1

Lời Mở Ðầu

1Lời tiên tri về Ni-ni-ve.
 Sách ghi lại khải tượng của Na-hum người Ên-cốc.

Cơn Thịnh Nộ của Ðức Chúa Trời

  2CHÚA là Ðức Chúa Trời ghen tương và báo trả,
  CHÚA nổi giận và báo trả;
  CHÚA báo trả những kẻ chống nghịch Ngài,
  Ngài dành cơn thịnh nộ cho những kẻ thù ghét Ngài.
  3CHÚA chậm giận, nhưng quyền năng Ngài rất lớn lao;
  CHÚA sẽ không bỏ qua tội lỗi của kẻ ác bao giờ.
  Ðường lối của Ngài thể hiện qua cuồng phong bão tố,
  Các áng mây đen là bụi dưới chân Ngài.
  4Ngài quở trách biển, nó trở thành khô cạn,
  Các dòng sông không còn nước, khô khan.
  Ba-san và Cạt-mên khô cằn,
  Hoa lá ở Li-băng nhạt phai.
  5Trước mặt Ngài các núi lắc lư, các đồi tan chảy,
  Trước thánh nhan Ngài trái đất lung lay,
  Phải, trái đất và mọi vật trên đất run lên cầm cập.
  6Ai có thể đứng nổi trước cơn thịnh nộ của Ngài?
  Ai đủ sức chịu nổi cơn nóng giận của Ngài?
  Cơn nóng giận của Ngài đổ xuống như lửa,
  Trước cơn thịnh nộ của Ngài đá cũng phải vỡ tan tành.

  7CHÚA rất tốt,
  Ngài là thành trì bảo vệ trong ngày khốn khó;
  Ngài che chở những ai nương náu nơi Ngài.
  8Ngài quét sạch bọn chống nghịch Ngài, như nước lũ cuồn cuộn đùa chúng đi khỏi chỗ của chúng;
  Ngài truy đuổi quân thù của Ngài lui vào bóng tối.

  9Sao các ngươi dám lập mưu chống lại CHÚA?
  Ngài sẽ làm các ngươi bị tuyệt diệt;
  Không kẻ thù nào của Ngài cần bị đánh lại lần thứ hai.
  10Chúng bị rối loạn như một lùm gai chằng chịt;
  Chúng lờ đờ như một lũ say rượu;
  Chúng bị thiêu rụi như rơm khô gặp lửa.
  11Từ giữa ngươi sẽ có một kẻ đi ra lập mưu chống lại CHÚA;
  Nó là kẻ bày mưu hiểm độc.

Tin Mừng cho Giu-đa

  12CHÚA phán thế nầy,
  “Dù chúng hùng cường và đông đúc,
  Chúng sẽ bị tiêu diệt và biến mất.
  Dù Ta đã phạt ngươi phải đau đớn,
  Ta sẽ không làm ngươi đau đớn nữa.
  13Bây giờ, Ta sẽ bẻ gãy gông cùm khỏi cổ ngươi,
  Ta sẽ bứt đứt xiềng xích trói buộc ngươi.”

  14CHÚA đã truyền lịnh về ngươi thế nầy,
  “Ngươi sẽ không còn con cháu nối dõi để mang danh ngươi nữa;
  Ta sẽ tận diệt dòng dõi ngươi ngay tại đền thờ ngươi thờ lạy các thần,
  Tức các thần ngươi đã chạm hình và đúc tượng để thờ;
  Ta sẽ biến phần mộ của ngươi ra nơi bẩn thỉu, vì ngươi là kẻ bị gớm ghiếc.

  15Hãy xem, này bàn chân của người mang tin mừng,
  Người rao báo tin hòa bình trên các núi đồi!
  Hỡi Giu-đa, hãy vui mừng cử hành các thánh lễ của ngươi,
  Hãy làm trọn những gì ngươi đã hứa nguyện,
  Vì quân gian ác sẽ không bao giờ xâm lăng ngươi nữa;
  Chúng đã hoàn toàn bị tận diệt.