24

Nau Ƀư Rai Ƀon Toyh Yêrusalem

1Năm rơh sĭn, khay jê̆t, năng jê̆t geh nau Yêhôva ngơi ma gâp: 2Hơi kon bunuyh, chih hom kơp moh nar aơ, jêng nar aơ yơh; nar aơ ro hađăch Babilôn văch dăch ntơm chueng ƀon toyh Yêrusalem. 3Ngơi du nau hôr ma phung ƀon lan vay tâm rdâng, jêh ri lah hom ma khân păng, Yêhôva lah pô aơ: Gơ hom glah, gơ hom, troch hom dak tâm glah nây đŏng; 4chê̆ tâm glah nây âk gâl mlay puăch, lĕ rngôch gâl ueh, gang ƀŭt jêh ri nglik; ăn bêng glah ma ntĭng dŭt ueh. 5Joi săch du mlâm biăp ueh ngăn tâm phung, jêh ri nsro long tâm dâng glah, gay gâm puăch nây, gâm ndrel ma ntĭng ta nây lĕ, ăn khuh.
6Yor nây pô aơ nau Yêhôva Brah Ndu lah: Rêh ni ngăn ma phung ƀon pling mham, ma glah lĕ ek găm tâm trôm, jêh ri ek găm nây mâu blau kloh ôh! Sŏk tă tâm nây du kô̆ du kô̆ ăn lĕ, lơi ƀư nau lah nchroh ôh. 7Yorlah mham păng pling jêh hôm e ta nklang păng; păng pling mham nây ta kalơ lŭ chrêk, păng mâu pling ôh mham nây ta neh gay brôi lơi ôbăl. 8Nây jêng nau ŭch nsônh ji nuih gâp, gay ăn gâp har plơng bôk, gâp lĕ pling jêh mham păng ta kalơ lŭ chrêk, kŏ tât păng mâu hôm dơi nkŭm ôh.
9Yor ri, pô aơ Yêhôva Brah Ndu lah: Rêh ni ngăn ma ƀon phung pling mham! Gâp tâm ban lĕ mra srŏ long ăn âk. 10Bun long ăn âk, sĭnh ŭnh, gay nkret puăch, tât kroh dak, jêh ri ŭnh sa ntĭng. 11Jêh ta nây, gơ glah dơm ta kalơ sa ônh rnga, gay ăn glah nây dŭm, kŏ tât ndơ ƀơ̆ ƀơch tâm trôm lêk rai lĕ, jêh ri ek găm tâm trôm păng du lĕ ƀhiau. 12Păng pah kan hŏt rgănh dơm dam, ƀiălah ek găm krêp ngăn tâm păng ê-hŏ luh du; nđâp tơlah dơm ek găm păng tâm ŭnh kŏ mâu du luh lĕ! 13Ek găm nây jêng nau văng tĭr ƀơ̆ ƀơch may: yor gâp hŏ jut kloh may jêh ri may mâu dơi jêng kloh ôh, yor ri may mâu mra dơi tho rao nau ƀơ̆ rmau may đŏng ôh, kŏ tât mpay jêh nau gâp hŏ ji nuih ma may. 14Gâp nơm jêng Yêhôva hŏ ngơi jêh nau nây; nau nây mra tât, gâp mra ƀư nau nây; gâp mâu mra plơ̆ rŭch ôh, gâp mâu mra nhhuach ôh, gâp mâu mra gâl ôh nau gâp mĭn; gâp mra phat dôih may tĭng nâm trong may chuat jêh ri tĭng nâm kan may pah, Yêhôva Brah Ndu lah.

Ur Y-Êsêkiêl Khĭt

15Tâm ban lĕ geh nau Yêhôva ngơi ma gâp pô aơ: 16Hơi kon bunuyh, aơ gâp lĕ dăch sŏk lơi jêh nau maak tă bơh may nau măt may ŭch kơnh; ƀiălah lơi ta may klân rvê ôh mâu lah nhhiăng nhĭm mâu lah hor dak măt ôh. 17Nhĭm vơl hom, ƀiălah mâu nteh ôh; ƀiălah lơi ta klân rvê ôh ma nơm khĭt. Mpân bok ta kalơ bôk may; nsoh ntâu jot tâm jâng may. Lơi ta rdêp ôh trôm mbung may, mâu lĕ sa piăng let bu ran njơh khĭt.
18Pôri ơm ôi gâp ngơi ndrel ma ƀon lan; tât kêng mhaơ ur gâp khĭt. Kah ôi taơ gâp ƀư tĭng nâm nau Yêhôva hŏ ntăm jêh ma gâp. 19Rnôk nây phung ƀon lan lah ma gâp pô aơ: mâm may mâu ŭch mbơh ma hên nâm bu ntĭt nau aơ di ma hên, kŏ tât may ƀư pô nây? 20Gâp plơ̆ sĭt lah ma khân păng, Yêhôva ngơi ma gâp: 21Lah hom ma ngih Israel, Pô aơ nau Yêhôva lah: Aơ, mra ƀư ƀơ̆ jrô kloh ueh gâp, jêng ntŭk khân may ƀư nau sưr ma brah khân may, jêh ri nau trôm măt khân may ŭch kơnh, nuih n'hâm khân yô̆ klâng; jêh ri lĕ rngôch kon bu ur kon bu klâu khân may hŏ chalơi jêh ma chalôt yor ma đao. 22Rnôk nây khân may mra bu nâm ƀư gâp hŏ ƀư jêh: khân may, mâu mra rdêp ôh trôm mbung khân may, mâu lĕ sa piăng let bu văch ran. 23Khân may mpân bok mro, ta kalơ bôk jêh ri nsoh mro ntâu jot tâm jâng; khân may mâu klâng rvê ôh, ƀiălah khân may mra rngot rvê ma nau kue khân ay may nơm jêh ri vơl ndrăng khân may dơm. 24Pô nây yơh Y-Êsêkiêl mra jêng du nau mbên ma khân ay may, tĭng nâm lĕ nau păng hŏ ƀư jêh, pôri yơh khân ay may mra ƀư. Tơlah nau aơ tât, rnôk nây khân ay may mra gĭt gâp jêng Yêhôva Brah Ndu.
25Bi may, Hơi kon bunuyh, tâm nar gâp mra sŏk lơi ntŭk brah tă bơh khân păng, nau maak jêh ri nau chrêk rmah khân păng, nau măt ŭch kơnh jêh ri nuih n'hâm khân păng rŏng, jêh ri tâm ban lĕ nđâp phung kon bu ur jêh ri kon bu klâu khân păng, 26ta nar nây đŏng mra geh du huê klaih ran tât ma may gay mbơh nau mhe mhan aơ ma may. 27Tâm nar nây, trôm mbung may mra hă ma nơm du klaih, may mra ngơi jêh ri mâu hôm jêng mlo ôh. Pôri may mra jêng du ntil ndơ tâm mbên ma khân păng, jêh ri khân păng mra gĭt ma gâp jêng Yêhôva.