So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Phổ Thông(BPT)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Phổ Thông (BPT)

1Thượng Đế ôi, tôi ca ngợi Ngài.Xin đừng im lặng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Hỡi Đức Chúa Trời mà tôi ngợi khen, xin chớ nín lặng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Lạy Đức Chúa Trời mà con ca ngợi,Xin đừng nín lặng!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Lạy Ðức Chúa Trời, Ðấng con ca ngợi,Cầu xin Ngài đừng nín lặng nữa,

Bản Dịch Mới (NVB)

1Lạy Đức Chúa Trời, tôi ca ngợi Ngài, Xin chớ im lặng.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Thưa Thượng Đế, Đấng con ca tụng,Xin đừng im hơi lặng tiếng!

Bản Phổ Thông (BPT)

2Bọn gian ác và dối trá phao vu về tôi;chúng đặt điều nói dối về tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Vì miệng kẻ ác và miệng kẻ gian lận Hả ra nghịch tôi: Chúng nó nói nghịch tôi bằng lưỡi láo xược,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Vì miệng kẻ ác và bọn lừa dối hả ra chống lại con,Chúng nói nghịch con bằng lưỡi dối trá.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Vì những kẻ gian ác và giả dối đã mở miệng chống lại con;Chúng dùng lưỡi dối trá chống đối con.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Vì miệng độc ác và gian dối Đã mở ra chống lại tôi; Chúng nói nghịch tôi bằng lưỡi dối trá.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Mồm mép quân thù đang mở rộng,Uốn lưỡi dối gạt nói hành con,

Bản Phổ Thông (BPT)

3Chúng đồn đãi tiếng xấu cho tôi và vô cớ tấn công tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Vây phủ tôi bằng lời ghen ghét, Và tranh đấu với tôi vô cớ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Vây phủ con bằng lời ghen ghét,Và tấn công con vô cớ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Chúng bao vây con bằng những lời thù hằn ghen ghét;Chẳng có lý do gì mà chúng cứ liên tục tấn công con.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Chúng bao vây tôi bằng những lời thù ghét; Chúng tấn công tôi vô cớ.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Phủ đầu con với những câu thù hận,Đả kích, sỉ mạ con vô cớ.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Dù rằng tôi yêu thương và cầu nguyện cho chúng,chúng vẫn công kích tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Vì tình thương của tôi, chúng nó lại trở cừu địch tôi; Nhưng tôi chỉ chuyên lòng cầu nguyện.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Chúng tố cáo con mặc dù con yêu thương chúng,Vì thế, con chỉ biết cầu nguyện.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Ðể đáp lại tình thương của con dành cho chúng, chúng trở mặt vu cáo con đủ thứ;Còn con, con chỉ biết yên lặng cầu nguyện.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Chúng đã buộc tội tôi dù tôi yêu thương chúng Và cầu nguyện cho chúng.

Bản Diễn Ý (BDY)

4Con thương họ, nhưng họ tố cáo,Ngay cả lúc con cầu thay cho họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Chúng lấy xấu báo tốt, lấy dữ trả lành.Tôi yêu thương chúng, nhưng chúng ghét tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Chúng nó lấy dữ trả lành, Lấy ghét báo thương.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Chúng lấy dữ trả lành,Lấy ghét báo thương.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Thật chúng đã lấy điều ác báo đáp điều thiện,Lấy thù ghét báo trả tình thương.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Chúng lấy điều dữ để báo đáp điều lành cho tôi; Chúng lấy thù ghét để báo đáp tình thương.

Bản Diễn Ý (BDY)

5Họ luôn luôn lấy ác báo thiệnLấy hận thù đáp lễ tình thương

Bản Phổ Thông (BPT)

6Chúng nói về tôi rằng,“Hãy kiếm một tên gian ác chống lại nó,hãy cho một kẻ tố cáo nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Hãy đặt một kẻ ác cai trị nó, Cho kẻ cừu địch đứng bên hữu nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Xin sai kẻ ác chống lại nó,Và đặt kẻ chống đối đứng bên phải nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Nguyện Ngài chỉ định một kẻ ác cầm quyền trên nó;Nguyện Ngài đặt một kẻ tố cáo đứng bên phải nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Nguyện xin một kẻ ác sẽ xử nó, Kẻ tố cáo sẽ đứng bên phải nó.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Xin Chúa đặt người bạo ngược xét xử nó,Cử người buộc tội nó trước phiên tòa.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Khi nó bị phân xử, mong cho nó bị xử có tội,nguyện lời cầu nguyện của nó phô bày tội lỗi nó ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Khi nó bị đoán xét, nguyện nó ra kẻ có tội, Và lời cầu nguyện nó bị kể như tội lỗi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Khi nó bị phán xét, nguyện nó bị kết tộiVà lời cầu nguyện nó bị kể như tội lỗi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Nguyện nó bị kết án là kẻ có tội khi nó bị xét xử.Nguyện lời cầu nguyện của nó trở thành lời buộc tội.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Khi bị xét xử, nguyện nó bị định tội; Nguyện lời cầu nguyện của nó bị kể như tội lỗi.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Trước vành móng ngựa, nó bị kết án,Lời cầu khẩn nó bị coi là mắc tội.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Nguyện đời nó bị rút ngắn,nguyện không ai thay thế địa vị lãnh đạo của nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Nguyện số các ngày nó ra ít, Nguyện kẻ khác chiếm lấy chức phận nó đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Nguyện các ngày của đời nó ngắn đi,Nguyện kẻ khác chiếm lấy chức vụ nó

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Nguyện những ngày của đời nó bị thu ngắn lại;Nguyện một người khác thay thế chức vụ nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Nguyện ngày tháng đời nó sẽ ngắn đi, Nguyện kẻ khác sẽ chiếm chỗ của nó.

Bản Diễn Ý (BDY)

8Cuộc đời nó bị rút ngắn lại,Tài sản nó bị người khác tước đoạt,

Bản Phổ Thông (BPT)

9Nguyện con cái nó thành mồ côivà vợ nó thành goá bụa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Nguyện con cái nó phải mồ côi, Và vợ nó bị góa bụa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Nguyện con cái nó trở thành kẻ mồ côi,Và vợ nó thành người góa bụa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Nguyện con cái nó trở nên mồ côi cha;Nguyện vợ nó trở thành người góa bụa.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Nguyện con cái nó thành trẻ mồ côi, Vợ nó sẽ thành người góa bụa.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Con cái nó trở thành côi cút,Vợ nó lâm vào cảnh góa bụa,

Bản Phổ Thông (BPT)

10Nguyện con cái nó thất thểu đi ăn xin.Nguyện chúng bị đuổi khỏi chốn hoang tàn mà chúng đang trú ngụ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Nguyện con cái nó hoang đàng và ăn mày, Phải đi xin ăn xa khỏi nhà hoang của chúng nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Nguyện con cái nó đi lang thang ăn mày,Phải đi xin ăn xa khỏi nhà hoang của chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Nguyện con cái nó đi lang thang ăn mày;Nguyện chúng bỏ nhà cửa điêu tàn đi tha phương cầu thực.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Nguyện con cái nó phải đi lang thang và ăn xin; Chúng nó phải đi kiếm ăn từ nơi ở đổ nát của chúng.

Bản Diễn Ý (BDY)

10Dòng dõi nó lang thang hành khất,Nhà dột vách nát cũng bị tịch thu.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Nguyện chủ nợ tịch thu hết các tài sản nó,nguyện kẻ xa lạ ăn cắp hết những gì nó làm ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Nguyện chủ nợ tận thủ mọi vật nó có. Kẻ ngoại cướp lấy huê lợi về công lao nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Nguyện chủ nợ xiết hết mọi vật nó có.Kẻ ngoại bang cướp lấy hoa lợi của công lao nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Nguyện các chủ nợ tịch thu gia sản nó;Nguyện những kẻ xa lạ cướp lấy kết quả của công lao nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Nguyện chủ nợ tịch thu tất cả tài sản nó; Nguyện người ngoại quốc cướp mất công lao của nó.

Bản Diễn Ý (BDY)

11Để bọn chủ nợ cướp mất tài sản,Và người lạ tước đoạt tiền công họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Nguyện không có ai thương nóhay tội nghiệp cho đàn con côi cút của nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Nguyện chẳng ai làm ơn cho nó, Không ai có lòng thương xót con mồ côi nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Nguyện chẳng ai làm ơn cho nó,Không ai thương xót đến những đứa con mồ côi của nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Nguyện chẳng có người nào tỏ lòng nhân từ với nó;Nguyện không ai khoan dung độ lượng với các con côi nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Nguyện không ai thương hại nó; Chẳng ai thương xót con cái mồ côi của nó.

Bản Diễn Ý (BDY)

12Không còn ai tỏ chút lòng thương xót,Không một kẻ chạnh thương đàn con côi.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Nguyện dòng dõi nó chết không còn lưu lại kỷ niệm cho hậu thế.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Nguyện dòng dõi nó bị diệt đi, Tên chúng nó bị xóa mất trong đời kế sau.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Nguyện dòng dõi nó bị diệt đi,Tên chúng bị xóa mất trong thế hệ kế tiếp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Nguyện con cái nó bị tuyệt tự;Nguyện tên tuổi nó bị xóa đi trong thế hệ kế sau.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Nguyện con cháu nó bị diệt đi; Tên nó sẽ bị xóa bỏ vào thế hệ thứ hai.

Bản Diễn Ý (BDY)

13Để con cái họ bị tuyệt tự,Và tên tuổi họ bị gạch bỏ.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Chúa ôi, xin nhớ lại tổ tiên chúng nó gian ác ra sao,xin đừng bôi xóa tội lỗi của mẹ nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Nguyện sự gian ác tổ phụ nó bị nhắc lại trước mặt Đức Giê-hô-va; Nguyện tội lỗi mẹ nó không hề bôi bỏ được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Nguyện sự gian ác của tổ phụ nó bị nhắc lại trước mặt Đức Giê-hô-va;Tội lỗi của mẹ nó không hề bôi xóa được.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Nguyện tội lỗi của cha ông nó bị nhớ lại trước mặt CHÚA;Nguyện tội lỗi của mẹ nó không bị xóa đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Nguyện sự gian ác của tổ tiên nó vẫn còn ghi nhớ trước mặt CHÚA, Tội lỗi của mẹ nó cũng không được xóa đi.

Bản Diễn Ý (BDY)

14Tội ác cha ông họ vẫn bị Ngài ghi nhớVà lỗi lầm của mẹ họ không được xóa bôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Chúa ôi, xin luôn nhớ tội lỗi chúng nó.Xin Ngài khiến chúng nó bị lãng quên hoàn toàn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Nguyện các tội ác ấy hằng ở trước mặt Đức Giê-hô-va, Để Ngài cất kỷ niệm chúng nó khỏi đất;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Nguyện các tội ác ấy hằng ở trước mặt Đức Giê-hô-vaĐể Ngài xóa kỷ niệm chúng khỏi đất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Nguyện những điều ấy luôn ở trước mặt CHÚAÐể Ngài xóa bỏ kỷ niệm của chúng khỏi mặt đất,

Bản Dịch Mới (NVB)

15Nguyện các tội lỗi ấy hằng ở trước mặt CHÚA; Nhưng Ngài xóa bỏ tên họ khỏi mặt đất.

Bản Diễn Ý (BDY)

15Nguyện họ phải ra hầu Chúa luôn,Và kỷ niệm của họ trên đất bị xóa.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Nó không hề nghĩ đến chuyện làm ơn.Nó làm hại người nghèo,kẻ túng thiếu và kẻ đau buồn cho đến khi họ gần chết.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Bởi vì người không nhớ làm ơn, Song bắt bớ người khốn cùng thiếu thốn, Và kẻ có lòng đau thương, đặng giết đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Vì nó không nhớ làm ơn,Nhưng lại bắt bớ người khốn cùng thiếu thốn,Và kẻ có lòng đau thương để giết đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Bởi vì nó đã quên rằng nó phải tỏ lòng nhân đối với người khác,Nhưng nó cứ bách hại người khốn khó và cùng đường,Và nhẫn tâm sát hại người có lòng trĩu nặng buồn đau.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Vì nó đã không nhớ làm điều nhân từ Nhưng cứ săn đuổi và giết chết Kẻ nghèo khổ, khốn khó và đau khổ.

Bản Diễn Ý (BDY)

16Vì họ chẳng bao giờ thương xót ai,Chỉ khủng bố, bức hại người nghèo khổ,Và săn bắt người nản lòng để giết đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Nó thích nguyền rủa người khác,nguyện những lời trù ẻo đó lại rơi trên nó.Nó không thích chúc lành cho kẻ khác,nên nguyện nó không nhận được ơn lành nào.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Nó ưa sự rủa sả, sự rủa sả bèn lâm vào nó; Cũng không thích chúc phước; phước bèn cách xa nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Nó ưa nguyền rủa; sự nguyền rủa đổ trên đầu nó;Nó không thích chúc phước; phước cũng cách xa nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Nó ưa thích nguyền rủa, nên nguyền rủa giáng trên nó;Nó khinh bỉ việc cầu phước, nên phước hạnh dang xa nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Nó ưa thích nguyền rủa, Nguyện nó bị rủa sả; Nó không thích chúc phúc lành, Nguyện điều phúc lành cách xa nó.

Bản Diễn Ý (BDY)

17Họ thích chửi rủa, nên bị người nguyền rủa,Chẳng bao giờ cầu phúc nên phúc lánh xa.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Nó nguyền rủa người khác hằng ngày như mặc áo.Nguyền rủa kẻ khác là bản tính của nó,giống như uống nước hay dùng dầu thoa thân thể.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Nó cũng mặc mình bằng sự rủa sả khác nào bằng cái áo; Sự rủa sả chun thấm vào thân nó như nước, Vô xương cốt như dầu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Nó mặc sự nguyền rủa khác nào chiếc áo;Sự nguyền rủa thấm vào thân nó như nước,Như dầu thấm vô xương cốt nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Vì nó lấy sự nguyền rủa che thân nó như áo choàng,Nên nguyện sự nguyền rủa sẽ như nước thấm ướt người nó,Và như dầu thấm sâu vào xương nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Nó trang phục bằng lời nguyền rủa như chiếc áo khoác; Nguyện sự nguyền rủa thấm vào người nó như nước, Ngấm vào xương nó như dầu.

Bản Diễn Ý (BDY)

18Họ lấy nguyền rủa phủ thân mình như mặc áo,Nguyện lời rủa sả tràn ngập họ như nước,Dầm thấm xương tủy họ như dầu.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Nguyện những lời nguyền rủa phủ nónhư áo xống, quấn nó như cái nịt.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Nguyện sự rủa sả vì nó làm như cái áo để đắp mình, Như cái đai để thắt lưng luôn luôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Nguyện sự nguyền rủa như chiếc áo bao bọc nó,Như cái đai luôn thắt quanh lưng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Nguyện sự nguyền rủa thành áo choàng nó mặc,Và như đai nịt lưng nó luôn đeo quanh mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Nguyện sự nguyền rủa như chiếc áo quấn quanh người nó, Như cái nịt lưng nó luôn luôn thắt quanh hông.

Bản Diễn Ý (BDY)

19Nguyện họ bị lời nguyền rủa bao bọc,Như giây nịt mang luôn dưới hông.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Nguyện Chúa đối như vậy cho kẻ tố cáo tôi,tức những kẻ bêu xấu tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Đức Giê-hô-va sẽ báo trả như vậy cho kẻ cừu địch tôi, Và cho những kẻ nói hành linh hồn tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Đức Giê-hô-va sẽ báo trả như vậy cho kẻ thù của con,Và cho những kẻ nói điều ác để hại mạng sống con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Cầu xin CHÚA báo trả điều ấy cho những kẻ vu khống con,Và cho những kẻ nói hành nói xấu con.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Nguyện CHÚA báo trả như vậy cho những kẻ buộc tội tôi, Và cho những kẻ nói điều ác hại mạng sống tôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

20Nguyện quân thù bị báo trả xứng đángVà bọn nói hành tôi bị hình phạt công bằng.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Nhưng, Chúa ôi, xin tỏ lòng nhân từ cùng tôi,để kẻ khác biết rằng Ngài nhân hậu.Vì tình yêu Chúa rất tốt lành, xin hãy cứu tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Nhưng, hỡi Chúa Giê-hô-va, nhân danh Chúa, xin hãy hậu đãi tôi; Vì sự nhân từ Chúa là tốt; xin hãy giải cứu tôi;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Nhưng lạy Chúa là Đức Giê-hô-va,Vì danh Chúa, xin hậu đãi con;Vì lòng nhân từ Chúa là tốt lành, xin giải cứu con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Nhưng Ngài, CHÚA ôi, là Chúa của con,Xin đối xử với con cách nhân từ, vì cớ danh Ngài;Xin giải cứu con, vì tình thương của Ngài quá tốt,

Bản Dịch Mới (NVB)

21Nhưng chính Ngài, lạy CHÚA, là Đấng Chủ Tể. Xin vì danh Ngài hành động bênh vực tôi. Vì tình yêu thương của Ngài là tốt lành, xin giải cứu tôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

21Nhưng, thưa Chúa Hằng Hữu, xin can thiệpVì con mang danh là con cái Chúa,Xin giải cứu con vì Chúa nhân từ.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Tôi nghèo khổ, khốn đốn và buồn thảm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Vì tôi khốn cùng thiếu thốn, Lòng tôi bị đau thương trong mình tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Vì con khốn cùng và thiếu thốn;Lòng con đau xót tận tâm can.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Bởi vì con đang khốn khó và cùng đường;Tâm hồn con đang bị thương tổn trong con.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Vì tôi nghèo khổ và khốn khó; Lòng tôi đau đớn trong tôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

22-23Con trượt dốc rơi vô tử địa,Như châu chấu bị rảy văng vào lửa,

Bản Phổ Thông (BPT)

23Tôi hấp hối như bóng chiều ngã dài;bị xua đuổi như cào cào.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Tôi qua đời như bóng ngã dài, Bị đuổi đây đuổi đó khác nào cào cào.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Đời con qua đi như bóng xế chiều,Bị đẩy đi đây đó như cào cào.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Con đi qua cuộc đời nhanh như chiếc bóng về chiều;Con bị giũ đi quá lẹ như con cào cào búng nhảy.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Tôi sắp qua đi như bóng hoàng hôn;Tôi bị giũ sạch như sâu bọ.

Bản Diễn Ý (BDY)

22-23Con trượt dốc rơi vô tử địa,Như châu chấu bị rảy văng vào lửa,

Bản Phổ Thông (BPT)

24Đầu gối tôi run rẩy vì thiếu ăn,tôi trở nên ốm yếu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Gối tôi run yếu vì kiêng ăn, Thịt tôi ra ốm, không còn mập nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Gối con run rẩy vì kiêng ăn,Thân thể con gầy mòn, ốm yếu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Gối con rũ riệt vì kiêng ăn;Da thịt con gầy còm, chẳng còn chút mỡ.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Đầu gối tôi yếu mỏn đi vì kiêng ăn; Thân thể tôi gầy còm và hốc hác.

Bản Diễn Ý (BDY)

24Con đói khát nên đầu gối rã rờiThân hình tiều tụy, gầy guộc.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Kẻ thù tôi sỉ nhục tôi;chúng nhìn tôi lắc đầu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Tôi cũng thành sự sỉ nhục cho chúng nó; Hễ chúng nó thấy tôi bèn lắc đầu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Con trở thành nỗi sỉ nhục cho chúng;Mỗi khi chúng thấy con thì lắc đầu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Con đã trở thành đối tượng để thiên hạ cười chê;Khi người ta thấy con, họ lắc đầu khinh miệt.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Tôi trở thành vật chúng khinh bỉ; Khi thấy tôi chúng lắc đầu.

Bản Diễn Ý (BDY)

25Con trở thành biểu tượng con người thất bại,Dân chúng thấy con đều lắc đầu phỉ nhổ.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Lạy Chúa là Thượng Đế tôi, xin giúp đỡ tôi;vì Ngài nhân ái, xin hãy cứu tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi! xin giúp đỡ tôi, Cứu tôi theo sự nhân từ Chúa;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con ôi! Xin giúp đỡ con,Và cứu con theo lòng nhân từ của Chúa;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của con, xin giúp đỡ con;Xin giải cứu con theo tình thương của Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời tôi, xin giúp đỡ tôi; Vì tình yêu thương của Ngài xin cứu rỗi tôi;

Bản Diễn Ý (BDY)

26Thưa Chúa Hằng Hữu, Chân Thần,Xin ra tay cứu giúp, phù hộGiải cứu con vì Chúa nhân từ.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ngài làm việc ấy;và hiểu rõ rằng chính quyền năng Chúa đã giúp đỡ tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Hầu cho người ta biết rằng ấy đây là tay Chúa, Chính Ngài, Đức Giê-hô-va ơi, đã làm điều đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Để người ta biết rằng đây là tay Đức Giê-hô-va,Chính Ngài đã làm điều đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Xin cho thiên hạ biết rằng con bị thế nầy là vì tay Ngài;CHÚA ôi, vì chính Ngài đã làm điều ấy cho con.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Xin cho chúng biết rằng tay Ngài đã cứu rỗi tôi; Chính CHÚA đã làm điều đó.

Bản Diễn Ý (BDY)

27Xin cho họ biết bàn tay Chúa,Chính Ngài đã can thiệp giải nguy.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Chúng nguyền rủa tôi, nhưng Ngài ban phước cho tôi.Chúng công kích tôi, nhưng sẽ bị hổ nhục.Bấy giờ, tôi là kẻ tôi tớ Chúa sẽ vui mừng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Chúng nó thì rủa sả, nhưng Chúa lại ban phước. Khi chúng nó dấy lên, ắt sẽ bị hổ thẹn, Còn kẻ tôi tớ Chúa sẽ được vui vẻ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Chúng nguyền rủa con, nhưng Chúa lại ban phước cho con.Khi chúng dấy lên chắc sẽ bị hổ thẹn,Còn đầy tớ Chúa sẽ được vui vẻ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Họ rủa con mặc họ, nhưng xin Ngài cứ ban phước cho con,Ðể khi họ nổi lên công kích con, họ sẽ bị hổ thẹn,Còn đầy tớ Ngài sẽ được dịp vui mừng.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Hãy để chúng nguyền rủa nhưng chính Ngài lại chúc phước; Hãy để chúng nổi lên nhưng chúng sẽ bị hổ thẹn; Còn tôi tớ Ngài sẽ vui mừng.

Bản Diễn Ý (BDY)

28Dù họ nguyền rủa thế nào con cũng chịu,Miễn sao con được Chúa ban phúc lành.Khi họ nổi lên quấy phá, xin dằn mặtTrong khi các tôi tớ Chúa hân hoan.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Nguyện những kẻ tố cáo tôibị hổ nhục và bị nhuốc nhơ bao trùm như cái áo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Nguyện kẻ cừu địch tôi phải mặc mình bằng sự sỉ nhục, Bao phủ mình bằng sự hổ thẹn nó khác nào bằng cái áo.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Nguyện kẻ thù của con phải mặc lấy sự sỉ nhục,Bao phủ mình bằng sự xấu hổ như cái áo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Nguyện những kẻ vu cáo con mặc lấy hổ nhục nhuốc nhơ;Nguyện chúng mặc lấy sỉ nhục như mặc áo choàng.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Kẻ buộc tội tôi sẽ mặc lấy sự nhục nhã; Sự hổ thẹn sẽ bao phủ chúng như áo choàng.

Bản Diễn Ý (BDY)

29Nguyện bọn người gian cáo bị ô danh,Sỉ nhục bao trùm người họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Tôi sẽ dùng môi miệng ca ngợi Chúa;tôi sẽ ca tụng Ngài trước mặt mọi người.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Bấy giờ miệng tôi sẽ hết sức cảm tạ Đức Giê-hô-va, Ngợi khen Ngài ở giữa đoàn đông;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Bấy giờ, miệng con sẽ hết sức cảm tạ Đức Giê-hô-vaVà ca ngợi Ngài giữa đoàn dân đông.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Tôi sẽ dùng miệng tôi để cảm tạ CHÚA thật nhiều;Tôi sẽ ca ngợi Ngài giữa một đại hội đông người,

Bản Dịch Mới (NVB)

30Miệng tôi sẽ vô cùng cảm tạ CHÚA; Tôi sẽ ca ngợi Ngài giữa công chúng;

Bản Diễn Ý (BDY)

30Con sẽ reo mừng cảm tạ Chúa,Con sẽ ca tụng Ngài, giữa nhân dân,

Bản Phổ Thông (BPT)

31Ngài bênh vực kẻ cô thế,cứu họ khỏi tay kẻ tố cáo họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Vì Ngài đứng bên hữu người thiếu thốn; Đặng giải cứu người khỏi kẻ đoán xét linh hồn người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Vì Ngài đứng bên phải người thiếu thốn,Để giải cứu mạng sống họ khỏi kẻ kết án.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Vì Ngài đứng bên phải người khốn cùng,Ðể cứu người ấy khỏi những kẻ lên án người ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Vì Ngài đã đứng bên cạnh bênh vực người nghèo khó Và cứu rỗi mạng sống người khỏi những kẻ kết tội người.

Bản Diễn Ý (BDY)

31Vì Chúa luôn luôn phù hộ người nghèo khổ,Giải cứu người khỏi tay bọn sát nhân.