Lời giới thiệu

 Sứ điệp của nhà tiên tri Ha-ba-cúc được rao giảng khoảng gần cuối thế kỷ thứ bảy trước Công Nguyên, vào thời kỳ người Ba-by-lôn đang thống trị. Ông bị bối rối sâu đậm bởi sự hung bạo của những kẻ tàn ác này, và chất vấn Chúa, “Sao Ngài lại nín lặng, khi kẻ gian ác nuốt người công chính hơn nó?” (1:13). Sự trả lời của Chúa là Ngài sẽ hành động vào thời điểm của riêng Ngài, trong lúc đó “người công chính sẽ sống bởi đức tin mình” (2:4).
 Phần còn lại của sách là lời tiên tri về sự diệt vong cho những kẻ không công chính, với bài thánh vịnh kết thúc ca ngợi sự vĩ đại của Đức Chúa Trời và bày tỏ đức tin vững chắc của nhà tiên tri.

Bố cục

Những than phiền của Ha-ba-cúc và sự trả lời của Chúa (1:1 – 2:4)
Số phận bi thảm trên những kẻ không công chính (2:5-20)
Lời cầu nguyện của Ha-ba-cúc (3:1-19)