10

  1Con ruồi chết làm thối bình dầu thơm.
   Cũng vậy, một chút ngu dại làm hỏng sự khôn ngoan và danh dự.
  2Lòng của người khôn hướng về điều phải,
   còn lòng của kẻ dại hướng về điều quấy.
  3Dù cho đang khi đi đường,
  kẻ dại cũng chứng tỏ nó chẳng hiểu gì;
   nó cho thấy sự ngu dốt mình.
  4Đừng buông tay bỏ việc,
   khi ông chủ nổi giận với mình.
  Sự bình tĩnh giải quyết được nhiều lỗi lầm lớn.
  5Có một việc khác rất phi lý xảy ra trên đời nầy.
   Đó là lỗi lầm mà các kẻ cầm quyền phạm phải:
  6Kẻ dại được giữ chức vụ quan trọng
   trong khi người có khả năng bị giao cho chức vụ thấp kém;
  7Ta từng thấy kẻ tôi tớ cỡi ngựa
   còn quan quyền thì đi bộ như tôi tớ.

Việc gì cũng có cái nguy của nó

  8Ai đào hố có thể sẽ rơi vào đó;
   ai phá đổ vách tường có thể bị rắn cắn;
  9ai lăn tảng đá sẽ bị dập vì đá;
   còn ai đốn cây sẽ bị cây đè.
  10Lưỡi rìu cùn khiến thêm nhọc nhằn.
   Sự khôn khéo làm việc nhanh hơn.
  11Nếu bị rắn cắn trước khi nó bị ếm,
   thì thầy ếm chú chẳng ích gì.
  12Lời của người khôn mang sự ca tụng,
  còn lời của kẻ dại chỉ mang đến sự hủy diệt.
  13Kẻ dại mở miệng nói chuyện ngu dại
   và kết luận bằng những lời điên khùng và độc ác.
  14Kẻ dại hay lắm lời.
   Chẳng ai biết được tương lai,
   cũng không ai biết được chuyện gì xảy ra sau khi chết.
  15Sự cực nhọc của kẻ dại khiến nó mệt mỏi;
  đến nỗi nó không biết đường về nhà.

Giá trị của việc làm

  16Thật khốn đốn cho quốc gia nào có vua khờ khạo như trẻ con
   và các quan quyền chỉ ăn uống thâu đêm suốt sáng.
  17Thật may mắn cho quốc gia nào có vua xuất thân từ gia đình đàng hoàng,
  và các quan quyền ăn uống đúng giờ giấc
   để lấy sức, không phải để say sưa.
  18Kẻ nào biếng nhác thì mái nhà nó sẽ bị sập.
  Nếu không lo sửa chữa, nhà sẽ dột.
  19Tiệc tùng khiến ngươi thoải mái,
   rượu giúp ngươi giải sầu,
   còn tiền bạc mua được mọi thứ.
  20Đừng nói xấu vua,
   dù trong phòng ngủ cũng đừng bêu xấu kẻ giàu có.
  Vì chim con sẽ đồn tiếng ngươi ra;
   và chim chóc sẽ bay đi thuật lại điều ngươi nói.