10

1Ruai cuchĩt têq táq yỗn dỡq phuom cỡt nsóq. Machớng ki tê, ŏ́c sacũl bĩq sâng la têq palỗ miat máh sarnớm rangoaiq.
2Mứt cũai rangoaiq dốq táq níc ranáq pĩeiq, ma mứt cũai sacũl dốq táq níc ranáq tỡ bữn pĩeiq. 3Máh cũai liaq ca pỡq tâng rana, alới sacoal toâp cũai sacũl, yuaq máh cũai sacũl dốq apáh yỗn dũ náq cũai dáng alới sacũl.
4Khân cũai sốt sâng cutâu chóq anhia, anhia chỗi coâp táh ranáq anhia, yuaq mứt laviei têq taleh máh ŏ́c lôih ntâng lứq.
5Cứq khoiq hữm muoi ranáq ễn tỡ bữn pĩeiq tâng cốc cutễq nâi: Máh cũai sốt ca tỡ bữn tanoang tapứng, 6alới apoah yỗn máh cũai sacũl bữn roap chớc toâr, ma cũai sốc bữn roap chớc cacớt sâng. 7Cứq hữm cũai sũl ỡt aséh samoât cũai sốt, ma cũai sốt ki tayáh ayững samoât cũai sũl.
8Cũai ca píq prúng, cŏh lơ án toâp sapứl loah tâng prúng ki; cũai talốh viang vil yoc ễ mut, cŏh lơ cusân tot án. 9Cũai khễuq tốc tamáu, cŏh lơ án chũl na tamáu; cũai tadáh ũih, cŏh lơ án chũl na ũih ki. 10Khân achât khoiq lui, ma tỡ bữn noau kit yỗn bớc, cóq hái aloŏh nheq rêng toâq tamư aluang. Ma sarnớm rangoaiq têq chuai máh ranáq yỗn cỡt moâm. 11Cũai dáng táq yỗn cusân cỡt khũn, án tỡ bữn bữn kia ntrớu tễ ngê ki khân cusân ki ma tot án nhũang. 12Santoiq loŏh tễ bỗq cũai rangoaiq táq yỗn cũai canŏ́h yám noap án. Ma santoiq loŏh tễ bỗq cũai sacũl pupứt tỗ án bữm. 13Máh santoiq alới pai tễ dâu la moang santoiq sacũl, ma máh santoiq alới pai parsốt la cỡt santoiq yúh miat. 14Cũai sacũl bán lứq loai; án tỡ dáng tangứt.
 Lứq tỡ bữn noau têq dáng ranáq ntrớu ễ cỡt chumát; cớp tỡ bữn noau têq atỡng ranáq ntrớu cỡt toâq hái cuchĩt.
15Cũai sacũl táq ranáq ntâng, ma tỡ bữn cỡt kia ntrớu, yuaq án tỡ dáng dếh rana pỡq chu vil.
16Dống cruang cỡt túh coat, khân bữn puo noâng sanyỡr, cớp máh ayững atĩ án cha bũi óh bũl plêc toau pông brang. 17Dống cruang lứq cỡt bũi óh, khân bữn puo táq ống ranáq pĩeiq, cớp máh ayững atĩ án cha nguaiq cỡt ngư; cớp alới têq rabán tỗ bữm, tỡ bữn nguaiq yỗn bũl.
18Khân cũai sâng aloah atức mpuol dống, mpuol ki yarŏ́q níc; cớp cỗ tian án aloah, mpuol dống án sarũq ralốh.
19Ranáq cha bũi táq yỗn cũai bữn carcháng bũi óh, cớp blŏ́ng nho táq yỗn cũai cỡt práih prớl; ma cóq bữn práq nŏ́q têq bữn máh ramứh ki.
20Chỗi báih puo, dếh tâng mứt anhia hỡ; cớp chỗi báih tuoiq cũai sốc, dếh tâng clống anhia bếq. Cŏh lơ bữn chớm dững santoiq anhia báih ki toâq atỡng yỗn alới dáng.