So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Ha-lê-lu-gia! Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen, Hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Ha-lê-lu-gia!Hỡi các đầy tớ Đức Giê-hô-va, hãy ca ngợi Chúa!Hãy ca ngợi danh Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Hãy ca ngợi CHÚA!Hỡi các tôi tớ CHÚA, hãy ca ngợi Ngài.Hãy ca ngợi danh thánh của CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Ha-lê-lu-gia! Hỡi các tôi tớ CHÚA, hãy ca ngợi, Hãy ca ngợi danh CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Hãy ca ngợi Chúa!Hỡi các tôi tớ CHÚA, hãy ca ngợi danh Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Ha-lê-lu-gia!Các đầy tớ Chúa, hãy ca ngợi Ngài,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va, Từ bây giờ cho đến đời đời!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va.Từ bây giờ cho đến đời đời!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Từ nay cho đến đời đời,Hãy chúc tụng danh CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Danh của CHÚA đáng được ca tụng Từ nay cho đến đời đời.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Danh Chúa đáng được tán tụngtừ nay cho đến mãi mãi.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Chúc tụng Danh Thánh Ngài mãi mãi,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, Khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn,Hãy ca ngợi danh Đức Giê-hô-va!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Từ bình minh cho đến hoàng hôn,Danh CHÚA phải được tôn vinh ca ngợi.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Từ đông sang tây,Danh CHÚA đáng được ca ngợi.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Danh Chúa đáng được ca ngợitừ phía mặt trời mọc cho đến phía mặt trời lặn.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Ca tụng Ngài từ rạng đông đến hoàng hôn,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Đức Giê-hô-va vượt cao hơn các dân. Sự vinh hiển Ngài cao hơn các từng trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Đức Giê-hô-va được tôn cao trên các nước.Vinh quang Ngài cao hơn các tầng trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4CHÚA là Ðấng siêu việt hơn tất cả các dân các nước;Vinh quang Ngài vượt trỗi hơn các tầng trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

4CHÚA cao cả hơn tất cả các nước; Vinh quang của Ngài cao hơn các tầng trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Chúa được suy tôn trong các quốc gia;vinh quang Ngài lên đến tận các từng trời.

Bản Diễn Ý (BDY)

4Vì Chúa cầm quyền tối cao trên các dân,Vinh quang Ngài rực rỡ hơn các từng trời.Trời đất nằm xa tít dưới chân.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi? Ngôi Ngài ở trên cao;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta?Ngôi Ngài ở trên cao.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Có ai giống như CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta,Ðấng ngự trên ngai cao cả,

Bản Dịch Mới (NVB)

5Ai giống như CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta? Đấng ngự trên cao.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Không ai giống như Chúa là Thượng Đế chúng ta,Đấng cai trị từ thiên đàng,

Bản Diễn Ý (BDY)

5,6Ai sánh được với Chân Thần ngự trên cao?Chúa nhìn xuống đất, với lòng khoan nhân,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Ngài hạ mình xuống Đặng xem xét trời và đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Ngài cúi xuốngĐể xem xét trời và đất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Lại tự hạ mình xuống,Ðể đoái xem mọi vật trong bầu trời và trên mặt đất chăng?

Bản Dịch Mới (NVB)

6Ngài cúi xuống xem xét trời và đất.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Đấng nhìn xuống các từng trờivà đất.

Bản Diễn Ý (BDY)

5,6Ai sánh được với Chân Thần ngự trên cao?Chúa nhìn xuống đất, với lòng khoan nhân,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Ngài nâng đỡ người khốn cùng lên khỏi bụi tro, Cất kẻ thiếu thốn khỏi đống phân,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Ngài nâng người khốn cùng lên khỏi bụi tro,Nhấc kẻ thiếu thốn khỏi đống rác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Ngài nâng đỡ kẻ nghèo khổ ra khỏi chốn bụi tro,Ngài nhấc đưa kẻ khó nghèo ra khỏi gò rác rến.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Ngài nâng đỡ kẻ nghèo khổ lên khỏi bụi tro; Ngài nhấc người khốn khó lên khỏi rác rến.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Chúa nâng người nghèo khổ lên khỏi đất đen,đem kẻ cô thế ra khỏi bụi tro.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Nâng người nghèo khổ từ tro bụi,Cứu người đói khát khỏi đống phân,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Đặng để người ngồi chung với các quan trưởng, Tức với các quan trưởng của dân sự Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Đặt họ ngồi chung với các bậc quyền quý,Tức là với các bậc quyền quý trong dân chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Ngài đặt họ ngồi ngang hàng với các bậc quan quyền,Tức với những người quyền thế của con dân Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Ngài đặt họ ngồi chung với các hoàng tử, Cùng các hoàng tử của dân Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Ngài đặt họ ngồi với các kẻ quyền quí,với các lãnh tụ của dân Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

8Đặt họ ngang hàng các hoàng thân.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Ngài khiến đàn bà son sẻ ở trong nhà, Làm mẹ vui vẻ của những con cái. Ha-lê-lu-gia!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Ngài khiến đàn bà hiếm muộnĐược làm mẹ vui vẻ với đàn con trong nhà!Ha-lê-lu-gia!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Ngài làm cho người đàn bà son sẻ sống quạnh quẽ trong nhàThành người mẹ hiền vui vẻ của một đàn con.Hãy ca ngợi CHÚA!

Bản Dịch Mới (NVB)

9Ngài làm người đàn bà hiếm muộn trong nhà Thành bà mẹ vui vẻ với đàn con. Ha-lê-lu-gia!

Bản Phổ Thông (BPT)

9Ngài khiến đàn bà hiếm muộn sinh con cái,được hớn hở làm mẹ.Hãy ca ngợi Thượng Đế!

Bản Diễn Ý (BDY)

9Chúa ban con cái cho người son sẻ,Cho họ làm người mẹ vui vẻ.Ha-lê-lu-gia! Hãy ca tụng Chúa Hằng Hữu!