3

Hô-sĩa Cỡt O Loah Cớp Lacuoi Án

1Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: “Cóq mới pỡq apáh ŏ́c ayooq chóq lacuoi mới, tam án la mansễm cooc noau cớp chếq tỗ. Cóq mới ayooq án samoât Yiang Sursĩ khoiq ayooq máh cũai I-sarel tê, tam tỗp alới sang máh yiang canŏ́h cớp yoc lứq chiau sang máh bễng noau táq toâq palâi nho khỗ yỗn máh rup yiang ki.”
2Ngkíq, cứq bóc kia mansễm ki toâq muoi chít la sỡng ŏ́c práq cớp muoi culám sỡng chít ki-lô saro bali. 3Cứq atỡng mansễm ki la cóq án ỡt loâng cớp cứq, cớp chỗi cỡt noâng mansễm chếq tỗ, tỡ la cooc noau; cứq ỡt loâng cớp án tê.
4Ŏ́c nâi la sacâm tễ máh cũai I-sarel tỡ bữn bữn puo cớp ŏ́q cũai ayông khoiq dũn lứq chơ; alới tỡ bữn chiau crơng sang tâng dống sang; cớp alới ŏ́q mul rup cớp ŏ́q mo mumưl dŏq atỡng alới. 5Ma vớt ki, máh cũai proai I-sarel ễ píh loah pỡ Yiang Sursĩ muoi trỗ ễn, cớp píh loah chu manoaq puo tễ tŏ́ng toiq Davĩt. Toâq tangái ki tỗp alới ễ yám noap Yiang Sursĩ, cớp tâng tangái parsốt alới bữn roap máh crơng o tễ án.