1

Tiểu dẫn

(1:1-31)


1Vào thời Ô-xia, Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia, là các vua nước Giu-đa, thì Ê-sai, con trai A-mốt, nhận khải tượng về nước Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem.

Lời quở trách dân tộc phản loạn

  2Hỡi các tầng trời hãy nghe, hỡi đất hãy lắng tai!
   Vì Đức Giê-hô-va phán rằng:
  “Ta đã nuôi nấng con cái, cho chúng lớn khôn,
   Nhưng chúng phản loạn cùng Ta.
  3Bò còn biết chủ mình,
   Lừa còn biết máng cỏ của chủ;
  Nhưng Y-sơ-ra-ên thì không biết,
   Dân Ta chẳng hiểu gì.”

  4Khốn cho quốc gia tội lỗi,
   Dân tộc phạm tội nặng nề,
  Dòng dõi làm ác,
   Con cái đồi bại kia!
  Chúng đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va,
   Khinh bỉ Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên,
   Trở nên xa lạ và quay lưng đi.

  5Sao các ngươi cứ tiếp tục nổi loạn
   Để lại bị trừng phạt nữa?
  Cả đầu đều bị thương tích,
   Lòng dạ đều tan nát.
  6Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu,
   Không chỗ nào lành,
  Những thương tích, vết sưng bầm,
   Và những vết thương mới,
  Chưa được rịt lại, chưa được băng bó,
   Cũng chưa được xoa dầu cho êm.

  7Xứ sở các ngươi bị hoang tàn,
   Thành trì các ngươi bị thiêu hủy;
  Đất đai các ngươi bị ngoại bang thôn tính
   Ngay trước mặt các ngươi,
   Khiến nó hoang tàn khi bị ngoại bang đạp đổ.
  8Con gái Si-ôn bị bỏ lại
   Như túp lều trong vườn nho,
  Như chòi canh trong ruộng dưa,
   Như thành bị bao vây.
  9Nếu Đức Giê-hô-va vạn quân
   Không chừa lại cho chúng ta một ít người sống sót,
  Thì chúng ta đã như thành Sô-đôm
   Và giống như thành Gô-mô-rơ rồi!

  10Hỡi các thủ lĩnh Sô-đôm,
   Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va!
  Hỡi dân Gô-mô-rơ,
   Hãy lắng tai nghe luật pháp của Đức Chúa Trời chúng ta!
  11Đức Giê-hô-va phán:
   “Vô số sinh tế của các ngươi chẳng có ý nghĩa gì đối với Ta?
  Ta đã chán các tế lễ thiêu bằng chiên đực,
   Và mỡ của súc vật mập.
  Ta chẳng hài lòng về máu của bò đực,
   Hoặc chiên con và dê đực.

  12Khi các ngươi đến trước mặt Ta,
   Ai đòi hỏi điều nầy từ tay các ngươi,
   Để các ngươi giày đạp hành lang Ta?
  13Đừng tiếp tục đem tế lễ chay vô ích đến nữa!
   Ta ghê tởm trầm hương,
  Lễ hội trăng mới, ngày sa-bát và các cuộc nhóm họp khác;
   Ta không chịu nổi việc cứ phạm tội rồi lại nhóm họp trọng thể.
  14Ta chán ghét các lễ hội trăng mới
   Và những lễ hội định kỳ của các ngươi.
  Các lễ hội ấy trở thành gánh nặng cho Ta,
   Ta mệt mỏi mà mang chúng.
  15Vì thế, khi các ngươi đưa tay lên,
   Thì Ta che mắt khỏi các ngươi.
  Cho dù các ngươi có cầu nguyện nhiều,
   Ta cũng chẳng nghe.
   Vì tay các ngươi đẫm máu.
  16Hãy rửa cho sạch, hãy thanh tẩy chính mình!
   Hãy loại bỏ những việc ác khỏi mắt Ta;
   Đừng làm điều ác nữa.
  17Hãy học làm lành,
   Tìm kiếm công lý;
  Giúp đỡ người bị áp bức,
  Xét xử công minh cho kẻ mồ côi,
   Bênh vực lý lẽ người góa bụa.”

  18Đức Giê-hô-va phán:
   “Bây giờ hãy đến, để chúng ta biện luận với nhau:
  Dù tội các ngươi đỏ như son,
   Sẽ trở nên trắng như tuyết;
  Dù đỏ thắm như vải điều,
   Sẽ trở nên trắng như lông chiên.
  19Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời,
   Thì sẽ được ăn sản vật tốt lành của đất.
  20Nhưng nếu các ngươi khước từ và nổi loạn,
   Các ngươi sẽ bị hủy diệt bởi gươm;
   Vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán.”

Thành phố suy đồi

  21Ôi! Một thành trung nghĩa
   Đã trở nên gái điếm!
  Nó vốn đầy công lý,
   Và là nơi công chính ngự trị.
   Nhưng nay đầy những kẻ giết người!
  22Bạc của ngươi biến thành cặn bã,
   Rượu nho của ngươi bị pha loãng với nước.
  23Cấp lãnh đạo của ngươi là những kẻ nổi loạn,
   Liên kết với những kẻ trộm cướp.
  Tất cả bọn họ đều thích ăn hối lộ,
   Và chạy theo quà cáp.
  Họ không xét xử công minh cho kẻ mồ côi,
   Cũng chẳng đếm xỉa gì đến vụ kiện của người góa bụa.

  24Vì thế, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân,
   Đấng quyền năng của Y-sơ-ra-ên phán:
  “Nầy! Ta sẽ thỏa dạ về sự trừng phạt kẻ đối địch Ta,
   Và báo trả những kẻ thù của Ta.
  25Ta sẽ ra tay chống lại ngươi;
   Luyện cho ngươi sạch hết cáu cặn như luyện kim,
   Và loại bỏ mọi tạp chất khỏi ngươi.
  26Ta sẽ lập lại các quan xét của ngươi như trước,
   Và các cố vấn như thuở ban đầu.
  Sau đó, ngươi sẽ được gọi là thành phố công chính,
   Là thành trung nghĩa.”

  27Si-ôn sẽ được chuộc bởi công lý,
   Và dân trong thành ăn năn sẽ được chuộc bởi sự công chính.
  28Nhưng những kẻ phản loạn và có tội sẽ cùng bị đập tan,
   Còn những kẻ bỏ Đức Giê-hô-va sẽ bị diệt vong.
  29Vậy các ngươi sẽ hổ thẹn vì cây cối
   Mà mình ưa thích;
  Và xấu hổ vì các khu vườn
   Mà mình đã chọn.
  30Vì các ngươi sẽ giống như cây thông khô lá,
   Như vườn không có nước.
  31Người mạnh sẽ như sợi gai thô,
   Việc làm của nó như tia lửa,
  Cả hai sẽ cùng nhau cháy,
   Chẳng ai dập tắt được.