4

1 Vua Nê-bu-cát-nết-sa gửi cho tất cả các dân tộc, các quốc gia, các ngôn ngữ trên khắp đất: “Chúc các ngươi được bình an gấp bội! 2Ta rất vui được chia sẻ cho các ngươi những dấu lạ phép mầu mà Đức Chúa Trời Chí Cao đã làm cho ta.
  3Ôi! Những dấu lạ của Ngài thật lớn lao,
   Những phép mầu của Ngài phi thường làm sao!
  Vương quốc của Ngài là vương quốc trường tồn,
   Quyền uy của Ngài từ thế hệ nầy sang thế hệ khác.”

Giấc chiêm bao thứ hai của Nê-bu-cát-nết-sa

4Ta, Nê-bu-cát-nết-sa, đang sống an nhàn trong cung điện ta, sung túc trong đền đài ta, 5thì ta thấy một giấc chiêm bao khiến ta kinh hoàng. Những ý tưởng kỳ quặc trên giường và những hình ảnh trong đầu làm cho ta bối rối. 6Vì vậy, ta ra chiếu chỉ triệu tập tất cả các nhà thông thái của Ba-by-lôn đến trước mặt ta để họ giải nghĩa giấc chiêm bao cho ta. 7Các thuật sĩ, các pháp sư, người Canh-đê và thầy bói đều đến. Ta kể giấc chiêm bao cho họ nghe, nhưng họ không thể giải thích ý nghĩa cho ta. 8Sau cùng có Đa-ni-ên, gọi là Bên-tơ-xát-sa theo tên vị thần của ta, vào chầu ta. Người có linh của Đức Chúa Trời thánh khiết ở với mình. Ta thuật chiêm bao ta cho người: 9“Nầy, Bên-tơ-xát-sa, người đứng đầu các thuật sĩ, ta biết rằng linh của Đức Chúa Trời thánh khiết ở trong ngươi và không có một điều bí nhiệm nào là khó cho ngươi cả, vậy hãy nói cho ta những khải tượng mà ta đã thấy trong chiêm bao và ý nghĩa của nó.
  10Đây là những khải tượng hiện ra trong đầu ta khi ta nằm trên giường:
   Nầy, ta thấy một cây mọc giữa mặt đất;
   Một cây cao lớn lạ thường.
  11Cây đó lớn lên và vững mạnh;
   Ngọn cây chạm đến trời
   Và khắp đất đều trông thấy.
  12Lá đẹp, trái sai,
   Cung cấp đủ thức ăn cho mọi loài.
  Thú đồng núp dưới bóng nó;
   Chim trời đậu trên cành nó,
   Và mọi sinh vật đều nhờ nó nuôi sống.

13Trong những hình ảnh hiện ra trong đầu ta đang lúc nằm trên giường, ta thấy có một đấng canh giữ, đấng thánh từ trên trời xuống. 14Đấng ấy kêu lớn tiếng rằng:
  ‘Hãy đốn cây và chặt cành nó;
   Tuốt hết lá và rải trái nó khắp nơi;
  Hãy làm cho thú vật tránh xa tán nó
   Và chim chóc rời khỏi cành nó!
  15Nhưng hãy chừa lại gốc và rễ nó trong đất,
   Dùng xích sắt và đồng mà xiềng nó lại
   Giữa đám cỏ xanh trong đồng ruộng.
  Cho nó ướt đẫm sương trên trời
   Và chia phần cỏ dưới đất với thú đồng!
  16Hãy thay đổi tâm trí nó
   Từ tâm trí người ra tâm trí của thú vật,
   Và cứ để nó như vậy suốt bảy kỳ.
  17Án lệnh nầy được các đấng canh giữ truyền phán,
   Và quyết định nầy ra từ lời các đấng thánh,
  Để mọi sinh linh biết rằng
   Đấng Chí Cao cai trị vương quốc của loài người;
  Ngài muốn ban nó cho ai tùy ý
   Và có thể lập kẻ hèn mọn nhất lên cai trị.’

18Đó là chiêm bao mà ta, vua Nê-bu-cát-nết-sa, đã thấy. Còn ngươi, Bên-tơ-xát-sa, hãy cho ta biết ý nghĩa, vì tất cả các nhà thông thái trong vương quốc ta không thể giải nghĩa cho ta được, nhưng ngươi có thể, vì linh của Đức Chúa Trời thánh khiết ngự trong ngươi.”
19Bấy giờ, Đa-ni-ên, cũng gọi là Bên-tơ-xát-sa, bị câm trong giây lát. Các ý tưởng làm cho ông bối rối. Vua bảo: “Hỡi Bên-tơ-xát-sa, đừng để cho giấc chiêm bao và lời giải nghĩa làm rối ngươi.” Bên-tơ-xát-sa nói: “Thưa chúa, ước gì chiêm bao đến với những kẻ ghét ngài, và lời giải nghĩa dành cho kẻ thù ngài! 20Cây mà vua đã thấy trở nên lớn và vững mạnh, ngọn cây chạm đến trời và khắp đất đều xem thấy, 21lá thì đẹp và trái thì sai, cung cấp đủ thức ăn cho mọi loài; thú đồng núp dưới bóng nó, các loài chim trời làm tổ trên cành nó. 22Tâu đức vua, đó chính là vua. Vua đã trở nên lớn mạnh và cường thịnh; sự cao cả của vua vươn cao tận trời, quyền thống trị của vua trải rộng đến tận cùng trái đất.
23Kế đó, vua thấy một đấng canh giữ, là đấng thánh từ trời xuống và bảo: ‘Hãy đốn cây và hủy diệt nó đi, nhưng hãy chừa lại gốc của rễ nó trong đất, rồi dùng một dây xích sắt và đồng xiềng giữa đám cỏ xanh trong đồng ruộng, cho nó bị ướt đẫm bởi sương móc trên trời và chia phần với các thú đồng, cho đến khi bảy kỳ đã trải qua trên nó.’ 24Tâu đức vua, đây là lời giải và án lệnh của Đấng Chí Cao ban xuống cho vua là chúa tôi: 25Vua sẽ bị đuổi khỏi loài người và sống chung với thú vật ngoài đồng. Vua sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò và sẽ ướt đẫm sương móc trên trời; bảy kỳ sẽ trải qua trên vua cho đến khi vua nhận biết rằng Đấng Chí Cao cai trị vương quốc loài người và Ngài muốn ban cho ai tùy ý. 26Còn lệnh truyền phải chừa lại gốc của rễ cây đó có nghĩa là vương quốc của vua sẽ được hồi phục cho vua khi vua nhận biết Đấng cai trị các tầng trời. 27Vì vậy, tâu đức vua, xin nghe lời khuyên của tôi, hãy từ bỏ tội lỗi bằng cách làm điều công chính, hãy thương xót những người nghèo khó để chuộc những điều gian ác mình. Như vậy, thời thái bình thịnh trị của vua có thể kéo dài thêm.”
28Tất cả những việc đó đều xảy đến cho vua Nê-bu-cát-nết-sa. 29Mười hai tháng sau, khi đang đi dạo trên sân thượng hoàng cung Ba-by-lôn, 30vua nói: “Đây chẳng phải là Ba-by-lôn vĩ đại mà ta đã xây dựng làm đế đô bằng uy quyền cao cả của ta để biểu dương vinh quang rạng rỡ của ta đó sao?” 31Lời chưa dứt khỏi miệng vua thì có tiếng từ trên trời phán: “Hỡi Nê-bu-cát-nết-sa, đây là lời báo cho ngươi biết: Vương quyền đã lìa khỏi ngươi. 32Ngươi sẽ bị đuổi khỏi loài người và sống chung với thú vật ngoài đồng. Ngươi bị buộc phải ăn cỏ như bò và trải qua bảy kỳ cho đến khi ngươi nhận biết rằng Đấng Chí Cao cai trị vương quốc loài người và Ngài muốn ban cho ai tùy ý.” 33Ngay lúc đó, lời nói ấy đã ứng nghiệm cho vua Nê-bu-cát-nết-sa. Vua bị đuổi khỏi loài người, ăn cỏ như bò; thân thể vua ướt đẫm sương móc trên trời cho đến khi tóc vua cũng mọc như lông đại bàng, móng tay móng chân giống như móng chim.
34Khi những ngày đó chấm dứt, ta, Nê-bu-cát-nết-sa, ngước mắt lên trời, trí khôn ta phục hồi, ta cảm tạ Đấng Chí Cao. Ta ca ngợi và tôn vinh Đấng Hằng Sống,

  Quyền cai trị của Ngài là uy quyền đời đời,
   Vương quốc Ngài từ thế hệ nầy đến thế hệ kia.
  35Tất cả cư dân trên đất đều kể như con số không.
   Ngài làm theo ý Ngài muốn cả với cơ binh trên trời
   Lẫn dân cư trên đất.
  Không ai cản được tay Ngài
   Hoặc hỏi: “Ngài làm gì vậy?”
36Cùng lúc đó trí khôn ta hồi phục. Ta tìm lại được vinh quang cho vương quốc ta, uy nghi và rực rỡ trở lại với ta. Các nhà tham mưu và các quan đại thần đều đến chầu ta. Ta lại được lập lên cai trị vương quốc và càng trở nên cao trọng hơn trước.
37Bây giờ, ta, Nê-bu-cát-nết-sa ca ngợi, tôn vinh và tán dương Vua Trời
  Vì mọi công việc Ngài đều chân thật
   Và mọi đường lối Ngài đều ngay thẳng.
  Kẻ nào bước đi cách kiêu ngạo
   Ngài có thể hạ xuống.