So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Phổ Thông(BPT)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Phổ Thông (BPT)

1Rồi Mô-se và toàn dân Ít-ra-en hát bài ca sau đây cho CHÚA:“Tôi sẽ hát cho CHÚA,vì Ngài đáng tôn kính.Ngài đã xô ngựa và người lái quân xa xuống biển.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Đoạn, Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên hát bài ca nầy cho Đức Giê-hô-va, rằng: Tôi ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm. Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cỡi ngựa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Bấy giờ, Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên hát lên bài ca nầy cho Đức Giê-hô-va:“Tôi ca tụng Đức Giê-hô-va,Vì Ngài rất cao cả uy nghiêm.Ngài đã ném xuống biểnNgựa và người cưỡi ngựa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1 Bấy giờ Mô-sê và dân I-sơ-ra-ên hát bài ca nầy dâng lên CHÚA: “Tôi ca ngợi CHÚA, vì Ngài đã chiến thắng vẻ vang; Chiến mã và kỵ binh đều bị Ngài quăng xuống biển.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên hát bài ca này để ca ngợi CHÚA: “Tôi sẽ ca ngợi CHÚAVì Ngài vô cùng cao cả. Ngựa lẫn người cỡi ngựa. Đều bị Chúa lùa xuống biển.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Ta ca ngợi Chúa Vĩnh HằngVì Ngài chiến thắng huy hoàng vẻ vang.Chúa đưa tay ném vào biển cảĐoàn ngựa chiến lẫn quân kỵ mã

Bản Phổ Thông (BPT)

2CHÚA ban cho tôi sức lực và khiến tôi ca hát;Ngài đã cứu tôi.Ngài là Thượng Đế tôi,Nên tôi sẽ ca tụng Ngài.Ngài là Thượng Đế của tổ tiên tôi,Tôi sẽ tôn kính Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Đức Giê-hô-va là sức mạnh và sự ca tụng của tôi: Ngài đã trở nên Đấng cứu tôi. Ngài là Đức Chúa Trời tôi, tôi ngợi khen Ngài; Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tôi tôn kính Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là bài ca của tôi:Ngài là Đấng cứu rỗi tôi.Ngài là Đức Chúa Trời tôi, tôi tôn ngợi Ngài;Là Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tôi tôn kính Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2 CHÚA là sức mạnh và bài ca của tôi;Ngài là Ðấng Giải Cứu của tôi;Ngài là Ðức Chúa Trời của tôi, tôi ca ngợi Ngài;Ngài là Ðức Chúa Trời của tổ tiên tôi, tôi tôn ngợi Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

2CHÚA là sức mạnh và là bài ca của tôi, Ngài là Đấng Cứu Rỗi tôi. CHÚA là Đức Chúa Trời tôi, tôi ca ngợi Ngài, Là Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, Đấng tôi tôn đại.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Với ta, Chúa là sức mạnh, bài caĐấng giải cứu là Giê-hô-va.Chúa là Chân Thần ta hằng ca tụngLà Thượng Đế tổ tiên ta thờ phụng

Bản Phổ Thông (BPT)

3CHÚA là chiến sĩ;Danh Ngài là CHÚA.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Đức Giê-hô-va là một chiến sĩ; Danh Ngài là Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Đức Giê-hô-va là một chiến sĩ;Danh Ngài là Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3 CHÚA là một Chiến Sĩ;Danh Ngài là CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

3CHÚA là chiến sĩ Danh Ngài là CHÚA.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Chúa là Danh Tướng anh hùngGiê-hô-va chính là Danh Ngài dùng.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Ngài đã xô quân xa và binh sĩ của Ai-cập xuống biển sâu.Những sĩ quan tài giỏi nhất của vuađều bị chết đuối ở Hồng hải.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Ngài đã ném xuống biển binh xa Pha-ra-ôn và cả đạo binh của người; Quan tướng kén chọn của người đã bị đắm nơi Biển Đỏ,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Ngài đã ném xuống biển chiến xa và cả quân lực Pha-ra-ôn;Quan tướng ưu tú của người bị nhận chìm trong Biển Đỏ,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4 Ngài quăng xuống biển các xe chiến mã của Pha-ra-ôn và quân đội của vua ấy;Những sĩ quan tinh nhuệ của vua ấy đã chìm sâu trong Hồng Hải.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Xe chiến mã và quân lính của Pha-ra-ôn, Đều bị Ngài lùa xuống biển, Sĩ quan ưu tú nhất của Pha-ra-ôn, Đều chết chìm dưới Biển Đỏ.

Bản Diễn Ý (BDY)

4,5Ngài ném tướng sĩ và chiến xa xuống biển.Các sĩ quan Ai-cập tinh luyệnĐều chìm lỉm dưới sóng bạc đầuNhư đá sỏi chìm xuống đáy biển sâu.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Nước sâu vùi lấp chúng,chúng chìm xuống đáy biển như viên đá.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Những lượn sóng đã vùi lấp họ rồi; Họ chìm đến đáy biển như một hòn đá vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Vực thẳm đã vùi lấp họ;Họ chìm xuống đáy biển sâu như một hòn đá.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5 Nước phủ ngập chúng;Chúng như một cục đá chìm xuống biển sâu.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Nước sâu che phủ họ. Như viên đá, họ chìm xuống đáy biển.

Bản Diễn Ý (BDY)

4,5Ngài ném tướng sĩ và chiến xa xuống biển.Các sĩ quan Ai-cập tinh luyệnĐều chìm lỉm dưới sóng bạc đầuNhư đá sỏi chìm xuống đáy biển sâu.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Lạy CHÚA, tay phải Ngài mạnh mẽ lạ lùng.Lạy CHÚA, tay phải Ngàiđánh tan kẻ thù ra từng mảnh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Hỡi Đức Giê-hô-va! Tay hữu Ngài có sức mạnh vinh hiển thay. Hỡi Đức Giê-hô-va! Tay hữu Ngài hủy quân nghịch tan đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Lạy Đức Giê-hô-va! Tay phải Ngài rạng ngời quyền uy.Lạy Đức Giê-hô-va! Tay phải Ngài nghiền nát quân thù.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6 Lạy CHÚA, tay phải Ngài bày tỏ quyền năng vinh hiển;Lạy CHÚA, tay phải Ngài đánh quân giặc tan tành.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Lạy CHÚA, cánh tay phải Chúa đầy quyền uy, Tay phải CHÚA dẹp tan quân thù.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Lạy Chúa Thánh, cánh tay Ngài vô cùng linh hoạtTay phải Ngài đập quân thù tan nát.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Trong trận đại thắng,Ngài tiêu diệt những kẻ chống nghịch Ngài.Cơn giận Ngài tiêu diệt chúng,Như lửa hừng thiêu đốt rơm rạ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Bởi sự cả thể của oai nghiêm Ngài, Đánh đổ kẻ dấy nghịch cùng mình. Ngài nổi giận phừng phừng, Đốt họ cháy như rơm rạ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Bằng sự uy nghiêm cao cả,Ngài đánh đổ kẻ thù nghịch.Ngài nổi giận phừng phừng,Thiêu đốt họ như rơm rạ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7 Với đại quyền oai hùng, Ngài đánh đổ những kẻ chống nghịch Ngài;Ngài nổi cơn thịnh nộ, chúng bị thiêu rụi như rơm.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Với uy quyền vô cùng vĩ đại, Chúa ném kẻ chống đối xuống đất, Với lửa giận phừng phừng, Chúa thiêu họ khác nào rơm rác.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Ngài đánh phá địch bằng đức uy cao cảLửa giận Ngài thiêu chúng cháy như rạ

Bản Phổ Thông (BPT)

8Chỉ cần một luồng hơi thở của Ngài,Nước dồn lại thành đống.Nước chảy cuồn cuộn,dựng đứng lên như tấm vách;Nước sâu trở thành cứng như đá giữa biển.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Lỗ mũi Ngài thở hơi ra, nước bèn dồn lại, Lượn sóng đổ dựng như một bờ đê; Vực sâu đọng lại nơi rún biển.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Hơi thở từ lỗ mũi Ngài khiến nước dồn lại,Các dòng nước dựng đứng như một bức tường;Nước sâu đóng băng trong lòng biển.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8 Hơi từ lỗ mũi Ngài thở ra, nước đại dương liền dồn lại;Nước biển dựng đứng như một bức tường;Nước ở giữa lòng biển sâu khựng lại.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Hơi thở từ môi Chúa dồn nước lên cao, Nước đang chảy dừng lại như bức tường, Nước sâu đông đặc giữa lòng đại dương.

Bản Diễn Ý (BDY)

8Chúa thổi hơi ra, nước biển dồn từng đốngNước xây thành, dựng đứng và ngưng đọngNgay giữa lòng trùng dương man mác.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Kẻ thù chúng con khoe khoang bảo rằng,‘Ta sẽ rượt theo và bắt kịp chúng.Ta sẽ cướp các tài sản chúng;Ta sẽ tha hồ chiếm đoạt.Ta sẽ rút gươm ra,Tay ta sẽ tiêu diệt chúng.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Quân nghịch rằng: Ta đuổi theo, ta sẽ đuổi kịp, Ta sẽ chia phân của giặc; Tâm hồn ta sẽ thỏa nguyện nơi họ; Ta rút gươm ra, tay ta hủy diệt họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Địch quân nói rằng: ‘Ta đuổi theo; ta sẽ bắt kịp;Ta sẽ chia nhau chiến lợi phẩm.Thèm muốn của ta sẽ được thỏa mãn.Ta rút gươm ra; tay ta sẽ tiêu diệt họ.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9 Quân thù bảo nhau,‘Ta sẽ truy đuổi, ta sẽ đuổi kịp chúng,Ta sẽ chia nhau chiến lợi phẩm,Ta sẽ tha hồ cướp lấy của cải chúng;Ta sẽ vung gươm lên và thẳng tay tiêu diệt chúng.’

Bản Dịch Mới (NVB)

9Địch quân khoác lác: ‘Ta đuổi theo, ta sẽ bắt kịp, Ta sẽ chia nhau chiến lợi phẩm Tha hồ mà chiếm đoạt! Ta vung gươm tiêu diệt quân thù.’

Bản Diễn Ý (BDY)

9Địch quân nói: "Ta đuổi theo, đánh giặcTa vung gươm chém giết tơi bời,Chia nhau cướp phá, hả hê cuộc đời!"

Bản Phổ Thông (BPT)

10Nhưng Ngài thổi bay chúng bằng hơi thở mình,Lấy biển vùi lấp chúng.Chúng chìm xuống như chì rơi trong biển sâu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Ngài đã thở hơi ra, Biển vùi lấp quân nghịch lại; Họ bị chìm như cục chì Nơi đáy nước sâu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Ngài đã thở hơi ra, biển vùi lấp chúng lại;Chúng chìm xuống như cục chì trong dòng nước cuồn cuộn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10 Nhưng Ngài thổi hơi nổi gió, biển liền phủ lấp chúng.Chúng chìm lỉm như chì, chìm vào đáy nước sâu.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Nhưng Chúa thổi hơi ra, Biển liền phủ lấp họ, Họ chìm nghỉm như chì Tận đáy biển sâu.

Bản Diễn Ý (BDY)

10Nhưng Ngài thổi gió tớiBiển vùi lấp họ điHọ chìm nghỉm như chìGiữa làn nước mênh mông.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Lạy CHÚA, có thần nào giống Ngài không?Thật không có thần nào như Ngài.Ngài thật thánh khiết lạ lùng,Ngài đáng ca tụng và đáng kính sợ,Ngài làm nhiều phép lạ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Hỡi Đức Giê-hô-va! trong vòng các thần, ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài, Đáng sợ, đáng khen, Hay làm các phép lạ?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Lạy Đức Giê-hô-va! Trong số các thần, có ai giống như Ngài?Ai so được với Ngài, rạng ngời trong thánh khiết,Đáng kính sợ và tôn vinh,Làm những việc nhiệm mầu?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 Lạy CHÚA, trong vòng các thần, ai giống như Ngài?Ai có thể sánh được với Ngài,Ðấng uy nghi thánh khiết,Ðấng vinh hiển đáng kinh,Ðấng làm việc diệu kỳ?

Bản Dịch Mới (NVB)

11Trong vòng các thần ai giống như CHÚA, Ai giống Chúa, Uy nghiêm thánh khiết, Đấng vinh quang đáng kính sợ, Đấng làm bao phép lạ dấu kỳ?

Bản Diễn Ý (BDY)

11Có ai như Chúa Chí Tôn?Thần nào thánh khiết vô song như Ngài?Quyền năng, phép tắc vô nhai

Bản Phổ Thông (BPT)

12Ngài giơ tay phải ra,thì đất nuốt các kẻ thù chúng con.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Ngài đã đưa tay hữu ra, Đất đã nuốt chúng nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Ngài đã đưa tay phải ra,Đất đã nuốt lấy chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 Ngài đưa cánh tay phải ra,Ðất liền nuốt trọn chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Chúa đưa tay phải ra, Đất liền nuốt họ trọn đám.

Bản Diễn Ý (BDY)

12Dang tay ra, đất nuốt ngay quân thù.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Ngài giữ lời hứa yêu thương,Dắt dân tộc Ngài đã giải cứu.Dùng sức mạnh dìu họ đến đất thánh Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt Dân nầy mà Ngài đã chuộc lại; Ngài đã dùng năng lực đưa nó Về nơi ở thánh của Ngài

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Ngài lấy tình yêu thương dìu dắt dân mà Ngài đã chuộc lại;Ngài đã dùng quyền năng đưa họ về nơi ngự thánh của Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 Với tình thương chẳng phai tàn, Ngài dìu dắt dân Ngài cứu chuộc;Bằng sức mạnh vạn năng, Ngài dẫn họ vào nơi ngự thánh của Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Với tình thương vô biên, Chúa dắt dẫn dân Chúa đã chuộc; Với sức mạnh toàn năng, Chúa dắt đưa họ vào nơi ngự thánh.

Bản Diễn Ý (BDY)

13Dân ta được Ngài dắt dẫnLấy lòng thương đưa họ về mảnh đất thánh.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Các quốc gia khác nghe chuyện nầy liền hoảng sợ;Cơn kinh hoàng chụp lấy người Phi-li-tin.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Các dân tộc nghe biết việc nầy đều run sợ, Cơn kinh hãi áp hãm dân xứ Pha-lê-tin.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Các dân tộc nghe đến đều run sợ,Nỗi hãi hùng xâm chiếm dân Phi-li-tin.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Các dân nghe tin ấy bèn run lên lẩy bẩy;Nỗi đau đớn quằn quại bắt lấy dân Phi-li-tin.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Các nước sẽ nghe và run sợ, Cơn kinh hoàng bám chặt Phi-li-tin.

Bản Diễn Ý (BDY)

14Các nước nghe tin đều khiếp kinhHãi hùng xâm chiếm cõi lòng Phân-Tin

Bản Phổ Thông (BPT)

15Các tộc trưởng của Ê-đôm sẽ kinh hoảng;Những kẻ thế lực của Mô-áp sẽ run sợ;Dân Ca-na-an sẽ mất hết can đảm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Các quan trưởng xứ Ê-đôm bèn lấy làm bối rối; Mấy mặt anh hùng nơi Mô-áp đều kinh hồn; Cả dân Ca-na-an đều mất vía

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Các thủ lĩnh Ê-đôm bối rối;Những dũng sĩ Mô-áp run rẩy;Cả dân Ca-na-an đều hoảng kinh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 Các thủ lãnh của Ê-đôm kinh hãi;Các lãnh tụ của Mô-áp run sợ,Các dân trong xứ Ca-na-an khiếp đảm rụng rời.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Các lãnh tụ Ê-đôm đều khiếp đảm, Cấp chỉ huy Mô-áp run cầm cập, Dân Ca-na-an kinh hãi rụng rời;

Bản Diễn Ý (BDY)

15Các lãnh tụ Ê-đôm kinh hoảngCác dũng sĩ Mô-áp cũng run lâyNhân dân Ca-na-an hồn vía lên mây.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Sự kinh hãi và cuống cuồng sẽ rơi trên chúng.Khi thấy quyền năng Ngài,Chúng sẽ đứng yên như tảng đá.Lạy CHÚA, chúng sẽ đứng yên cho đến khi dân Ngài đã đi qua hết.Chúng sẽ đứng yên cho đến khi dân,mà Ngài đã chọn riêng cho mình, đi qua.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Sự hoảng hốt kinh hãi giáng cho chúng nó; Hỡi Đức Giê-hô-va! vì quyền cao nơi cánh tay Ngài, Chúng nó đều bị câm như đá, Cho đến chừng nào dân Ngài vượt qua; Cho đến khi dân mà Ngài đã chuộc, vượt qua rồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Nỗi khiếp sợ và kinh hoàng giáng xuống chúng;Lạy Đức Giê-hô-va! Vì quyền năng của cánh tay Ngài,Chúng bị câm như đá, cho đến khi dân Ngài vượt qua;Cho đến khi dân mà Ngài cứu chuộc vượt qua rồi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 Kinh hoàng và sợ hãi giáng trên chúng;Khi cánh tay quyền năng của Ngài tỏ ra, chúng đứng chết trân như đá;Lạy CHÚA, cho đến khi dân Ngài vượt qua,Cho đến khi dân Ngài mua chuộc đã vượt qua.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Tất cả đều khủng khiếp hoang mang. Lạy Chúa! Tay quyền năng Chúa đưa ra, Làm chúng đứng trân như phỗng đá, Cho đến khi dân Chúa đã đi qua, Cho đến khi dân Chúa chuộc đã qua khỏi.

Bản Diễn Ý (BDY)

16Chúa Hằng Hữu ơi, do quyền lực Chúa,Quân thù đứng trơ như phỗng đáKhi dân Ngài cứu chuộc đi qua.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Ngài sẽ dẫn dân Ngài và đặt họ trên núi của Ngài,Lạy CHÚA, đó là nơi Ngài chuẩn bị để cư ngụ,Lạy CHÚA, đó là đền thờ tay Ngài xây nên.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Hỡi Đức Giê-hô-va! Ngài đưa dân ấy vào, và lập nơi núi cơ nghiệp Ngài, Tức là chốn Ngài đã sắm sẵn, để làm nơi ở của Ngài, Hỡi Chúa! là đền thánh mà tay Ngài đã lập.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Đức Giê-hô-va ôi! Ngài đem dân ấy vào, và cho họ cư ngụ trên núi cơ nghiệp Ngài,Tức là chỗ Ngài đã sắm sẵn để làm nơi ngự Ngài,Lạy Chúa! Đó là Đền Thánh mà tay Ngài đã lập.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17 Ngài đem họ vào và trồng trên núi do Ngài làm chủ;Lạy CHÚA, đó là nơi Ngài chọn làm chỗ ở của Ngài,Lạy CHÚA, tức là Nơi Thánh tay Ngài đã lập.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Lạy Chúa! Chúa đem dân Chúa về trồng Trên núi thánh là sản nghiệp Chúa chọn, Là nơi Chúa đặt nơi cư ngụ, Là Nơi Thánh chính tay Ngài thiết lập.

Bản Diễn Ý (BDY)

17Được Chúa đem trồng trên Đỉnh Núi xaLà nơi Ngài ngự, Chúa ơi!

Bản Phổ Thông (BPT)

18CHÚA là vua cho đến đời đời!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời kiếp kiếp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Đức Giê-hô-va sẽ trị vì đời đời, mãi mãi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18 CHÚA sẽ trị vì đời đời vô cùng.”

Bản Dịch Mới (NVB)

18CHÚA cầm quyển tể trị, Từ đời đời cho đến đời đời.”

Bản Diễn Ý (BDY)

18Chúa Hằng Hữu vẫn trị ngôi đời đời.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Tất cả ngựa, tài xế quân xa, và quân xa của vua Ai-cập đều chạy vào biển, rồi CHÚA lấp chúng lại bằng nước biển. Nhưng dân Ít-ra-en đi qua biển như trên đất khô.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Vì ngựa của Pha-ra-ôn, binh xa, cùng lính kỵ người đã xuống biển; Và Đức Giê-hô-va đã vùi dập nước biển lên trên, Nhưng dân Y-sơ-ra-ên đi giữa biển như đi trên đất cạn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Khi ngựa, chiến xa, và kỵ binh của Pha-ra-ôn đã xuống biển thì Đức Giê-hô-va đem nước biển phủ lấp họ. Nhưng dân Y-sơ-ra-ên đi trên đất khô giữa lòng biển cả.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19 Thật vậy, các ngựa, các xe chiến mã, và các kỵ binh của Pha-ra-ôn đã bị chìm sâu trong lòng biển, vì CHÚA đã khiến nước ập lại phủ lấp họ, còn dân I-sơ-ra-ên đã đi trên đất khô mà vượt qua lòng biển.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Trong khi chiến mã, xe chiến mã và kỵ binh của Pha-ra-ôn đều chìm dưới đáy biển vì CHÚA đem nước biển trở lại phủ lấp họ; còn dân Y-sơ-ra-ên đi ngang qua biển như đi trên đất khô.

Bản Diễn Ý (BDY)

19Ngựa xe Ai-cập cùng kỵ mãĐã nằm yên trong lòng biển cảNhưng dân Chúa vẫn kéo quânQua Biển Đỏ như vượt ngang đất bằng.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Bấy giờ Mi-ri-am, chị của A-rôn, một nữ tiên tri, cầm trống cơm trong tay. Các người đàn bà đi theo sau nàng, cầm trống cơm và nhảy múa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Nữ tiên tri Mi-ri-am, là chị của A-rôn, tay cầm trống cơm, các đàn bà đều đi ra theo người, cầm trống cơm và múa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Bấy giờ, nữ tiên tri Mi-ri-am, chị của A-rôn, tay cầm trống cơm, và tất cả phụ nữ đi theo bà đều cầm trống cơm nhảy múa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20 Bấy giờ Nữ Tiên Tri Mi-ri-am chị của A-rôn cầm một trống lục lạc, và các phụ nữ cũng cầm trống lục lạc đi theo bà; họ vừa khua trống vừa nhảy múa.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Nữ tiên tri Mi-ri-am, chị của A-rôn, và các phụ nữ đều cầm trống cơm nhảy múa.

Bản Diễn Ý (BDY)

20Nữ tiên tri Mỵ-lâm, chị của A-rôn đứng ra hướng dẫn các phụ nữ; mỗi người tay cầm trống nhỏ, nhảy múa và ca hát:

Bản Phổ Thông (BPT)

21Mi-ri-am lặp lại các lời ca sau đây:“Hãy hát cho CHÚA,vì Ngài đáng được tôn kính;Ngài đã xô ngựa và lính lái quân xa vào biển sâu.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Mi-ri-am đáp lại rằng: Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm; Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cỡi ngựa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Mi-ri-am cất tiếng ca rằng:“Hãy ca tụng Đức Giê-hô-vaVì Ngài rất cao cả uy nghiêm.Ngài đã ném xuống biểnNgựa và người cưỡi ngựa.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21 Mi-ri-am cất tiếng hát rằng,“Hãy ca ngợi CHÚA, vì Ngài đã chiến thắng vẻ vang; Chiến mã và kỵ binh đều bị Ngài quăng xuống biển.”

Bản Dịch Mới (NVB)

21Mi-ri-am cất tiếng ca: “Hãy hát lên ca ngợi CHÚA, Vì Ngài cao cả tuyệt vời. CHÚA ném xuống biển sâu, Bao nhiêu chiến mã cùng đoàn kỵ binh.”

Bản Diễn Ý (BDY)

21Hát lên, ca ngợi Chân ThầnVì Ngài toàn thắng địch quân bạo tànChiến đoàn kỵ mã kiêu căngChôn vùi dưới nước mênh mang Biển Hồng.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Từ Hồng hải Mô-se dẫn dân chúng đi vào sa mạc Su-rơ. Họ đi ròng rã ba ngày trong sa mạc nhưng không tìm được nước.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Đoạn, Môi-se đem dân Y-sơ-ra-ên đi khỏi Biển Đỏ, đến nơi đồng vắng Su-rơ; trọn ba ngày đi trong đồng vắng, kiếm chẳng được nước đâu cả.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Sau đó, Môi-se đem dân Y-sơ-ra-ên rời khỏi Biển Đỏ, đi vào hoang mạc Su-rơ. Họ đi trọn ba ngày trong hoang mạc nhưng không tìm thấy nước.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22 Bấy giờ Mô-sê truyền cho dân I-sơ-ra-ên nhổ trại rời Hồng Hải ra đi. Họ đi vào Đồng Hoang Su-rơ. Họ đi trong đồng hoang ba ngày và chẳng nơi nào có nước.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Sau đó Môi-se dẫn dân Y-sơ-ra-ên từ Biển Đỏ đi đến sa mạc Su-rơ. Suốt ba ngày đi trong sa mạc họ không tìm được nước uống.

Bản Diễn Ý (BDY)

22Sau đó, Mai-sen dẫn dân Y-sơ-ra-ên từ Hồng Hải đi đến sa mạc Sua, trọn ba ngày đường họ không tìm được nước.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Sau cùng họ đến Ma-ra, nơi có nước nhưng uống không được vì nước quá đắng. Vì thế mà nơi đó gọi là Ma-ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Kế đến đất Ma-ra, nhưng vì nước tại đó đắng, uống chẳng được, nên chi chỗ nầy gọi là Ma-ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Khi đến đất Ma-ra, vì nước ở Ma-ra đắng nên họ không thể uống được; do đó nơi nầy có tên là Ma-ra.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23 Khi họ đến Ma-ra, họ không thể uống nước ở Ma-ra được, vì nước ở nơi đó đắng. Vì thế nơi đó có tên là Ma-ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Khi đến Ma-ra, họ không thể uống nước ở đó được, vì nước đắng. (Đó là lý do tên của địa điểm đó là Ma-ra).

Bản Diễn Ý (BDY)

23Khi đến Ma-ra, tuy có nước, nhưng nước đắng không uống được. Chính vì thế mà nơi ấy cổ tên là Ma-ra (nghĩa là đắng).

Bản Phổ Thông (BPT)

24Dân chúng oán trách Mô-se. Họ hỏi, “Chúng ta lấy gì mà uống đây?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Dân sự bèn oán trách Môi-se rằng: Chúng tôi lấy chi uống?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Dân chúng phàn nàn với Môi-se rằng: “Chúng tôi sẽ lấy gì mà uống đây?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24 Dân oán trách Mô-sê rằng, “Chúng tôi lấy gì uống đây?”

Bản Dịch Mới (NVB)

24Do đó dân chúng than phiền với Môi-se: “Chúng tôi lấy gì uống đây?”

Bản Diễn Ý (BDY)

24Dân chúng phàn nàn với Mai-sen: "Chúng tôi lấy gì để uống đây?"

Bản Phổ Thông (BPT)

25Nên Mô-se kêu xin cùng CHÚA, Ngài liền chỉ cho ông một khúc cây. Khi Mô-se ném khúc cây xuống nước, nước liền hóa ngọt, có thể uống được.Nơi đó CHÚA ban cho dân chúng một qui tắc và luật lệ để họ sống theo, cũng là nơi Ngài thử lòng trung thành của họ đối với Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Môi-se kêu van Đức Giê-hô-va; Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ, người lấy liệng xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt. Ấy tại đó, Đức Giê-hô-va định luật lệ cùng lập pháp độ cho dân sự, và tại đó Ngài thử họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Môi-se kêu cầu Đức Giê-hô-va. Ngài chỉ cho ông một khúc gỗ, ông ném xuống nước thì nước trở nên ngọt.Tại đây Đức Giê-hô-va lập luật lệ và quy tắc cho dân chúng, và cũng tại đây Ngài thử lòng họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25 Ông kêu cầu CHÚA; CHÚA chỉ cho ông một khúc cây. Ông quăng khúc cây ấy xuống nước, nước liền biến thành ngọt.Tại đó Ngài lập cho họ một quy luật và một mệnh lệnh, và cũng tại đó Ngài muốn thử lòng họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Môi-se kêu cầu CHÚA và Chúa chỉ cho ông một khúc cây. Ông nắm lấy khúc cây, liệng xuống nước và nước hóa ngọt. Tại đó, CHÚA công bố quy luật và sắc lệnh cho dân chúng và Ngài thử họ.

Bản Diễn Ý (BDY)

25Mai-sen kêu cầu Chúa Hằng Hữu. Ngài chỉ cho ông một khúc cây, bảo ông cầm lấy ném vào nước, nước hóa ra ngọt.Chính tại Ma-ra là nơi Chúa Hằng Hữu đã quy định nguyên tắc sau đây cho dân Y-sơ-ra-ên theo, đồng thời nguyên tắc này cũng được dùng để thử thách họ:

Bản Phổ Thông (BPT)

26Ngài bảo, “Ngươi phải vâng lời CHÚA là Thượng Đế ngươi và làm theo điều Ngài dặn bảo. Nếu ngươi vâng theo huấn lệnh và giữ các qui luật Ngài thì ta sẽ không gây cho ngươi những bệnh tật mà ta đã gây ra cho người Ai-cập. Ta là CHÚA, Đấng chữa lành ngươi.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Ngài phán: “Nếu các con chăm chú nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con, làm điều ngay thẳng trước mặt Ta, lắng tai nghe các điều răn và gìn giữ mọi luật lệ Ta thì Ta sẽ không giáng trên các con một bệnh nào trong các bệnh mà Ta đã giáng trên dân Ai Cập. Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bệnh cho các con.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26 Ngài phán, “Nếu ngươi cẩn thận nghe theo tiếng CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, và làm điều ngay thẳng trước mắt Ngài, nếu ngươi vâng theo các điều răn Ngài và giữ các mạng lịnh Ngài, Ta sẽ không giáng bịnh tật nào trên ngươi, như Ta đã giáng trên dân Ai-cập, vì Ta là CHÚA, Ðấng chữa lành ngươi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

26Chúa phán dạy: “Nếu các ngươi cẩn thận nghe theo tiếng của CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi, và làm điều ngay lành trước mắt Ta, nếu các ngươi lưu tâm đến mạng lệnh và quy luật Ta, Ta sẽ không đem đến cho các ngươi các thứ bệnh tật Ta đã giáng trên người Ai-cập, vì Ta là CHÚA, Đấng chữa bệnh các ngươi.”

Bản Diễn Ý (BDY)

26“Nếu các ngươi chuyên tâm lắng nghe tiếng Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế ngươi, thi hành các điều Ta truyền bảo, điều ngay điều phải tức là dưới mắt Ta vâng giữ điều răn Ta và luật lệ Ta; thì các ngươi sẽ không mắc phải một bệnh nào Ta đã giáng trên người Ai-cập, vì Ta là Chúa Hằng Hữu, Đấng chữa bệnh các ngươi."

Bản Phổ Thông (BPT)

27Rồi dân chúng đi đến Ê-lim, nơi có mười hai suối nước và bảy mươi cây chà là. Dân chúng dựng trại tại đó gần mé nước.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Đoạn, dân sự đến đất Ê-lim; nơi đó có mười hai suối nước, và bảy mươi cây chà là; dân sự đóng trại tại đó, gần bên suối nước.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Kế đó, dân chúng đến Ê-lim nơi có mười hai suối nước và bảy mươi cây chà là. Dân chúng đóng trại bên cạnh các suối nước.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27 Rồi từ đó họ đến Ê-lim là nơi có mười hai suối nước và bảy mươi cây chà là. Dân chúng hạ trại tại đó, bên cạnh các suối nước.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Khi đến Ê-lim là nơi có mười hai suối nước và bảy mươi cây chà là, họ đóng trại bên cạnh các suối nước này.

Bản Diễn Ý (BDY)

27Rồi, họ đi đến Ê-lam là nơi có mười hai suối nước' và bảy mươi cây chà là, và đóng trại bên cạnh các suối nước đó.