Lời giới thiệu

Sách Na-hum là bài ca đánh dấu sự sụp đổ của Ni-ni-ve, thủ đô của A-si-ri, kẻ thù áp bức thời cổ của Y-sơ-ra-ên. Sự sụp đổ của Ni-ni-ve vào khoảng gần cuối thế kỷ thứ bảy trước Công Nguyên được xem như là sự phán xét của Chúa trên một đất nước tàn bạo và ngạo mạn.

Bố cục

Sự phán xét trên Ni-ni-ve (1:1-15)
Sự sụp đổ của Ni-ni-ve (2:1 – 3:19)