6

Ranáq Rúng Pứt Toâq Pỡ Vil Yaru-salem

1Ơ tỗp Ben-yamin ơi! Cóq anhia lúh yỗn vớt tễ ŏ́c cuchĩt ca ễ toâq pỡ vil Yaru-salem! Cóq anhia plóng lavia tâng vil Tacua, cớp palư ũih táq tếc tâng vil Bet Ha-carem, yuaq ŏ́c cuchĩt pứt cheq ễ toâq tễ coah angia pỡng, la ranáq rúng ralốh toâr lứq. 2Vil Si-ôn la nêuq o lứq, ma cứq ễ táq yỗn án cỡt ralốh; 3máh puo cớp tỗp tahan ễ táng dỗn ngki, dếh ayứng máh dống aroâiq lavíng vil tam mứt alới sâng yoc. 4Tỗp alới pai neq: “Thrũan chíl vil ki! Tỗp hái cóq loŏh chíl bo mandang toâng!”
 Ma vớt ki tỗp alới pai neq: “Yũt lứq chơ; moat mandang khoiq cheq ễ pât cớp cheq ễ sadâu chơ.
5Tỗp hái cóq mut chíl tâng sadâu toâp, cớp talốh táh nheq ntốq noau kĩaq vil.”
6Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq ớn máh puo nâi tamư máh nỡm aluang, cớp puon cutễq lavíng mpễr vil Yaru-salem. Án pai neq: “Cứq ễ manrap vil nâi, cỗ tian vil nâi bữn moang ranáq padâm sâng. 7Samoât dỡq chữong kháng dŏq dỡq, lứq ngkíq tê vil Yaru-salem kháng dŏq máh ranáq sâuq. Tâng vil nâi cứq hữm moang ranáq phaq cớp talốh; cớp cứq hữm moang cũai chũl cớp cũai chĩuq rang‑ĩ sâng. 8Ơ vil Yaru-salem ơi! Cóq anhia noap ĩt ŏ́c catoaih atỡng. Khân tỡ bữn ngkíq, cứq ễ táh anhia; cứq ễ táq yỗn vil anhia cỡt ntốq aiq ễn, cỡt ntốq tỡ bữn cũai ỡt.”

Tỗp I-sarel Táq Lớn-sarlớn

9Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq pai neq: “Bữn cũai sacũat dững nheq cũai I-sarel samoât noau cáiq muat máh palâi nho tễ voar. Ngkíq, cóq anhia rachuai cũai bo alới noâng tamoong.”
10Cứq ta‑ỡi neq: “Noau noâq ễ tamứng toâq cứq catoaih atỡng? Tỗp alới coang ngian cớp tỡ ễq tamứng parnai anhia; tỗp alới cacháng ayê máh ŏ́c anhia ớn cứq atỡng. 11Ơ Yiang Sursĩ ơi! Ŏ́c anhia cutâu chóq alới samoât ũih cat tâng mứt cứq tê, cớp cứq tỡ rơi chĩuq noâng.”
 Chơ Yiang Sursĩ pai chóq cứq neq: “Cóq mới atỡng tễ máh ŏ́c cứq cutâu mứt chóq máh cũai carnễn tâng rana, cớp máh cũai póng tâng dũ ntốq alới rôm. Máh lacuoi cayac pĩeiq noau cỗp nheq, dếh cũai thâu la noau cỗp tê.
12Máh nia sarái, dống sũ, cớp máh con lacuoi alới noau chiau yỗn cũai canŏ́h ễn ndỡm. Cứq ễ manrap máh cũai proai tâng cutễq nâi. 13Dũ náq cũai, cũai sốt tỡ la cũai proai, alới chuaq práq tâng ranáq tỡ bữn tanoang; dếh máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ cớp máh cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ la lôp tê cũai proai. 14Tỗp alới táq ariang bớc cũai proai cứq tỡ bữn hâp ntrớu. Alới pai neq: ‘Dũ ranáq ien khễ.’ Ma dũ ranáq tỡ cỡn ien khễ. 15Nŏ́q tỗp alới tỡ bữn sâng casiet táq tễ máh ranáq sâuq nâi? Tỗp alới tỡ bữn sâng casiet ntrớu loâng; mieiq alới tỡ bữn ngứm ntrớu tễ ŏ́c casiet ki. Yuaq ngkíq, tỗp alới cỡt dớm samoât cũai dốq salaiq. Toâq cứq manrap tỗp alới, tangái ki la tangái parsốt yỗn alới. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh ŏ́c nâi.”

Tỗp I-sarel Calỡih Táh Ngê Yiang Sursĩ

16Yiang Sursĩ pai chóq máh cũai proai án neq: “Cóq anhia tayứng bân rana téh-cláng cớp tutuaiq nhêng. Chơ blớh salĩq rana tiaq tễ mbŏ́q, rana ca o lứq yỗn pỡq. Cóq anhia pỡq tâng rana ki, chơ anhia bữn ỡt ien khễ.”
 Ma tỗp anhia pai neq: “Tỡ ễq! Tỗp hếq tỡ ễq ễ táq ngkíq!”
17Chơ Yiang Sursĩ chóh máh cũai kĩaq yỗn tamứng noau plóng lavia catoaih. Ma tỗp anhia pai neq: “Tỗp hếq tỡ ễq tamứng!”
18Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ pai chóq máh cũai dũ cruang neq: “Cóq anhia tamứng cớp dáng máh ranáq ntôm ễ toâq pỡ cũai proai cứq. 19Ơ cốc cutễq nâi ơi! Cóq tamứng nơ! Cứq ễ dững ŏ́c rúng pứt atoâq pỡ cũai tỗp nâi, ca pĩeiq lứq yỗn alới roap, yuaq tỗp alới khoiq táh nheq ŏ́c cứq patâp, cớp tỡ bữn tamứng cứq atỡng. 20Bữn kia ntrớu yỗn cứq bo alới tacât crơng phuom tễ cruang Sê-ba, tỡ la crơng carchúc sana tễ cruang yơng lứq? Cứq tỡ ễq roap máh crơng alới chiau sang, cớp tỡ bữn sâng bũi pahỡm tễ crơng ki. 21Yuaq ngkíq, cứq ễ táq yỗn máh cũai nâi cỡt taliang mứt pahỡm cớp dớm asễng. Máh cũai mpoaq cớp máh con samiang, máh yớu ratoi cớp máh yớu muoi vil, alới cuchĩt machớng nheq.”

Ranáq Phaq Talốh Toâq Tễ Coah Angia Pỡng

22Yiang Sursĩ pai neq: “Bữn máh tahan tễ muoi cruang coah angia pỡng toâq; tỗp tahan nâi ỡt yơng, ma alới bán rêng cớp thrũan ễ rachíl. 23Tỗp alới yống tamĩang cớp dau, cớp ŏ́q loâng mứt pahỡm sâng sarũiq. Tỗp alới ỡt aséh, cớp bữn sưong casang rloâm-rlức ariang dỡq mưt lampóh. Tỗp alới pruam ễ chíl vil Yaru-salem.”
24Máh cũai proai vil Yaru-salem pai neq: “Tỗp hếq khoiq sâng han tễ tỗp ki; ngkíq atĩ hếq cỡt ieuq lamên nheq; hếq sâng túh ngua arức lứq tâng mứt, cỡt ariang mansễm ntôm ễ sễt con. 25Hếq tỡ khớn loŏh yáng tiah vil, tỡ la tayáh pỡq tâng rana, yuaq cũai par‑ũal yống crơng choac ỡt ruap nheq mpễr hếq, cớp hếq sâng cahĩal lứq.”
26Yiang Sursĩ pai neq: “Ơ máh cũai proai cứq ơi! Cóq anhia tâc tampâc tanúh, cớp luliac u‑al tâng bŏ́h. Cóq anhia nhiam cuclỗiq cucling cớp tanúh cỗ sâng túh ngua lứq, táq ariang muoi lám con samiang clúng anhia cuchĩt, yuaq anhia santar sâng án ca toâq pupứt anhia toâq. 27Ơ Yê-ramia ơi! Cóq mới chim máh cũai proai cứq, ariang mới chim crơng tac, o ma tỡ bữn. 28Alới cỡt cũai yoc ễ chíl cứq, cớp alới bữn mứt coang hỡ, coang samoât sapoan tỡ la tac crưong. Tỗp alới la moang cũai ralôp cớp cũai ravoŏq yớu. 29Ntốq noau tooc bữn sacuaq thỗr rêng, cớp ũih blữ rêng lứq, ma saréh tớt tâng tac noâng tỡ ratáh sĩa. Tỡ bữn kia ntrớu arĩen máh cũai proai cứq, yuaq cũai sâuq tỡ yũah pupứt nheq. 30Nheq tữh cũai proai cứq la sâuq la‑ỡq; yuaq ngkíq tỡ têq táq yỗn alới cỡt bráh o loah. Ngkíq yuaq cứq khoiq calỡih táh alới.”