1

1-2Cứq Phau-lô chĩc choâiq thỡ nâi cơiq sa‑óh tỗp sa‑âm Yiang Sursĩ tâng vil Côr-ntô. Yiang Sursĩ rưoh cứq yỗn cỡt ayững atĩ Yê-su Crĩt. Cớp bữn Sô-then ỡt parnơi cớp cứq tê. Án la cũai sa‑âm Yê-su machớng hái.
 Hếq cơiq parnai cahan nheq tữh cũai ca Yiang Sursĩ khoiq rưoh yỗn sa‑âm án. Máh cũai ki pruam muoi mứt cớp Yiang Sursĩ cỗ nhơ Yê-su Crĩt. Dũ cruang bữn sa‑ữi náq cũai sa‑âm Yê-su Crĩt. Anhia cớp alới la muoi tỗp. Bo alới câu, alới talếq ramứh Yê-su Crĩt tê. Án la Ncháu alới cớp Ncháu hái tê.
3Cứq sễq Yiang Sursĩ, Mpoaq hái, cớp Yê-su Crĩt, Ncháu hái, chuai miat anhia, cớp yỗn anhia ỡt bán sũan ien khễ níc.

Ŏ́c Bốn Toâq Cỗ Nhơ Yê-su Crĩt

4Cứq sa‑ỡn níc Yiang Sursĩ, án khoiq chuai miat anhia nhơ Yê-su Crĩt. 5Yuaq anhia ỡt muoi mứt cớp Yê-su Crĩt, ngkíq anhia dáng samoât samơi tễ ŏ́c pĩeiq, cớp anhia dáng atỡng raloaih lứq tễ ŏ́c pĩeiq ki. 6Parnai o tễ Yê-su Crĩt cỡt pacái lứq tâng mứt pahỡm anhia, 7toau anhia tỡ bữn ŏ́q muoi ramứh o ntrớu tễ Yiang Sursĩ, bo anhia ỡt acoan Yê-su Crĩt, Ncháu hái, toâq loah pỡ cutễq nâi. 8Yiang Sursĩ lứq táq yỗn mứt pahỡm anhia sa‑âm pacái níc toau toâq tangái Yê-su Crĩt, Ncháu hái, toâq loah pỡ cutễq nâi. Tangái ki Yê-su tỡ bữn tếq anhia bữn lôih ntrớu. 9Hái têq sa‑âm Yiang Sursĩ samoât samơi. Yiang Sursĩ khoiq rưoh anhia yỗn ỡt muoi mứt cớp Con án la Yê-su Crĩt, Ncháu hái.

Máh Tỗp Sa‑âm Cayoah Cỡt Sa‑ữi Tỗp Cớt

10Sễm ai ơi! Nhơ tễ chớc Yê-su Crĩt, Ncháu hái, cứq sễq anhia pruam muoi parnai sâng, yỗn anhia tỡ bữn cayoah cỡt sa‑ữi tỗp. Cóq anhia pruam muoi mứt, cớp puai ống muoi ngê sâng. 11Sễm ai ơi! Bữn cũai tễ dống sũ Clô-ê, alới khoiq atỡng cứq dáng anhia rasuon sa‑ữi trỗ. 12Sanua cứq bữn muoi ŏ́c yoc ễ táq ntỡng cớp anhia. Bữn cũai tễ anhia pai neq: “Cứq puai ngê Phau-lô.” Án ca pai: “Cứq puai ngê Ablô.” Án ca pai: “Cứq puai ngê Phi-er.” Cớp bữn án ca pai: “Cứq puai ngê Crĩt.” 13Khân ngkíq, ariang pai bữn sa‑ữi Crĩt! Lứq samoât, Phau-lô tỡ bữn cuchĩt tang anhia tâng aluang sangcáng! Cớp tỡ nai bữn cũai aléq arô ramứh Phau-lô ma táq batễm yỗn anhia.
14Cứq sa‑ỡn Yiang Sursĩ, cứq tỡ bữn táq batễm yỗn sa‑ữi náq cũai tễ tỗp anhia. Ma cứq táq batễm yỗn ống Crit-bu cớp Cai-ut sâng. 15Ngkíq tỡ bữn noau têq pai alới roap batễm dŏq cỡt tỗp cứq. 16Ơ cứq khlĩr! Cứq táq batễm yỗn Sê-phana cớp dống sũ án hỡ. Ma cũai canŏ́h, cứq tỡ bữn sanhữ táq batễm yỗn alới. 17Crĩt tỡ bữn ớn cứq táq batễm yỗn cũai. Ma án ớn cứq atỡng parnai o tễ án. Cứq atỡng parnai ki, ma cứq tỡ bữn atỡng ngê rangoaiq cớp santoiq yarũ yỗn coat anhia dáng. Khân cứq atỡng ngkíq, Crĩt cuchĩt tâng aluang sangcáng tỡ bữn cỡt kia ntrớu yỗn anhia.

Chớc Tễ Crĩt Cớp Ŏ́c Rangoaiq Tễ Yiang Sursĩ

18Khân hái atỡng tễ Yê-su cuchĩt tâng aluang sangcáng chóq máh cũai tỡ ễq ễ sa‑âm Yiang Sursĩ, alới pai parnai ki la parnai cũai yúh. Ma hái ca Yiang Sursĩ khoiq chuai amoong, hái dáng samoât lứq Yiang Sursĩ bữn chớc têq chuai amoong cũai nhơ tễ parnai ki. 19Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ noau khoiq chĩc neq:
  “Cứq ễ pupứt máh ŏ́c rangoaiq tễ cũai rangoaiq.
  Cớp cứq ễ táq yỗn cũai ca rien sa‑ữi,
ŏ́c alới rien cỡt tỡ bữn kia ntrớu.”
20Ngkíq cũai rangoaiq, noâng rangoaiq tỡ? Cũai rien sa‑ữi, noâng dáng sa‑ữi tỡ? Cớp cũai khễuq táq ntỡng, noâng khễuq tỡ? Lứq samoât tỡ bữn ngkíq, yuaq Yiang Sursĩ khoiq táq yỗn ngê rangoaiq tâng dỡi nâi cỡt sacũl miat sâng.
21Rangoaiq lứq Yiang Sursĩ! Án táq yỗn cũai tỡ têq dáng tễ ngê án cỗ alới puai ngê rangoaiq alới bữm. Ma Yiang Sursĩ bũi pahỡm chuai amoong cũai sa‑âm án, cỗ nhơ tễ parnai hái atỡng, ma máh cũai tâng dỡi nâi, alới pai parnai hái atỡng la parnai yúh. 22Cũai I-sarel dốq yoc ễ hữm tếc salễh, cớp cũai Créc dốq yoc ễ chuaq ŏ́c rangoaiq. 23Ma hái, lứq hái atỡng tễ ngê Crĩt, án ca cuchĩt tâng aluang sangcáng. Ŏ́c ki cũai I-sarel tỡ ễq tamứng. Cớp cũai tỡ cỡn cũai I-sarel pai ŏ́c ki la cũai yúh pai. 24Ma máh cũai Yiang Sursĩ khoiq arô, dếh cũai I-sarel, dếh cũai tỡ cỡn tỗp I-sarel, máh cũai ki dáng Crĩt bữn chớc cớp ŏ́c rangoaiq tễ Yiang Sursĩ. 25Bữn cũai yoc ễ pai Yiang Sursĩ la sacũl, ma ŏ́c sacũl tễ Yiang Sursĩ rangoaiq hỡn tễ máh ŏ́c rangoaiq cũai. Alới pai Yiang Sursĩ la ieuq, ma ŏ́c ieuq tễ Yiang Sursĩ la rêng hỡn tễ ŏ́c rêng cũai.
26Sễm ai ơi! Cóq anhia tutuaiq tễ cũai tâng tỗp anhia. Puai ngê cũai, bĩq náq alới la cũai rangoaiq. Bĩq náq alới la cũai sốt. Cớp bĩq náq alới la cũai noau yám noap. 27Ma Yiang Sursĩ khoiq rưoh máh cũai sacũl táq yỗn cũai rangoaiq cỡt casiet; cớp máh cũai proai miat táq yỗn cũai sốt toâr cỡt casiet. 28Yiang Sursĩ khoiq rưoh máh cũai tỡ bữn khlữr tâng dỡi nâi. Án rưoh máh cũai noau dốq saryễ. Cớp án rưoh máh cũai tỡ bữn kia ntrớu. Yiang Sursĩ rưoh ngkíq, cỗ án ễ pupứt dũ ramứh cũai chanchớm toâr cớp o tâng cutễq nâi. 29Ngkíq tỡ bữn cũai aléq têq ỗt yáng moat Yiang Sursĩ. 30Ma Yiang Sursĩ khoiq yỗn anhia ỡt muoi mứt cớp Yê-su Crĩt. Cỗ nhơ tễ Yê-su Crĩt, hái bữn ŏ́c rangoaiq tễ Yiang Sursĩ. Hái bữn ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ, hái cỡt bráh o, cớp hái bữn ŏ́c chuai amoong la nhơ Yê-su khoiq cuchĩt tang hái. 31Ngkíq, cỡt rapĩeiq máh tâm saráq Yiang Sursĩ khoiq pai tễ mbŏ́q neq:
  “Cũai aléq yoc ễ mangkhễn,
cóq án mangkhễn tễ ranáq Yiang Sursĩ.”