So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Lạy Đức Giê-hô-va, xin biện minh cho con,Vì con đã bước đi trong sự liêm chính;Con tin cậy Đức Giê-hô-va, không hề nao núng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi, vì tôi đã bước đi trong sự thanh liêm, Tôi cũng nhờ cậy Đức Giê-hô-va, không xiêu tó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1CHÚA ôi, xin minh oan cho con,Vì con đã bước đi cách thanh liêm,Vì con đã tin cậy CHÚA một cách không nao núng.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Lạy CHÚA, xin xét cho tôi Vì tôi sống liêm khiết,Tôi đã tin cậy nơi CHÚA, Không hề lay chuyển.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Lạy CHÚA, xin hãy bênh vực tôivì tôi sống đời thanh liêm.Tôi đã tin cậy nơi Ngài,không hề lay động.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Chúa Hằng Hữu ôi, xin xét xử con,Vì con ngay thẳng vâng lời Ngài,Và tin cậy Ngài, không nao núng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Đức Giê-hô-va ôi! Xin tra xét và thử thách con,Dò xét lòng dạ và tâm trí con.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy dò xét và thử thách tôi, Rèn luyện lòng dạ tôi,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2CHÚA ôi, xin tra xét con và thử nghiệm con,Xin dò xem lòng dạ con và tâm trí con;

Bản Dịch Mới (NVB)

2Lạy CHÚA, xin xem xét và thử thách tôi, Xin rèn luyện lòng dạ, tâm trí tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Lạy CHÚA, xin hãy thử nghiệm tôi;dò xét lòng dạ và tâm trí tôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Chúa Hằng Hữu ôi,Xin tra xét, thử thách con,Thăm dò tâm trí con,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Vì sự nhân từ Chúa ở trước mặt con,Và con luôn đi theo chân lý của Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Vì sự nhân từ Chúa ở trước mặt tôi, Tôi đã đi theo lẽ thật của Chúa,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Vì tình thương của Ngài hằng ở trước mặt con,Và con đã bước đi trong chân lý của Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Vì tình yêu thương Ngài ở trước mặt tôi, Tôi bước đi trong chân lý của Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Tôi thấy được tình yêu CHÚA nên tôi sống trong chân lý Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Vì con ngưỡng mộ đức nhân từ Chúa,Và sống theo chân lý Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Con không ngồi chung với kẻ dối trá,Cũng chẳng giao du với bọn đạo đức giả.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Tôi không ngồi chung cùng người dối trá, Cũng chẳng đi với kẻ giả hình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Con không ngồi chung với những kẻ dối gian;Con cũng không đi chung với những kẻ đạo đức giả.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Tôi không ngồi chung với người gian trá, Cũng không giao thiệp với kẻ đạo đức giả.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Tôi không giao du với người dối trá,cũng không kết bạn với kẻ che giấu tội lỗi mình.

Bản Diễn Ý (BDY)

4Con không hòa mình với kẻ dối trá,Cũng chẳng kết giao cùng bọn đạo đức giả.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Con ghét bọn làm ác,Chẳng chịu ngồi chung với kẻ gian tà.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Tôi ghét bọn làm ác, Chẳng chịu ngồi chung với kẻ dữ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Con ghét sự hội hiệp của những kẻ bất lương;Con sẽ không ngồi chung với những kẻ gian ác.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Tôi ghét bọn người gian ác, Và không ngồi chung với những kẻ dữ.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Tôi ghét giao du với kẻ ác,không ngồi chung với bọn gian tà.

Bản Diễn Ý (BDY)

5Con thù ghét phường ác nhân,Cũng chẳng giao du với kẻ tội lỗi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Lạy Đức Giê-hô-va, con sẽ rửa tay trong sự vô tội,Và đi vòng quanh bàn thờ của Ngài,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ rửa tay tôi trong sự vô tội, Và đi vòng xung quanh bàn thờ của Ngài;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Con rửa tay để xác định con vô tội đối với việc chúng làm.CHÚA ôi, con sẽ đi với ban phụng tế quanh bàn thờ Ngài,

Bản Dịch Mới (NVB)

6Lạy CHÚA, tôi rửa tay tôi trong sự vô tội, Và đi quanh bàn thờ Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Lạy CHÚA, tôi rửa tay để chứng tỏ mình vô tội,rồi bước đến bàn thờ Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Chúa Hằng Hữu ôi,Con sẽ rửa tay, tỏ lòng trong sạch,Bước đến bàn thờ,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Để lớn tiếng tạ ơnVà thuật lại các công việc lạ lùng của Chúa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Hầu cho nức tiếng tạ ơn, Và thuật các công việc lạ lùng của Chúa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Ðể con có thể cất tiếng tạ ơn Ngài,Và cao rao những việc kỳ diệu của Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Tôi cất tiếng cảm tạ, Và loan truyền mọi công việc diệu kỳ của Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Tôi lớn tiếng ca ngợi và thuật lạinhững phép lạ Ngài làm.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Để lớn tiếng cảm tạ Chúa,Và kể lại những việc kỳ diệu của Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Lạy Đức Giê-hô-va, con yêu mến ngôi nhà Ngài ở,Và nơi vinh quang Ngài ngự.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi ưa nơi ở của nhà Ngài, Và chốn ngự của sự vinh hiển Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8CHÚA ôi, con yêu mến nhà Ngài, nơi Ngài ngự,Nơi vinh hiển của Ngài hiện diện.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Lạy CHÚA, tôi yêu mến đền Ngài ở và nơi vinh quang Ngài ngự.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Lạy CHÚA, tôi yêu đền thánh, nơi Ngài ngự,chỗ có vinh hiển Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

8Chúa Hằng Hữu ôi,Con yêu mến Nhà Chúa,Chỗ Ngài hiện diện, rạng hào quang.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Xin đừng cất linh hồn con đi chung với tội nhân,Cũng đừng dứt mạng sống con cùng với bọn khát máu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Cầu Chúa chớ cất linh hồn tôi chung với tội nhân, Cũng đừng trừ mạng sống tôi với người đổ huyết;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Xin đừng cất linh hồn con chung với những kẻ tội lỗi;Hoặc lấy mạng con chung với kẻ gây đổ máu người ta,

Bản Dịch Mới (NVB)

9Xin chớ cất linh hồn tôi đi cùng với những người tội lỗi, Cũng đừng cất mạng sống tôi chung với những kẻ khát máu.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Xin chớ giết tôi chung với kẻ có tội,hoặc cất mạng sống tôi chung với kẻ giết người.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Xin đừng cất mạng con cùng với bọn tội ác,Đừng giết con chung với lũ sát nhân;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Tay chúng làm chuyện xấu xa,Tay phải chúng đầy của hối lộ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Trong tay chúng nó có gian ác, Tay hữu họ đầy dẫy hối lộ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Những kẻ mà trong tay đã có sẵn âm mưu hiểm độc,Và trong tay phải chúng đã nắm đầy của hối lộ.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Là những kẻ có tay gian ác, Tay phải chúng đầy của hối lộ.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Trong lòng chúng nó đầy dẫy gian ác,chúng nhận hối lộ để làm quấy.

Bản Diễn Ý (BDY)

10Bàn tay họ bẩn thỉu nhơ nhuốc,Tay phải họ vơ đầy của hối lộ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Còn con, con sẽ bước đi trong sự liêm chính,Xin cứu chuộc con và thương xót con.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Còn tôi, tôi sẽ bước đi trong sự thanh liêm, Xin hãy chuộc tôi, và thương xót tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Nhưng con, con sẽ bước đi trong sự thanh liêm;Xin giải cứu con, và tỏ lòng khoan dung đối với con.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Còn tôi, tôi sống liêm khiết. Xin cứu chuộc và thương xót tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Nhưng tôi đã sống một đời thanh liêm,nên xin Ngài hãy giải cứuvà thương xót tôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

11Còn con sẽ sống liêm khiết trong sạch,Xin cứu con, ban ân huệ cho con.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Chân con đứng trên đất bằng phẳng;Con sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va giữa hội chúng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Chân tôi đứng trên đường bằng thẳng; Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va trong các hội chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Nguyện chân con được đứng vững trên nơi bằng phẳng;Ðể ở giữa các đại hội, con sẽ chúc tụng CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Chân tôi đứng vững trên đất bằng, Tôi sẽ ca tụng CHÚA trong các hội chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Tôi đứng một nơi vững vàng.Lạy CHÚA, tôi ca ngợi Ngài giữa buổi hội lớn.

Bản Diễn Ý (BDY)

12Nơi đất bằng, chân con đứng vững,Giữa đại hội, luôn ca tụng Thượng Đế con.