ra-ên nhận lương thực của chúng mà không cầu hỏi Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Vậy những người ấy ký hiệp ước với họ mà không cầu hỏi ý CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Dân Y-sơ-ra-ên thử lương thực của họ nhưng không cầu vấn CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Người Ít-ra-en nhận một số lương thực của họ mà không cầu hỏi ý Chúa.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

15Ngkíq Yô-sũa pruam cỡt yớu cớp tỗp Ki-bê-ôn, cớp dŏq yỗn tỗp alới tamoong. Máh cũai arieih tỗp I-sarel pruam samoât samơi ễ yống dŏq ŏ́c parkhán ki.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Giô-suê lập hòa cùng chúng nó, và kết ước cho chúng nó sống; rồi các trưởng lão của hội chúng bèn thề cùng chúng nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Giô-suê lập hòa ước với chúng và cam kết để cho chúng sống, và các nhà lãnh đạo của hội chúng cũng thề hứa với chúng nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Giô-sua kết ước sống hòa bình với họ, lập giao ước bảo toàn tính mạng của họ; những người lãnh đạo của hội chúng cũng lập lời thề với họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Giô-suê bèn lập hòa ước với họ, bảo đảm để cho họ sống và các nhà lãnh đạo hội chúng thề nguyện để thông qua hòa ước ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Vậy Giô-suê đồng ý lập hòa ước với người Ghi-bê-ôn và để họ sống. Các lãnh tụ Ít-ra-en tuyên thệ giữ giao ước.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

16Vớt pái tangái tễ táq tếc parkhán, ki nŏ́q tỗp I-sarel bữn dáng tỗp nâi ỡt cheq cớp tỗp alới.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Nhưng ba ngày sau khi đã lập giao ước cùng chúng nó, dân Y-sơ-ra-ên hay rằng các người nầy vốn lân cận mình, và ở tại giữa mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Nhưng ba ngày sau khi lập giao ước với chúng, dân Y-sơ-ra-ên biết được rằng chúng vốn là dân lân cận và ở gần họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Nhưng chỉ ba ngày sau khi kết ước với họ, dân I-sơ-ra-ên biết rõ rằng đó là những người láng giềng đang sống gần họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Ba ngày sau khi lập ước với người Ga-ba-ôn, dân Y-sơ-ra-ên mới nghe rằng họ là người lân cận và ở gần mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Ba ngày sau khi lập hòa ước, dân Ít-ra-en mới khám phá ra rằng người Ghi-bê-ôn vốn ở gần đó thôi.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

17Tỗp I-sarel tayoâq pỡq chu vil tỗp Ki-bê-ôn, chơ catâm tangái pái alới toâq. Máh vil tỗp nâi la neq: Ki-bê-ôn, Khê-phi-ra, Bê-rôt, cớp Ki-riat Yê-arim.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Dân Y-sơ-ra-ên lên đường, và ngày thứ ba đến thành chúng nó. Vả, các thành của chúng nó là Ga-ba-ôn, Kê-phi-ra, Bê-ê-rốt, và Ki-ri-át-Giê-a-rim.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Vì vậy, dân Y-sơ-ra-ên lên đường, và ngày thứ ba đến thành của chúng. Các thành của chúng là Ga-ba-ôn, Kê-phi-ra, Bê-ê-rốt, và Ki-ri-át Giê-a-rim.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Vậy người I-sơ-ra-ên tiến quân đến các thành của họ, và ngày thứ ba thì tới nơi. Lúc ấy các thành của họ là Ghi-bê-ôn, Kê-phi-ra, Bê-e-rốt, và Ki-ri-át Giê-a-rim.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Dân Y-sơ-ra-ên lên đường và đến ngày thứ ba đã đến các thành: Ga-ba-ôn, Kê-phi-ra, Bê-ê-rốt, và Ki-ri-át Giê-a-rim.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Sau ba ngày đường, dân Ít-ra-en đến nơi các thành của họ: Ghi-bê-ôn, Kép-phi-ra, Bê-ê-rốt, và Ki-ri-át Giê-a-rim.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

18Ma tỗp I-sarel tỡ têq cachĩt tỗp alới, cỗ máh cũai arieih khoiq parkhán cớp tỗp nâi chơ, nhơ ramứh Yiang Sursĩ, la Yiang tỗp I-sarel.Yuaq ngkíq, máh cũai proai bubéq-bubưp tễ ranáq cũai arieih táq.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Dân Y-sơ-ra-ên không giao chiến cùng dân đó, vì cớ các trưởng lão của hội chúng đã chỉ danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà thề cùng dân đó; nhưng cả hội chúng lằm bằm cùng các quan trưởng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Dân Y-sơ-ra-ên không đánh giết chúng vì các nhà lãnh đạo của hội chúng đã chỉ danh Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà thề với dân đó; nhưng cả hội chúng lằm bằm với các nhà lãnh đạo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Tuy nhiên dân I-sơ-ra-ên không tấn công các thành ấy, vì những người lãnh đạo của hội chúng đã nhân danh CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, mà thề với họ rồi. Bấy giờ toàn thể hội chúng lầm bầm nghịch lại những người lãnh đạo.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Nhưng dân Y-sơ-ra-ên không tấn công họ, vì các nhà lãnh đạo của hội chúng đã thề nguyện với dân này trước mặt CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Cả hội chúng lằm bằm nghịch cùng các nhà lãnh đạo;

Bản Phổ Thông (BPT)

18Nhưng dân Ít-ra-en không tấn công các thành ấy vì đã lập ước với họ trước mặt Chúa là Thượng Đế của Ít-ra-en.Toàn dân Ít-ra-en trách móc các lãnh tụ.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

19Ma máh cũai arieih ta‑ỡi loah neq: “Tỡ o tỗp hái cachĩt tỗp alới, yuaq hái khoiq táq tếc parkhán cớp tỗp alới chơ, cớp hái khoiq talếq ramứh Yiang Sursĩ tỗp I-sarel.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Các quan trưởng bèn nói cùng cả hội chúng rằng: Chúng ta đã chỉ danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà thề cùng dân đó; vậy, từ bây giờ chúng ta không thế hại chúng nó được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Các nhà lãnh đạo nói với cả hội chúng: “Chúng ta đã chỉ danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà thề với dân đó; vậy, từ bây giờ chúng ta không được đụng đến chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Nhưng tất cả những người lãnh đạo nói với hội chúng, “Chúng tôi đã lỡ nhân danh CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, mà thề với họ rồi, nên bây giờ chúng ta không được đụng tới họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

19nhưng tất cả các nhà lãnh đạo đáp: “Chúng tôi đã nhân danh CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, mà thề nguyện cùng dân đó, nên bây giờ chúng ta không thể nào động đến họ nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Nhưng các lãnh tụ đáp, “Chúng ta đã cam kết trước mặt Chúa, là Thượng Đế của Ít-ra-en, nên bây giờ chúng ta không thể đánh họ được.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

20Cỗ tễ ŏ́c parkhán nâi, tỗp hái cóq dŏq yỗn alới tamoong. Khân hái tỡ bữn táq puai ŏ́c ki, Yiang Sursĩ lứq yỗn tỗp hái roap tôt.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Chúng ta phải đãi dân đó như vầy: Phải để cho chúng nó sống, hầu cho chớ vì cớ lời thề đã lập, mà chúng ta khiến cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va giáng trên chúng ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Chúng ta phải đối xử với dân đó như thế nầy: Phải để cho chúng sống, kẻo cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va giáng trên chúng ta vì lời mà chúng ta đã thề với chúng.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Ðây là điều chúng ta phải làm đối với họ: Chúng ta phải để cho họ sống, hầu cơn thịnh nộ sẽ không giáng xuống trên chúng ta, bởi vì lời thề chúng tôi đã thề với họ.”

Bản Dịch Mới (NVB)

20Đây là cách chúng ta đối xử với họ: phải để cho họ sống, đừng vì lời thề nguyện mà chuốc lấy cơn phẫn nộ của CHÚA trên chúng ta.”

Bản Phổ Thông (BPT)

20Bây giờ chúng ta phải làm thế nầy. Hãy để cho họ sống, nếu không cơn giận của Chúa sẽ đổ trên chúng ta vì bội lời thề ước.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

21Dŏq yỗn tỗp alới bữn tamoong! Ma yỗn tỗp alới ŏh dỡq cớp tadáh ũih yỗn tỗp hái.”Nâi la santoiq máh cũai arieih catoaih dŏq.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Vậy, các quan trưởng tỏ rằng chúng nó được sống, nhưng phải bị dùng để đốn củi xách nước cho cả hội chúng, y như các quan trưởng đã nói cùng chúng nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Vậy các nhà lãnh đạo nói tiếp: “Hãy để cho chúng sống nhưng chúng phải đốn củi, xách nước cho cả hội chúng.” Họ làm đúng như các nhà lãnh đạo đã nói với chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Rồi những người lãnh đạo nói tiếp, “Hãy để cho họ sống, nhưng phải bắt họ chặt củi và gánh nước cho toàn thể hội chúng.” Ðó là những điều các nhà lãnh đạo đã nói với họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên tiếp: “Hãy để cho họ sống nhưng phải làm dân công đốn củi xách nước cho cả cộng đồng.” Vậy, họ giữ lời hứa của các nhà lãnh đạo.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Cho nên cứ để cho họ sống, nhưng bắt họ phải đốn củi, xách nước cho dân ta.” Vậy các lãnh tụ giữ lời giao ước với người Ghi-bê-ôn.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

22Yô-sũa ớn noau dững tỗp Ki-bê-ôn toâq ramóh án, chơ án blớh tỗp alới neq: “Nŏ́q anhia raphếq rathũ tỗp hếq, pai anhia toâq tễ ntốq yơng lứq, ma anhia ỡt cheq nâi toâp?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Giô-suê bèn gọi dân đó mà nói như vầy: Sao các ngươi đã gạt chúng ta, nói rằng: Chúng tôi ở rất xa các ông, té ra các ngươi ở giữa chúng ta?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Giô-suê gọi dân Ga-ba-ôn đến và bảo: “Sao các người gạt chúng tôi mà nói rằng: ‘Chúng tôi ở rất xa các ông’ mà thực ra các người ở gần chúng tôi?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Giô-sua gọi họ đến và nói, “Tại sao các người lừa gạt chúng tôi rằng, ‘Chúng tôi ở rất xa các ông,’ mà kỳ thật các người đang ở bên cạnh chúng tôi?

Bản Dịch Mới (NVB)

22Lúc ấy Giô-suê triệu tập dân Ga-ba-ôn và bảo: “Tại sao các ngươi lừa gạt chúng ta rằng: chúng tôi ở rất xa các ông mà thật ra các ngươi ở gần chúng ta?

Bản Phổ Thông (BPT)

22Giô-suê gọi người Ghi-bê-ôn lại hỏi, “Sao các anh gạt chúng tôi? Xứ các anh ở gần lều quân chúng tôi đây, nhưng các anh bảo là đến từ xứ rất xa.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

23Cỗ tian tỗp anhia táq ngkíq, Yiang Sursĩ lứq yỗn tỗp anhia roap tôt. Cũai tễ tỗp anhia cóq cỡt sũl níc. Tỗp alới cóq tadáh ũih cớp ŏh dỡq níc pỡ ntốq rôm sang Yiang Sursĩ tỗp hếq.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Vậy bây giờ, các ngươi bị rủa sả, không dứt làm tôi mọi, cứ đốn củi và xách nước cho nhà của Đức Chúa Trời ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Vì thế, các người bị rủa sả và sẽ mãi mãi làm nô lệ, cứ đốn củi, xách nước cho nhà Đức Chúa Trời của ta.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Vậy bây giờ các người phải bị nguyền rủa. Không ai trong các người sẽ làm người tự do nữa. Tất cả đều sẽ mãi mãi làm nô lệ; các người sẽ làm những kẻ chặt củi và gánh nước cho nhà Ðức Chúa Trời.”

Bản Dịch Mới (NVB)

23Bây giờ các ngươi bị rủa sả: các ngươi không bao giờ thôi làm nô lệ, mãi mãi đốn củi và xách nước cho nhà của Đức Chúa Trời ta.”

Bản Phổ Thông (BPT)

23Bây giờ các anh sẽ bị nguyền rủa và làm tôi mọi chúng tôi suốt đời. Các anh phải đốn củi và xách nước cho nhà của Thượng Đế chúng tôi.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

24Chơ tỗp alới ta‑ỡi loah: “Achuaih ơi! Tỗp hếq táq ngkíq la cỗ hếq dáng samoât lứq Yiang Sursĩ la Ncháu achuaih khoiq patâp Môi-se, la cũai táq ranáq Ncháu, ễ chiau máh cutễq nâi yỗn tỗp achuaih. Cớp Ncháu ớn cachĩt táh dũ náq cũai tâng cu ntốq anhia pỡq. Tỗp hếq táq ngkíq la cỗ hếq sâng croŏq lứq cớp ngcŏh cuchĩt.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Chúng nó bèn thưa cùng Giô-suê rằng: Ấy là điều kẻ tôi tớ ông có hay rõ ràng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông đã phán dặn Môi-se, tôi tớ Ngài, biểu ban toàn xứ cho các ông, và diệt hết thảy dân ở trước mặt mình: ấy vậy, chúng tôi vì cớ các ông lấy làm rất sợ hãi cho sự sống mình, nên mới làm như vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Chúng thưa với Giô-suê: “Vì đầy tớ ông biết chắc chắn rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông đã ra lệnh cho Môi-se, đầy tớ Ngài, ban toàn xứ nầy cho các ông, và tiêu diệt khỏi họ tất cả các cư dân trong xứ. Do đó, vì sợ các ông giết hại mạng sống nên chúng tôi mới làm như vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Họ trả lời Giô-sua, “Bởi vì người ta đã nói rõ với các tôi tớ của ông rằng CHÚA, Ðức Chúa Trời của ông, đã truyền lịnh cho Mô-sê tôi tớ Ngài phải ban cho các ông tất cả xứ nầy, và các ông phải tiêu diệt tất cả dân cư trong xứ trước mắt mình. Vì thế, chúng tôi vô cùng lo sợ cho tính mạng của mình. Vì sợ các ông nên buộc lòng chúng tôi phải làm như vậy.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Họ thưa cùng Giô-suê: “Đầy tớ của ông được nghe rõ rằng: CHÚA, Đức Chúa Trời của các ông, đã phán dặn Môi-se, đầy tớ Ngài, ban cho quý vị toàn xứ này và tiêu diệt tất cả dân cư trong xứ trước mặt mình. Vì sợ quý vị giết hại mạng sống nên chúng tôi mới làm như thế.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Người Ghi-bê-ôn giải thích với Giô-suê, “Chúng tôi nói dối với các ông là vì chúng tôi sợ các ông sẽ giết chúng tôi. Chúng tôi nghe rằng Chúa là Thượng Đế các ông truyền lệnh cho Mô-se, tôi tớ Ngài, ban cho các ông đất nầy và phải giết hết mọi dân cư sống trong đó.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

25Ma sanua, tỗp hếq khoiq ỡt tâng talang atĩ achuaih chơ. Sễq achuaih táq chóq tỗp hếq nnŏ́q achuaih hữm pĩeiq.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Bây giờ chúng tôi ở trong tay ông, hãy đãi chúng tôi tùy ý ông cho là tốt lành và công bình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Bây giờ chúng tôi ở trong tay ông, xin đối xử với chúng tôi tùy ý ông cho là tốt, là phải.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Bây giờ chúng tôi đang ở trong tay ông. Ông muốn đối xử với chúng tôi cách nào mà ông thấy là tốt và đúng, thì xin ông cứ làm.”

Bản Dịch Mới (NVB)

25Bây giờ, chúng tôi ở trong tay quý vị; quý vị cứ đối xử với chúng tôi theo điều quý vị thấy là tốt và phải lẽ.”

Bản Phổ Thông (BPT)

25Bây giờ các ông xử với chúng tôi ra sao cũng được tùy ý.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

26Ngkíq Yô-sũa chuai tỗp alới, tỡ yỗn tỗp I-sarel bữn cachĩt alới.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Giô-suê bèn làm như người đã nói, và giải cứu chúng nó khỏi bị tay dân Y-sơ-ra-ên giết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Giô-suê làm như ông đã nói và giải cứu chúng khỏi tay dân Y-sơ-ra-ên, không giết hại chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Ðây là điều ông đã làm cho họ: ông cứu họ khỏi tay dân I-sơ-ra-ên, và người I-sơ-ra-ên đã tha chết cho họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Vậy, Giô-suê giải cứu họ khỏi bị dân Y-sơ-ra-ên giết.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Cho nên Giô-suê cứu mạng họ, không cho phép người Ít-ra-en giết họ

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

27Ma tangái ki, án ớn tỗp alới tadáh ũih cớp ŏh dỡq yỗn tỗp I-sarel. Cớp án yỗn alới táq ranáq bân ntốq prông sang Yiang Sursĩ toau tangái nâi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Trong ngày đó, người cắt chúng nó làm kẻ đốn củi và xách nước cho hội chúng và cho bàn thờ của Đức Giê-hô-va tại trong nơi Ngài chọn lựa: ấy là điều dân đó hãy còn làm đến ngày nay.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Từ ngày đó, ông sai chúng đốn củi, xách nước cho hội chúng và cho bàn thờ của Đức Giê-hô-va ở nơi Ngài chọn lựa cho đến ngày nay.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Nhưng cũng trong ngày ấy Giô-sua bắt họ phải chặt củi và gánh nước cho hội chúng và cho bàn thờ của CHÚA. Sự phục dịch ấy vẫn tiếp tục ở nơi Ngài chọn cho đến ngày nay.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Từ ngày đó, ông cắt đặt dân Ga-ba-ôn làm người đốn củi và xách nước cho hội chúng và cho bàn thờ CHÚA tại nơi nào Ngài sẽ chọn. Đó là việc họ làm cho đến ngày nay.

Bản Phổ Thông (BPT)

27nhưng bắt người Ghi-bê-ôn làm tôi mọi để đốn củi và xách nước cho dân Ít-ra-en và cho bàn thờ của Thượng Đế, bất cứ nơi nào Ngài chọn. Hiện nay họ vẫn còn làm như vậy.