1

  1Ôi, nàng ngồi cô đơn,
   Dù xưa là thành đông đúc dân cư!
  Nay là một quả phụ,
   Xưa đầy quyền thế giữa các dân!
  Xưa là nữ vương thống trị các thành,
   Nay nô lệ, phải lao công cưỡng bách!
  2Nàng khóc thảm thiết thâu đêm,
   Lệ đầm đìa đôi má.
  Những kẻ xưa kia yêu mến nàng,
   Nay không ai đến bên nàng với lời an ủi.
  Bạn bè thảy đều phản bội,
   Chúng trở thành những kẻ nghịch thù.
  3Giu-đa đi lưu đầy,
   Lắm nỗi thống khổ nhục nhằn.
  Nàng ngồi than khóc giữa các dân,
   Không nơi an nghỉ.
  Mọi kẻ săn đuổi nàng,
   Bắt được nàng khi nàng cùng đường túng quẫn.
  4Đường dẫn đến Si-ôn tang tóc,
   Vì không người đến trong ngày lễ hội.
  Mọi cổng thành vắng vẻ hoang vu,
   Các thầy tế lễ thở than.
  Các cô gái đồng trinh bị bắt đi nức nở,
   Thân phận nàng, cay đắng xót xa.
  5Kẻ thù nàng hôm nay làm chủ,
   Đối thủ nàng phè phỡn, sướng vui.
  CHÚA đã đầy đọa nàng,
   Vì cớ nàng gây nhiều tội ác.
  Con cái nàng đi khuất,
   Làm tù binh lê bước trước kẻ thù.
  6Sự vinh hiển của Thiếu Nữ Si-ôn thảy đều tan biến.
  Các vua chúa nàng khác nào đàn nai
   Không tìm ra đồng cỏ.
  Họ đuối sức lê chân
   Phải bước đi trước kẻ thù thúc đuổi.
  7Trong ngày lưu đày khốn khổ, nhục nhằn,
   Giê-ru-sa-lem nhớ lại mọi kho tàng quý báu,
   Từ thuở xa xưa.
  Khi dân nàng rơi vào tay quân địch,
   Không ai giúp đỡ nàng.
  Kẻ thù nhìn nàng, ngạo nghễ,
   Chúng cười nàng sụp đổ tan tành.
  8Giê-ru-sa-lem đã phạm tội trọng,
   Nên nàng phải trở thành một thứ trò cười.
  Mọi kẻ xưa kính trọng nàng, nay khinh dể cười chê,
   Vì chúng nhìn thấy nàng mình trần thân trụi.
  Chính nàng cũng rên rỉ,
   Và che mặt quay đi.
  9Váy nàng nhơ nhớp,
   Vì nàng chẳng hề nghĩ đến tương lai,
  Cho nên nàng đã rơi xuống thấp, thấp tận cùng đất đen;
   Nay không ai an ủi nàng.
  “Lạy CHÚA, xin đoái xem chúng con đau thương khốn khổ,
   Vì quân thù đắc thắng vênh vang!”
  10Kẻ thù đã giang tay cướp đoạt,
   Lấy hết mọi báu vật kho tàng.
  Nàng cũng nhìn thấy quân ngoại xâm
   Lấn vào đền thánh.
  Dù chính Ngài đã cấm chúng
   Không được vào nơi công hội của Ngài.
  11Toàn dân nàng rên xiết
   Đi tìm bánh nuôi thân.
  Họ mang cả báu vật đổi lấy thức ăn,
   Hầu mạng mình được sống.
  “Lạy CHÚA, xin đoái xem,
   Chúng con bị khinh chê, tủi hổ dường nào!”
  12“Này những kẻ qua đường,
   Hãy đến đây, nhìn kỹ mà xem,
  Có nỗi khổ nào bằng nỗi khổ,
   Tôi đang gánh chịu bởi CHÚA,
  Trong ngày Ngài giận dữ,
   Ngài đã giáng trên tôi?
  13Từ trên cao Ngài cho lửa trời giáng xuống,
   Giáng sâu vào đến xương cốt của tôi.
  Dưới chân tôi, Ngài cho bủa lưới,
   Khiến tôi quay ngược lại đằng sau.
  Ngài bỏ tôi một mình, cô quạnh,
   Suốt cả ngày, đau đớn hao mòn.
  14Ngài theo dõi lỗi lầm tôi vấp phạm,
   Bàn tay Ngài buộc chặt tội ác tôi;
  Tội lỗi tôi thành gông cùm đeo cổ,
   Ngài khiến sức tôi ngày một mỏi mòn.
  Chúa phó tôi vào tay quân cường bạo,
   Quân thù nghịch, tôi không thể đối đầu.
  15Những dũng sĩ của tôi,
   Ngài chất lại thành đống như bó lúa.
  Chúa nhóm quân thù
   Đến nghiền nát các chàng trai.
  Nàng trinh nữ Giu-đa đã bị Chúa chà đạp
   Như thể ép nho trong bồn rượu.
  16Vì cớ mọi sự đó mà tôi khóc lóc,
   Nước mắt đầm đìa.
  Nhưng không ai gần tôi để mà an ủi,
   Không ai đem lại sức sống cho tôi.
  Con cái tôi đơn côi, sửng sốt,
   Vì kẻ thù đắc thắng tràn lan.”
  17Si-ôn đã giơ tay lên cầu cứu,
   Nhưng không ai đến an ủi nàng.
  CHÚA ra lệnh cho các nước láng giềng
   Trở nên thù địch của nhà Gia-cốp.
  Giê-ru-sa-lem đã thành
   Một thứ trò cười giữa vòng chúng.
  18CHÚA là Đấng công bình,
   Chính tôi là người phản nghịch.
  Hỡi các dân tộc, hãy lắng tai nghe,
   Hãy nhìn xem nỗi khổ đau tôi đang chịu đựng.
  Các con trai và con gái tôi
   Đã bị lưu đày.
  19Tôi kêu cầu những người đồng bạn,
   Chúng lừa gạt tôi, chúng phản bội tôi rồi.
  Các thầy tế lễ và các trưởng lão của tôi
   Ngã gục trong thành phố,
  Khi cố sức tìm thức ăn
   Hầu kéo dài mạng sống.
  20“Lạy CHÚA, xin đoái xem con khốn khổ chừng nào,
   Lòng dạ con bối rối bất an,
  Tâm hồn con điêu đứng, loạn cuồng,
   Vì con phản nghịch, cứng đầu, cứng cổ.
  Bên ngoài, gươm giáo giết hại,
   Bên trong, chết chóc tràn lan.
  21Xin Chúa nghe con rên xiết,
   Không ai an ủi cho con.
  Kẻ thù nghe tin con khốn khổ,
   Chúng reo mừng vì Ngài đã trừng phạt con,
  Xin giáng xuống chúng ngày tai họa mà Ngài từng rao báo,
   Hầu cho chúng cũng đồng khốn khổ như con.
  22Nguyện trước mặt Ngài, chúng lộ ra gian ác.
   Xin Ngài trừng phạt chúng nặng nề.
  Như con đã bị Ngài mạnh tay đối xử,
   Vì sự cứng đầu phản nghịch của con.
  Con đã than thở nhiều,
   Và tim con trở nên héo hắt.”