1

1Đây là sứ điệp mà nhà tiên tri Ha-ba-cúc nhận được qua khải tượng.

Thắc mắc của Ha-ba-cúc về sự bất công

  2Lạy Đức Giê-hô-va! Con kêu cứu
   Mà Ngài không lắng nghe,
  Con kêu van với Ngài vì sự bạo ngược
   Mà Ngài không giải cứu cho đến chừng nào?
  3Sao Chúa khiến con thấy sự bất công?
   Sao Ngài cứ lặng nhìn cảnh ngang trái?
  Trước mặt con là cảnh tàn phá và bạo ngược;
   Sự tranh chấp và cãi vã xảy ra khắp nơi.
  4Vì thế, luật pháp không còn hiệu lực,
   Công lý chẳng bao giờ được thực thi.
  Kẻ hung ác bao vây người công chính,
   Nên công lý bị sai lệch.

Đức Giê-hô-va trả lời cho Ha-ba-cúc

  5“Hãy nhìn vào các nước và để ý xem,
   Hãy kinh ngạc và sững sờ!
  Vì Ta sắp làm một việc trong thời các con,
   Dù có ai thuật lại, các con cũng chẳng tin.
  6Nầy, Ta khiến người Canh-đê nổi lên;
   Chúng là một dân dữ tợn hung hăng,
  Tiến quân vào những miền đất rộng mênh mông,
   Để chiếm những chỗ ở không thuộc về mình.
  7Chúng thật đáng khiếp sợ và đáng kinh hãi,
   Chúng tự đặt luật lệ cho mình, và tự tôn tự đại.
  8Ngựa chiến của chúng nhanh nhẹn hơn loài báo,
   Và hung tợn hơn muông sói ban đêm.
  Kỵ binh chúng phi nước đại đến từ phương xa;
   Chúng phóng nhanh như đại bàng lao xuống bắt mồi.
  9Tất cả bọn chúng kéo đến cách hung bạo;
   Chúng tiến nhanh như vũ bão,
   Và dồn tù binh lại như cát.
  10Chúng khinh miệt các vua
   Và chế nhạo các thủ lĩnh.
  Chúng chê cười mọi thành trì kiên cố,
   Và đắp lũy bao vây rồi chiếm lấy thành.
  11Bấy giờ, chúng ào tới và đùa đi như cuồng phong,
   Chúng phạm tội trọng
   Vì xem sức mạnh mình là thần thánh.”

Ha-ba-cúc lại thắc mắc

  12Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời,
   Là Đấng Thánh của con!
  Chẳng phải Ngài có từ đời đời vô cùng sao?
   Vậy, chúng con sẽ không chết!
  Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã chỉ định dân ấy thực thi sự phán xét.
   Lạy Chúa là Vầng Đá, Ngài đã lập chúng để trừng phạt!
  13Mắt Chúa quá thánh sạch chẳng thể nhìn điều ác,
   Không thể nhìn xem điều sai trái.
  Sao Ngài lại nhìn những kẻ làm điều gian trá?
   Sao Ngài lại nín lặng,
   Khi kẻ gian ác nuốt người công chính hơn nó?
  14Ngài khiến loài người như loài cá biển
   Và như loài côn trùng không người cai quản.

  15Kẻ thù thả câu bắt lấy tất cả,
   Chúng quăng chài kéo họ lên
  Và gom hết vào trong lưới của mình.
   Thế là chúng vui mừng thích thú.
  16Do đó, chúng dâng sinh tế cho chài,
   Và đốt hương cho lưới;
  Vì nhờ chài lưới mà chúng được phần ăn béo bở
   Và có lương thực dồi dào.
  17Lẽ nào chúng cứ giũ sạch chài mình,
   Để không ngừng giết chóc các dân chẳng chút xót thương?