21

  1Ý nghĩ của vua như nước suối do CHÚA điều khiển,
   Ngài muốn hướng dẫn thế nào theo ý Ngài.
  2Điều con người làm cho là phải,
   nhưng CHÚA xem xét động lực trong lòng người ấy.
  3Làm điều công bằng hợp lý,
   CHÚA sẽ hài lòng hơn dâng của lễ.
  4Cái nhìn kiêu căng, tư tưởng tự phụ
   và hành động gian ác đều là tội lỗi.
  5Dự định của người chịu khó mang lợi ích,
   còn kẻ hành động hấp tấp sẽ trở nên nghèo khó.
  6Của cải có được nhờ gian manh là một cái bẫy giết người,
   nó sẽ biến mất như sương mù tiêu tan theo mây khói.
  7Sự hung bạo của kẻ ác sẽ lôi chúng đi,
   vì chúng không làm điều phải.
  8Những kẻ có tội sống đời bất lương,
   còn người thanh liêm làm điều phải.
  9Thà sống một góc trên mái nhà
   hơn sống trong nhà chung với người vợ hay gây gổ.
  10Kẻ ác âm mưu ác.
   Nó chẳng ngó ngàng gì đến người láng giềng.
  11Nếu con trừng phạt kẻ xấc láo,
   thì kẻ khờ dại sẽ trở nên khôn.
   Nếu con dạy người khôn
   thì họ sẽ thêm hiểu biết.
  12Thượng Đế công bình luôn canh chừng nhà kẻ ác,
   Ngài sẽ khiến chúng nó bị tàn hại.
  13Ai bịt tai không nghe lời kêu xin của người nghèo,
   cũng sẽ kêu xin mà không ai ngó ngàng đến.
  14Của hối lộ làm nguôi cơn giận;
   của đút lót làm mất cơn thịnh nộ.
  15Khi công lý được thực thi, thì người công chính sẽ vui mừng,
   nhưng công lý sẽ làm kẻ ác hoảng sợ.
  16Ai không thận trọng
   sẽ cùng chung số phận với kẻ chết.
  17Ai ham vui sẽ trở nên nghèo khó;
   ai thích rượu và dầu sẽ không giàu nổi.
  18Đôi khi kẻ ác trở thành của chuộc cho người công chính,
   kẻ phản bội sẽ làm vật cầm thế cho người thanh liêm.
  19Thà ở một mình trong sa mạc,
   hơn ở chung với người vợ hay gây gổ, phàn nàn.
  20Nhà người khôn đầy thức ăn ngon và dầu ô liu,
   nhưng kẻ dại tiêu tán của cải mình.
  21Ai theo đuổi sự ngay thật và nhân từ
   sẽ tìm được sự sống, thành công và vinh dự.
  22Người khôn có thể chiến thắng một thành trì đầy chiến sĩ
   và phá sập chiến lũy mà chúng trông cậy.
  23Ai thận trọng trong lời nói
   sẽ tránh gặp lôi thôi.
  24Những kẻ kiêu căng được gọi là kẻ “xấc láo.”
   Nó hành động tự phụ.
  25Sự ham muốn của kẻ biếng nhác sẽ giết nó,
   vì nó không chịu làm việc.
  26Mỗi ngày nó thèm muốn đủ thứ,
   nhưng người công chính phân phát rộng rãi.
  27CHÚA gớm ghiếc của lễ kẻ ác mang đến,
   nhất là khi chúng dâng của lễ với ý xấu.
  28Chứng gian sẽ bị phơi bày và bị trừng phạt,
   nhưng chứng nhân thành thật sẽ được nghe.
  29Kẻ ác phải giả bộ,
   còn người chân chính đắn đo lời nói mình.
  30Không có sự khôn ngoan, hiểu biết hoặc ý kiến hay nào
   mà chống nghịch CHÚA được.
  31Ngựa chuẩn bị cho chiến trận,
   nhưng sự chiến thắng do CHÚA mà đến.