13

Chúa Báo Trước về Ðền Thờ Sẽ Bị Phá Hủy

(Mat 24:1-2; Lu 21:5-6)

1Ðang khi Ngài ra khỏi đền thờ, một môn đồ của Ngài nói với Ngài, “Thưa Thầy, xin Thầy xem, những tảng đá nầy to lớn biết bao! Những tòa nhà nầy hoành tráng dường nào!”
2Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Ngươi thấy những tòa nhà to lớn nầy chăng? Rồi đây sẽ không còn một tảng đá nào chồng trên một tảng đá nào. Tất cả sẽ bị đổ xuống.”

Ðiềm Báo Trước Ngày Tận Thế

(Mat 24:3-14; Lu 21:7-19)

3Khi Ngài ngồi trên Núi Ô-liu đối diện với đền thờ, Phi-rơ, Gia-cơ, Giăng, và Anh-rê đến hỏi riêng Ngài, 4“Xin Thầy nói cho chúng con biết khi nào việc ấy sẽ xảy ra, và có dấu hiệu nào báo trước những việc ấy sẽ được ứng nghiệm chăng?”
5Ðức Chúa Jesus bắt đầu nói với họ, “Hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt các ngươi. 6Nhiều kẻ sẽ mạo danh Ta đến và nói rằng, ‘Ta là Ðấng Christ,’ và lừa gạt nhiều người. 7Khi các ngươi nghe tin tức về chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh, đừng kinh hoảng. Ðiều ấy phải xảy đến, nhưng chưa là tận thế đâu, 8vì dân nầy sẽ nổi lên nghịch với dân khác, nước nọ sẽ chống lại nước kia. Nhiều nơi sẽ có động đất, và nhiều chỗ sẽ có nạn đói. Nhưng đó chỉ là những quặn thắt khởi đầu của cơn đau chuyển bụng sinh.
9Phần các ngươi, hãy coi chừng; vì người ta sẽ bắt nộp các ngươi cho các tòa án, và các ngươi sẽ bị đánh đập trong các hội đường. Vì cớ Ta, các ngươi sẽ bị đem ra xử trước mặt các quan và các vua, và đây là cơ hội để các ngươi làm chứng cho họ. 10Nhưng trước hết Tin Mừng phải được rao giảng cho mọi dân.
11Khi họ bắt và nộp các ngươi cho những kẻ cầm quyền để bị xét xử, đừng lo trước phải nói gì, nhưng hãy nói những gì được ban cho các ngươi trong giờ đó, vì không phải các ngươi tự mình nói nhưng là Ðức Thánh Linh. 12Anh chị em sẽ phản nộp nhau cho người ta giết; cha sẽ nộp con; con cái sẽ nổi lên chống lại cha mẹ, khiến cha mẹ bị giết. 13Các ngươi sẽ bị mọi người ghét vì danh Ta. Nhưng ai bền chí đến cuối cùng sẽ được cứu.”

Chúa Báo Trước về Những Khó Khăn

(Mat 24:15-28; Lu 21:20-24)

14“Khi các ngươi thấy thứ gớm ghiếc gây nên hoang tàn được bày ra trong nơi nó không được phép bày ra –ai đọc phải cố hiểu– lúc ấy ai đang ở Giu-đê, hãy trốn lên núi; 15ai đang ở trên sân thượng, đừng đi xuống và đừng vô nhà lấy gì ra; 16ai đang ở ngoài đồng, đừng về nhà lấy áo choàng. 17Trong những ngày đó, tội nghiệp thay cho những phụ nữ mang thai và những người mẹ có con thơ còn bú. 18Hãy cầu nguyện để điều đó không xảy đến vào mùa đông, 19vì trong những ngày đó sẽ có một cơn hoạn nạn khủng khiếp chưa từng có kể từ khi sáng thế, lúc Ðức Chúa Trời tạo nên vạn vật, cho đến bấy giờ và sau nầy sẽ không bao giờ có như vậy. 20Và nếu Chúa không giảm bớt những ngày ấy, không ai có thể được cứu. Nhưng vì cớ những người được chọn, Ngài sẽ giảm bớt những ngày ấy.
21Khi ấy nếu ai đến nói với các ngươi, ‘Ðấng Christ ở đây,’ hay ‘Ngài ở đó,’ thì đừng tin, 22vì sẽ có các Ðấng Christ giả và các tiên tri giả nổi lên. Chúng sẽ làm những dấu kỳ và phép lạ để lừa gạt, nếu có thể được, ngay cả những người được chọn. 23Phần các ngươi, hãy coi chừng. Ta đã báo trước cho các ngươi những điều đó rồi.”

Chúa Báo Trước về Sự Tái Lâm

(Mat 24:29-31; Lu 21:25-28)

24“Nhưng trong những ngày ấy, sau cơn hoạn nạn, mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng sẽ không tỏa sáng, 25các vì sao sẽ từ trời sa xuống, và các quyền lực trên không trung sẽ bị rúng động. 26Bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người ngự đến trong mây trời với đại quyền đại vinh. 27Lúc ấy Người sẽ sai các thiên sứ nhóm họp những người được chọn của Người từ bốn phương lại, từ cuối các góc đất đến tận các chân trời.”

Bài Học về Cây Vả

(Mat 24:32-35; Lu 21:29-33)

28“Các ngươi hãy học bài học về cây vả: khi cành nó vừa đâm chồi nẩy lộc, các ngươi biết mùa hè gần đến. 29Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, khá biết rằng việc ấy đang đến gần, đã tới cửa rồi. 30Quả thật, Ta nói với các ngươi, dòng dõi nầy sẽ không qua đi trước khi những điều ấy xảy ra. 31Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Ta sẽ không qua đi.”

Không Ai Biết Ngày Giờ Chúa Trở Lại

(Mat 24:36-44)

32“Còn về ngày và giờ đó, không ai biết. Các thiên sứ trên trời không biết, Con cũng không biết, nhưng chỉ Cha biết. 33Hãy coi chừng, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết khi nào việc ấy xảy ra. 34Giống như một người chủ kia có việc phải đi xa. Trước khi rời nhà ông trao quyền cho các đầy tớ trông coi việc nhà, chỉ định công việc cho mỗi người; riêng với những người canh cửa, ông bảo phải thức canh. 35Vậy hãy thức canh, vì các ngươi không biết khi nào chủ nhà sẽ về; có thể là hoàng hôn, nửa khuya, lúc gà gáy, hay bình minh, 36kẻo chủ về thình lình và bắt gặp các ngươi đang ngủ.