So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghe lời cầu nguyện con,Lắng tai nghe sự nài xin của con;Vì đức thành tín và công chính của ChúaXin đáp lời con.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, lắng tai nghe sự nài xin của tôi; Nhân sự thành tín và sự công bình Chúa, xin hãy đáp lại tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1CHÚA ôi, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con;Xin nghiêng tai nghe tiếng con van nài.Vì đức thành tín và đức công chính của Ngài,Xin nhậm lời cầu nguyện của con.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Lạy CHÚA, xin nghe lời cầu nguyện của tôi; Vì lòng thành tín Chúa, Xin lắng nghe lời cầu xin của tôi; Trong sự công chính Ngài, xin đáp lời tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Lạy Chúa, xin nghe lời cầu xin tôi.Lắng nghe tiếng tôi kêu xin được cứu giúp.Xin cho tôi thấy Ngài thành tín và nhân từ.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Xin Chúa Hằng Hữu nghe con cầu nguyện,Lắng tai nghe con khẩn nài.Do đức thành tín và công chính,Xin đáp lời con.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Xin đừng phán xét đầy tớ Chúa,Vì trước mặt Chúa chẳng người sống nào được xưng là công chính.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Xin chớ đoán xét kẻ tôi tớ Chúa; Vì trước mặt Chúa chẳng người sống nào được xưng là công bình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Cầu xin Ngài đừng đem con, đầy tớ của Ngài, ra xét đoán,Vì trước mặt Ngài, chẳng người nào sống ngay lành.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Xin chớ đoán xét tôi tớ Chúa Vì không có người sống nào là công chính trước mặt Chúa.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Xin đừng xét xử tôi,kẻ tôi tớ Chúa,vì không có con người nào vô tội trước mặt Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Xin đừng phán xét đầy tớ Chúa,Vì chẳng người sống nào là công chính trước mặt Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Kẻ thù đuổi theo linh hồn con,Chà đạp mạng sống con dưới đất;Hắn làm cho con phải ở nơi tối tăm, giống kẻ đã chết từ lâu rồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Kẻ thù nghịch đã đuổi theo linh hồn tôi, Giày đạp mạng sống tôi dưới đất; Nó làm cho tôi phải ở nơi tối tăm, Khác nào kẻ đã chết từ lâu rồi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Kẻ thù của con đã làm khổ con biết bao;Nó đã giày đạp mạng sống con dưới đất;Nó đã làm cho con phải sống trong cảnh tối tăm;Con thật chẳng khác gì những kẻ đã chết từ lâu.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Vì kẻ thù săn đuổi linh hồn tôi; Chà đạp mạng sống tôi dưới đất; Bắt tôi ngồi trong bóng tối Như kẻ chết từ lâu.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Kẻ thù tôi đang rượt đuổi tôi;Chúng chà đạp tôi xuống đất.Chúng bắt tôi sống trong tăm tốinhư kẻ đã chết lâu đời rồi.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Kẻ thù săn đuổi con,Đè bẹp con dưới đất,Bắt con sống trong bóng đêm,Như xác người nơi cổ mộ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Vì vậy tâm linh con mỏi mòn,Tâm hồn con tuyệt vọng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Vì vậy, thần linh tôi nao sờn, Tấm lòng sầu não trong mình tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Bởi thế tâm linh con nao sờn kiệt quệ;Lòng con buồn rũ rượi trong con.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Vì thế tinh thần tôi nao núng, Lòng dạ tôi sầu não.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Tôi quá run sợ; tôi hết can đảm rồi.

Bản Diễn Ý (BDY)

4Nên tinh thần con nao núng,Lòng dạ con ngất ngư.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Con nhớ lại những ngày xưa,Nghĩ đến mọi việc Chúa làmVà suy ngẫm công việc của tay Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Tôi nhớ lại các ngày xưa, Tưởng đến mọi việc Chúa đã làm, Và suy gẫm công việc của tay Chúa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Con nhớ lại những ngày xa xưa;Con suy gẫm mọi việc Ngài đã làm;Con chiêm nghiệm những việc tay Ngài thực hiện.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Tôi nhớ lại những ngày xưa, Tôi suy gẫm tất cả những phép lạ của Chúa; Tôi suy tư về những công việc tay Ngài đã làm.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Tôi nhớ lại ngày xưa;Tôi xem xét mọi việc Chúa làm.Tôi suy nghĩ những kỳ công của Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

5Nhớ thuở xa xưa Hồi tưởng công ơn Ngài!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Con giơ tay lên hướng về Chúa;Linh hồn con khát khao Chúa như đất khô hạn vậy. (Sê-la)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Tôi giơ tay lên hướng về Chúa; Lòng tôi khát khao Chúa như đất khô khan vậy. (Sê-la)

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Con đưa hai tay lên hướng về Ngài cầu nguyện;Linh hồn con khao khát Ngài như đất khô khao khát nước. (Sê-la)

Bản Dịch Mới (NVB)

6Tôi giơ tay hướng về Chúa cầu nguyện, Linh hồn tôi khao khát Chúa như vùng đất khô khan. Sê-la

Bản Phổ Thông (BPT)

6Tôi giơ tay lên cùng Ngài và cầu nguyện.Như đất khô hạn cần nước.Tôi khao khát Ngài. Xê-la

Bản Diễn Ý (BDY)

6Con đưa tay hướng về Chúa,Lòng con khát khao Ngài như đất khô hạn,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Đức Giê-hô-va ôi! Xin mau mau đáp lời con!Tâm linh con mỏi mòn.Xin Chúa đừng giấu mặt với con,Kẻo con giống như kẻ xuống huyệt chăng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Đức Giê-hô-va ôi! xin mau mau đáp lời tôi! Thần linh tôi nao sờn. Xin chớ giấu mặt Chúa cùng tôi, E tôi giống như kẻ xuống huyệt chăng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Xin mau đáp lời con, CHÚA ôi, vì tâm linh con đang sờn ngã.Xin đừng ẩn mặt Ngài khỏi con,Kẻo con sẽ như những kẻ sắp xuống huyệt mả chăng.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Lạy CHÚA, xin mau mau đáp lời tôi; Tinh thần tôi bị nao núng; Xin đừng lánh mặt khỏi tôi, E rằng tôi sẽ như người đi xuống huyệt sâu.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Lạy Chúa, xin hãy mau mau trả lời tôi,vì tôi đang suy yếu.Xin đừng tránh mặt tôi,Nếu không tôi sẽ giống như kẻ đã qua đời.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Xin Chúa Hằng Hữu mau đáp lời,Tâm hồn con tàn tạ,Xin đừng tránh mặt con,Kẻo con như người xuống huyệt sâu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Buổi sáng, xin cho con nghe được lòng nhân từ Chúa,Vì con tin cậy nơi Ngài;Xin chỉ cho con biết con đường phải điVì linh hồn con ngưỡng vọng Chúa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, Vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa; Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Mỗi khi bình minh ló dạng, xin cho con nghe lời nói yêu thương của Ngài,Vì con tin cậy Ngài;Xin Ngài dạy con đường lối con nên đi,Vì linh hồn con ngưỡng vọng Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Buổi sáng xin cho tôi nghe thấy tình yêu thương Chúa Vì tôi tin cậy nơi Ngài; Xin dạy tôi con đường tôi nên theo Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Buổi sáng xin tỏ cho tôi biết tình yêu Ngài,vì tôi tin cậy nơi Chúa.Xin cho tôi biết điều tôi phải làm,Vì lời cầu xin tôi lên đến trước mặt Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

8Buổi sáng, xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa,Vì con tin cậy Ngài;Xin cho con biết đường lối phải theo,Vì con hướng lòng đến Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Lạy Đức Giê-hô-va, xin giải cứu con khỏi kẻ thù;Con đến nương náu mình nơi Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Hỡi Đức Giê-hô-va, xin giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch; Tôi chạy nương náu mình nơi Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9CHÚA ôi, xin giải cứu con khỏi những kẻ thù ghét con,Vì con nương náu mình nơi Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Lạy CHÚA, xin giải cứu tôi khỏi kẻ thù; Tôi trú ẩn nơi Chúa.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Chúa ôi, xin giải cứu tôi khỏi kẻ thù tôi;Tôi ẩn núp trong Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Xin Chúa Hằng Hữu giải thoát con khỏi kẻ thù,Vì con đến ẩn nấp nơi Ngài;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Xin dạy con làm theo ý muốn Chúa,Vì Chúa là Đức Chúa Trời của con;Nguyện Thần tốt lành của ChúaDẫn con vào đất bằng phẳng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, Vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi; Nguyện Thần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng thẳng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Xin dạy con làm theo ý Ngài, vì Ngài là Ðức Chúa Trời của con;Nguyện Thần Linh thánh thiện của Ngài dẫn con trong đất bằng phẳng.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Xin dạy tôi làm theo ý Chúa Vì Ngài là Đức Chúa Trời tôi; Xin thần linh tốt lành của Chúa Hướng dẫn tôi vào vùng đất bằng phẳng.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Xin dạy tôi biết ý muốn Ngài,vì Ngài là Thượng Đế tôi.Xin Thánh Linh nhân lành của Chúađặt tôi đứng trên thế đất bằng phẳng.

Bản Diễn Ý (BDY)

10Xin dạy con làm theo ý Chúa,Vì Ngài là Thượng Đế con,Thần Linh Ngài toàn thiện,Xin dắt con vào lối công bình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Lạy Đức Giê-hô-va, vì danh Ngài, xin cho con được sống;Nhờ đức công chính của Ngài, xin đem linh hồn con khỏi cảnh gian truân.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Hỡi Đức Giê-hô-va, vì cớ danh Ngài, xin hãy làm cho tôi được sống; Nhờ sự công bình Ngài, xin hãy rút linh hồn tôi khỏi gian truân.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Vì cớ danh Ngài, CHÚA ôi, xin cho con được phục hồi sinh lực.Vì đức công chính của Ngài, xin vực linh hồn con ra khỏi cảnh gian truân.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Lạy CHÚA, vì cớ danh Ngài, xin ban sức sống cho tôi; Vì sự công chính của Chúa xin giải cứu tôi khỏi cơn hoạn nạn.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Lạy Chúa, xin cho tôi được sốngđể người ta ca ngợi Ngài.Vì sự nhân từ Chúa,xin hãy cứu tôi ra khỏi mọi gian nan.

Bản Diễn Ý (BDY)

11Vì Danh Chúa Hằng Hữu, xin cho con sống,Do đức công chính Chúa, xin cứu con khỏi gian nan.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Nhờ lòng nhân từ của Chúa, xin tiêu diệt hết mọi kẻ thù của con,Và hủy phá những kẻ áp bức conVì con là đầy tớ Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Nhờ sự nhân từ Chúa, xin hãy diệt hết kẻ thù nghịch tôi, Và hủy hoại những kẻ hà hiếp tôi; Vì tôi là kẻ tôi tớ Chúa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Vì lòng thương xót của Ngài, xin tiêu diệt kẻ thù của con,Và tiêu diệt tất cả những kẻ làm khổ linh hồn con,Vì con là tôi tớ Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Vì lòng nhân từ của Ngài, xin diệt kẻ thù tôi; Xin hủy diệt tất cả những kẻ áp bức tôi, Vì tôi là tôi tớ Chúa.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Vì tình yêu Ngài,xin hãy đánh bại kẻ thù tôi.Xin hãy tiêu diệt mọi kẻ quấy rối tôi,Vì tôi là tôi tớ Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

12Do lòng nhân từ, xin giết sạch kẻ thù,Xin tiêu diệt kẻ làm con khốn khổ,Vì con là đầy tớ Ngài.