1

1Cứq Yang, la cũai thâu chĩc choâiq thỡ nâi cơiq sa‑óh yớu cứq, Cai-ut ca ratoi lứq cớp cứq. Cứq sâng ayooq lứq mới.
2Yớu ơi, cứq dốq câu níc yỗn mới, cứq sễq Yiang Sursĩ yỗn mới bữn bán sũan ien khễ níc machớng raviei mới tê. 3Tữ sễm ai hái toâq pỡ cứq, ki cứq sâng bũi lứq, yuaq alới atỡng cứq mới sa‑âm samoât samơi máh ngê pĩeiq tễ Yê-su Crĩt. Cớp alới pai mới táq pĩeiq níc, cỗ mới puai ngê Yê-su Crĩt. 4Clữi tễ ramứh canŏ́h la cứq sâng bũi máh con ramon cứq tâng tỗp sa‑âm táq pĩeiq níc, cỗ alới puai ngê Yê-su Crĩt.

Cai-ut Cutóng Chuai Yớu

5Yớu ơi, mới táq tanoang tapứng lứq toâq mới chuai máh sễm ai tâng tỗp sa‑âm, dếh cũai tễ ntốq canŏ́h hỡ. 6Máh cũai ki khoiq atỡng yỗn nheq tữh tỗp sa‑âm tâng ntốq nâi dáng mới ayooq yớu. Cớp cứq ễq mới chuai níc máh cũai sa‑âm ca pỡq pha vil mới, yỗn alới tỡ bữn ŏ́q ntrớu bo alới pỡq atỡng parnai Yiang Sursĩ. Khân mới táq ngkíq, mới táq yỗn Yiang Sursĩ sâng bũi pahỡm. 7Máh cũai ki pỡq táq ranáq Yê-su Crĩt, cớp alới tỡ bữn roap ntrớu tễ máh cũai tỡ yũah sa‑âm. 8Ngkíq hái ca khoiq sa‑âm cóq rachuai alới ca pỡq táq ranáq Yê-su. Khân hái chuai alới, hái bữn chống tê tễ ranáq alới táq pỡq atỡng tễ ngê pĩeiq.

Diu-trep Cớp Dê-matri

9Cứq khoiq chĩc nhũang choâiq thỡ yỗn tỗp anhia ca sa‑âm. Ma Diu-trep tỡ ễq noap santoiq cứq, yuaq án achỗn tỗ bữm yoc ễ cỡt sốt tâng tỗp anhia. 10Ngkíq khân cứq toâq pỡ anhia, cứq tỡ bữn khlĩr máh ranáq án táq. Án voŏq sâuq tễ hếq, cớp án táq ranáq sâuq canŏ́h hỡ. Án tỡ bữn roap tabỡp tabéh máh sễm ai ca pỡq táq ranáq Yê-su. Cớp án tỡ yỗn noau tễ tỗp anhia chuai alới. Khân bữn cũai tễ tỗp anhia ma yoc ễ chuai alới ca pỡq táq ranáq Yê-su, ki Diu-trep tuih aloŏh cũai ki tễ tỗp sa‑âm.
11Yớu ơi, mới chỗi tũoiq ŏ́c sâuq, ma cóq mới tũoiq ŏ́c o sâng. Án ca táq ranáq o, án la tễ Yiang Sursĩ. Ma án ca táq ranáq sâuq, án ki tỡ bữn dáng Yiang Sursĩ.
12Nheq tữh cũai atỡng o tễ Dê-matri. Cớp máh ranáq án táq la lứq ratoi cớp ngê pĩeiq. Hếq atỡng o tễ án tê, cớp anhia dáng santoiq hếq atỡng la lứq pĩeiq.

Yang Yoc Ễ Sa‑óh Alới

13Cứq noâng bữn sa‑ữi santoiq ễn yoc ễ atỡng anhia, ma cứq tỡ ễq chĩc tâng choâiq. 14Cứq yoc lứq pỡq sa‑óh anhia, cớp cứq yoc lứq táq ntỡng cớp anhia rato moat.
15Cứq sễq Yiang Sursĩ yỗn mới ỡt bán sũan ien khễ níc. Máh yớu mới ỡt muoi vil cớp cứq, alới blớh cahan mới. Cớp cứq yoc ễ cahan tê nheq tữh yớu hái ca ỡt cớp mới pỡ ki.