1

1Lời tiên tri về Ni-ni-ve. Sách khải tượng của Na-hum, người Ên-cốt.

Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời

  2Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ghen tuông và báo thù;
   Đức Giê-hô-va là Đấng báo thù và đầy thịnh nộ.
  Đức Giê-hô-va báo thù những kẻ chống lại Ngài,
   Và nổi giận đối với kẻ thù của Ngài.
  3Đức Giê-hô-va chậm giận và có quyền năng rất lớn,
   Nhưng Ngài chẳng coi kẻ có tội là vô tội.
  Đức Giê-hô-va bước đi trong gió lốc và bão tố,
   Đám mây là bụi dưới chân Ngài.
  4Ngài quở biển và khiến nó phải khô đi,
   Ngài làm cạn mọi sông ngòi.
  Ba-san và Cạt-mên đều khô héo,
   Rừng hoa Li-ban cũng phải úa tàn.
  5Do Chúa, núi non rung chuyển,
   Các ngọn đồi đều tan rã;
  Trước mặt Ngài, quả đất và thế giới
   Cùng toàn thể cư dân trên đất đều dậy lên.

  6Ai có thể đứng được trước cơn thịnh nộ của Ngài?
   Ai có thể chịu nổi sự nóng giận của Ngài?
  Cơn giận của Ngài tuôn ra như lửa,
   Các tảng đá phải vỡ ra bởi Ngài.
  7Đức Giê-hô-va thật tốt lành,
   Là thành lũy trong ngày hoạn nạn;
   Ngài biết những ai ẩn náu nơi Ngài.
  8Nhưng Ngài dùng nước lụt tràn ngập
   Để tận diệt chỗ ở của nó,
   Và truy đuổi kẻ thù của Ngài vào bóng tối.

  9Các ngươi âm mưu gì để chống lại Đức Giê-hô-va?
   Chính Ngài sẽ ra tay tận diệt,
   Và sự khốn khổ sẽ không xảy ra lần thứ hai.
  10Vì dù chúng có đan xen như bụi gai
   Và loạng choạng như kẻ say khướt,
   Chúng cũng sẽ bị thiêu rụi như rơm khô.
  11Chính từ nơi ngươi xuất hiện
   Một kẻ mưu toan điều dữ chống lại Đức Giê-hô-va,
   Một kẻ bày mưu gian ác.

Tin mừng cho Giu-đa

  12Nhưng Đức Giê-hô-va phán:
  “Dù chúng có liên minh đông đảo,
   Cũng sẽ bị diệt trừ và qua đi.
  Hỡi dân Ta, dù Ta đã làm khổ các con,
   Ta sẽ chẳng còn làm khổ các con nữa.
  13Nhưng bây giờ, Ta sẽ bẻ gãy ách nó khỏi các con
   Và bứt đứt dây trói buộc các con.”

  14Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh về Ni-ni-ve:
   “Ngươi sẽ không còn người nối dõi lưu danh nữa.
  Ta sẽ trừ diệt tượng chạm và tượng đúc
   Khỏi đền miếu các thần của ngươi.
  Ta sẽ làm mồ mả cho ngươi,
   Vì ngươi hèn mạt.”

  15 Nầy, trên các núi đồi
   Có bàn chân của sứ giả báo tin lành
   Và công bố sự bình an!
  Hỡi Giu-đa, hãy cử hành các ngày lễ
   Và hoàn thành lời hứa nguyện,
  Vì kẻ thù sẽ không còn xâm lăng ngươi nữa,
   Nó đã bị tận diệt.