So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HMOWSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

1Au Yawmsaub, thaum koj chimthov koj tsis txhob cem kuv,thaum koj npau taws tsis txhob nplawm kuv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Đức Giê-hô-va ôi! xin chớ nổi thạnh nộ mà quở trách tôi, Cũng đừng nóng giận mà sửa phạt tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Đức Giê-hô-va ôi! Xin chớ nổi cơn thịnh nộ mà quở trách con,Cũng đừng nóng giận mà sửa phạt con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1CHÚA ôi, xin đừng khiển trách con trong khi Ngài nóng giận;Xin đừng sửa phạt con giữa cơn thịnh nộ của Ngài,

Bản Dịch Mới (NVB)

1Lạy CHÚA, trong cơn giận, xin Ngài đừng quở trách tôi, Trong cơn thịnh nộ, xin Ngài chớ trừng phạt tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Lạy CHÚA, xin đừng sửa phạt tôiđang khi Ngài nổi giận.Đừng trừng trị tôi đang khi Ngài bực tức.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

2Rau qhov koj rab xub twb txeem rau hauv kuv,koj txhais tes twb poob rau saum kuv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Vì các mũi tên Chúa gắm mình tôi, Và tay Chúa đè nặng trên tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Vì các mũi tên của Chúa cắm vào mình conVà tay Chúa đè nặng trên con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Vì các mũi tên của Ngài đã ghim thấu vào con,Và tay Ngài đã đè nặng trên con.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Vì các mũi tên Ngài găm vào mình tôi, Và cánh tay Ngài đè nặng trên tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Các mũi tên CHÚA làm tổn thương tôi,tay CHÚA hành hại tôi.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

3Vim yog koj chim kuv lub cev thiaj nyob tsis tus,vim yog kuv ua txhaumkuv tej pob txha thiaj mob ntsoog qees.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Bởi cơn giận Chúa, thịt tôi chẳng nơi nào lành; Tại cớ tội lỗi tôi, xương cốt tôi chẳng được an nghỉ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Bởi cơn giận của Chúa,Da thịt con chẳng nơi nào lành;Vì tội lỗi con,Xương cốt con không còn nguyên vẹn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Vì cơn giận của Ngài, thân thể con không chỗ nào lành lặn;Vì tội lỗi của con, các xương con chẳng cái nào lành mạnh;

Bản Dịch Mới (NVB)

3Vì cơn phẫn nộ của Ngài, thân thể tôi không được lành mạnh. Vì tội lỗi tôi, xương cốt tôi không được bình an.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Toàn thân tôi đau yếu vì bị Ngài trừng phạt.Vì tội lỗi tôi, thịt xương tôi không còn lành lặn.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

4Kuv tej kev txhaumnyab dhau kuv taubhau lawm,yog lub nra uas hnyav dhau kuv lub zog.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Vì sự gian ác tôi vượt qua đầu tôi; Nó nặng quá cho tôi, khác nào một gánh nặng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Vì sự gian ác của con chất chồng vượt quá đầu con;Chúng đè trên con khác nào một gánh nặng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Vì các tội lỗi của con đã chồng chất cao quá đầu con;Chúng giống như một gánh nặng, đè nặng quá sức con.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Vì tội ác tôi vượt quá đầu tôi, Như một gánh nặng, nặng quá cho tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Tội lỗi tôi tràn ngập tôi,đè trên tôi như gánh nặng.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

5Vim yog kuv ruam kuv tej kiavtxhab thiaj lwj zuj zus tuaj thiab tsw,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Tại cớ khờ dại tôi, Các vít thương tôi thối tha và chảy lở.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Vì con ngu dại,Các vết thương của con hôi thối và lở loét.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Những vết thương của con đã trở nên hôi thối và nung mủ,Bởi vì con đã ngu dại.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Vì sự ngu dại của tôi, Các vết thương tôi hôi thối và mưng mủ.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Vì các lỗi lầm tôi nên những vết lở của tôi tanh hôi và làm độc.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

6kuv khoov thiab pau heev,kuv taug kev quaj qas ntsuavib hnub tsaus ntuj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Tôi bị đau đớn và khòm cúp xuống; Trọn ngày tôi đi buồn thảm;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Con đau đớn tột cùng, khòm lưng, cúi mặt;Con bước đi sầu thảm suốt ngày.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Con phải cúi khom và khòm cụp xuống;Con vừa đi vừa rên rỉ suốt ngày,

Bản Dịch Mới (NVB)

6Tôi quỵ xuống, gục đầu rất thấp, Suốt ngày tôi đi lang thang buồn thảm.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Tôi đi khòm lưng;suốt ngày buồn thảm.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

7Kuv lub duav kub lug,thiab kuv lub cev nyob tsis tus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Vì cớ lửa hừng thiêu đốt lưng tôi, Và thịt tôi chẳng nơi nào lành.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Vì lưng con nóng bỏng như thiêu đốt,Và thịt da con chẳng có chỗ lành.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Vì gan ruột con như bị lửa hừng thiêu đốt,Da thịt con chẳng còn lành lặn chỗ nào.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Vì tâm can tôi nóng như thiêu đốt.Thân thể tôi không được lành mạnh.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Thân thể tôi nóng sốt,tứ chi tôi đau nhức.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

8Kuv lub cev ntshaus tagkuv ib ce ntsoog tag,kuv ntsaj laws vim yog siab fab tag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Tôi mệt nhọc và rêm nhiều quá, Tôi la hét vì cớ lòng tôi bồn chồn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Con mỏi mòn và kiệt sức,Con rên la vì khốn khổ trong lòng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Con có cảm tưởng như hoàn toàn bị kiệt lực và bị nghiền nát;Con cứ rên rỉ than van, vì lòng con luôn lo lắng bồn chồn.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Tôi mòn mỏi và hoàn toàn bị kiệt lực.Tôi than thở vì lòng bối rối.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Tôi yếu ớt và xây xẩm.Tôi rên rỉ vì đau buồn.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

9Au tus Tswv, tej uas kuv xav xav yuavkoj yeej paub huvsi,qhov uas kuv quaj quaj seev seevkoj yeej hnov huvsi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Chúa ôi! các sự ao ước tôi đều ở trước mặt Chúa, Sự rên siết tôi chẳng giấu Chúa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Chúa ôi! Mọi ao ước của con đều ở trước mặt Chúa,Tiếng thở than của con chẳng giấu được Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Chúa ôi, mọi ước nguyện của con đều ở trước mặt Ngài;Nỗi thở than của con chẳng thể giấu được Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Lạy Chúa, Ngài biết tất cả lòng mong ước của tôi, Tiếng rên xiết của tôi cũng không giấu được Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Lạy CHÚA Ngài biết các nhu cầu tôi;tiếng khóc tôi không giấu được CHÚA.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

10Kuv lub plawv dhia thiab kuv lub zog ploj tag,thiab kuv qhov muag pom kev tsis meej lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Lòng tôi hồi hộp, sức tôi mỏn đi; Sự sáng mắt tôi cũng thiếu mất nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Tim con hồi hộp, sức con suy tàn;Mắt con cũng không còn sáng nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Lòng con luôn hồi hộp; sức lực con tiêu tan;Ngay cả thị lực của con cũng biến mất.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Lòng tôi hồi hộp, sức lực tôi suy yếu. Ngay cả ánh sáng mắt tôi cũng không còn.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Tim tôi hồi hộp,sức lực tôi tiêu tan. Mắt tôi mù lòa.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

11Kuv tej kwvluag phoojywgsawv deb deb ntawm kuv txojkev mob nkeeg,thiab kuv kwvtij neej tsalos kuj sawv deb ntawm kuv thiab.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Các người thương tôi và những bạn tôi đều đứng xa vạ tôi, Còn bà con tôi ở cách xa tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Khi con gặp tai ương, những người thân thương, bè bạn đều lánh mặt con,Bà con thân thích cũng đứng xa con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Những người con yêu thương và bạn bè của con đều xa lánh con khi con bị sửa phạt;Những người bà con của con cũng đứng tránh từ đằng xa.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Những người yêu thương tôi và bè bạn đều tránh xa khi tôi bị hoạn nạn, Và những người bà con thì xa lánh.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Vì các thương tích tôi,cho nên bạn hữu và láng giềng đều xa lánh,còn các thân nhân cũng tránh né.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

12Cov neeg uas nrhiav txov kuv txojsiatwb npaj cuab ntxiab cuab hlua rau kuv,cov neeg uas xav ua rau kuv mobpheej hais txog qhov uas ua kom puam tsuaj,thiab xav txog qhov uas yuav sawv twv kuvib hnub tsaus ntuj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Những kẻ tìm giết mạng sống tôi gài bẫy tôi, Kẻ tìm hại tôi nói điều dữ, Và trọn ngày toan sự phỉnh gạt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Những kẻ tìm giết con, gài bẫy con,Những người muốn hại con luôn nói đến hủy diệt,Và toan tính dối gạt suốt ngày.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Những kẻ muốn giết con đã gài bẫy để hại mạng sống con;Những kẻ tìm cách làm tổn thương con trù ẻo con, mong cho con sớm bị tiêu diệt;Suốt ngày chúng bàn tính những cách để phản bội lọc lừa.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Những kẻ tìm giết mạng sống tôi gài bẫy sập tôi, Những kẻ muốn hại tôi nói điều phá hoại, Và suốt ngày suy tính chuyện lừa gạt.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Có kẻ giăng bẫy định giết tôi.Những kẻ rắp tâm hại tôi lập mưu ác;suốt ngày chúng tính chuyện dối gạt.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

13Tiamsis kuv ua yam li tus lag ntseg tsis hnov,kuv ua yam li tus ruam tsis qheb ncauj hais li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Nhưng tôi như kẻ điếc, không nghe chi, Như người câm, không mở miệng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Nhưng con như kẻ điếc không nghe,Như người câm không mở miệng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Nhưng con, con như người điếc chẳng thèm nghe,Như người câm chẳng thèm nói.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Còn tôi như kẻ điếc không nghe, Như người câm không mở miệng.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Tôi như người điếc, không nghe thấy gì.Tôi như kẻ câm, chẳng nói tiếng nào.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

14Kuv zoo yam nkaus li tus uas tsis hnov lus,thiab zoo li tus uas lub qhov ncaujtsis muaj lus cem.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Tôi đã trở nên như người không nghe, Như người chẳng có lời đối lại ở trong miệng mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Thật, con trở nên như người không nghe,Miệng chẳng biết đối đáp lời nào.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Thật vậy, con giống như một người không nghe không biết;Miệng con chẳng màng tranh cãi với chúng làm gì.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Phải, tôi như người không nghe, Miệng không có lời đối đáp.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Tôi như người không biết nghe,chẳng đáp một lời.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

15Au Yawmsaub, kuv tos rawv koj.Au tus Tswv uas yog kuv tus Vajtswv,koj yog tus uas yuav teb kuv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Vì, Đức Giê-hô-va ôi! tôi để lòng trông cậy nơi Ngài, Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi, Chúa sẽ đáp lại;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Vì Đức Giê-hô-va ôi! Con để lòng trông cậy nơi Ngài,Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con, Chúa sẽ đáp lời con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Vì CHÚA ôi, con chỉ trông cậy nơi Ngài mà thôi;Xin nhậm lời con, lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của con.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Vì, lạy CHÚA, tôi trông cậy nơi Ngài, Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời tôi, chính Ngài sẽ đáp lời.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Lạy CHÚA, tôi tin cậy nơi Ngài.Lạy CHÚA là Thượng Đế tôi, Ngài sẽ trả lời.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

16Kuv thov hais tias, “Thov tsis txhob cia lawvzoo siab luag hnyos kuv,yog cov uas khav rau thaum kuv plam taw.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Vì tôi có nói rằng: Nguyện chúng nó chớ mừng rỡ vì cớ tôi! Khi chân tôi xiêu tó, chúng nó dấy lên cách kiêu ngạo cùng tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Vì con nói: “Xin đừng để chúng mừng rỡ vì con.Cũng chớ để chúng vênh mặt khi chân con vấp ngã.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Vì con đã nói, “Chúng sẽ chẳng được vui mừng vì cớ tôi đâu;Dù chân tôi có trợt, nhưng chúng sẽ chẳng có dịp để lên mình.”

Bản Dịch Mới (NVB)

16Tôi nói: xin đừng để chúng vui mừng vì tôi, Đừng để chúng tự tôn nghịch cùng tôi khi chân tôi vấp ngã.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Tôi thưa, “Xin đừng để chúng cười nhạohay huênh hoang khi tôi bị thua thiệt.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

17Rau qhov kuv twb yuav ntogthiab kuv muaj mob tsis tu li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Tôi gần sa ngã, Nỗi đau đớn vẫn ở trước mặt tôi;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Con sắp ngã quỵ,Nỗi đớn đau vẫn dai dẳng bên mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Vì con sắp ngã rồi,Nỗi đau đớn của con hằng ở trước mặt con.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Vì tôi sắp ngã, Nỗi đau đớn hằng ở trước mặt tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Tôi sắp chết, tôi không thể quên những đau đớn tôi.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

18Kuv lees kuv lub txim,kuv ntxhov siab rau kuv tej kev txhaum.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Vì tôi sẽ xưng gian ác tôi ra, Tôi buồn rầu vì tội lỗi tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Con xưng gian ác con ra,Con buồn rầu vì tội lỗi con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Con xưng nhận tội lỗi của con;Con rất khổ tâm vì tội của con.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Tôi xưng nhận tội ác của tôi, Tôi buồn rầu vì tội lỗi tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Tôi xưng tội tôi ra;các tội lỗi tôi khiến tôi bối rối.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

19Cov uas lam uakuv cov tshawj chim do do xwb muaj zog npho,thiab cov uas kuv tsis tau ua txhaum raulos ntxub kuv kuj muaj coob kawg li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Nhưng kẻ thù nghịch tôi còn sống và mạnh, Các kẻ ghét tôi vô cớ thì nhiều;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Nhưng kẻ thù con vẫn sống và khỏe mạnh,Những kẻ ghét con vô cớ cũng nhiều.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Những kẻ thù của con hăng say, mạnh bạo, và nhiều thay!Chúng ghét con thật vô cớ.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Nhưng những kẻ thù nghịch tôi vẫn sống và mạnh mẽ, Còn những kẻ ghét tôi vô cớ thật nhiều.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Những kẻ thù nghịch tôi mạnh dạn,lắm người ghét tôi vô cớ.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

20Cov uas ua phem pauj kuv tej kev zookuj tawm tsam kuv,vim yog kuv ua qhov zoo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Còn những kẻ lấy dữ trả lành Cũng là cừu địch tôi, bởi vì tôi theo điều lành.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Còn những kẻ lấy dữ trả lành chống đối con,Vì con quyết tâm theo đuổi điều lành.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Chúng là những kẻ lấy điều ác báo đáp cho điều thiện;Chúng chống đối con, vì con quyết tâm đi theo điều thiện.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Những kẻ lấy ác trả thiện, Chúng vu cáo tôi vì tôi theo điều thiện.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Chúng lấy dữ trả lành.Chúng chống đối tôi,vì tôi muốn làm điều ngay thẳng.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

21Au Yawmsaub, thov tsis txhob tso kuv tseg.Au kuv tus Vajtswv,thov tsis txhob nyob deb ntawm kuv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Đức Giê-hô-va ôi! xin chớ lìa bỏ tôi. Đức Chúa Trời tôi ôi! xin chớ cách xa tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Đức Giê-hô-va ôi! Xin chớ lìa bỏ con.Đức Chúa Trời của con ôi! Xin đừng ở cách xa con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21CHÚA ôi, xin đừng bỏ con;Ðức Chúa Trời của con ôi, xin đừng xa cách con.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Lạy CHÚA, xin đừng từ bỏ tôi. Lạy Đức Chúa Trời tôi, xin chớ xa cách tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

21CHÚA ôi, xin đừng lìa bỏ tôi;Lạy Thượng Đế, xin đừng bỏ đi.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

22Au tus Tswv uas yog kuv lub chaw cawm dim,cia li maj nroos los pab kuv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Chúa ôi! Chúa là sự cứu rỗi tôi. Hãy mau mau đến tiếp trợ tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Chúa ôi! Chúa là sự cứu rỗi của con,Xin mau mau đến cứu giúp con!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Xin mau mau đến cứu giúp con;Lạy Chúa, Ðấng Giải Cứu của con.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Lạy Chúa, là Đấng cứu rỗi tôi, Xin hãy mau mau giúp đỡ tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Xin hãy mau mau đến giúp tôi,lạy CHÚA là Đấng Cứu Chuộc tôi.