4

Sự khôn ngoan vô cùng quan trọng

  1Các con ơi, hãy nghe lời dạy dỗ của cha;
   hãy chú ý để hiểu biết.
  2Lời ta nói ra đều tốt lành,
   cho nên chớ quên điều ta dạy con.
  3Khi ta còn là con trong nhà cha ta,
   ta như đứa con duy nhất của mẹ ta,
  4Cha ta thường dạy ta như sau,
   “Hãy hết lòng nghe lời dạy của cha.
   Vâng theo lời chỉ dạy của cha thì con sẽ sống.
  5Hãy tìm kiếm sự khôn ngoan và trí hiểu biết.
   Đừng quên hay bỏ qua lời ta dạy.
  6Đừng lìa xa sự khôn ngoan thì nó sẽ chăm sóc con.
   Yêu mến nó thì nó sẽ giữ con an toàn.
  7Sự khôn ngoan vô cùng quan trọng;
   cho nên hãy cố gắng có được sự khôn ngoan.
   Dù tốn kém bao nhiêu
   cũng hãy ráng tìm được sự thông hiểu.
  8Hãy quí trọng sự khôn ngoan, nó sẽ khiến con được cao trọng;
   nắm giữ nó thì nó sẽ mang vinh dự đến cho con.
  9Nó sẽ như hoa trên tóc con,
   như mão triều rực rỡ trên đầu con.”
  10Con ơi, hãy lắng nghe và chấp nhận điều cha nói,
   thì con sẽ sống lâu.
  11Cha dạy con đi theo đường khôn ngoan,
   cha dẫn con đi trên lối ngay thẳng.
  12Khi con đi, sẽ không có gì kềm giữ con lại;
   lúc con chạy, con sẽ không bị vấp ngã.
  13Hãy luôn luôn ghi nhớ điều con đã được dạy,
   đừng quên lãng.
  Hãy giữ lấy điều con đã học
   vì nó vô cùng quan trọng cho đời con.
  14Đừng bước vào con đường kẻ ác;
   cũng đừng làm như chúng.
  15Hãy tránh xa lối ấy, chớ chạy theo chúng.
   Hãy tránh xa khỏi đường ấy
   và tiếp tục đi đường con.
  16Chúng không thể ngủ yên được
   cho đến khi làm cho người khác vấp ngã.
  Chúng không nghỉ ngơi được
   cho đến khi đã làm hại người khác.
  17Chúng ăn nuốt điều ác và điều hung bạo
   như thể ăn bánh và uống rượu.
  18Đường lối của người công chính như ánh bình minh,
   càng ngày càng rực sáng cho đến giữa trưa.
  19Nhưng con đường kẻ ác rất tăm tối;
   chúng không biết tại sao mình vấp ngã.
  20Con ơi, hãy lưu ý lời cha,
   nghe cho kỹ điều cha nói đây.
  21Đừng bao giờ bỏ qua lời cha;
   hãy ghi tạc nó trong trí con.
  22Vì chúng là sự sống cho ai tìm được;
   chúng mang sức khoẻ cho cả thân thể.
  23Trên hết mọi việc hãy giữ tấm lòng của con,
   vì sự sống phát xuất từ đó.
  24Chớ dùng miệng lưỡi mình mà nói dối;
   Hãy lấy môi gian dối ra khỏi con.
  25Mắt con hãy nhìn thẳng phía trước,
   hãy nhìn thẳng trước mặt.
  26Hãy thận trọng điều con làm,
   thì các bước đi của con sẽ vững chắc.
  27Chớ quay qua bên phải hay bên trái;
   hãy tránh xa con đường độc ác.