11

Bánh trên mặt nước

  1Hãy rải bánh của con trên mặt nước,
   Vì sau nhiều ngày, con sẽ tìm lại được.
  2Hãy chia phần của con cho bảy hoặc tám người,
   Vì con không biết tai họa nào sẽ xảy ra trên đất.
  3Khi mây đầy nước
   Thì mưa tuôn xuống đất;
  Khi một cây ngã về hướng nam hay hướng bắc,
   Cây ngã bên nào thì nằm luôn bên đó.
  4Người nào chỉ ngồi chờ gió thì sẽ không gieo,
   Còn người cứ đứng trông mây thì sẽ không gặt.

  5Con không biết đường gió thổi,
   Cũng chẳng biết bào thai hình thành trong bụng mẹ thế nào;
  Cũng vậy, con không sao biết được công việc của Đức Chúa Trời
   Là Đấng tạo dựng muôn vật.

  6Sáng sớm, hãy đi gieo giống,
   Chiều đến cũng đừng nghỉ tay;
  Vì con đâu có biết lần gieo nào thành công,
   Lần gieo buổi sáng hay buổi chiều,
   Hoặc cả hai đều mọc tốt như nhau.

  7Ánh sáng thật là êm dịu;
   Thật là vui thích cho mắt được thấy ánh mặt trời!
  8Nếu một người được sống lâu,
   Hãy vui hưởng tất cả các năm ấy.
  Nhưng cũng hãy nhớ rằng chuỗi ngày tối tăm sẽ kéo dài;
   Và mọi việc xảy đến đều là hư không.

Lời khuyên người trẻ tuổi

9Hỡi người trẻ tuổi, hãy vui mừng trong tuổi thiếu niên! Hãy vui hưởng thời thanh xuân của con. Hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đem con ra mà xét xử.
10Vậy, hãy xua phiền não khỏi tấm lòng, và cất bỏ điều tai hại khỏi thân xác của con; vì tuổi thiếu niên và thời thanh xuân đều là hư không mà thôi.