1

1Cứq la Phau-lô chĩc choâiq thỡ nâi cơiq sa‑óh yớu cứq Phi-lamôn, án ca táq ranáq Yiang Sursĩ parnơi cớp cứq. Sanua cứq ỡt tũ, cỗ tian cứq atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt. Cớp Ti-muthê, la sễm ai hái, án cơiq parnai sa‑óh mới tê. 2Hếq ễ cahan tê sễm ỡi hếq ramứh Aphia, cớp hếq ễ cahan Archip, án ca cutóng lứq táq ranáq Yê-su Crĩt parnơi cớp cứq. Cớp hếq ễ cahan nheq tữh cũai sa‑âm ca dốq rôm tâng dống mới. 3Sễq Yiang Sursĩ, Mpoaq hái, cớp Yê-su Crĩt, Ncháu hái, chuai miat anhia cớp yỗn anhia ỡt bán sũan ien khễ níc.

Phi-lamôn Sa‑âm Yê-su Cớp Ayooq Yớu

4Cứq dốq câu sễq níc chu Yiang Sursĩ cứq sang, yỗn án chuai mới. Cớp cứq sa‑ỡn Yiang Sursĩ khoiq chuai mới, 5yuaq cứq khoiq sâng noau pai mới sa‑âm Yê-su, Ncháu hái, samoât samơi, cớp mới ayooq nheq tữh cũai sa‑âm. 6Hái bữn muoi mứt cỗ hái sa‑âm Crĩt. Ngkíq cứq câu sễq Yiang Sursĩ yỗn mới dáng raloaih lứq dũ ramứh ŏ́c bốn án yỗn hái bữn cỗ hái ỡt muoi mứt cớp Crĩt. 7Ai ơi, cứq bũi lứq mới bữn mứt pahỡm ayooq nheq tữh cũai. Cớp alới ca khoiq sa‑âm cỡt práih prớl loah la cỗ mới chuai alới. Ŏ́c ki aliam mứt pahỡm cứq.

Phau-lô Chuai Ô-nasim

8Cỗ Crĩt yỗn cứq bữn chớc tâng tỗp sa‑âm, ngkíq cứq khớn ớn mới cóq táq o chóq Ô-nasim, án ca cỡt sũl mới tễ nhũang. 9Ma cỗ Yiang Sursĩ yỗn hái manoaq ayooq manoaq, yuaq ngkíq cứq sễq tễ mới sâng. Cứq la ramứh Phau-lô. Cứq la cũai thâu chơ, cớp sanua cứq ỡt tũ cỗ tian cứq atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt. 10Cứq sễq mới táq o chóq Ô-nasim. Sễq mới ayooq táq án nứng. Án la samoât con cứq, cớp cứq la samoât mpoaq án, yuaq án sa‑âm Crĩt cỗ nhơ cứq atỡng án parnai o tễ Yê-su bo cứq ỡt tũ. 11Tễ nhũang, án ki tỡ bữn kia ntrớu yỗn mới. Ma sanua án cỡt kia sa‑ữi lứq yỗn mới cớp yỗn cứq tê.
12Sanua cứq khoiq ớn án chu loah pỡ mới. Bo án toâq pỡ mới, nâi la samoât mứt pahỡm cứq toâq pỡ mới tê, yuaq mứt cứq sâng ayooq lứq án. 13Tễ nhũang cứq chanchớm yoc án ỡt chuai cứq tâng ntốq nâi, yuaq cứq noâng ỡt tũ cỗ cứq atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt. Cứq dáng mới bữn pahỡm yoc ễ chuai cứq, cớp cứq chanchớm Ô-nasim têq chuai cứq tang mới. 14Ma cứq tỡ ễq táq ngkíq, khân mới tỡ yũah pruam. Cứq tỡ ễq ễp mới táq muoi ranáq ntrớu. Ranáq ntrớu mới ễ chuai cứq, cứq ễq ŏ́c ki loŏh tễ mứt pahỡm mới sâng. 15Cŏh lơ Ô-nasim loŏh tễ mới tỡ bữn dũn, dŏq nỡ‑ra án bữn ỡt mantái níc cớp mới. 16Sanua án tỡ bữn ống cũai sũl sâng. Ma án lứq la sễm ai hái tê, cỗ án khoiq sa‑âm Yê-su Crĩt. Ngkíq o yỗn mới ayooq án samoât sễm ai hái tê. Cứq ayooq lứq án. Án khoiq táq o yỗn cứq, ma nỡ‑ra án táq o hỡn tễ ki ễn yỗn mới samoât cũai sũl, cớp samoât sễm ai, yuaq anhia sa‑âm Ncháu machớng.
17Khân cứq cớp mới ma ratoi lứq, ki cứq sễq mới tabỡp tabéh Ô-nasim la ariang mới tabỡp tabéh cứq tê. 18Khân án táq lôih ntrớu chóq mới, tỡ la tu mới, cóq mới ngih nheq ŏ́c ki yỗn cứq. 19Cứq Phau-lô chĩc santoiq nâi toâq atĩ cứq bữm. Lứq samoât cứq culáh loah máh acán ntrớu Ô-nasim tu mới. Ma cứq yoc mới sanhữ tê, mới la tu cứq yuaq mới bữn tamoong mantái cỗ nhơ cứq atỡng mới. 20Ngkíq ai ơi, cứq sễq mới chuai nứng tễ ŏ́c nâi, cỗ mới ayooq Ncháu hái. Khân mới táq ngkíq, mứt pahỡm cứq sâng bũi hỡr ễn táq ranáq Crĩt. 21Bo cứq chĩc choâiq thỡ nâi, cứq dáng samoât mới lứq tamứng santoiq cứq, cớp mới táq hỡn tễ santoiq cứq sễq tễ mới ễn.

Phau-lô Yoc Ễ Pỡq Sa‑óh Phi-lamôn

22Toâq mới roap tabỡp tabéh Ô-nasim, ki cứq sễq mới thrũan dŏq ntốq yỗn cứq bếq tê. Cứq ngcuang Yiang Sursĩ yỗn cứq toâq pỡ anhia cỗ anhia khoiq câu sa‑ữi yỗn cứq.
23Yớu mới, Ê-phapra, sễq cahan anhia tê. Án ỡt tũ parnơi cớp cứq, la cỗ tian án táq ranáq Yê-su Crĩt tê. 24Cớp bữn pỗn náq canŏ́h ễn yoc ễ cahan anhia tê. Pỗn náq ki la Mac, Ari-tac, Dê-ma, cớp Luca. Alới táq ranáq parnơi cớp cứq.
25Cứq sễq Yê-su Crĩt, Ncháu hái, chuai miat anhia.