So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Ha-lê-lu-gia!Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài!Hãy ca ngợi Ngài trên bầu trời kỳ vĩ của Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài! Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Hãy ca ngợi CHÚA!Hãy ca ngợi Ðức Chúa Trời trong nơi thánh của Ngài;Hãy ca ngợi Ngài trong bầu trời lớn lao vô tận của Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Ha-lê-lu-gia! Hãy ca ngợi Đức Chúa Trời trong đền thánh Ngài; Hãy ca ngợi Chúa quyền năng trong nơi cao cả Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Hãy ca ngợi Chúa!Hãy ca tụng Thượng Đế trong đền thờ Ngài;Hãy tán dương Chúa trên các từng trời hùng vĩ.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Ha-lê-lu-gia!Hãy ca tụng Thượng Đế trong Đền Thánh,Ca tụng Ngài trên khung trời uy linh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Hãy ca ngợi Ngài về các việc quyền năng Ngài!Hãy ca ngợi Ngài theo sự oai nghi vĩ đại của Ngài!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng Ngài! Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của Ngài!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Hãy ca ngợi Ngài về những việc quyền năng của Ngài;Hãy ca ngợi Ngài theo sự uy nghi vĩ đại của Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Hãy ca ngợi Chúa vì những việc quyền năng Ngài; Hãy ca ngợi Chúa vì Ngài vô cùng vĩ đại.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Hãy ca ngợi sức mạnh Ngài,tán tụng Chúa vì sự cao cả của Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Hãy ca tụng Chúa vì các việc kỳ diệu,Ca tụng Ngài vì lòng cao cả vô biên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Hãy thổi kèn mà ca ngợi Ngài,Hãy gảy đàn lia, đàn hạc mà ca tụng Ngài!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài, Gảy đàn sắt đàn cầm mà ca tụng Ngài!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Hãy dùng tiếng kèn ca ngợi Ngài;Hãy dùng đàn lia và hạc cầm ca ngợi Ngài;

Bản Dịch Mới (NVB)

3Hãy dùng kèn để ca ngợi Chúa; Hãy dùng đàn hạc, đàn lia mà ca ngợi Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Hãy thổi hồi kèn vang dội mà ca tụng Chúa.Hãy khảy đờn cầm với đờn sắt mà tán dương Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Ca tụng Chúa bằng tiếng kèn rộn rã,Ca tụng Ngài với đàn tranh, đàn tỳ

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Hãy đánh trống cơm và nhảy múa mà ca ngợi Ngài!Hãy dùng nhạc cụ bằng dây và thổi sáo mà ca tụng Ngài!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Hãy đánh trống cơm và nhảy múa, mà hát ngợi khen Ngài! Hãy gảy nhạc khí bằng dây và thổi sáo, mà ca tụng Ngài!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Hãy dùng trống lục lạc và điệu vũ ca ngợi Ngài;Hãy dùng các đàn dây và các ống sáo ca ngợi Ngài;

Bản Dịch Mới (NVB)

4Hãy đánh trống cơm, nhảy múa để ca ngợi Chúa; Hãy khảy đàn, thổi sáo mà ca ngợi Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Hãy đánh trống cơm và nhảy múa mà ca ngợi Ngài.Hãy dùng nhạc khí bằng dây và sáo mà ca tụng Chúa.

Bản Diễn Ý (BDY)

4Ca tụng Chúa bằng trống cơm điệu vũ,Ca tụng Ngài với huyền cầm, ống tiêu,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Hãy dùng chập chõa dội tiếng,Phèng la vang rền mà ca ngợi Ngài!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Hãy dùng chập chỏa dội tiếng, Mã la kêu rền, mà ngợi khen Ngài!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Hãy dùng các phèng la vang tiếng ca ngợi Ngài;Hãy dùng các khánh chiêng vang rền ca ngợi Ngài;

Bản Dịch Mới (NVB)

5Hãy khua chiêng vang dội để ca ngợi Chúa; Hãy đánh phèn la lớn tiếng mà ca ngợi Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Hãy đánh chập chỏavà phèn la vang rền để ca ngợi Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

5Ca tụng Chúa bằng tiếng chiêng thanh thoát,Ca tụng Ngài với phèng la vang rền,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Mọi sinh vật có hơi thở,Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va!Ha-lê-lu-gia!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Phàm vật chi thở, hãy ca ngợi CHÚA.Hãy ca ngợi CHÚA!

Bản Dịch Mới (NVB)

6Hỡi mọi loài sinh vật hãy ca ngợi CHÚA. Ha-lê-lu-gia!

Bản Phổ Thông (BPT)

6Mọi vật có hơi thở hãy ca ngợi Chúa.Hãy ca tụng Ngài!

Bản Diễn Ý (BDY)

6Tất cả mọi sinh vật, hãy ca tụng Chúa.Ha-lê-lu-gia!