1

Yang Ca Táq Batễm

(Mathia 3:1-12; Luca 3:1-18; Yang 1:19-28)

1Santoiq nâi tabŏ́q atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt, Con Yiang Sursĩ.
2Ê-sai la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, khoiq chĩc atỡng sacoâiq tễ Yang neq:
  “Cứq Yiang Sursĩ ớn cũai ranễng cứq toâq nhũang mới,
dŏq thrũan rana yỗn mới.”
  3Sưong án sabau atỡng casang tễ ntốq aiq neq:
  “Cóq anhia atức rana yỗn Ncháu hái.
Cháh báng yỗn tanoang rana dŏq án pỡq.”
4Ngkíq Yang lứq toâq. Án ỡt tâng ntốq aiq, cớp án táq batễm yỗn máh cũai. Án pỡq pau atỡng yỗn nheq tữh cũai dáng tễ ranáq batễm. Batễm la táq tếc cũai khoiq ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn, dŏq Yiang Sursĩ táh lôih yỗn alới. 5Ngkíq nheq tữh cũai tâng cruang Yudê cớp nheq tữh cũai tâng vil Yaru-salem toâq pỡ án. Alới ngin lôih, chơ Yang táq batễm yỗn alới tâng crỗng Yôr-dan.
6Yang dốq tâc tampâc noau táq toâq sóc charán lac‑da. Án cantoân parnoân ngcâr tâng ngkĩng. Án cha lam cớp nguaiq dỡq khĩal tễ arưih. 7Parnai án atỡng la neq: “Ntun cứq bữn manoaq ễn toâq. Án ki sốt clữi tễ cứq. Cứq la tỡ bữn dũ chớc dếh leh cansái cỡp tễ ayững án, yuaq cứq bữn chớc cacớt lứq. 8Cứq táq batễm yỗn anhia na dỡq sâng, ma án táq batễm yỗn anhia na Raviei Yiang Sursĩ.”

Yang Táq Batễm Yỗn Yê-su

(Mathia 3:13-4:11; Luca 3:21-22; 4:1-13)

9Bữn muoi tangái Yê-su toâq tễ vil Na-sarễt, cruang Cali-lê. Chơ Yang táq batễm yỗn Yê-su ỡt tâng crỗng Yôr-dan. 10Tữ Yê-su chỗn tễ dỡq, án hữm paloŏng samoât riang noau pớh, cớp án hữm Raviei Yiang Sursĩ sễng tễ paloŏng ariang chớm tariap, chơ póc tâng tỗ án. 11Muoi prớh ki, bữn sưong Yiang Sursĩ sabau atỡng tễ paloŏng neq: “Mới la Con ca cứq ayooq lứq. Ntrớu mới táq, la cứq bũi nheq.”
12Bo ki toâp Raviei Yiang Sursĩ dững Yê-su pỡq chu ntốq aiq. 13Yê-su ỡt tâng ntốq aiq ki nheq pỗn chít sadâu pỗn chít tangái. Chơ yiang Satan chim án, yoc ễ radững án táq lôih. Yê-su ỡt bân ntốq charán arưih, cớp ranễng Yiang Sursĩ tễ paloŏng toâq chuai án.

Yê-su Mbỡiq Táq Ranáq Án Tâng Cruang Cali-lê

(Mathia 4:12-17; Luca 4:14-15)

14Vớt noau khoiq chóq Yang tâng cuaq, Yê-su mut tâng cruang Cali-lê cớp atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ. 15Án atỡng neq: “Khoiq toâq ngư chơ. Cheq chơ Yiang Sursĩ táq sốt. Ngkíq cóq anhia ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn cớp sa‑âm parnai o tễ Yiang Sursĩ.”

Yê-su Ớn Pỗn Náq Ca Chuaq Sĩaq Puai Án

(Mathia 4:18-22; Luca 5:1-11)

16Bo Yê-su pỡq tâng tor clóng Cali-lê, án hữm bar náq sễm ai ramứh Si-môn cớp Anrê. Alới yoang alieiq tâng clóng ki, yuaq alới la cũai táq ranáq chuaq sĩaq. 17Yê-su atỡng alới neq: “Anhia puai cứq; chơ cứq táq yỗn anhia cỡt cũai chuaq cũai samoât anhia chuaq sĩaq nâi tê.”
18Bo ki toâp alới táh alieiq, chơ alới puai Yê-su.
19Yê-su pỡq bĩq ễn; chơ án hữm bar náq sễm ai canŏ́h ễn ramứh Yacỡ cớp Yang, con samiang Sê-badê. Alới ỡt clam loah alieiq tâng tuoc. 20Bo ki toâp Yê-su sabau alới. Ngkíq alới yỗn mpoaq alới, Sê-badê ỡt tâng tuoc cớp cũai tuthễ. Chơ alới bar náq ki puai Yê-su.

Cũai Bữn Yiang Sâuq

(Luca 4:31-37)

21Vớt ki, Yê-su cớp cũai rien tễ án mut tâng vil Cabê-na-um. Toâq Tangái Rlu Yê-su mut tâng dống sang tỗp I-sarel cớp atỡng ngki. 22Máh cũai ngki sâng dớt lứq tễ parnai án atỡng. Án atỡng ariang cũai bữn chớc lứq, tỡ bữn ariang cũai yống rit dốq atỡng. 23Tâng dống sang, bo ki bữn manoaq cũai bữn yiang sâuq payốh. Án hễr casang lứq neq: 24“Ntrớu anhia yoc cớp hếq, Yê-su tễ vil Na-sarễt? Anhia toâq pỡ nâi ễ cachĩt hếq tỡ? Cứq sacoal anhia; anhia toâq tễ Yiang Sursĩ cớp anhia la bráh o lứq.”
25Yê-su sưoq yiang sâuq ki: “Chỗi tabỗq! Mới loŏh chíq tễ tỗ cũai nâi!”
26Moâm ki yiang sâuq carvứt tứng-tooc cũai ki, chơ án loŏh. Bo yiang sâuq loŏh, án hễr casang lứq. 27Aléq aki sâng dớt lứq. Manoaq blớh manoaq neq: “Nŏ́q têq án táq ranáq nâi? Án atỡng parnai tamái cớp bữn chớc salễh. Án sưoq yiang sâuq, cớp yiang ki trĩh án.”
28Chơ máh ranáq Yê-su táq cỡt parhan chái lứq tâng dũ vil mpễr cruang Cali-lê.

Yê-su Táq Bán Clứng Cũai A‑ĩ

(Mathia 8:14-17; Luca 4:38-41)

29Vớt Yê-su loŏh tễ dống sang, án pỡq parnơi cớp Yacỡ cớp Yang, chơ mut tâng dống Si-môn cớp Anrê. 30Yacán Si-môn bếq tua cỗ án a‑ĩ cutâu tỗ; chơ alới atỡng yỗn Yê-su dáng ayoaq nâi a‑ĩ. 31Yê-su toâq pỡ ayoaq ki cớp tếc ayuor án. Tữ án yuor, án cỡt bán, cớp têq loah aloŏh sana yỗn tamoi cha.
32Toâq tabữ, mandang pât chơ, noau dững máh cũai a‑ĩ cớp cũai bữn yiang sâuq táq. 33Nheq tữh cũai tâng vil ki rôm yáng tiah cheq ngoah toong. 34Yê-su táq bán clứng cũai bữn sa‑ữi ramứh a‑ĩ. Cớp án tuih aloŏh yiang sâuq tễ tỗ cũai hỡ. Án tỡ yỗn yiang sâuq táq ntỡng ntrớu, yuaq yiang sâuq sacoal án.

Yê-su Pỡq Atỡng Tâng Cruang Cali-lê

(Luca 4:42-44)

35Toâq tarưp Yê-su tamỡ tễ cláih lứq, paloŏng tỡ yũah poang. Án loŏh tễ vil, chơ án pỡq chu ntốq tỡ bữn noau ỡt, yoc ễ câu ngki. 36Si-môn cớp yớu án pỡq chuaq Yê-su. 37Toâq alới tamóh án, alới atỡng án neq: “Nheq tữh cũai chuaq ễ ramóh thâi.”
38Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Hái cóq pỡq chu vil canŏ́h ễn, pỡq chu máh vil mpễr nâi. Cứq yoc atỡng tâng vil ki hỡ. Mpoaq cứq ớn cứq toâq pỡ nâi dŏq táq ranáq nâi.”
39Ngkíq Yê-su pỡq atỡng tâng máh dống sang tỗp I-sarel tâng cruang Cali-lê. Án tuih aloŏh yiang sâuq tễ tỗ cũai hỡ.

Yê-su Táq Bán Cũai A‑ĩ Tut

(Mathia 8:1-4; Luca 5:12-16)

40Bữn manoaq cũai a‑ĩ tut toâq pỡ Yê-su. Án sacốh racớl cớp cucốh cucũoi pai neq: “Khân Ncháu yoc, têq Ncháu táq yỗn cứq cỡt bán.”
41Yê-su sâng sarũiq táq, chơ án aloŏh atĩ satoaq cũai ki. Cớp án pai neq: “Cứq yoc. Yỗn mới cỡt bán.”
42Bo ki toâp cũai ki cỡt bán a‑ĩ tut. Tỗ án cỡt o loah. 43Yê-su ớn án chu toâp, cớp án patâp cũai ki neq: 44“Chỗi atỡng yỗn cũai canŏ́h dáng tễ ranáq nâi. Ma cóq mới pỡq apáh tỗ mới yỗn cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ nhêng. Chơ mới chiau sang yỗn Yiang Sursĩ máh ramứh Môi-se khoiq patâp tễ mbŏ́q. Nâi la tếc apáh yỗn cũai canŏ́h dáng mới khoiq cỡt bán chơ.”
45Ma tữ cũai ki loŏh tễ Yê-su, án pỡq atỡng tễ ranáq Yê-su chuai án. Chơ santoiq nâi trŏ́h la‑ữt la‑ữi. Yuaq ngkíq, khân Yê-su yoc ễ mut tâng vil, cóq án mut clỡp, tỡ yỗn noau hữm án. Án ỡt yáng tiah vil bân ntốq tỡ bữn noau ỡt. Ma noâng bữn cũai tễ dũ ntốq toâq pỡ án.