1

1Cứq la Luca cơiq saráq nâi yỗn yớu cứq Theu-phulơ. Tễ nhũang cứq khoiq chĩc muoi pơ saráq yỗn mới dáng samoât samơi máh ramứh tễ Yê-su. Tâng saráq ki cứq atỡng nheq ranáq Yê-su khoiq táq cớp nheq ŏ́c án khoiq atỡng, tễ nhũang án tỡ yũah chỗn chu paloŏng. 2Nhũang án chỗn, Raviei Yiang Sursĩ yỗn án patâp tỗp alới ca án khoiq rưoh cỡt tỗp ayững atĩ án, yỗn alới dáng cóq alới táq nŏ́q. 3Yê-su khoiq ramóh sa‑ữi ramứh túh coat. Vớt án cuchĩt, án tamoong loah, cớp án toâq loah pỡ tỗp rien tễ án. Bo ki án táq sa‑ữi tếc yỗn alới têq dáng raloaih ralêng án lứq tamoong loah. Yê-su ỡt cớp tỗp rien tễ án nheq pỗn chít tangái pỗn chít sadâu, cớp án atỡng alới tễ Yiang Sursĩ táq sốt. 4Muoi trỗ bo Yê-su ỡt rôm cớp tỗp rien tễ án, án atỡng alới neq: “Anhia chỗi loŏh yũah tễ vil Yaru-salem. Ma anhia ỡt acoan yỗn toau toâq Raviei Yiang Sursĩ ca Mpoaq cứq ữq yỗn anhia, samoât cứq atỡng anhia tễ nhũang chơ. 5Yuaq Yang khoiq táq batễm yỗn anhia toâq dỡq, ma tỡ bữn dũn noâng Raviei Yiang Sursĩ lứq toâq. Cớp án mut ỡt tâng mứt pahỡm anhia. Nâi la anhia roap batễm tễ Raviei Yiang Sursĩ.”

Yê-su Chỗn Chu Paloŏng

6Bo tỗp puai Yê-su rôm cớp án, alới blớh án neq: “Sanua Ncháu ễ táq yỗn cruang I-sarel cỡt sốt bữm tỡ?”
7Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Anhia tỡ bữn túh dáng tễ ŏ́c nâi. Máh ranáq ki ống Yiang Sursĩ toâp dáng, yuaq án toâp anoat. 8Ma tữ Raviei Yiang Sursĩ mut ỡt tâng mứt pahỡm anhia, án yỗn anhia riap pỡq atỡng tễ cứq yỗn nheq tữh cũai dáng. Nỡ‑ra anhia bữn atỡng tễ cứq tâng vil Yaru-salem, cruang Yudê, cruang Sa-mari, cớp dũ cruang pưn paloŏng cutrúq nâi.”
9Moâm Yê-su pai ngkíq án chỗn chu paloŏng, cớp ramứl catáng chíq tỗ án. Alới ỡt tâng pưn tỡ bữn hữm noâng án. 10Tữ Yê-su chỗn chu paloŏng, alới ỡt tapoang níc. Bo ki toâp bữn bar náq samiang ỡt cheq tỗp alới. Bar náq ki sớp au cloc, 11cớp alới pai neq: “Máh cũai tễ cruang Cali-lê ơi! Nŏ́q anhia ỡt tayứng níc ntốq nâi, cớp nhêng níc chu paloŏng? Yê-su ca anhia hữm chỗn chu paloŏng, nỡ‑ra án sễng loah pỡq cốc cutễq nâi machớng anhia hữm án chỗn sanua tê.”
12Tữ tỗp puai Yê-su sâng santoiq ki, alới sễng tễ dũal O‑li‑vê, chu loah pỡ vil Yaru-salem. Dũal nâi yơng tễ vil Yaru-salem mán muoi ki-lô-mễt. 13Alới chu loah pỡ dống alới rôm tễ nling, cớp alới chỗn tâng tran bar, mut ỡt tâng muoi clống. Máh cũai rôm ngki bữn neq: Phi-er, Yang, Yacỡ, Anrê, Phi-lip, Thô-mat, Batê-lami, Mathia, Yacỡ con samiang Al-phê, Si-môn Sê-lôt, cớp Yuda con samiang Yacỡ. 14Nheq tữh alới dốq rôm pruam câu muoi mứt muoi pahỡm tâng ntốq ki. Bữn máh cũai mansễm, dếh Mari, mpiq Yê-su, cớp máh a‑ễm samiang Yê-su hỡ rôm ngki.
15Bữn muoi tangái ntun ễn Phi-er yuor tayứng dŏq atỡng tỗp sa‑âm Yê-su ỡt rôm ngki. Tỗp alới sám muoi culám bar chít náq. Phi-er pai neq: 16“Nheq tữh sễm ai sễm ỡi ơi! Máh santoiq tâm saráq Yiang Sursĩ khoiq atỡng tễ mbŏ́q, lứq hái hữm cỡt rapĩeiq tễ ranáq Yuda I-cari-ôt khoiq táq. Yuda táq samoât Raviei Yiang Sursĩ yỗn Davĩt atỡng tễ mbŏ́q; án dững cũai pỡq cỗp Yê-su. 17Án la lứq tễ tỗp hái, táq ranáq machớng hái tê. 18Ma Yuda ĩt práq noau chang; chơ án ayông rana yỗn noau cỗp Yê-su. Moâm ki án pỡq chỡng muoi tâm cutễq, chơ ntun ki Yuda yác. Púng án puoih cớp padŏ́h, chơ ruaiq án sarliei yáng tiah. 19Tữ máh cũai ỡt tâng vil Yaru-salem sâng tễ ranáq ki, alới amứh ntốq ki la Hakel-dama. Santoiq ki parlong loah la ‘Ntốq cutễq bữn aham cũai cuchĩt’. 20Nheq ramứh nâi puo Davĩt khoiq atỡng chơ tâng tâm saráq Parnai Ũat Khễn neq:
  ‘Sễq anhia táq yỗn dống án cỡt dống rangual sâng,
cớp tỡ bữn noau ỡt noâng tâng dống ki.’
Cớp Davĩt atỡng muoi santoiq ễn tâng ntốq ki:
‘Yỗn cũai canŏ́h pláih loah ranáq án táq.’”
21-22Phi-er atỡng sĩa neq: “Tỗp hếq cóq bữn loah manoaq ễn dŏq táq ranáq cớp hếq. Cóq hái rưoh manoaq ca ỡt cớp hếq tễ tangái Yang táq batễm yỗn Yê-su, yỗn toau toâq tangái Yê-su chỗn chu paloŏng. Cũai nâi, cóq án khoiq hữm Yê-su cuchĩt cớp tamoong loah, dŏq têq án atỡng parnơi cớp hếq yỗn cũai canŏ́h dáng.”
23Ngkíq alới aloŏh ramứh bar náq, ma rưoh ĩt ống manoaq sâng. Bar náq ki ramứh Mathiat cớp Yô-sep. Yô-sep nâi, noau dŏq án Ba-saba tỡ la Yutu hỡ. 24-25Chơ tỗp alới câu neq: “Ncháu hếq ơi! Anhia dáng dũ ŏ́c tâng mứt pahỡm cũai. Ngkíq Ncháu ơi, sễq anhia apáh yỗn hếq dáng aléq tễ bar náq nâi ca anhia rưoh yỗn án táq ranáq anhia tang loah Yuda. Yuda khoiq táh ranáq nâi, cớp án pỡq ỡt tâng ntốq cũai sâuq ễn.”
26Moâm alới câu, chơ alới séng yoc ễ rưoh manoaq tễ bar náq ki. Chơ, pĩeiq Mathiat. Ngkíq Mathiat mut táq ranáq parnơi cớp tỗp muoi chít la muoi noaq. Chơ noau dŏq tỗp alới muoi chít la bar náq la ayững atĩ Yê-su Crĩt.