10

Các Nhận Xét Khác Về Cuộc Ðời

  1Những con ruồi chết làm thối chai dầu thơm của thợ chế dầu thơm,
  Cũng vậy, một chút bỡn cợt không đúng lúc sẽ làm sút giảm hiệu lực của sự khôn ngoan và sự tôn trọng.
  2Lòng của người khôn hướng về điều ngay lẽ phải,
  Tâm của kẻ dại hướng về sự sai trái gian tà.
  3Ngay cả lúc đi đường nó cũng không bình thường;
  Nó nói năng hành động khiến mọi người đều biết nó quả là kẻ dại.
  4Nếu người có quyền trên bạn giận bạn, bạn đừng nên bỏ đi,
  Vì sự bình tĩnh sẽ giải tỏa được nhiều nguyên nhân gây ra tức giận.
5Có một điều bất hạnh tôi đã thấy dưới ánh mặt trời, một lầm lỗi lớn mà những người cầm quyền đã vấp phải: 6Kẻ khờ dại bất tài lại được bổ nhiệm vào chức vụ quan trọng, trong khi người giàu sang tài trí bị đặt ở địa vị thấp hèn. 7Tôi đã thấy các đầy tớ ngồi chễm chệ trên các lưng ngựa, còn các quan quyền lại lội bộ như các tôi đòi.
  8Kẻ nào đào hố sẽ bị sa vào đó,
  Còn kẻ đào phá tường ắt sẽ bị rắn độc trong tường cắn.
  9Kẻ đục đá sẽ có ngày bị thương vì đá;
  Kẻ đốn cây sẽ có ngày bị nguy hiểm vì cây.
  10Nếu lưỡi rìu bị cùn mà không mài cho bén lại, ắt phải hao tổn nhiều sức lực;
  Sự khôn ngoan luôn đem lại lợi lộc thành công.
  11Nếu đã bị rắn cắn trước khi rắn bị dụ thì đâu cần gì đến người dụ rắn nữa.
  12Lời của người khôn ngoan luôn mang đến ơn huệ,
  Còn môi kẻ ngu dại gây thiệt hại cho chính mình.
  13Lời của miệng nó bắt đầu trong điên dại,
  Ðến khi nó dứt lời sự điên dại lại dữ dội hơn;
  14Thế mà kẻ dại cứ nói dai, làm ra vẻ như nó biết tất cả;
  Nhưng thật ra không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra;
  Ai có thể nói cho người khác biết trước chuyện gì sẽ xảy đến sau khi mình qua đời chăng?
  15Kẻ dại làm những việc không ra gì cho đến khi tiêu hết sức lực,
  Rồi khi phải làm một việc quan trọng thật giản dị thì không còn sức để làm.
  16Hỡi đất nước, khốn thay cho ngươi khi vua của ngươi còn quá thơ dại,
  Còn các quan quyền thì vừa sáng sớm đã lo tổ chức tiệc để nhậu nhẹt say sưa.
  17Hỡi đất nước, phước thay cho ngươi khi vua của ngươi là con nhà quý tộc,
  Và các quan quyền của ngươi ăn uống đúng giờ, để có sức phục vụ, chứ không phải để chè chén say sưa.
  18Lười chảy thây gây cột nhà xiêu vẹo,
  Tay lười biếng khiến nhà dột khắp nơi.
  19Tiệc tùng tạo cơ hội để vui cười;
  Rượu nồng làm cho lòng phấn chấn;
  Tiền bạc đáp ứng những nhu cầu.
  20Chớ nguyền rủa vua dù chỉ trong tư tưởng,
  Ðừng nguyền rủa người giàu sang quyền quý dù chỉ trong phòng riêng,
  Vì chim trời có thể chuyển tải tiếng nói của bạn,
  Hoặc các loài có cánh có thể tường thuật lời của bạn.