6

Thành Giê-ru-sa-lem Bị Bao Vây

  1Hỡi dân Bên-gia-min, hãy trốn đến nơi an toàn,
   Hãy ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem.
  Hãy thổi kèn báo động tại Thê-cô-a,
   Hãy đốt lửa báo hiệu tại Bết-ha-kê-rem.
  Vì tai họa và đổ nát tan hoang
   Đã lộ ra từ phương bắc.
  2Ta ví Si-ôn, con gái Ta,
   Với đồng cỏ mượt mà nhất.
  3Các kẻ chăn sẽ dẫn bầy chiên mình đến đó,
   Cắm trại chung quanh thành,
   Mỗi người thả chiên ăn cỏ nơi phần của mình.
  4Hãy chuẩn bị xông trận!
   Nào, ta hãy tấn công vào lúc giữa trưa!
  Khốn cho chúng tôi, vì ngày đã xế tàn!
   Bóng chiều đã dài ra!
  5Nào, ta hãy tấn công trong ban đêm!
   Ta hãy hủy diệt các đền đài chiến lũy!
6Vì CHÚA Vạn Quân đã phán như vầy:
  “Hãy đốn cây,
   Hãy đổ đất đắp mô vây hãm thành Giê-ru-sa-lem!
  Đó là thành dành cho sự đoán phạt,
   Trong nó chỉ toàn là đàn áp, bóc lột.
  7Như giếng giữ nước mình tươi mát thể nào,
   Nó cũng giữ sự gian ác nó cho tươi mới thể ấy.
  Trong thành chỉ nghe toàn là chuyện bạo ngược tàn phá,
   Bệnh hoạn và thương tích hằng ở trước mặt Ta.
  8Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy nghe lời cảnh cáo,
   Kẻo Ta lìa xa ngươi,
  Kẻo Ta khiến ngươi điêu tàn,
   Không người ở.”

Y-sơ-ra-ên Từ Bỏ Đường Lối Chúa

9CHÚA Vạn Quân phán như vầy:
  “Chúng sẽ mót sạch dân Y-sơ-ra-ên còn sót lại
   Như người ta mót nho.
  Hãy đưa tay con qua các nhành nho một lần nữa,
   Như người hái nho.”
  10“Con sẽ nói với ai và cảnh cáo ai,
   Để họ chịu nghe?
  Này, tai họ như có lớp da bọc kín,
   Họ không thể lắng nghe.
  Họ khinh thường lời CHÚA,
   Họ không vui thích nghe lời Ngài.
  11Về phần con, lòng con đầy tràn cơn thịnh nộ của CHÚA,
   Con không dằn lòng được nữa.”
  “Hãy đổ nó ra trên trẻ con ngoài đường phố,
   Trên các thanh niên đang tụ tập.
  Phải, cả chồng lẫn vợ đều sẽ bị bắt,
   Các trưởng lão cùng những bậc già nua.”
  12CHÚA phán:
  “Nhà cửa chúng sẽ bị giao cho kẻ khác,
   Luôn cả vườn tược và vợ chúng nó nữa,
  Vì Ta sẽ dang tay
   Trừng phạt dân cư trong xứ.”
  13Từ kẻ hèn đến người sang,
   Hết thảy đều lo trục lợi.
  Từ tiên tri đến thầy tế lễ,
   Hết thảy đều gian lận.
  14Chúng chữa vết thương dân Ta
   Cách sơ sài,
  Chúng hô hào: “Bình an! Tốt đẹp!”
   Trong khi chẳng có bình an.
  15CHÚA phán:
  “Chúng làm điều xấu hổ, chúng làm điều gớm ghiếc,
   Thế nhưng chúng chẳng biết xấu hổ,
   Cũng chẳng biết nhục nhã là gì.
  Vì thế chúng sẽ ngã với những kẻ ngã,
   Đến ngày Ta thăm phạt chúng, chúng sẽ ngã sải dài.”
  16CHÚA phán như vầy:
  “Hãy đứng nơi các nẻo đường và quan sát,
   Hãy dò hỏi về các đường lối xa xưa:
  ‘Đường nào dẫn đến phúc lành?’ Hãy bước đi trên đường ấy,
   Và tìm sự an nghỉ cho tâm hồn các ngươi.”
   Nhưng chúng đáp: “Chúng tôi không muốn đi con đường đó.”
  17“Ta đã tự cắt người canh phòng cho các ngươi:
   ‘Hãy chú ý nghe tiếng kèn thổi!’ ”
   Nhưng chúng đáp: “Chúng tôi không muốn chú ý.”
  18“Vì thế, hỡi các dân, hãy lắng nghe,
   Hỡi các chứng nhân, hãy nhận biết
   Những điều Ta sẽ làm để trừng phạt chúng!
  19Hỡi cả trái đất, hãy lắng nghe!
  Này, Ta sẽ đem thảm họa đến cho dân này,
   Đó là bông trái của chính những âm mưu của chúng,
  Vì chúng chẳng chịu lắng nghe lời Ta,
   Và luật pháp Ta, chúng đã khước từ.
  20Các ngươi dâng cho Ta nhũ hương từ Sê-ba,
   Và xương bồ từ miền xa xăm để làm gì?
  Ta không nhận tế lễ thiêu của các ngươi,
   Sinh tế các ngươi chẳng đẹp lòng Ta.”
21Vì thế, CHÚA phán như vầy:
  “Này, Ta sẽ đặt chướng ngại vật trước mặt dân này,
   Và chúng sẽ vấp ngã.
   Cả cha lẫn con, hàng xóm và bạn bè đều chết mất.”

Quân Xâm Lăng Từ Phương Bắc

22CHÚA phán như vầy:
  “Này, một dân đến
   Từ phương bắc,
  Một dân hùng mạnh dấy lên
   Từ nơi đầu cùng đất.
  23Chúng nắm chặt cung và lao,
   Chúng hung ác, không thương xót,
  Tiếng chúng hét tựa như biển cả gào thét,
   Chúng cưỡi ngựa,
  Chúng trang bị đủ để xông trận đánh ngươi,
   Hỡi Si-ôn, con gái Ta!”
  24Chúng tôi nghe tiếng đồn về bọn chúng,
   Tay chúng tôi rụng rời,
  Nỗi lo sợ siết chặt chúng tôi,
   Lòng chúng tôi quặn thắt như người sản phụ chuyển dạ.
  25“Đừng ra ngoài đồng,
   Cũng đừng bước đi trên đường cái,
  Vì quân thù có gươm,
   Gieo kinh hoàng tứ phía!”
  26“Hỡi dân tôi, con gái tôi, hãy quấn vải thô,
   Hãy lăn lộn trong tro,
  Hãy than khóc
   Như người ta than khóc con trai một!
  Hãy than khóc đắng cay,
   Vì kẻ hủy diệt thình lình xông đánh chúng ta.”
  27“Ta đặt con làm người luyện kim,
   Người thử nghiệm, giữa dân Ta,
  Để con biết cách
   Thử đường lối chúng.
  28Hết thảy chúng đều cứng đầu, phản loạn,
   Ngồi lê đôi mách,
  Chúng cứng như đồng, như sắt,
   Hết thảy đều hư hoại.
  29Ống bể thổi,
   Lửa nung tan hết chì,
  Người luyện kim luyện luống công,
   Kẻ ác chưa bị diệt trừ.
  30Chúng bị gọi là ‘bạc phế thải,’
   Vì CHÚA đã thải trừ chúng.”