So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân năng lực Ngài, vua sẽ vui mừng; Tại vì sự cứu rỗi Ngài, người sẽ khoái lạc biết bao!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Lạy Đức Giê-hô-va, vua vui mừng nhờ năng lực Ngài,Vì sự giải cứu của Ngài, người hoan hỉ biết bao!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1CHÚA ôi, nhờ sức mạnh của Ngài, vua được vui mừng;Nhờ chiến thắng Ngài ban, người vui vẻ biết bao!

Bản Dịch Mới (NVB)

1Lạy CHÚA, nhờ năng lực Ngài, vua vui mừng, Nhờ sự cứu rỗi Ngài vua vô cùng hân hoan.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Lạy CHÚA, vua vui mừng trong sức mạnh Ngài;vua hớn hở khi được Ngài cứu!

Bản Diễn Ý (BDY)

1Chúa ôi, vua vui mừng nhờ năng lực Chúa,Được cứu giúp, người hân hoan biết bao.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Chúa đã ban cho người điều lòng người ước ao, Không từ chối sự gì môi người cầu xin. (Sê-la)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Chúa đã ban cho người điều lòng người ao ước,Cũng không từ chối điều môi người cầu xin. (Sê-la)

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Ngài đã ban cho người điều lòng người ao ước;Ngài đã không giữ lại điều gì môi người cầu xin. (Sê-la)

Bản Dịch Mới (NVB)

2Ngài ban cho người điều lòng người ao ước, Ngài không từ chối điều miệng người cầu xin. Sê-la.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ngài ban cho vua điều người ao ướcvà không từ chối điều gì người xin. Xê-la

Bản Diễn Ý (BDY)

2Chúa ban điều lòng người mơ ướcKhông từ chối lời môi miệng cầu xin.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Vì Chúa lấy phước lành mà đón rước người; Đội trên đầu người mão triều bằng vàng ròng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Vì Chúa lấy phước lành mà đón rước người;Đội trên đầu người mão triều bằng vàng ròng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ngài đã đón tiếp người bằng biết bao phước hạnh;Ngài đã đội trên đầu người một vương miện bằng vàng ròng.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Vì Ngài tiếp đón người bằng phước lành, Ngài đội trên đầu người mão triều vàng.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Ngài đặt mọi điều tốt đẹp trước mặt ngườivà đội mão triều bằng vàng trên đầu người.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Chúa đãi người thật dồi dào hạnh phúcĐưa lên ngôi, đội cho vương miện vàng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Người cầu xin cùng Chúa sự sống, Chúa bèn ban cho người, Đến đỗi ban cho người ngày lâu dài đời đời vô cùng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Người cầu xin Chúa ban sự sống, và Chúa đã ban cho người,Đến nỗi ban cho người ngày tháng dài lâu vô cùng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Người cầu xin Ngài được bảo toàn mạng sống,Ngài cho người được trường thọ cao niên.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Người xin Ngài sự sống, Ngài ban cho người, Ngài ban cho người những ngày vĩnh cửu.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Người xin được sống lâu, CHÚA liền ban cho,nên năm tháng người kéo dài vô tận.

Bản Diễn Ý (BDY)

4Người cầu xin được sống dài lâuChúa cho đời người dài đến vô tận.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Nhờ sự giải cứu của Chúa, người được vinh hiển lớn thay; Chúa mặc cho người sự sang trọng oai nghi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Nhờ sự giải cứu của Chúa, người được vinh hiển lớn;Chúa mặc cho người sự tôn trọng và oai nghi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Người được vinh hiển lớn nhờ Ngài ban chiến thắng;Ngài cho người được huy hoàng và uy nghi lẫm liệt.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Nhờ sự cứu rỗi Ngài, người được vinh quang vĩ đại. Ngài ban cho người uy nghi, lộng lẫy.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Người được hiển vinh vì Ngài cho người sự đắc thắng.Ngài ban cho người vinh dự và lời ca tụng.

Bản Diễn Ý (BDY)

5Nhờ Chúa cứu, người quang vinh tuyệt đỉnh,Được bao phủ trong vinh dự, uy nghiêm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Chúa đặt người làm sự phước đến mãi mãi, Khiến người đầy dẫy sự vui mừng trước mặt Chúa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Chúa ban cho người phước lành mãi mãi;Sự hiện diện của Chúa khiến người hớn hở, mừng vui.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Ngài ban phước hạnh cho người đến muôn đời,Vì Ngài muốn cho người luôn được vui thỏa trước mặt Ngài,

Bản Dịch Mới (NVB)

6Vì Ngài ban cho người phước lành vĩnh cửu, Ngài ban cho người niềm vui trước mặt Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Ngài luôn ban phước cho người;Ngài khiến người vui mừng vì Ngài ở với người.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Đến thiên thu phúc người hơn ai hếtChúa hiện diện, người phấn khởi vui mừng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Vì vua tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, Nhờ sự nhân từ của Đấng Chí Cao, người sẽ không rúng động.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Vì vua tin cậy Đức Giê-hô-va,Nhờ sự nhân từ của Đấng Chí Cao, Người sẽ không rúng động.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Bởi vì vua tin cậy CHÚA;Nhờ được Ðấng Tối Cao xót thương, nên người không bị rúng động.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Vì vua tin cậy CHÚA, Và nhờ tình thương của Đấng Chí Cao Nên người sẽ không bị rúng động.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Vua thật tin cậy nơi CHÚA.Vì Thượng Đế Chí cao luôn yêu mến ngườicho nên người sẽ không dao động.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Vì vua đặt niềm tin nơi Thượng ĐếNơi Đấng Chí Cao lòng đầy dẫy nhân từVua sẽ không lay chuyển, không suy vong.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Tay Chúa sẽ tìm được các kẻ thù nghịch Chúa; Tay hữu Chúa sẽ kiếm được những kẻ ghét Ngài,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Tay vua sẽ bắt được tất cả kẻ thù của Ngài;Tay phải vua sẽ tóm lấy những kẻ ghét Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Tay Ngài sẽ tìm ra tất cả quân thù của Ngài;Tay phải Ngài sẽ bắt hết những kẻ ghét Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Cánh tay vua sẽ bắt được mọi kẻ thù người. Cánh tay phải vua sẽ nắm được mọi kẻ ghét người.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Tay CHÚA chống lại các kẻ thù nghịch mình;những kẻ ghét Ngài sẽ nếm biết quyền năng Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

8Còn kẻ địch, Chúa sẽ cho lùng bắtPhải, Ngài sẽ vung tay bắt kẻ thù.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Trong lúc Chúa nổi giận, Chúa sẽ làm cho chúng nó như lò lửa hừng; Đức Giê-hô-va sẽ nuốt chúng nó trong khi nổi thạnh nộ, Và lửa sẽ thiêu đốt họ đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Khi Chúa hiện diện,Ngài làm cho chúng như lò lửa hừng;Trong cơn thịnh nộ, Đức Giê-hô-va sẽ nuốt chúngVà lửa sẽ thiêu đốt chúng đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Trong cơn giận, Ngài sẽ biến chúng thành một lò lửa hực;Trong cơn thịnh nộ, CHÚA sẽ nuốt chửng chúng, và lửa hừng sẽ thiêu đốt chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Khi CHÚA xuất hiện, Người sẽ làm cho chúng như ngọn lửa hừng, Trong cơn thịnh nộ, người sẽ nuốt chúng nó. Và lửa sẽ thiêu đốt chúng nó đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Khi Ngài xuất hiện,Ngài sẽ thiêu chúng trong lò lửa.Đang cơn giận, Ngài sẽ thiêu đốt chúng trong lửa.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Chúa xuất hiện đốt họ trong lò lửa,Trong com giận họ bị Ngài hỏa thiêu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Chúa sẽ diệt con cháu chúng nó khỏi mặt đất, Và dòng dõi họ khỏi giữa con cái loài người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Chúa sẽ hủy diệt con cháu chúng khỏi mặt đất,Và dòng dõi chúng khỏi con cái loài người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Ngài sẽ diệt trừ dòng dõi chúng khỏi mặt đất,Và con cháu chúng khỏi giữa con cái loài người.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Người sẽ hủy diệt con cháu chúng khỏi mặt đất, Và dòng dõi họ giữa vòng loài người.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Ngài sẽ diệt gia đình chúng khỏi đất,và con cháu chúng cũng không còn.

Bản Diễn Ý (BDY)

10Con cháu họ tuyệt diệt khỏi mặt đấtKhông còn ai sống sót cõi nhân gian.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Vì chúng nó đã toan hại Chúa, Sanh mưu kế mà chúng nó không thể làm thành được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Dù chúng toan tính chống lại ChúaVà dùng mưu kế hiểm độc, chúng cũng không thể thành công.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Dù chúng có lập kế hoạch thâm độc chống lại Ngài,Dù chúng có toan tính một âm mưu đen tối,Chúng sẽ không bao giờ thành công,

Bản Dịch Mới (NVB)

11Dù chúng bày mưu ác, lập kế dữ chống người, Thì chúng cũng không thể thành công.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Chúng âm mưu ác nghịch cùng Ngài,nhưng mưu mô chúng bất thành.

Bản Diễn Ý (BDY)

11Chống đối Chúa, họ mưu toan ác kếChẳng bao giờ hy vọng được thành công,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Chúa sẽ khiến chúng nó xây lưng, Sửa dây cung Chúa lẩy mặt chúng nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Chúa sẽ khiến chúng quay lưng bỏ chạy,Ngài giương cung nhắm vào mặt chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Vì Ngài sẽ làm cho chúng phải quay lưng bỏ chạy,Khi Ngài giương cung nhắm ngay mặt chúng bắn vào.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Vì người sẽ làm cho chúng quay lưng bỏ chạy, Người sẽ giương cung nhắm vào mặt chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Ngài khiến chúng nó xoay lưngkhi Ngài nhắm tên bắn chúng nó.

Bản Diễn Ý (BDY)

12Chỉ còn cách quay lưng chạy trốnKhi nhìn ra tay Chúa đã giương cung!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài được tôn cao trong sự năng lực Ngài! Thì chúng tôi sẽ ca hát và ngợi khen quyền năng của Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Lạy Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài được tôn cao trong sức mạnh Ngài!Chúng con sẽ hát xướng và ngợi ca quyền năng của Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13CHÚA ôi, Ngài luôn được tôn cao vì quyền năng của Ngài.Chúng con sẽ ca hát và chúc tụng quyền năng của Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Lạy CHÚA, Ngài sẽ đuợc tôn cao trong năng lực Ngài. Chúng tôi sẽ hát và ca ngợi quyền năng Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Lạy CHÚA, chúng tôi sẽ tôn cao Ngài bằng bài ca,Sẽ ca ngợi quyền năng cao cả của Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

13Tán dương Thượng Đế đầy năng lựcChúng con xin ca tụng Chúa quyền oai!