7

Mi-ca bất bình về điều ác
dân chúng làm

  1Khốn nạn cho tôi! Tôi như người đói,
   vì tất cả trái cây mùa hạ đã được hái rồi,
  đâu còn trái nho mà ăn,
   trái vả đầu mùa tôi ưa thích cũng không thấy.
  2Tất cả những người trung thành
   đều đã biến mất;
   trên đất nầy không còn lấy một người nhân đức.
  Ai nấy đều chực giết hại người khác;
   Ai cũng lăm le đánh bẫy kẻ khác.
  3Chúng dùng cả hai tay làm điều ác.
   Quan cai trị thì sách nhiễu đòi tiền bạc,
   còn những phán quyết của quan án
   cũng có giá mua được.
  Kẻ giàu cho biết họ muốn gì,
   và có được điều họ muốn.
  4Người tốt nhất của họ
   cũng chỉ như bụi gai;
  kẻ lương thiện nhất của họ
   còn xấu hơn cây gai,

Ngày trừng phạt sắp đến

  Cái ngày mà người tuần canh cảnh cáo các ngươi đã đến.
  Bây giờ họ sẽ bị bối rối.
  5Đừng tin người láng giềng,
   hay tin cậy bạn bè.
  Đừng nói gì cả,
   dù với vợ mình cũng vậy.
  6Con trai không còn tôn kính cha mình,
   con gái cũng chống nghịch lại mẹ mình,
  con dâu chống lại mẹ chồng;
   và ai nấy đều có kẻ thù là người nhà mình.

Lòng nhân từ của Chúa

  7Ít-ra-en nói, “Ta sẽ hướng lòng,
   trông đợi CHÚA cứu giúp.
  Ta sẽ chờ đợi Thượng-Đế giải cứu ta;
   Ngài sẽ nghe tiếng ta.
  8Hỡi kẻ thù, đừng cười nhạo ta.
   Ta ngã té, nhưng sẽ đứng dậy.
  Ta hiện ngồi trong tối tăm khốn khó,
   Nhưng CHÚA sẽ làm ngọn đèn cho ta.
  9Ta đã phạm tội cùng CHÚA,
   nên Ngài nổi giận cùng ta,
  nhưng Ngài sẽ bênh vực ta trước tòa.
   Ngài sẽ mang đến cho ta lẽ công bằng.
  Rồi Ngài sẽ mang ta ra ánh sáng,
   và ta sẽ thấy Ngài làm đúng mọi việc.
  10Sau đó kẻ thù ta sẽ trông thấy điều đó,
   chúng sẽ xấu hổ;
  những kẻ nói cùng ta,
   ‘CHÚA là Thượng-Đế ngươi đâu?’
  Ta sẽ cười nhạo chúng.
   Chúng sẽ bị người ta dẫm lên,
   như bùn ngoài đường.”

Ít-ra-en sẽ hồi hương

  11Sẽ đến thời kỳ mà các vách thành ngươi được xây lại,
   khi đất nước ngươi bành trướng.
  12Lúc đó dân chúng ngươi sẽ trở về cùng ngươi
   từ A-xy-ri và các thành phố Ai-cập,
  và từ Ai-cập cho đến sông Ơ-phơ-rát,
   từ biển nầy đến biển kia,
  từ núi nầy đến núi nọ.
  13Đất sẽ bị tiêu hao vì dân sống trong đó
   và vì những điều họ làm.
  14Vậy hãy chăn chiên bằng gậy mình;
   hãy chăn những người thuộc về ngươi.
  Bầy chiên đó hiện sống cô độc trong rừng
   ở giữa mảnh đất làm vườn.
  Hãy để họ ăn cỏ trong Ba-san
   và Ghi-lê-át như xưa kia.

Ít-ra-en sẽ chiến thắng kẻ thù

  15“Như lúc ta mang các ngươi ra khỏi Ai-cập,
   ta sẽ cho họ thấy phép lạ.”
  16Khi các dân nhìn thấy các phép lạ đó,
   họ sẽ không còn huênh hoang
   về thế lực mình nữa.
  Họ sẽ lấy tay che miệng, không chịu nghe.
  17Họ sẽ bò trong bụi cát như rắn,
   như côn trùng bò trên đất.
  Họ sẽ từ trong lỗ bò ra run rẩy,
   đến cùng CHÚA là Thượng-Đế chúng ta và sẽ run sợ trước mặt ngươi.

Hãy ca ngợi Chúa

  18Không có Thượng-Đế nào giống như Ngài.
   Ngài tha thứ những kẻ phạm tội;
  Ngài không nhìn vào tội lỗi của dân Ngài là dân sống sót.
  Ngài không căm giận mãi mãi,
   vì Ngài đầy lòng nhân từ.
  19Ngài sẽ lại thương xót chúng tôi;
   Ngài sẽ chiến thắng tội lỗi chúng tôi.
  Ngài sẽ ném tội lỗi chúng tôi
   vào trong nơi sâu thẳm của biển.
  20Lạy Thượng Đế, xin hãy chân thật cùng dân cư Gia-cốp,
   và nhân từ đối cùng con cháu Áp-ra-ham
  như Ngài đã hứa từ xưa cùng tổ tiên chúng tôi.