7

Nau Phung Israel Gŭ Ngao Tih Mhĭk

1Rêh ni ngăn gâp! Yorlah gâp jêng nâm bu Yan bu pĕ play ta vai, nâm bu yan kơi pĕ play kriăk ƀâu lĕ mpŭch; mâu geh du rkŭm play prăp sa ôh, mâu geh ôh play rvi dŭm lor lơn huêng gâp ŭch sa.
2Bunuyh klach yơk ma Brah Ndu rai yot jêh tă bơh neh ntu, jêh ri mâu geh ôh du huê sŏng srăng tâm phung bunuyh.
 Lĕ rngôch khân păng kâp rmiăt ŭch bư nau pling mham; ăp nơm sŏk nhuăl nthăng ma oh nâu păng nơm.
3Ti khân păng gơih ngăn ƀư nau mhĭk.
 Kôranh chiă uănh ŭch geh drăp ndơ, jêh ri kôranh phat dôih dăn ndơ bu blŏl, bi ma bunuyh toyh ŭch ngơi nau mhĭk păng ŭch tâm nuih n'hâm; pôri khân păng tâm chră ndrel.
4Bunuyh ueh lơn tâm phung khân păng jêng nâm bu lok mâng glâng. bi ma nơm sŏng srăng lơn tâm phung khân păng jêng nâm bu mpach lok. Nau phung gak mbơh ma nar nau tâm rmal khân păng tât jêh; aƀaơ ri nau uh ah dăch tât jêh ma khân păng.
5Lơi ta iăt nchroh ma du huê bunuyh chiau meng khân may; jêh ri lơi ta rnơm nsing ma du huê mĭt jiăng may ôh. Njrăng hom ma nau may ngơi ndrel ma bu ur chŭn ta ntang ntơh may;
6yorlah kon bu klâu ƀư ma mbơ̆ păng ma nau tâm rmot, kon bu ur du dâk tâm rdâng đah mê̆ păng, ƀăn tâm rdâng đah me po, jêh ri bunuyh rlăng jêng bunuyh tâm ngih vâl may nơm.

Yêhôva Leo Nau Ang Jêh Ri Nau Tâm Rklaih

7Bi ma gâp, gâp mra kâp uănh ma Yêhôva, gâp mra kâp gân Brah Ndu nơm tâm rklaih gâp; Brah Ndu gâp mra iăt gâp.
8Hơi nơm rlăng gâp, lơi ta răm maak ôh yor gâp, nđâp tơlah gâp lĕ chalôt, gâp mra dâk đŏng, nđâp tơlah gâp gŭ tâm ntŭk ngo klĕng,
 Yêhôva mra jêng nau ang ma gâp.
9Gâp mra dơn nau Yêhôva nuih, yorlah gâp ƀư tih jêh ma păng, kŏ tât păng koh dŏng an dôih gâp jêh ri phat an dôih gâp.
 Pôri păng mra njŭn leo gâp ma nau ang,
 Gâp mra saơ nau sŏng Păng.
10Rnôk nây nơm rlăng ma gâp mra saơ, jêh ri mra prêng. Păng jêng nơm hŏ lah ma gâp,
 "Ta ntŭk Yêhôva Brah Ndu may?"
 Măt gâp mra saơ nau gâp ŭch tât ma păng; aƀaơ ri mra bu jot nâm bu dak bŏk rŏ trong.
11Moh nar prăp ma nau ndâk đŏng pêr khân may!
 Tâm nar nây bu mra ăn huy ngai n'har bri may.
12Tâm nar nây bu mra văch ma may, tă bơh bri Asiri jêh ri tă bơh ăp ƀon toyh n'gor bri Êjipt kŏ tât dak krong ur, ntơm bơh dak mƀŭt aơ tât ta dak mƀŭt ri yôk aơ tât yôk ri.
13Ƀiălah neh ntu mra jêng rngol yor phung gŭ tâm păng, yor play tă bơh nau khân păng ƀư.

Yêhôva Yô̆ Ma Phung Israel

14Chiă uănh hom phung ƀon lan may ma mâng jra may,
 lĕ rngôch phung biăp jêng drăp ndơn may, phung gŭ êng tâm krŏng ta nklang Karmel; ăn khân păng sa gơ̆ ta bri Basan jêh ri tâm bri Galaat nâm bu rnôk saơm.
15"Nâm bu rnôk may du luh tă bơh n'gor bri Êjipt, gâp mra tâm mpơl ma khân păng kan khlay gâp ƀư"
16Phung mpôl băl bunuyh mra saơ jêh ri prêng nđâp ma lĕ nau katang khân păng;
 khân păng mra gŭ klăk klêm mâu hôm geh nau ngơi ôh; tôr khân păng jêng tê̆k.
17Khân păng mra sa ler neh muy nâm bu du mlâm bêh, nâm bu mpa vơr ta neh.
 Khân păng mra luh du padih pôih nâp khân păng ma nau râm nsâr, khân păng mra rle mpeh Yêhôva Brah Ndu he ma nau klach ngăn, jêh ri khân păng klach ma May.
18Mbu nơm jêng Brah Ndu nâm bu May, blau yô̆ an ma nau kue, jêh ri mâu klăp ndăng ôh nau rlau nau vay, ma phung hôm e jêng drăp ndơn păng?
 Păng mâu prăp mro ôh nau păng nuih  Yorlah păng maak tâm nau ueh.
19Păng mra yô̆ an ma he, păng mra jot nau kue he tâm dâng jâng Păng, jêh ri klô̆p lơi lĕ rngôch nau tih tâm klŏng jru dak mƀŭt.
20May mra tâm mpơl nau nanê̆ ngăn ma Y-Yakôp, jêh ri nau ueh ma Y-Abraham, nâm bu may sân săk jêh ma phung che hên tâm rnôk saơm.