So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Phổ Thông(BPT)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Phổ Thông (BPT)

1Lạy Chúa, lòng tôi không tự phụ;tôi không xem thường kẻ khác.Tôi không nghĩ đến những việc lớn lao,hay những điều không thể làm được.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Hỡi Đức Giê-hô-va, lòng tôi không kiêu ngạo, Mắt tôi không tự cao, Tôi cũng không tìm tòi những việc lớn, Hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Lạy Đức Giê-hô-va, lòng con không kiêu ngạo,Mắt con không tự cao;Con cũng không theo đuổi những việc quá lớn lao,Hay những việc kỳ diệu quá cho con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1CHÚA ôi, lòng con không dám tự cao;Mắt con chẳng dám kiêu kỳ;Con không dám dự vào những việc lớn lao quá sức,Hay dự vào những việc vượt quá khả năng của con.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Lạy CHÚA, lòng tôi không tự cao, Mắt tôi không tự đắc. Tôi cũng không theo đuổi những việc quá vĩ đại Hay quá diệu kỳ cho tôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Chúa Hằng Hữu ôi,Lòng con không tự hào,Mắt con không kiêu hãnh,Con không mơ việc cao xa,Vượt quá tài sức mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Nhưng tôi nằm yên lặng,như hài nhi nằm trong tay mẹ.Tôi an bình như hài nhi nằm với mẹ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Tôi đã làm cho linh hồn tôi êm dịu an tịnh, Như con trẻ dứt sữa bên mẹ mình; Linh hồn ở trong mình tôi cũng như con trẻ dứt sữa vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Con đã làm cho linh hồn con êm dịu, an tịnh,Như đứa trẻ đã thôi bú bên mẹ mình;Linh hồn ở trong con cũng như đứa trẻ thôi bú vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Nhưng con đã tự trấn tĩnh và làm cho linh hồn con lắng dịu,Như trẻ thơ no sữa nép mình bên lòng mẹ;Linh hồn con ở trong con như một em bé vừa no sữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Nhưng tâm hồn tôi yên tĩnh và bình thản Như đứa bé đã dứt sữa ở bên cạnh mẹ mình. Tâm hồn tôi bình thản ở trong tôi như đứa bé đã dứt sữa.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Con đã làm lắng dịu tâm hồn,Như trẻ thôi bú nằm yên bên mẹ,Tâm hồn an tĩnh trong con.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Hỡi dân Ít-ra-en, hãy đặt hi vọng mình trong Chúa từ nay cho đến đời đời.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, Từ bây giờ cho đến đời đời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-vaTừ nay cho đến đời đời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Hỡi I-sơ-ra-ên, hãy hy vọng nơi CHÚA,Từ nay cho đến đời đời.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi CHÚATừ nay cho đến đời đời.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Y-sơ-ra-ên, hãy hy vọng nơi Chúa Hằng HữuTừ nay đến muôn đời.