24

Nồi nấu và thịt

1Vào ngày mười tháng mười, năm thứ chín của thời kỳ chúng tôi bị lưu đày, CHÚA phán cùng tôi rằng: 2“Hỡi con người, hãy ghi lại ngày hôm nay, chính hôm nay. Vua Ba-by-lôn đã vây hãm Giê-ru-sa-lem đúng hôm nay. 3Rồi kể lại cho những kẻ không vâng lời ta. Hãy nói cùng chúng rằng: CHÚA là Thượng Đế phán như sau:
  Hãy bắc cái nồi lên,
   đổ nước vào.
  4Bỏ vào đó mấy miếng thịt,
   thịt thật ngon tức thịt đùi và thịt vai.
   Bỏ đầy vào đó các xương tốt nhất.
  5Chọn con thú tốt nhất trong bầy,
   rồi chất củi bên dưới nồi.
  Hãy nấu các miếng thịt
   cho đến khi xương chín.
  6CHÚA là Thượng Đế phán như sau:
   ‘Khốn cho thành của những kẻ sát nhân!
  Khốn cho nồi rỉ sét và sét không tróc ra!
   Hãy lấy thịt ra từng miếng khỏi nồi.
  Đừng chọn miếng nào đặc biệt.
  7Thành ấy như nồi rỉ sét vì máu sát nhân của nó
   vẫn còn trong thành.
  Nó đổ máu trên đá trơ trọi,
   chớ không đổ ra trên đất để bụi che lấp.
  8Ta đổ máu nó ra trên đá trơ trọi,
   không có gì che lấp.’
  Ta làm như thế để dân chúng nổi giận
   và trừng phạt nó vì nó đã giết người vô tội.
  9CHÚA là Thượng Đế phán như sau:
   ‘Khốn cho thành của những kẻ sát nhân!
  Ta sẽ chất củi lên thật cao để đốt.
  10Hãy chất củi và châm lửa.
   Hãy nấu cho xong thịt đi.
  Hãy trộn gia vị và để xương cháy khét.
  11Rồi để nồi không trên than
   cho nó nóng để đồng hai bên cháy đỏ lên.
  Chất cáu cặn bên trong sẽ tan chảy
   thiêu đốt rỉ sét.
  12Nhưng cố gắng làm sạch cái nồi
   đã không có kết quả.
  Rỉ sét đậm quá nên dù đốt bằng lửa
   cũng không làm tróc ra được.
  13Các ngươi đã bị ô dơ vì những hành vi tội lỗi mình.
   Ta muốn rửa sạch các ngươi nhưng các ngươi vẫn không sạch được.
  Các ngươi sẽ không bao giờ sạch được tội lỗi mình
   cho đến khi hả cơn giận của ta nghịch cùng ngươi.
14Ta, CHÚA, có phán. Đã đến lúc ta hành động. Ta sẽ không kiềm hãm sự trừng phạt, thương hại hay đổi ý. Ta sẽ trừng phạt các ngươi do đường lối và việc làm các ngươi, CHÚA là Thượng Đế phán vậy.’”

Vợ Ê-xê-chiên qua đời

15Rồi CHÚA phán cùng tôi rằng: 16“Hỡi con người, ta sẽ cất vợ ngươi đi khỏi ngươi, người mà ngươi nhìn với lòng trìu mến. Nàng sẽ chết bất thần nhưng ngươi không được buồn bã hay than khóc cho nàng. 17Hãy âm thầm than khóc; đừng than khóc lớn tiếng. Hãy buộc khăn vành, mang dép vào chân. Đừng che mặt, đừng dùng thức ăn khi than khóc người chết.”
18Cho nên tôi nói cùng dân chúng vào buổi sáng thì đến chiều vợ tôi chết. Sáng hôm sau tôi làm y theo điều tôi được dặn bảo. 19Dân chúng hỏi tôi, “Hãy cho chúng tôi biết, những điều ông làm có ý nghĩa gì cho chúng tôi?”
20Tôi đáp, CHÚA phán cùng tôi rằng: 21“Hãy bảo dân Ít-ra-en, CHÚA là Thượng Đế phán như sau: Ta sẽ làm nhục đền thờ ta. Các ngươi nghĩ rằng đền thờ thêm sức mạnh cho các ngươi. Các ngươi hãnh diện về nó, các ngươi nhìn nó với vẻ yêu thương trìu mến. Nhưng con trai con gái mà các ngươi bỏ lại ở Giê-ru-sa-lem sẽ ngã chết vì gươm. 22Khi việc đó xảy đến thì các ngươi phải làm như ta làm: không được che mặt, không được ăn thức ăn đám ma. 23Phải vấn khăn vành trên đầu, mang dép vào chân. Các ngươi không được khóc lóc thảm thiết, nhưng các ngươi sẽ bị suy yếu vì tội lỗi mình và rồi sẽ nhìn nhau mà than khóc. 24Vậy Ê-xê-chiên sẽ làm gương cho các ngươi. Các ngươi phải làm y như người làm. Khi những điều đó xảy ra, các ngươi biết rằng ta là CHÚA, là Thượng Đế.
25Con về phần ngươi, hỡi con người, sự việc sẽ diễn ra như sau. Ta sẽ dẹp đền thờ đã ban cho chúng sức lực và niềm vui, khiến chúng kiêu hãnh. Chúng nhìn nó với lòng trìu mến, nó khiến chúng vui mừng. Ta cũng sẽ mang con trai con gái chúng đi. 26Lúc đó ai thoát được sẽ đến báo tin cho ngươi hay. 27Lúc đó miệng ngươi sẽ được mở ra. Ngươi sẽ nói được, không bị câm nữa. Cho nên ngươi sẽ làm dấu hiệu cho chúng, và chúng sẽ biết ta là CHÚA.”